Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukukunun Amaç ve Kapsamı

Marka Patent Hukuku, Fikri Sınai Hukuku içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Fikri Sınai haklar ile gerçekleşen koruma, yeni bir fikrin, bunu üreten kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu sahiplenmeye ve de sonucunda bundan ticari olarak yararlanmaya imkan sağlar. Marka değeri, şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Türk hukukunda markaların oluşturulması ve korunmasını Türk Patent Enstitüsü yerine getirmektedir. Uluslararası anlamda Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) yürütmektedir. Mıhcı Hukuk Bürosu ise, tecrübesi ve bilgi birikimiyle marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları tescili, hak sahipliği gibi alanlarda uzman hizmet vermektedir.

Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku’nun dallarından olan Sınai Mülkiyet Hukuku; markaları, patentleri, tasarımları, faydalı modelleri ve coğrafi işaretleri kapsamaktadır. Marka Patent Hukuku, markaların tescil işlemlerinin tamamlanması sonucunda yapılan tüm süreçler bütününü ele alan hukuk dalıdır.

Marka ve Patent nedir?

Marka, kişilerin veya işletmelerin piyasaya sürmeyi planladığı mal veya hizmetlerin diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Marka çeşitleri dört ana başlık halinde toplanabilir; ortak marka, garanti markası, ticari marka ve hizmet markaları. Patent ise, yeni olan, uygulanabilir olguların korunmasını sağlayarak bu buluşun kime ait olduğunu gösteren sınai haktır. Bir buluşun patent olarak koruma altına alınabilmesi için ise 3 kıstası taşıması gerekmektedir, bu kıstaslar; yenilik, tekniği bilinen bir durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kıstaslarıdır. Patent hakkı sahibi, üçüncü kişilerden izinsiz olarak;

 • Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması, ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını,
 • Patent konusu olan bir usulün kullanılmasını,
 • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usül patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkasına teklif edilmesini,
 • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka hangi nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını, önleme hakkı bulunmaktadır.

Yurt dışında patent başvurusu için her bir ülke için tek tek başvuru yapılabilir, PCT(Patent Birliği Anlaşması)’ye başvurulabilir. PCT, patentin daha çok ülkede korunmasını sağlar. EPC(Avrupa Patent Sözleşmesi) ile de sadece Avrupa’da geçerli olan bir patent başvurusu yapılabilir.

Kısaca Marka Patent Hukuku, marka sahibinin markasını tescil ettikten sonraki hakları nelerdir, patent başvurusu için nerelere başvurulmalıdır, marka kullanım hakkı nasıl kazanılır gibi sorulara cevap arayan bir daldır. Bu çerçevede gelişen Marka ve Patent Hukuku, marka hakkının kullanılması, marka değerinin ihlalleri, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılması ve pazarlanması, kuruluşların fikri haklarının ihlallerinin engellenmesi için devreye girer.

Marka, patent ve endüstriyel tasarım hakları sahibine çok geniş haklar tanıyan haklardandır. Bu haklar sahibine tekel hakkı tanımaktadır. Tescil konusu yapılan marka, patent veya tasarım üzerinde hak sahibi dışında kimsenin tescil ettirebilme hakkı yoktur. Dolayısıyla kimse markayı, patenti veya tasarımı üretemeyecek, ürettiremeyecek, satamayacak yani ticari faaliyetin konusu yapamayacaktır.

Marka ve Patent Hukuku  Alanında Verdiğimiz Hizmetler

6796 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde;

 • Marka imajının oluşturulması, marka ve patent portföylerinin yönetimi ve bu konularda düzenli danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Marka ve patent tescil işlemleri ve tescile itiraz davaları,
 • Maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Telif hakkı tespit davaları,
 • Marka, patent ve endüstriyel tasarımlar için tescilin gerekli yerlere başvurusunun yönlendirilmesi,
 • Marka, patent, tasarım haklarına tecavüz davası,
 • Marka, patent ve endüstriyel tasarım haklarıyla ilgili satın alma, lisans edinme, rehin, devir ve temlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Marka ve patent haklarının ihlallerinin haksız rekabet teşkil ettiği durumlarda haksız rekabet davalarının takibi,
 • Marka ve patent iptali, hükümsüzlüğü davaları,
 • Marka koruma süresinin sona ermesi,
 • Fikri mülkiyet sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması,
 • Korsan, taklit ve kullanım araştırmaları,
 • Saldırının tespiti, men’i, def’i davaları,
 • Ticari sırların korunması, e-ticaret, yayın ve medya gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: