On Yıllık Kiracının Tahliyesi
                                                On Yıllık Kiracının Tahliyesi

On yıllık kiracının tahliyesi konusu yeni Türk Borçlar Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Geçmişte kiracı ile kiralayan arasındaki uyuşmazlıklar 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması hakkında kanun aracılığıyla çözülmekteydi. Ancak yeni Türk Borçlar Kanununun 2012’de yürürlüğe girmesi ve kira hukukunu da kendi bünyesinde düzenlemesi nedeniyle 6570 sayılı kanun mülga olmuştur. 2012’den sonra ortaya çıkan kira uyuşmazlıklarının çözümü için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümlerine bakmak gerekmektedir.

Kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar genelde kiralama bedelinin artırılması, kira sözleşmesinin sona ermesi, tarafların kira sözleşmesine aykırı hareket etmesi ve benzeri nedenlerden doğmaktadır. Ancak bu nedenlerden uygulamada sorun oluşturan kiracının tahliyesi mevzusudur. Her kira hukuku ihtilafı gibi kiracı tahliyesi sorunu da yeni Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup 6570 sayılı kanunda yer almayan yenilikler de bu kanunla birlikte getirilmiştir. Kira hukukunda doğacak uyuşmazlıklar kanun koyucu taraflar arasında hukuki dengeyi sağlamak ve hem kiracı hem de kiralayanı koruyabilmek adına düzenlemeler yapmış olup, bu düzenlemeler arasında kiracıyı evden veya iş yerinden çıkartabilecek kiracının tahliyesi sebepleri sayılmıştır. Bu nedenler haklı sebepten iki tane ihtara dayalı kiracının tahliyesi, yeniden inşa amacıyla kiracının tahliyesi, ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesi, kirayı ödememe nedeniyle kiracının tahliyesi, tahliye taahhüdü nedeniyle kiracının tahliyesi, yeni malikin gereksinimi nedeniyle kiracının tahliyesi, sözleşme süresi bitimi nedeniyle kiracının tahliyesi ve 10 yıllık kiracının tahliyesidir. Sayılan bu kiracı tahliyesi nedenlerinden her birinin şartları farklı olmakta olup, bu şartların oluşması halinde mahkemeye yöneltilecek kiracının tahliyesi talebi ile tahliye davası sonucuyla kiracı evden veya iş yerinden çıkartılabilecektir. Ancak dava yoluna gitmeden, ilamsız icra takibi ile birlikte de iki neden dayanarak kiracı tahliye edilebilecektir. Bu nedenler kira sözleşmesindeki bedelin kiracı tarafından ödenmemesi ve kira sözleşmesinin sona ermesidir. Bundan dolayıdır ki kiracının tahliyesi için vekalet verilecek olan avukatı ilgili İcra İflas Kanunu hükümlerine ve hukuki tahliye sürecine hakim olması ve genel kanun olan güncel Borçlar Kanunundaki diğer kiracı tahliye davası nedenlerini iyi bilmesi gerekmektedir. Ancak bu sayede bu derin hukuki bilgi gerektiren duruma karşı doğru strateji belirlenmesi ve doğru hukuki yönlendirme ile ev veya iş yeri sahibi menfaatlerini koruyabilecektir. Genel olarak kiracı nasıl tahliye edilir bu konu hakkında ayrıntılı bilgiye ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz. Buradan özel sebep olan on yıllık kiranının tahliyesi konusuna değineceğiz.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi İlgili Mevzuat (TBK 347)

Türk Borçlar Kanununda yer alan kiracı tahliye sebeplerinden birisi olan on yıllık kiracının tahliyesi ilgili kanunun 347. Maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre konut veya iş yeri sahipleri kiracıları ile belirli süreli kira sözleşmelerinin yenilenmesi ile belirsiz süreli kira sözleşmesi haline gelmesinden itibaren 10 yıllık uzama süresinin geçmesi bitmesi ile herhangi bir neden göstermeden bu kira sözleşmelerini fesih edebilecektir.

On Yıllık Kiracı Nasıl Tahliye Edilir?

Türk Borçlar Kanununda yer alan kiracı tahliye sebebi olan on yıllık kiracının tahliyesi nedeni için kanun üç şart öne sürmektedir. Ancak bu şartların varlığı halinde ev veya iş yeri sahibi kiracısını ev veya iş yerinden çıkartabilecektir. Bu kanuni şartlar;

 • Kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yılın bitiminden 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması, 10 yıldan sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması,
 • Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yılın sonunda yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması,

Kiraya veren bu şartların oluşması halinde kiracısını kiralanan taşınmazdan tahliye edebilecektir. Bunun için kiraya veren fesih bildirimi olarak geçen tahliye ihtarını sıhhat açısından noter vasıtasıyla kiracısına yönlendirmelidir. Ve tahliye ihtarında şu ifadeler yer almalıdır: kira sözleşmesinin süresinin bitiminde kiralananı tahliye etmesi gerektiği, yeni sözleşme yapılmayacağı, tahliye etmediği takdirde tahliye davası açacağı. Bu ifadeleri içeren ihtarın kiracının eline ulaşmasına rağmen sözleşme süresi sonunda kiralanan kiracı tarafından boşaltılmamışsa kiraya veren bu tahliye talebini mahkemeye yönelterek kiracısının tahliyesini gerçekleştirebilecektir.

On Yıllık Uzama Süresi Hesabı

On yıllık kiracının tahliyesi ile ilgili üzerinde durulması gereken bir nokta da 10 yıllık uzama süresinin ne zaman başlayacağı ile ilgilidir. Örnek üzerinden ilerlenecek olursa 21.08.2005’de 1 senelik olarak hazırlanıp kurulmuş olan belirli süreli kira sözleşmesi, bu sürenin sonunda kiracı tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı için 21.08.2006 tarihinde yenilenmiştir. 21.08.2007 ilk kira uzama yılı sonudur. Buradan itibaren on yıllık uzama süresi 21.08.2017’dır. Kanunun tanımına göre bu süreden üç ay öncesinde bildirimde bulunarak sözleşme feshedilebilir. Bu şartlarda dava 3 ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle ancak 21.08.2017 tarihinde açılabilecektir.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
   8
   Shares
  1. 18 Mayıs 2017

   merhaba 2003 yılında yapılmış bir kira sözleşmesi var. kiracıyı çıkarmak istiyorum on yıllık süre dolmuş mudur?

   • 20 Mayıs 2017

    merhaba bahsettiğiniz durumda 10 yıllık süre dolmuştur ancak bu kanun sizin için hala yürürlükte değildir. 01.07.2017 yılında yürürlüğe girecektir. Borçlar kanununun uygulanmasına dair mevzuatın geçici 2. maddesine göre 10 yıllık süre 01.07.2012 de dolmamış ancak kalan süre 5 yıldan az var ise bu kanun yürürlüğünden 5 yıl sonra uygulanır. On yıllık süresi dolmuş olanlar için ise yürürlüğünden itibaren 2 yıl sonra yani 01.07.2014 tarihinde uygulanır.

  2. 3 Ekim 2017

   Merhabalar,

   Eylül 2009’a evime taşınmıştım, ev sahibim daha yüksek kiradan başkasına vermek için taşınmamı rica ediyor.

   En erken ne zaman çıkarma hakkı vardır?

   Teşekkürler,

   • 3 Ekim 2017

    Makaledeki hesaplama yöntemine göre hesaplama yapabilirsiniz ancak daha çok yıl var görünüyor.

  3. 30 Kasım 2017

   Merhaba kira sözleşmesi 01.01.2007 olan durumda 01.01.2018 de dava açabilirmiyim
   Teşekkürler

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin bitim tarihini izleyen 10 yılın sonunda tahliye imkanınız vardır. Kira sözleşmenizin başlangıcı değil bitiş tarihi üzerine 10 sene eklenir. Hukuki süreçle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  4. 9 Aralık 2017

   Ben 1.1.2007de 2 yıllık kira sözleşmesi imzaladım benden önce oturan yan komşuya dava açtılar. bana ne zaman açarlar. ne yapabilirim kiramı vaktinde ödüyorum ama dertleri ücreti yükseltmek

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmeyi süre bitiminde kiraya veren sonlandıramaz. Ancak sürenin bitiminden itibaren 10 yıllık uzama süresinin sonunda bu işlemi bazı prosedürlere uyarak yapabilir. Yani 1.1.2019 tarihi itibari ile bazı şartların gerçekleşmesi halinde kiraya veren sözleşmenizi sonlandırabilir. Kiranızı vaktinde ödüyorsanız bu tarihe kadar kiraya verenin yapabileceği bir şey yoktur. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  5. 11 Ocak 2018

   Merhaba 2012 yılında yapılmış 5 yıllık işyeri kira sözleşmemiz var. Kira süresi sonunda 1 ay kala fesih etmezsek 5 yıl daha ve daha sonra fesih etmez ise 5 yıl daha uzayacak kira süremiz 15 yıl mı oluyor yoksa ikinci 5 yıl sonunda bizi çıkartırlar mı

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, belirli süre sona erdiğinde sözleşme belirsiz süreli hale dönüşür. Yani bir 5 yıl daha uzamaz. Kira bedellerinizi düzenli ödediğiniz müddetçe taşınmazı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak taşınmaz sahibi ilk kira bitim süresinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından belirli sürelere uyarak sizin tahliyenizi sağlayabilir. Bunun için en erken tarih anlattığınız olaya göre 2027’dir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  6. 24 Şubat 2018

   Merhaba benim 2009 yapılmış kira kontratım var bu durumda 2019’da dükkanımı boşatmak zorundamıyım?

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmenizin süresinin sona erme tarihinden itibaren 10. yılın sonunda kiraya verenin belirli şartlara uyarak tahliyenizi sağlama hakkı vardır. Burada sözleşmenin başlangıcı değil bitiş tarihi önemlidir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  7. 15 Nisan 2018

   Merhaba 2009 yılında kira kontratı yaptım. Ev sahibim çıkartmak istiyor dava açtığı taktirde bu evde maksimum ne kadar daha oturabilirim?

  8. 4 Mayıs 2018

   Site gazinosu 08.06.2008 tarihinde sözleşme ile kiraya verildı. 10 yıllık tahliye süresinden nasıl yararlanırız? ALTAN GÜNEY Site Başkanı

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, belirli süreli sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 10 yıllık uzama süresinin sonunda 3 ay önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirsiniz. Sözleşmenizin şartlarını değerlendirmek ve tahliye süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: