Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Sermaye Piyasası Hukuku, sermaye piyasalarında işlem gören menkul kıymetleri, bunları çıkararak halka arz eden ihraççıları ve alım satım işlemlerine aracılık eden aracı kurumları kapsayan, sermaye piyasasını düzenlemeye yönelik devlet otoritesi müeyyidesi ile desteklenen kurallar bütünüdür. Ağırlıklı olarak kamu hukuku karakterli hükümler içermektedir. Sermaye piyasalarının denetlenmesi amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile Sermaye Piyasaları Kurulu(SPK) kurulmuştur. Bu kurulun temel görevleri;

 • Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek,
 • Kanun kapsamına giren sermaye piyasalarını ve kuruluşlarını düzenlemek/denetlemek
 • Sermaye piyasaların yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak,
 • Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.

Sermaye piyasasının güvenli ve istikrarlı bir biçimde çalışabilmesi için sermaye piyasası hukukunda cezai, idari ve hukuki sorumluluğa ilişkin yaptırımlara izin verilmiştir. Örneğin kasten sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyecek yalan ve yanlış bilgi verenler hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır.  Cezai yaptırımdan daha hafif olan idari yaptırımlara yer verilmiştir; bu yaptırımlar idari para cezası, belirli bir faaliyetin yapılmasının yasaklanması, verilen yetkilerinin bazılarının geri alınması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun idari yaptırımları uygulaması konusunda yetkisi bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu, bazı alt düzenleyici işlemlerle de sermaye piyasası hukukuna ilişkin esaslar şekillendirmiştir; bunlardan en kapsamlısı Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleridir. Bu tebliğlerin içerikleri; hisse senetleri, tahviller, sair menkul kıymetler, menkul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklara ilişkin hususlar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, menkul kıymet borsaları, bağımsız dış denetleme, muhasebe standartları, açıklama tebliğleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıların hakları ve yararları dışında konularla da ilgilenmektedir. Özellikle aracı kurum vasıtasıyla bünyesinde çalıştırdığı uzman kişiler, SPK’nın belirlediği kıstaslara uygun olmalıdır. Mesleki anlamda yeterli bilgi ve deneyim düzeyine sahip olan, alanında uzman kişiler aracı kurumlarda yatırım danışmanlığı hizmetinde bulunabilmektedir.

Menkul kıymetleri ödünç alma ve verme hakkında yapılan düzenlemelerin yanı sıra, açığa satış, repo ve kaldıraçlı işlemlerde de SPK düzenlemeye gitmiştir. Yatırımcıların en sık kullandığı ve hataya düştüğü konular, bu işlemler olduğu için regülasyon çalışmaları yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasına olanak veren bir kanundur. Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arz ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenler, kanunun 40. maddesince borsalar ve teşkilatlanmış piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve sermaye piyasası kurulu, bu kanunun hükümlerine tabidir.

Sermaye Piyasasının araçları iki tanedir; menkul kıymetler ve diğer sermaye araçları. Menkul kıymetlerin unsurları ise;

 • Ortaklık veya alacaklılık sağlamalıdır.
 • Yatırım aracı olarak kullanılmalıdır.
 • Dönemsel bir gelir getirmelidir.
 • Mutlaka misli nitelik taşımalıdır.
 • Seri halinde çıkarılmalıdır.
 • İbareleri aynı olmalıdır.

Her menkul kıymet bir kıymetli evrak, ancak her kıymetli evrak bir menkul kıymet değildir.

Sermaye Piyasası Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Halka arzlarda uluslararası piyasalar için izahname (offering circular) hazırlanması,
 • Şirketlerin halka arz durumlarında hukuki inceleme yapılması (due diligence),
 • SPK ve İMKB’ye resmi başvurularda bulunulması,
 • Hisse senetleri ve diğer borçlanma senetlerinin halka arzı konusunda şirket ve aracı kurumlara hizmet verilmesi
 • Yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında SPK ve gerekli mercilere kayıt başvuruları,
 • Sermaye Piyasası Kanunu hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Finansal araçlarla ilgili olarak sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
 • Şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası hukukuna uygun olarak hazırlanması ve incelenmesi,
 • Genel kurul ve Yönetim kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin taslak ve tutanak hazırlanması, bunların mevzuata uygunluğunun denetimi,
 • Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukukuna aykırı olan uyuşmazlık sonucu doğabilecek cezai, hukuki veya idari sorumluluklar hususunda hukuki danışmanlık ve hizmet verilmesi,
 • Şirketleri, sermaye piyasası kurumlarını, bireysel ve kurumsal yatırımcıları Sermaye Piyasaları Kurulu ve Mahkemeler önünde temsili

Daha fazla bilgi almak ve her türlü hukuki danışmanlık için iletişim bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: