Nüfus Davaları
Günümüzde her kişinin bir vatandaşlığı ve her vatandaşın nüfus kaydı bulunmaktadır. Bu kayıt doğum ile birlikte tutulmaya başlanır. Nüfus kayıtları kişilere ait özel bilgilerin saklandığı bir kayıt olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu alandan doğan hukuki problemler de aynı derecede öneme sahiptir. Nüfus kayıtları insanların kimlik bilgilerini, ayrıntılı yerleşim yeri bilgilerini, ad-soyad, cinsiyet ve bazı akrabalık ilişkilerini, doğum tarih ve yer bilgilerini, dini ve medeni durumlarıni içerir kayıtlardır.

Nüfus davaları kişilerin vatandaşlık haklarını yakından ilgilendirmesine bağlı olarak hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan hukuk alanlarından birisidir. Buradan doğan haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan sayılırlar. Bu alanda gerçekleştirilecek hukuki destek, doğabilecek bir problemin önüne geçici özelliğe sahip olabileceği gibi halihazırda mevcut bir problemi gidermeye yönelik de olabilir.

Mıhcı Hukuk & Danışmanlık müvekkillerine nüfus davalarına ilişkin uyuşmazlıklara yönelik aktif danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Söz konusu ihtilaflarda tecrübeli ekibimizle avukatlık desteği veya danışmanlık hizmeti sunduğumuz alanların bir kısmı şu şekildedir:

 • İsim ve Soyisim Değiştirme veya Düzeltme Davaları

İsim insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin merkezinde yer alır. İnsanların kişilik hakları ile doğrudan ilişkili bir husustur. Ancak kişi ismini rahatsız edici bulabilir yahut taşınan isim kendisi için veya genele yönelik olumsuz bir anlam içeriyor olabilir. Haklı nedenlerin varlığı halinde isim değişikliği veya düzeltimi mümkündür. Benzer nedenlerle soyisim değişikliği arzu ediliyor da olabilir. Soyisim kanunen soybağı ile bağlantılı olarak babadan alınır. Gene haklı nedenlerin söz konusu olması durumunda kişiler mahkeme kanalı ile soyisim değişikliğine gidebilir.

 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi veya İptali Davaları

Nüfus kayıtlarında gerçekle örtüşmeyen bilgiler yer alabilmektedir. İlk kez nüfus kaydı tutulurken veya daha sonradan bu yanlışlık söz konusu olabilir. Nüfus kayıtlarının yanlış tutulması durumu ülkemizde sıkça görülmektedir. Ancak geldiğimiz noktada bu sürecin iyi yönetilmesi halinde hızla sonuçlandırılabildiği de bir gerçektir. Nüfus kaydında yanlışlık olduğu iddiasında olan herkes bu davaları açabilir. Yukarıda nüfus kaydında yer aldığını belirttiğimiz her türlü bilginin yanlış tutulması durumunda açılan genel davanın adıdır. Burada ilgili yanlışlığa yönelik olarak sunulacak talepler ve hukuki gerekçeler büyük önem taşımaktadır. Bu alanda doğru talepler yöneltecek ve başarılı temsil performansı gösterecek bir hukuki destek oldukça hayatidir.

 • Cinsiyet Değiştirme, Yaş ve Doğum Tarihi Düzeltme Davaları

Günümüzde kişilerin tercihen cinsiyet değişimine yöneldikleri görülmektedir. Toplumsal değişimlere bağlı olarak hukukun da mümkün kıldığı bir durumdur bu. Söz konusu sürecin doğru yönetilebilmesi de tecrübe sahibi bir hukuk ekibinin başarılı temsil durumuna bağlıdır. Gene nüfus kaydına hatalı olarak kaydedilmesi halinde değiştirilmesi talep edilebilecek başka husus da yaş ve doğum tarihi düzeltme davalarıdır. Müvekkillerimizin bu yöndeki taleplerini gerçekleştirebilmek için ekibimiz tecrübe sahibi ve hukuki prosedüre hakimdir.

 • Tapu Kaydındaki Bilgilerin Düzeltilmesi Davası

Tapu kayıtları ülkemizde taşınmaz mülkiyet bilgilerinin muhafaza edildiği yani kişilerin mülkiyet haklarının korunduğu sicil kayıtlarıdır. Burada gerek tapu memurunun gerekse tarafların kasıtlı veya ihmali davranışları sonucu doğan hatalar büyük hak kayıplarına neden olabilir ve olmaktadır. Sahte vekaletnamelerle gerçekleştirilen işlemler veya tapuya hatalı bilgilerin girilmesi hallerinde mağdur olan kişilerin haklarını dava yolu ile araması gerekir. Söz konusu durumda açılacak dava tapudaki yolsuz sicilin düzeltilmesi davasıdır. Bu davalar kimi zaman çok hızlı sonuçlanmakta, kimi zaman kapsamlı bir araştırmayı gerektirdiği için yavaş sonuçlanmakta, kimi zamansa davacı aleyhine sonuçlanmaktadır. Söz konusu sürecin etkin ve hızlı yönetilebilmesi gene deneyim sahibi bir avukatlık hizmetine başvurulmasını zorunlu kılar.

Bunların haricinde Mıhcı Hukuk & Danışmanlık Ekibi olarak nüfus davaları alanında tecrübe sahibi olduğumuz başkaca hukuki uyuşmazlık alanları şunlardır;

 1. Nüfus Kaydının İptali Davalarının Takibi
 2. Nüfus Sicilinin Tutulmasından Doğan Davalarda Temsil Hizmeti
 3. Bekarlık Soyadının Kullanımı İzni İle İlgili Taleplerin Hazırlanması
 4. Din Hanesindeki Kaydın Düzeltilmesi
 5. Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi
 6. Ölüm Kaydının Sağ Olarak Düzeltilmesi
 7. Ölümün Tespiti İşleri
 8. Doğum Yerinin Düzeltilmesi
 9. Adli Sicil Kaydının Silinmesi
 10. Arşiv Kaydının Silinmesi
 11. Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
 12. Adli Tıp DNA Testi İşleri
 13. Kızlık Soyadının Kaldırılması
 14. Anne Adı Tashihi İşleri

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: