Osmanlı Devleti’nde vakıflar çok önemli bir yer tutmaktadır. Her ne kadar vakıfların kurulmasının birincil amacı vakfiyede gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda faaliyet gösterilmesi olsa da bir diğer yandan devletin şahısların malvarlıklarına el konulmasının önüne geçmek ve katı İslami miras kurallarını dolanmak maksadıyla da vakıflar kullanılmıştır. Şöyle ki Osmanlı Devleti’nde savaş zamanı varlıklı kimselerin malvarlıklarına el konulması…

Herkes, doğduğu anda kendisine anne ve babasının ya da ailesinin uygun gördüğü isimle yaşamaya başlamakta ve kimi zaman da hayatı son bulasıya kadar bu isimle yaşamaktadır. Kişilere konulan isimlerde kimi zaman aile büyüklerinin ismi ve ya çevrede sıklıkla duyulan isimlerden biri olmaktadır. Ancak bazen kişiler, yaşadığı ortamda ya da kariyerinde isimlerinden dolayı olumsuzluklar yaşayabilmektedir. Zira…

Herkesin bu dünyadaki yolcuğu doğum ile başlamakta ve ölüm ile sonlanmaktadır. Doğum hatta anne karnındaki ceninde hukukta kişinin haklarının başlangıcı sayılmaktadır. Bu kapsamda doğum yeri de kişi için önemli bir unsurdur. Ancak buna rağmen bazı durumlarda kişinin doğum yeri kimliğine yanlış yazılabilmekte ya da farklı nedenlerle de kişinin doğum yeri gerçeğe aykırılık teşkil edebilmektedir. Bu…

Hayatta herkes için en önemli olan kişi, annesidir. Ama hayatın içerisinde yaşanılanlar sırasında bazen gerçekten anne olarak bilinen birisi değil de başka kişiler kimlikte anne olarak gözükmekte ve genel olarak bu durumdan haberdar da olunamayabilinmektedir. Bu durumu öğrendiğiniz anda ise üzüntü kaybı yaşayabilir ve gerçekleri öğrenme telaşı içerisine girebilirsiniz. Daha sonrasında da gerçek annenizin kim…

Ülkemizde yaşanan toplumsal değişimler ile birlikte kişilerin bu konudaki ön yargıları yıkılmaya başlamış ve daha önceleri kapalı kapılar ardında konuşulan sorunlar aşılmaya başlanmıştır. Böylelikle Dünya’da birçok ülkede herhangi bir şarta bağlı olmadan gerçekleşen cinsiyet değiştirme davası, ülkemizde 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle Bülent ERSOY ve son dönemde de (Nil)…

Evlat edinmek istiyorum diyorsanız, evlat edinme şartları (evli, bekar), bunun hukuki dayanağı ve bu davanın özellikleri gibi konular makalemizde işlenecektir. Günümüzde birçok kişi çocuğu olmamasından dolayı ya da maddi durumu yardıma muhtaç çocuklara yardım edebilecek nitelikte olmasından dolayı evlat sahibi olmak istemektedir. Ancak bu işlemin de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre belirli başlı hukuki prosedürleri…

Günlük hayatımızda kişilerin ölmesiyle hayatlarının son bulduğu bilinmektedir. Oysaki kişinin hukuki olarak hayatının son bulması ölüm, gaiplik kararı ve ölüm karinesi ile birlikte olmaktadır. Gaiplik Kararı Öldüğüne kesin olmamakla birlikte muhtemel gözle bakılan ve cesedi bulunamamış kişi, belirli sürelerin geçmesiyle birlikte gaip olduğuna karar verilmektedir. Gaiplik kararı için mahkemeye başvurabilecek olan kişiler ise; hakları gaiplik kararına bağlı…

İsim değiştirme davası dilekçe örneği konusuna geçmeden önce belirtmem gerekir ki dava açmadan Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe vererek değişiklik yapmak şuan için mümkün değildir. Hala dava yoluna gitmek gerekmektedir ve çıkan haberlere rağmen şahsi görüşüm önümüzdeki bir kaç yıl içinde de bu şekilde devam edecektir. Şu aşamada sadece dilekçe vererek değişiklik yapmak uzun bir süre daha mümkün…

Babalık davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 301. ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş bir dava çeşididir. Babanın çocuğun babası olup olmadığı eldeki delillerle ve teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda net olarak DNA testleri ile tespit edilir. Bu açıdan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir dava çeşididir. Bu dava sonucunda çocuğun babası tespit edilmesi…

Her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Aile kütükleri yani nüfus kayıtlarında yer alan bilgiler şunlardır; TC kimlik numarası, Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası, Kişinin adı soyadı,…

Page 1 of 21 2

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: