Güncelleme Tarihi:
Rekabet Hukuku Avukatı
Rekabet Hukuku Avukatı

Rekabet Hukuku Avukatı

Rekabet, piyasa ekonomilerinde yer alan teşebbüslerin aralarında yaptıkları bir etkinliktir. 20.yüzyılla birlikte ve ulusal piyasanın yanında uluslararası piyasalarda yer alan ve çok uluslu şirketlerin de artmasıyla ülke içinde, dışında önemli bir kavram haline gelmeye başlamıştır.

Rekabet politikası ise, bu kavram nezdinde yürütülen bir süreçtir. Devletin rekabetçi bir etkinlik sürdüren piyasa oluşması için yürüttüğü bir politikadır. Bu politikanın varlığı ile devletin yaptığı işlemler ve rekabet kavramının gelişen yeni yüzyılla gittikçe önemli bir kavram haline gelmesiyle hukuki boyutu da araştırılmaya başlanmıştır ve mahkemeler nezdinde davalarla yürütülmeye başlanmıştır. Böylelikle önemli bir kavram haline rekabet ve rekabet hukuku hukuk fakültelerinde bir ders haline gelmeye başlamış  ve bununla ilgili seminerler de yürütülmeye başlanmıştır. Böylelikle globalleşen Dünya’da önemli kavram haline gelen rekabet ve rekabet hukuku süreci ile bununla özel olarak ilgilenen ve bu yönde eğitimlerinde ihtisas alanı belirleyen avukatlar ortaya çıkmıştır. Rekabet Hukuku Avukatı, denilen bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Rekabet Hukuku Avukatı, üniversitedeki hukuk fakültelerindeki bu yöndeki ders eğitimlerinin yanında rekabet hukuku alanında tecrübeli avukatlardır. Ayrıca özel olarak ta bu konudaki seminerleri takip eden kişilerdir.

Ülkemizde Rekabet Hukuku mevzuatına temel olan 13/12/1994 tarihinde yürürlüğe giren 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dur ve bunun özellikle Rekabet Hukuku Avukatları için tam teşekküllü olarak anlaşılmış ve mahkemeler nezdindeki davalarda ve Yargıtay’da ki dava süreçlerinde takibi sağlanmış olmalı ve sağlanmalıdır.

Rekabet Hukuku Avukatı, genel itibariyle rekabet hukuku mevzuatına hakim, ekonomi bilimi ile yakın ilişki içinde olan ve anti-tröst, anti-damping konularında bilgi sahibi bir kişi olması gerekmektedir.

Genel Olarak Rekabet Hukuku Avukatı veya Hukuk Bürolarının Özellikleri ve Yaptığı İşler

Rekabet hukuku alanlarında hizmet veren avukat veya hukuk bürolarının yaptıkları işlemler ise genel itibariyle şunlardır;

 • Türk Rekabet Kurumu’na birleşmeler ve devralmalarda bildirimlerde bulunmak,
 • Rekabet Kurumu’na hakim durumun kötüye kullanılması ile ilgili şikayetlerde bulunmak,
 • Mahkemeler karşısındaki rekabet davalarında müvekkil şirketleri temsil etmek,
 • Rekabet ihlallerini araştırıp takip etmek ve bununla ilgili gerekli işlemlerde bulunmak,
 • Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili yardımcı olabilmek,
 • Temsilcilik ve dağıtım anlaşmalarına ilişkin rekabet konuları üzerinde görüşte bulunmak,
 • Rekabet ve hakim durum düzenlemeleri, kuralları ve politikalarına ilişkin müvekkilleri bilgilendirmek ve konuya uygun bir şekilde yönlendirmelerde bulunmak,
 • Grup şirketler, dağıtıcı, acente ya da bayiler ile olan dikey ve yatay anlaşmaların hukuka uygunluk denetimini yapabilmek,
 • Rekabeti sınırlayıcı olsalar bile sınırlı muafiyete tabi işlem ve davranışlar hakkında grup muafiyet ya da menfi tespit başvurularını yapabilmek,
 • Rekabet Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, soruşturma amacıyla şikayetlerin yapılması ya da açılan soruşturmalarda müvekkillerin ya da müvekkil şirketlerin temsilini sağlamak,
 • Rekabet Kurumu kararlarına karşı itiraz ve Danıştay nezdinde yargı yollarına başvurulması ve benzeri hizmetleri gerçekleştirmek,

Rekabet hukuku avukatı veya hukuk bürolarının genel itibariyle yapması gereken işlemler bunlar olmakla birlikte, mevzuatta yer alan diğer tüm işlemleri de yapabilmeyi kendine iş ve ödev haline getirmesi gerekmektedir.

Rekabet hukuku avukatlarında veya bu alanda hukuki danışmanlık ve hizmet veren hukuk bürolarında genel itibariyle mevzuata hakim olmasının yanı sıra bulunması gereken diğer başlıca özellikler ise şunlardır;

 • Anti-damping soruşturmaları, koruma soruşturmaları, sübvansiyonlar ve telafi edici önlem soruşturmaları, anti-damping önlemleri ve uluslar arası ticarette haksız uygulamalara karşı alınan diğer tedbirler konularında deneyim sahibi olmalıdır.
 • Rekabet hukuku avukatı, Rekabet Kurulu’nun yapısını bilmeli, buraya yapılabilecek dilekçe başvuruları ve diğer sunulması gereken evrakların hazırlanması konusunda etkin bir yapıya sahip olmalıdır.
 • Rekabet hukuku avukatları, ulusal ve uluslar arası piyasalarda müvekkilleri en iyi biçimde temsil edebilmek için gün geçtikçe değişen rekabet hukuku mevzuatlarına, uygulamalarına ve yeni oluşan ile oluşabilecek kavramlara bütünleyici bakış açısıyla bakma yetisine sahip olmalıdır.
 • Rekabet Avukatı, birleşme, devralma, distribütörlük, lisanslama, franchise, fason üretim gibi ve diğer tüm ticari işlemler konularında deneyimli davalar yürütmüş olmalı ya da bu davaları yürütebilecek donanımlı bilgiye sahip olmalıdır.
 • Rekabet hukuku avukatları, rekabete aykırı davranışlar ve eylemlerle, hukuku aykırı oluşumlara neler yapılabileceği ve ne şekilde işlemlerin yürütülebileceği konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmalıdır.
 • Rekabet hukuku avukatları, rekabet ihlalleri halinde teşebbüslerin zararlarının tazmini için yetkili mahkemeler önünde açılan özel hukuk davalarında başarılı hizmetler yürütebilmesi için gerekenler konusunda tam donanıma sahip olmalıdır.

Sonuç olarak, Rekabet Hukuku Avukatları, avukat olmanın gerektirdikleri yanında rekabet hukukunu ihtisas alanı belirlemiş kişiler olmakla birlikte bunların gerektirdiği tüm işlemleri de yapabilen kişilerdir ve küreselleşen Dünya ile kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gereken kişiler olup gittikçe de hukuk dünyasında ihtiyaç alanı olan bir uzmanlık alanıdır. Rekabet hukuku alanında hukuki danışmanlığa, şirket birleşme ve devralmaları yaparken hukuki danışmanlığa, rekabet kurulunda şirketi avukatlık faaliyeti olarak temsile ihtiyacınız olduğu zaman rekabet hukuku alanında uzman bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmanız faydalı ve hatta gereklidir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: