Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları
                                Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Aile kütükleri yani nüfus kayıtlarında yer alan bilgiler şunlardır;

 1. TC kimlik numarası,
 2. Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası,
 3. Kişinin adı soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
 4. Doğum yeri ile gün ay yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
 5. Evlenme, boşanma, soy bağı kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanımı ya da kaybı gibi kişisel durumlardaki değişiklikler,
 6. Dini,
 7. Medeni hali,
 8. Yerleşim yeri adresi ve fotoğraftır.

Türkiye’de kütüğü bulunmayan ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların nüfus kaydı Bakanlıkça belirlenen Müdürlükte tutulmaktadır.

Bazı durumlarda nüfus kayıtları aktarılırken, ilk defa yazılırken, kayıtlar herhangi bir nedenle zayi olmuş ise yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir hatadan dolayı yanlış veya eksik yazılmış ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılmaktadır.

Genel olarak, çocuğun nesebinin belirlenmesi, nüfus müdürlüklerinde yapılan maddi hata hallerinde, çocukların başka akraba nüfuslarına yazılması ve yurt dışından göç edip TC vatandaşlığı almış kişilerin nüfus kayıtlarındaki hatalarda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Böylelikle nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılması ile miras gibi ve diğer bazı işlemlerde doğru kazanımlar ve hukuki yararlar elde edilecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Davacı ve Davalılar

Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirerek davayı açmaya yetkilidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları genel olarak genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına yahut genetik anne olmadığı halde nüfusta çocuğunun annesi olarak gözüken kadına ve ana adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş bir haktır. Bunun dışında nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından da açılabilir.

Aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ve ilgili Nüfus Müdürlüğüne yönelik olarak açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için genel itibariyle yetkili ve görevli mahkeme, ilgilinin yani davacının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yurt dışında yaşayanlar ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirip davayı İstanbul, Ankara ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Zamanaşımı

İlgili yasal mevzuat uyarınca, ilgililer tarafından herhangi bir süreye tabii olmaksızın açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları ile İlgili İşlemler

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar; isim değiştirme davası, soyisim değiştirme davası, yaş değiştirme davası, babalık davası, soybağının reddi davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası gibi davalardır. Bu davaların tamamının açılabilmesi için hukuki bir yararın bulunması gerekmektedir.

Bu davalardan isim ve soy isim düzeltilmesi davası, kişisel yararın bulunması durumunda açılmaktadır.

Bu davalardan yaş düzeltme davası, yaşın gerçek doğum tarihi olarak yazılmaması durumunda açılmaktadır.  Ayrıca bu dava ile yaşın büyümesi halinde,  büyütmek istediği yaşta kardeş olmaması gerekmekte, hastane gibi bir kurumda doğmuş olmamalı ve daha önce dava açılmış olmamalıdır.

Bu davalardan din değiştirme davası, reşit olan herkes tarafından başka bir dini seçtiği söylenilerek açılabilmektedir.

Bu davalardan gaiplik davası cesedi olmayan, ancak ölümüne kesin gözle bakılan kayıp kişiler için mirasçılar tarafından açılmaktadır. Ayrıca davanın açılabilmesi için bu kişiden en son haberin beş yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Bu dava sonucu ile kişinin gaip olduğuna karar verilmekte ve nüfusa bu şekilde işlenmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ile ilgili olan bu davalardan cinsiyet düzeltilmesi davaları da kişinin cinsiyetinin yanlış yazılması halinde ya da kişi cinsiyetini değiştirdiğinde açılabilmektedir. Ayrıca davanın açılabilmesi için ergin olmak, bekar olmak ve sağlık kurulu raporunun bulunması gerekmektedir. Bunlar haricinde herhangi bir sebeple nüfusta bulunması gereken kayıtlardan herhangi birinin yanlış ya da eksik yazılması halinde de nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılabilmektedir.

Nüfus kaydına dayanak belgelerdeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse, aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, mutlaka kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile yapılması gerekmekte ve bu nedenle de açılmaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, aynı konuya ilişkin nüfus kaydıyla ilgili olması halinde sadece 1 kere açılabilmektedir. Ancak din değişikliği veya silinmesi talepleri ile ilgili olan nüfus kaydının düzeltilmesi davaları herhangi bir sayısal sınırlamaya tabi olmamaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, her türlü belge ile ispatlanabilmektedir ve kamu düzenine ilişkin bir dava olmasından dolayı da hâkim tarafların sunmuş oldukları delillerle yetinmeyerek kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunda ve gerekli araştırmayı kendiliğinden de yapmak mecburiyetindedir.

Davanın sonuçlandırılması halinde verilen kararın nüfusa işlenebilmesi için mahkeme kararına bir itiraz olmayıp karar kesinleştirilmiş olmalıdır. Bu takdirde mahkeme kendiliğinden ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazarak nüfus kaydını düzeltmektedir.

Yazıyı Paylaş
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 1. 18 Eylül 2016

  Merhaba lar adım zafer
  Birşeyi merak ediyorum benim daha önceden başımdan iki evlilik geçti ilk evliğimde bir sıkıntı yok ama ikinci evliliğimde ciddi sıkıntılar yaşadım ve yasattilar… Kısacası vukuatli nüfus kaydında bile o kişinin gozukmesini istemiyorum
  Bunun bir yolu var midir acaba ?
  Yani atiyorum 2 evlilik yaptım ancak ben 1 evlilik gozukmesini o ikinci evliligimin gozukmesini istemiyorum
  Bunun için ne yapabilirim ? Bilgi verirseniz çok mutlu olurum…

  • 21 Eylül 2016

   MAlesef yok. Devlet tüm bu nüfus kayıtlarını tutar.

 2. 7 Nisan 2017

  Ben büyük annem ve büyük babam üstüne kayıtlıyım(ikiside öldü) 18 yaşındaym dava açarsam ne kadar sürede sonuçlanır ve gerçek annem ve babam bi ceza alır mı ? Cevaplarsanz sevinirim

  • 10 Nisan 2017

   Yaklaşık 4 ay içinde sonuçlanır. Yanılmıyorsam küçük bir miktar para cezası vardır.

 3. 13 Nisan 2017

  İyi günler, öncelikle cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Yaklaşık bir sene önce trafik kazasında babamı kaybettim. Annem, kardeşim ve ben noter kanalıyla babamdan kaynaklanan mirasçılık belgesi aldık. Yakın bir zaman önce şuan hayatta olmayan babamın babası ve annesi (dedem ve babaannem) üzerinde kayıtlı köydeki arazileri öğrendik. Bu araziler hala rahmetli dedem adına kayıtlıymış dolayısıyla ne babaanneme ne de babama veraset ve intikali gerçekleşmemiş. Şu an ne dedem, ne babaannem ne de babam hayatta. Annem kardeşim ve benden başka mirasçı yok. Dün itibariyle bu intikal belgesinin (mirasçılık belgesini) almak için notere gittiğimde noter sistemi red yanıtı vererek beni sulh hukuk mahkemesine yönlendirdi.

  Buraya kadar bir sıkıntı yoktu. Ancak bu reddin yanıtı olarak noterde ekranda babamın babası ile annemin annesinin aynı gün vefat ettiği ve ölüm saatinin de belli olmaması nedeniyle red olunduğu yazılıydı. Gerçek şu ki babamın babası ile annemin annesi birer hafta arayla vefat etmiş ancak nufus sisteminde aynı gün vefat tarihi olarak işlenmiş. Bu noktadan hareketle bu kaydı nasıl düzeltebilirim, dolayısıyla babamın babası olan dedemden dolayı almam gereken mirasçılık belgesini nasıl alabilirim?

  Teşekkür Ederim.

  • 22 Mayıs 2017

   merhaba anladığım kadarı ile kayıt düzeldiği zaman mirasçılık belgesi alabiliyorsunuz. Bu kayıtların düzeltilmesi mümkündür nasıl öldükleri hakkında bilgi sahibi olmam gerekir. Örnek olarak hastanede ölmüşler ise ölüm gün ve saatleri kaydedilmekte. Bu kayıtları talep edebiliriz.

 4. 7 Mayıs 2017

  Benim nüfüstaki annem gerçek annem değil ama babam üvey annemle evli ben gerçek annemin üstüne geçmek istiyorum ne yapmak gerekiyor

  • 15 Mayıs 2017

   Bu durum ancak dava yolu ile düzeltilebilir.

 5. 11 Mayıs 2017

  Brnim kızım, nüfusta başka birinin üzerine kaydedilmiş. Kendi üzerime kaytedebilmem için, kızımın annesinin beyanı yeterli mi ? Kızımın üzerinde kaydedildiği kişiye de ulaşılmıyor. Ne yapabilirim

 6. 12 Mayıs 2017

  Nüfus kayıtlarında baba (genetik baba) anne genetik anne degil bu durumda soy bagının kurulması davasımı açılır yahut nüfus kaydının düzeltilmesi davasımı açılır

 7. 1 Haziran 2017

  Merhaba ben ve çocuklarımda kütüğümüzün doğup büyüdüğümüz yerin yazılmasını istiyoruz hiç gitmediğimiz bilmediğimiz uzak bir şehri yazmasını istemiyoruz çocuklarım bu konuda çok rahatsız oluyorlar değiştirmenin bir yolu varmı Tşl

 8. 13 Haziran 2017

  merhaba , daha önce görmediğim bilmediğim bir şehrin kütüğünde kayıtlıyım. doğup büyüdüğüm yerin kütüğüm olmasını istiyorum. kanunla yasak getirilmiş hiç mi şansımız yok. daha önce taşıyanlarla bizim ne farkımız var .bizede bir şans verilmeli.

  • 16 Ağustos 2017

   Kütük değiştirilmesi şuan ki kanunlara göre mümkün değil ancak dava açıp kanunun iptali için süreci Anayasa Mahkemesine taşıyabilirsiniz.

 9. 28 Ekim 2017

  eşim daha önce bir evlilik yaptı. boşandı ama nufusda detaya girdiğimizde onunla evlenip boşandığı gözüküyor bu beni rahatsız ediyor nasıl değiştirebiliriz

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, ilgili Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirsiniz.

 10. 16 Kasım 2017

  Bana şuan tensip tutanaģı geldi ne yapacaģım şimdi

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, davalı, davacı veya tanık olmanıza göre durum değişir. Davalı iseniz Mahkemeye dilekçe yazmanız gerekecektir aksi halde tanık ve delil gösterme hakkınızı kaybedersiniz. Dilekçe işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. 20 Ocak 2018

  Merhaba ben vukuatlı nüfus kayıt örneği aldığımda daha önce hiç yerleşmediğim bir şehirde ikame ettiğim görünüyor bunu nasıl sildirebilirim ?

  • 22 Ocak 2018

   İkamet yerini sildirmek şeklinde bir dava türü yok malesef. İdari bir başvuru yapabilirsiniz.

 12. 22 Şubat 2018

  Merhabalar adım mahmut şimdi benim kimlikte ikametgah yerini değiştirmek istiyorum çünkü hiç bilmediğim yerde ikametgah gosteriyo bunu nasıl degistirebilirim dava acarakmi

  • 3 Aralık 2018

   Merhaba, kimlikteki doğum yerinizi dava açarak değiştirebilirsiniz. İkametgah adresi ise nüfus müdürlüğünden değiştirilir. Kimlikteki doğum yeri değişikliği için mahkemeye bir takım ispat araçları sunmanız şarttır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 13. 26 Mart 2018

  Selamün aleyküm ben ismimi ve soyismimi değiştirmek istiyorum bunun la ilgili illa mahkemeyemi başvurmak gerekiyor izleyeceğim bir yol söyleyebilirseniz sevinirim

  • 15 Kasım 2018

   merhaba, isim soy isim değişiklikleri ülkemizde dava yoluyla gerçekleşmektedir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde açacağınız dava ile bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dava açmak ve dava takip süreci için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

 14. 7 Nisan 2018

  öncelikle merhaba şöyle bir sorum olucaktı:64 yasında akıl hastası bir adam su anda yasadıgı halde,17 yasındayken nüfus kütügüne babası tarafindan ölü kaydı düsürülmüs bu durum da yasal temsilcileri nufus kayıtlarının düzeltilmesi davası açabilir mi ?

  • 13 Aralık 2018

   Merhaba, akli dengesi yerinde olmadığı için kendisi nüfus kaydının düzeltilmesi davası açamayacak kişiler adına yasal temsilcileri dava açabilir. Kişinin menfaati varsa yasal temsilcileri bu kişi adına nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir. Daha fazla bilgi almak için telefonla ya da maille iletişime geçebilirsiniz.

 15. 7 Haziran 2018

  Öncelikle selamlar. 40 günlükken başka bir aile tarafından evlatlık alınmışım. Ama mahkeme kararıyla değil. Alan aile evde doğdu deyip nüfusuna kaydettirmiş. Evlatlık alan annem 2000 de vefat etti. Dayılar dava açtı nüfus düzeltme davası annelik bağını sonlandırdılar. Mirastan mahrum edildim. Şuan hâlen evlatlık alan babamın nüfusundayım. Öz ailemin nüfusuna geçmek istiyorum. Öz Anne baba ölü. Kardeşlerim var baba 1 anne ayrı. DNA testi ile kanıtlanır mı kardeş olduğumuz ? Dava açmak istiyorum evlatlık alan babam ceza yer mi? Ve ben öz ailemin nüfusuna geçip mirasçı olabilir miyim? Teşekkür ederim Saygılarımla

  • 8 Haziran 2018

   Merhabalar, konu ile ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dilerim.

 16. 8 Aralık 2018

  Merhabalar,
  Nüfus kayıtlarında Ablam 1972 ve 1974 Doğum tarihli olarak iki defa kayıt yapılmış. Yani nüfusa göre Aynı ismi taşıyan iki Ablam var. 1974 doğumlu olan yanlış kaydı nasıl sildirebiliriz. Babam vefat etti ama mirasçılık belgesi çıkaramıyoruz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. saygılar

  • 10 Aralık 2018

   Merhaba, ilgili kişiler olarak nüfus kaydının iptali davası açmanız gerekmekte. Burada mahkemeye hukuka uygun her türlü delili ispat aracı olarak sunmanız mümkündür. Süreç ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 17. 10 Aralık 2018

  Merhabalar. Benim babam annem ile evli iken başka bir bayanla daha doğrusu imam nikahlı biriyle birliktelik yaşadı. O bayandan iki çocuğu oldu. O çocukların şuan resmiyette nüfus kaydında anneleri annemin üstüne kayıtlı gözüküyor. Babam şuan vefat etti. Ancak şuan annem in üzerinde malları var. Bunları da imam nikahlı bayandan olan çocuklara vermek istemiyor. Nüfustan düşürmek istiyor ne yapması gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim.

  • 10 Aralık 2018

   Merhaba, soybağı davaları içerisinde anne bakımından bir soybağının reddi davası öngörülmüş değil. Annenizin asliye hukuk mahkemesinde nüfus kaydının düzeltilmesi davası niteliğinde bir anne adı tashihi davası açması gerekiyor. Bu davada mahkeme bir takım araştırmalar yapar ve varsa siz de bir takım ispat araçları sunarsınız. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 18. 11 Aralık 2018

  Merhabalar. babam annem ile evli iken başka bir kadından evlilik dışı çocuk dünyaya geldi .O çocukların şuan resmiyette nüfus kaydında çocuk annemin üstüne kayıtlı gözüküyor.Annem şuan vefat etti ancak annemin kalan mirasını bu kişiyle paylaşmak istemiyorum. nüfus kaydının düzeltilmesi için benim dava açmam yerinde olur mu ?

  • 13 Aralık 2018

   Merhaba, nüfus kaydının düzeltilmesi davası açarak durumun düzeltilmesini sağlayabilirsiniz. Yasal mirasçı olduğunuz için nüfus kaydının düzeltilmesinde menfaatiniz bulunmaktadır. Bu nedenle davayı açmaya hakkınız vardır. Fakat çocuğun başkası adına kaydedilmesi bir suçtur. Duruma göre savcı, babanıza bu sebepten ceza davası açabilir. Daha fazla yardımcı olabilmemiz için lütfen büromuzla iletişime geçin.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: