Reddi Miras Davası
                               Reddi Miras Davası – Miras Avukatı İstanbul

Miras hukuku kişinin ölümünün ekonomik sonuçlarıyla ilgilenir. Ancak bu durum mirasçılara her zaman için bir ekonomik menfaat sağlamayabilir. Bu sebeple hukukumuz mirasçılara reddi miras (mirası reddetme) hakkını tanımıştır. Mirası reddetmek isteyen kişi reddi miras davası açmalıdır.

Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Davası Nasıl Açılır?

Mirasın reddi yazılı veya sözlü şekilde yapılabilmektedir. Reddi miras beyanı herhangi bir kayıt veya şart içeremez. Örneğin, mirasbırakanın borçlarından sorumlu olunmayacağına ilişkin bir kayıt konulması mümkün değildir.

Reddi Miras Davasını Kimler Açabilir?

Kişinin reddi miras davası açabilmesi için öncelikle mirasçı sıfatına sahip olması gerekir. Hukuk sistemimizde yasal mirasçı (alt soy, üst soy, eş, evlatlık) ve atanmış mirasçı (vasiyetname,miras sözleşmesi vb. ile) olmak üzere iki çeşit mirasçılık mevcuttur. Mirasbırakanın  mal varlığı, alacak ve borçlarının tamamına tereke denir. Yani mirası reddetmeyen mirasçı mirasbırakanın borçlarından da sorumlu olacaktır.

Reddi Miras Sebepleri Nelerdir?

Mirasın reddi kimi zaman mirasbırakan(muris) ile mirasçı arasındaki husumete(soruna) dayanabilir. Ancak mirasçılar çoğu zaman terekenin borca batık olması nedeniyle mirası redderler. Borca batıklık mirastaki borçların mal varlığı ve alacaklardan fazla olması durumudur.

Mirası Reddetmek İçin Hangi Sürede Dava Açılmalıdır?

Mirası reddetmek isteyen mirasçılar 3 ay içerisinde mahkemeye başvurarak reddi miras davası açmalıdır. Ancak hakim, önemli sebeplerin varlığı halinde sürenin uzatılmasına ya da yeni süre tanınmasına karar verebilir. Bu 3 aylık sürenin başlangıcı için;

 • Yasal mirasçılar (alt soy,üst soy,evlatlık,eş) için mirasbırakanın ölüm tarihi,
 • Yasal mirasçılar murisin (mirasbırakan) ölümünü daha sonra öğrenmişlerse bu durumu ispatlamaları halinde öğrendikleri tarih,
 • Atanmış mirasçılar için  mirasbırakanın tasarrufunun(vasiyetname vb)kendilerine resmi olarak bildirildiği tarih esas alınır.

Borca Batık Mirası Reddetmek Gerekir Mi?

Mirasbırakanın ölümü anında mirasın borca batıklığı (ödemeden aczi) açıkça belli oluyor veya borca batıklık resmi olarak tespit edilmişse (örneğin kişi iflas etmişse) miras reddedilmiş sayılacaktır. Ancak yine de borca batıklığın mahkemede tespit ettirilmesi mirasçının yararına olacaktır. Böylelikle kendisine yapılabilecek takiplerin önüne geçecektir.

Mirası Reddetme Süresi Geçmiş İse Mirasın Hükmen Reddi Yoluna Gidilebilir mi?

Tereke yani miras borca batık ise yani kalan mal borçları karşılamaya yetmiyor ise süreye bakılmaksızın mirasın hükmen reddi davası açılabilir. Bu bakımdan süre geçti olarak düşünmemek gerekir. Bu konuda bir avukata danışarak mirasın hükmen reddi yoluna gidilip gidilemeyeceği sorulabilir ve bu konuda işlemlere başlanabilir.

Reddi Miras Hakkının Düşmesine Sebep Olacak Durumlar Nelerdir?

Mirasçının, mirasa dahil malları kendine mal etmesi, gizlemesi gibi durumlarda reddi miras hakkı düşecektir. Mirası kabul etmiş gibi hareket eden mirasçının sonrasında mirası reddetmesi mümkün değildir. Bunun temel mantığı mirasçının terekeden faydalanıp sonrasında mirası reddederek alacaklıları zarara uğratmasını engellemektir.

Yasal Mirasçı ve Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmeleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Reddi mirasın mirasçılardan biri tarafından yapılması durumunda,

 • Reddeden yasal mirasçı ise onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.
 • Mirası reddeden atanmış mirasçı ise onun payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan (vasiyetname, miras sözleşmesi vb.) arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalır.

En Yakın Yasal Mirasçıların Tamamının Mirası Reddi Halinde Miras Nasıl Paylaştırılacaktır?

Mirasın en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddilmesi halinde miras tasfiye edilir. Borçlar terekeden ödenir ve borçların ödenmesinden sonra arta kalan bir maddi değer olursa, bu değer mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Alt soyun tamamının yani murisin çocuk ve torunlarının tamamının  mirası reddetmesi halinde, onların payı sağ kalan eşe geçecektir.

Alacaklıların Mirasçının Mirası Reddetmesine Karşı Başvurabilecekleri Bir Yol Var Olarak Reddi Mirasın İptali Davası

Mirasçının malvarlığı borçlarına yetmiyor iken  kendi alacaklılarını (mirasçının alacaklıları) zarara uğratmak maksatlı mirası reddetmesi de karşılaşılan bir durumdur. Bununla ilgili olarak kendilerine yeterli güvence verilmeyen alacaklı veya iflas idaresinin dava açma hakkı mevcuttur. Davanın konusu mirasın reddinin iptali olacaktır.  Reddi mirasın iptali davasını açma hakkı ret tarihinden itibaren 6 aydır. İptal kararı verilmesi halinde miras resmen tasfiye edilecektir. Bu durumda öncelikle iptal talebinde bulunan alacaklı olmak üzere, tüm alacaklıların alacağı karşılanır. Sonrasında arta kalan bir değer olursa söz konusu ret geçerli olsaydı yararlanacak olan mirasçıya verilir.

Borçların daha fazla olduğu bir mirasın reddi halinde, mirasçılar mirasbırakanın ölümünden beş yıl öncesine kadar mirasbırakanın kendilerine sağladığı maddi değerlerden alacaklılara karşı sorumlu olacaktır. Ancak eğitim-öğrenim giderleri, olağan çeyiz harcamaları bunun dışındadır.

Hayat Sigortasının Alınması Mirası Reddetmeye Engel midir?

Yargıtay kararına göre Mirasbırakanın ölümü durumunda varislerine hayat sigortası tazminatı verilmesini öngören hayat sigortası yaptırması durumunda bu husus vasiyetname hükmünde bulunduğu ve mirası ret süresi dolmadan bu sigortadan gelen miktarı almış olan mirasçıların mirası ret hakkını kaybedeceğine hükmetmiştir. Yine Maliye Bakanlığı’nın özelgesine göre yine hayat sigortasını alan mirasçıların mirası ret etme hakkının yok olacağını belirtmektedir.

Ölüm Aylığının Alınması Reddi Mirasa Engel midir?

Yargıtay bir kararında göre mirasçıların mirasbırakandan kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri durumunda mirası ret etme haklarının yok olmayacağına, zira bu maaşın terekeye yani miras mallarına dahil olmadığına hükmetmiştir. Yargıtay kararından anlaşılacağı üzere muristen bağlanan maaşı almak mirasın reddine engel olmaz. Çünkü bu maaş terekeye dahil değildir. Yani mirasın reddedilmesi durumunda, mirası reddeden eş ve çocuklara, aylık bağlanması yönünden yasal bir engel yoktur. Miras avukatı İstanbul. Reddi miras davası avukatı

Yazıyı Paylaş
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 25 Ağustos 2017

  Reddi miras acamk istiyorum masrafi nekadar olur acaba

  • 28 Ağustos 2017

   Reddi miras davası ücreti konusunda mail gönderildi.

 2. 10 Mayıs 2017

  merhaba avukat bey ben davayı mirasın gerçek reddi olarak açmıstım hakim mirasın hükmen reddine kararı verdi.suan dosya 14.hukuk dairesinde dosyam bozulurmu yanlış karar olmasından dolayı 3 senedir bekliyorum.ilginize şimdiden Teşekkurler

  • 15 Mayıs 2017

   dosyayı görmeden net cevap vermek doğru olmaz. normalde hakim taleple bağlıdır talep etmediğiniz bir kararı vermemesi gerekir.

 3. 28 Aralık 2016

  Reddi miras yaptım. Alacaklı çocukarıma dava açmış. Kazanır mı?

 4. 26 Aralık 2016

  Ölen kişinin borcu öldükten 1 sene sonra geliyo cocuklari reddi miras davasi açmıştı oldugi vakit.ama borcu alacak kisinin avukati öz kardesini ariyo bu borcu odemek istemiyolar ne yapılmalı

 5. 17 Ağustos 2016

  reddi miras için avukat tutmamız gerekir mi? sizin bu konuda ücretiniz ne olur?

  • 17 Ağustos 2016

   merhaba, reddi miras için avukat tutmanız gerekmez ancak davanın teknik detaylar içermesi nedeni ile davanın reddedilmesi olasılığı da mevcut. Dolayısı ile reddi miras yaparken tüm borçlardan sorumlu olmanız mümkün olabilir. Bu bakımdan davanızı açarken avukatla açmanızda fayda var. Avukatlık ücreti için tüm borçlardan sorumlu olmayın. Ücret konusunda ise iletişimden bize ulaşabilirsiniz.

 6. 17 Ağustos 2016

  avukat bey, reddi miras yapmamız gerekiyor. ancak 3 aylık süreç geçti. ama zaten biz kalan mirasa dokunmadık. zaten çok bir şey de kalmadı hep borç kaldı. reddi miras yapabilir miyiz?

  • 17 Ağustos 2016

   Aslı Hanım, reddi mirasta süre geçti ise ve miras borca batık ise mirasın hükmen reddi davasını açabilirsiniz.

 7. 10 Ağustos 2016

  Merhabalar, eşimin anne babası eşim 8 yaşındayken ayrılmışlar. Eşim şuan 29 yaşında. Aradan geçen zaman zarfında hiç görüşmemişler. 2 sene evvel eşimin babası hastanede vefat etmiş, hastane polisi arayıp haber vermiş. Zaten uzun zamandır görüşmedikleri için ve Hiç aklımıza gelmediği için miras bırakacağı hiç bir şeyle araştırıp borcuna malına bakmadık. Fakat kısa bir süre önce eşimin babasının borcu olduğu ortaya çıktı. Eve haciz kağıdı gelmiş. reddi miras için yapmamız gereken nedir bilgi rica ediyorum.

  • 11 Ağustos 2016

   Tereke yani miras borca batık ise mirasın hükmen reddi davası açmanız gerekir.Bu dava için süre sınırı yok. Ancak icra takipleri başlamışsa bir an önce açmalısınız.

 8. 9 Nisan 2016

  Reddi miras davası açmak istiyorum ama mirasçılardan kızım yurtdışında okuyor ve buraya gelemiyor. Bu arada da 3 aylık sürenin dolmasına 1 ay kadar kaldı. Kızım bana vekalet verse ben onun yerine reddi miras davası açabilir miyim?

  • 10 Nisan 2016

   Esin Hanım, bu mümkün değildir. Avukatlık kanununa göre davalarda temsil yetkisi avukatların tekelindedir. Siz kızınızın dava için vekaletini alamazsınız. Bu konuda ya kızınız gelip reddi miras davasında kendi kendini temsil edecek yada bir avukat ile reddi miras davasını yürütmelisiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: