Mirastan Feragat Sözleşmesi
                                                         Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi, miras hukuku içerisinde düzenlenmiş olan bir kavramdır. Bu sözleşme miras bırakan ile mirasçılar arasında iki taraflı irade beyanlarıyla ve mirasçıların mirasçılık sıfatından kaynaklanan miras haklarından karşılıksız ya da bir karşılık sağlanarak feragat ettiklerine ilişkin olmak üzere Noter huzurunda resmi memur ve iki tanık önünde imzalanan bir miras sözleşmesidir.

Bu sözleşme ile birlikte miras haklarından feragat eden mirasçı, miras bırakan ölmeden önce ileride oluşacak olan mirasçılık sıfatından şimdiden vazgeçerek bu sıfatını yitirmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Şekli

 • Mirastan feragat sözleşmesi, hukuki niteliği itibariyle miras sözleşmesi şeklinde yapılması gerekmektedir.
 • Resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir.
 • İmzalanma aşamasında taraflar arzularını resmi memura aynı zamanda bildirmekte ve düzenlenen sözleşmeyi memurla birlikte iki tanığın yanında imzalamaktadırlar.
 • İki taraflı olarak düzenlenmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Tarafları

Mirastan feragat sözleşmesi,  kural olarak miras bırakan ve miras bırakanın kanuni ve ya iradi mirasçıları ile yapılmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesi hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle miras bırakanın temsilcisi ile yapılamaz.  Kanuni mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, eşi, evlatlık ve evlatlığın alt soy ve devlettir. Kanuni mirasçılar saklı pay sahipleridir. İradi mirasçılar ise miras bırakanın kendi iradesiyle vasiyetname veya olumlu miras sözleşmesi belirlediği mirasçılardır. Böylelikle saklı payı olmayan mirasçılar, vasiyet alacaklısı ya da atanan mirasçı ile de bu işlem yapılabilinmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi ile tarafların ayrıca hukuki açıdan ehliyetinin olup olmadığı konusu da önem arz etmektedir. Bu nedenle sözleşme imzalayacak olan taraflar;

 • Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalı ve kısıtlı olmamalıdır. Yani tarafların fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Evlenmekle ergin olmuş kişilerden ise yani 18 yaşını doldurmamış kişilerden ise de evlenmekle ergin olduğundan mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir.
 • 15 yaşını dolduran küçük olabildiği durumda kendisinin mirastan feragat sözleşmesini istemesi ve velisinin rızasıyla ergin kılınabildiği takdirde mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir.
 • Yasal danışman atanan ehliyetsiz kimselerden biri de olabilmektedir. Bu kişiler yalnız başına mirastan feragat sözleşmesine imza atabilmektedirler.
 • Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar yani mahkumlar da olabilmektedir. Bu kişiler vesayet makamının izni ile denetim makamının muvafakatiyle birlikte vasileri aracılığıyla mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedirler.

Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Yararlanabilecek Kişiler

Sözleşme kişi belirtilmeden yapılarak bundan yararlanabilecekler belirtilmeyeceği gibi tam tersi olarak kişi belirtilerek yapılarak yaralanacak kişiler de açıkça belirtilebilinmektedir.

1-Belirli kişiler yararına yapılmamışsa, en yakın ortak kökün alt soyu lehine yapılmış sayılmaktadır. Bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde ise feragat hükümden düşmektedir.

2-Belirli kişiler yararına yapılmışsa, miras bırakanın ölümü ile mirastan feragat edenin payı bu kişi ya da kişilerin olmaktadır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Çeşitleri

Mirastan feragat sözleşmesi, karşılık alınarak ve karşılık alınmadan yapılması bakımından iki çeşittir. Böylelikle;

1-Mirastan Karşılık Alarak Feragat(İvazlı);Miras bırakan mirasçısıyla ölümünden sonra hüküm ifade etmek üzere yaparken miras hakkı karşılığı olarak feragat edene bir karşılık vermektedir. Mirasçı da bu bedel karşılığında payından veya payının bir kısmından vazgeçmektedir. Bu durumda mirastan feragat edenin alt soyu herhangi bir hak talep edememektedir.

2-Mirastan Karşılık Alınmaksızın Feragat (İvazsız); Miras bırakan mirastan feragat eden mirasçı ile karşılıksız olarak sözleşme yapmaktadır. Mirasçı da karşılıksız olarak miras bırakanın belli bir mirasçıları veya tüm mirasçıları lehine mirastan feragat etmektedir. Bu durumda kural olarak mirastan feragat edenin alt soyu bu durumdan etkilenmemektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Feshi

Mirastan feragat sözleşmesi, kural olarak tek taraflı olarak değil sözleşmenin taraflarının anlaşması halinde feshedilebilinmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi feshi, sözleşmenin tarafları arasında yapılacak adi yazılı sözleşme ile de gerçekleştirilebilinmektedir.

Feragat eden mirasçıya bir karşılık verilmesi hususunda anlaşılmışsa, anlaşılan karşılık yerine getirilmezse diğer taraf sözleşmeyi feshedebilmektedir.

Ayrıca tarafları açısından irade sakatlığı sebeplerinden birinin varlığı halinde veya koşulları oluştuğunda sözleşmenin feshi istenilebilinmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümsüzlük Halleri 

Aşağıdaki şu hallerde taraflarca hükümsüz olabilmekte ve taraflarca iptali istenilebilinmektedir;

 1. Ehliyetsizlik, şekil noksanlığı, kanuna ve ahlaka aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde,
 2. Muvazaalı olarak imzalanmış olması halinde,
 3. Feragat eden mirasçı, miras bırakandan önce öldüğü takdirde,
 4. 4271 sayıl Türk Medeni Kanunu’ndaki tenkis ve geri verme koşullarının oluşması halinde ve feragat eden mirasçının karşılığı iadesi halinde,
 5. Eşler arasında boşanma ya da evliliğin iptali hallerindedir

Bu konuda sözleşme hazırlanmasını istiyorsanız veya herhangi bir sorun ile karşılaşmış iseniz, Mıhcı Hukuk Bürosu miras avukatı ile iletişime geçmeniz faydanıza olacaktır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  kalacak mirastan bir ev alarak mirastan feragat etmek istiyorum. bunun daha sonradan mirasçılar tarafından iptal edilme ihtimali var mıdır nasıl iptal edilmemesini sağlarım.

  • 21 Mayıs 2017

   merhaba mirastan feragat sözleşmesi ile alınan ev ile diğer mirasçıların saklı paylarına tecavüz varsa bunun iptali veya saklı pay kadar kısmın talep edilmesi durumları söz konusu olabilir. Mirastan feragat sözleşmesi yaparken bir avukat ile çalışırsanız ilerisi açısından sağlıklı olacaktır.

 2. 17 Haziran 2018

  Mrb ev karşılıgında feragat imzaladım fakat iptal etmek istiyorum bu mümkünmüdür

  • 19 Haziran 2018

   Merhaba konuyla ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dileriz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: