Sigorta Hukuku

Sigorta Hukukunun Amacı ve Kapsamı

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin iktisadi değer taşıyan bir menfaatini rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tanzim etmeyi yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen hukuk dalıdır. Özel Sigorta Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel Sigorta Hukuku; bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı güvence alınmasını ifade ederken Sosyal Sigorta Hukuku, belirli halk gruplarının sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla kurulan ve çoğu zaman da zorunlu olan bir sigorta türüdür. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ile yakından ilgili olan bir hukuk türüdür.

Sigorta hukuku temel olarak 5 unsurdan oluşur;

 • kişilerin canını ya da malını tehdit eden ve gerçekleşmesi halinde ekonomik bir gereksinim yaratan tehlikelere (riziko) maruz kalması,
 • aynı veya benzer rizikoya maruz şahısların bir araya gelerek bir topluluk oluşturması (tehline birliği),
 • rizikonun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik gereksinimin karşılanması (sigorta güvencesinin sağlanması),
 • sigorta güvencesinin belirli bir karşılık (prim) ödenerek elde edilmesi,
 • sigorta güvencesinin elde edilebilmesine yönelik talep hakkına sahip olunmasıdır.

Sigortanın sosyal ve ekonomik işlevleri vardır. Sosyal işlevi; tehlike birlikteliği oluşturan şahısların ilerde ortaya çıkabilecek ekonomik ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek kendilerini güvende hissetmeleri sağlarken, ekonomik işleviyle ekonomik değerlerin korunmasını sağlayarak ülke ekonomisine önemli derecede katkıda bulunur.

Türk Ticaret Kanunu’nda ise özel sigorta hukuku; zarar ve can sigortaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel sigortacılık faaliyetleri ülkemizde bağımsız sigorta şirketleri tarafından yürütülmektedir. Zarar sigortalarını mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları oluştururken can sigortasını hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık ve sağlık sigortası oluşturmaktadır.

Ülkemizde işyerlerinde alınan önlemlerin artması, hayat kalitesinin değişmesi, rizikoların artması sebebiyle de sigortacılık gelişmektedir ve bunun sonucu olarak sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, sigortanın rizikoyu kapsayıp kapsamadığı, kusur durumu, bunun sözleşmeye etkisi ve de ödemenin kusurlu tarafa rücu edilmesi gibi hususlar hukuki uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir.

Sigortacılık faaliyetinin getirdiği mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenme sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin desteğin sağlanması son derece önemli hale gelmektedir.

Sigorta Hukukuyla alakalı bir kaç kavrama bakacak olursak;

 • Riziko; gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen veya gerçekleşeceği kesin olsa da ne zaman olacağı bilinmeyen olayları,
 • Sigortacı; ücret (prim) karşılığında koruma sağlamakla yükümlü kişiyi,
 • Sigorta şirketi; Türkiye’de kurulmuş veya yurtdışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,
 • Aracı; Sigorta acentesi ve brokerini,
 • Hesap; Güvence hesabını,
 • Komisyon; Sigorta Tahkim Komisyonunu
 • Reasürans; Sigorta şirketlerinin üstlendikleri riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almalarını,
 • Prim; sigortacı tarafından verilen teminatı satın almak için sigortalının veya sigorta ettirenin ödediği bedeli,
 • Sigorta Acentesi; Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen kişiyi,
 • Sigorta eksperi; sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını belirleyen tarafsız ve bağımsız kişiyi, belirtmektedir.

Sigorta Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Araç değer ve kazanç kaybı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi,
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davalarının yürütülmesi,
 • Sigorta ile ilgili alacakların takibi,
 • Yangın sigortasının takibi,
 • Kasko ve Deniz sigortasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Ferdi kazalara ilişkin davaların takibi,
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davaların takibi,
 • Sigorta poliçelerinin hazırlanması,
 • Rücu ilişkisinden doğan davaların açılması ve müvekkilin temsil edilmesi,
 • Müvekkilin sigorta şirketleri arasındaki hukuki ilişkisi hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gerçek zararın tespiti ve tazminat davasının açılması ve takibi,
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Sigorta şirketleri ve acentelerin kurulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması hizmeti,
 • Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım hizmetleri.

Daha ayrıntılı bilgi almak ve danışmanlık hizmetleri için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: