Güncelleme Tarihi:
Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları
                                                   Maaşı Ödenmeyen İşçinin Hakları

Maaşı ödenmeyen işçinin hakları, maaşı ödenmeye işçi ne yapmalı? Bu konuya geçmeden önce ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili kurallara değinmemiz gerekmektedir.

İş sözleşmelerinde işverenin temel borcu ” işçiye ücret ödeme” borcudur. Ücret genel olarak toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile belirlenebilir. Ödeme biçimi açısından da zamana göre ( aylık, haftalık vs), parça başına ( verime) ya da her ikisi birden değerlendirilen karma sistem ( süre ve verim) şeklinde üçlü bir ayrım vardır. Ücret ile kastedilen hem asıl ücret (işçiye bir iş karşılığında para ile ödenen tutar) hem de ek ücretlerdir. “Prim, komisyon, ikramiye, iş gezisi giderleri, kardan pay alma” ek ücretlere örnek verilebilir.

Ücretin Ödenmesi ile İlgili Kurallar

 1. Ücret en geç ayda bir en erken de haftada bir ödenir.
 2. On veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde işçilerin ücretleri banka vasıtasıyla ödenir.
 3. Burada çalışanlar hariç, meyhane vb. eğlence yerleri, perakende mal satan dükkân ve mağazalarda ücret ödemesi yapılamaz.
 4. Bono, kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

Ücretin Ödenmemesi/Geç Ödenmesi Tespiti Nasıl Yapılır?

Ücretin ödenmemesinden bahsedebilmek için öncelikle ,ücretin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden olmaksızın ödenmemesi gerekir. İşverenin ekonomik sıkıntıları mücbir sebep sayılamaz. Mücbir ( zorunlu) sebepten bahsedebilmek için işverenin iradesi dışında , kaçınılmaz ve öngörülemez sebeplerin olması gerekir. Yangın, deprem, sel, hastalık bu zorunlu sebeplere örnek verilebilir. Ayrıca ücretin ödendiğinin ispat yükü işveren üzerindedir. Ücretin ödendiğini yazılı olarak ispatlamak mecburiyetindedir. İşçi ise iddiasını her türlü delille ispatlayabilir.

Maaşı Zamanında Ödenmeyen İşçinin Hakları

1) Herhangi bir mücbir sebep yokken 20 gün içinde ücreti ödenmeyen işçi “iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma” hakkına sahiptir. İşçilerin bu kişisel kararlarına dayanan çalışmama durumu sayısal olarak ne kadar çok olursa olsun ( ister bir ister elli işçi çalışmaktan kaçınmış olsun) bu durum grev olarak değerlendirilemez.

Gününde ödenmeyen ücret için ( prim, ikramiye, fazla mesai ücreti vs. hepsi dâhil ) mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacaktır. Faiz oranı hesabı bakımından gecikme süresi ayrıca dikkate alınacaktır. İşçinin ücretinin bir ay ödenmemesi ile üç ay ödenmemesi hallerinde uygulanacak en yüksek faiz oranı da değişecektir. İş hayatı bakımından işçinin bu talebi pek de olumlu sonuçlanmadığından çoğunlukla dava yoluna gidilmektedir.

Çalışanların maaşlarının ödenmemesi sebebiyle çalışmaktan kaçınmaları sebebiyle;

 •    -İş sözleşmeleri feshedilemez.
 •    -Yerine yeni işçi alınamaz.
 •    -Bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Ancak bu durumda işçinin de dikkat etmesi gereken bir takım hususlar vardır. İşverenin ücret ödemede gecikmesinde işçiye ödeyeceği ücret bakımından yapılacak hesaplamada,

 •   -İşçi bu dönemde başka bir işte çalışmışsa oradan aldığı ücret,
 •   -Tasarruf ettiği para (Örneğin, işe gelmediği için yol parası harcamaması)
 •   -Kazanmaktan kaçındığı para miktarında bir indirim yapılacaktır.

2) İş Kanunu md. 24 gereğince, işveren tarafından işçinin maaşı kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya maaşı ödenmezse, ihbar tazminatı bildirim süresini beklemeksizin istifa edebilir. Bu durum sadece ücretin – maaşın ödenmemesi veya eksik ödenmesi değil geç ödenmesi halinde de geçerli olacaktır. Kanun burada çoğunlukla tek geçim kaynağı aldığı ücret olan işçiyi korumayı amaçlamıştır.

Haklı nedenle derhal fesih halinde işçi ücret, sözleşme ve kanundan doğan kıdem tazminatı, ücret alacağını ve varsa diğer  vesair tüm haklarını talep edebilecektir. Ayrıca işverenin bu davranışı işçiyi bir zarara uğratmışsa bunun tazminini de isteyebilecektir. Son olarak işçinin bu iş yerinde en az bir yıllık bir çalışması söz konusu ise  kıdem tazminatına da hak kazanacaktır. İşçinin dava açmadan önce ihtarname göndermesi daha uygun olacaktır. Bu konuda bir avukat ile iletişime geçmesi yerinde olur.

İşçinin Hak ve Talepleri Bakımından Zamanaşımı

İşçinin ücretleri/maaşları kaynaklı zamanaşımı beş yıldır. Beş yıllık süre her bir ücret dönemi için ayrıca hesaplanacaktır. Yani iş akdinin son bulduğu tarih değil ücretin ödenmesi gereken tarih esas alınacaktır.2009-2016 tarihleri arasında bir işyerinde çalışan işçi geriye dönük olarak 2016, 2015, 2014, 2013 ve 2012 dönemlerindeki ücretlerini talep edebilecektir. Bu beş yıllık sürenin dışında kalan 2009, 2010 ve 2011 dönemine ait ücret alacakları zamanaşımına uğrayacaktır.

Tazminat alacakları bakımından süre on yıl olarak belirlenmiştir. İhbar ve kıdem tazminatı alacaklarının  talep edilebileceği ve on yıllık zamanaşımı süresinin işlemeye başladığı tarih, iş sözleşmesinin feshi tarihidir.

Maaşım ödenmiyor ne yapabilirim? Maaşım geç yatıyor haklarım neler? Maaşın ödenmemesi durumunda tazminat alabilir miyim? Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalı? gibi sorular ile karşılaşıyorsanız online danışma bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Maaşın ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda işçilerin hakları.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 7 Aralık 2018

  Merhaba. Ben bir şirkette istifa etmeden çıkış almadan işi bıraktım. Her ayın 5 in de yatan maaş iki ay geçmesine rağmen yatmamış. İş yerini aradım gelip çıkış alman lazım diyor muhasebeden çıkışını hesabını veremiyoruz işlemini yapamıyoruz diyor ama ben işi bıraktıktan 3 gün sonra sigortamı kesmişler yani çıkışımı vermişler zaten ama 21 günlük alacağımı yatırmamışlar. Ne yapmam gerekir?

  • 10 Aralık 2018

   Merhaba, ücretinizin ödenme gününden itibaren 20 günlük süre ile ödenmemesi halinde işinizden istifa etmeden fiilen işi bırakma hakkınız vardır. Bunun üzerine işvereninizin size bir yaptırım uygulaması yahut sizi haklı nedenle işten çıkarması mümkün olmaz. Aksi halde tazminat haklarınızı alabilirsiniz. İlgili süreç karmaşık yapısıyla hukuki yardım ihtiyacı doğurur. Hatalı yahut ihmali bir hareketle hak kaybına uğramamanız için bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olur. Süreç ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 2. 4 Aralık 2018

  merhaba,
  yaklaşık 4,5 senedir çalıştıgım iş yeri iki aydır maaşımı ödemiyor. işten onların çıkarmasımı benim açımdan avantajlı(işsizlik maaşı tazminat vs) yoksa noterden haklı fesih yapmam mı? cevaplarsanız sevinirim

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, öncelikle maaşınızın ödenmemesi durumu 20 günü geçtiği için işinizden istifa etmeden fiilen işi bırakma hakkınız vardır. İş sözleşmenizi kimin sonlandırdığı önemli değildir. Önemli olan iş sözleşmesinin hangi gerekçeye dayanılarak sonlandırıldığıdır. Kıdem, ihbar tazminatları ve ödenmeyen diğer haklar bu çerçevede hesaplanacaktır. Hak kaybına uğramamanız adına süreci bir avukat yardımı ile sürdürmenizde yarar var. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek ve hukuki yardım almak iserseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 3. 29 Kasım 2018

  Merhaba, Ağustos 2018 dahil 4 aylık alacağım varken işten ayrılıyorum. Ayrılırken kötü referans verme iması nedeniyle işveren tarafından çıkarılıyor gibi gösterileceğim. Yani haklı fesih yapmadım. Maaşımın %30 u bankadan %70 i elden veriliyor. 9 aylık çalışma süremde yol ve yemek param ödenmedi. Maaşımdan bireysel emeklilik kesintisi yapıldı ancak bireysel emeklilik ile ilgili adıma bir sözleşme yapmadılar ve para ceplerinde kaldı. Maaşım %30 düşürüldü. Ödemelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgi de verilmiyor. Dava etsem haklarımı almamın da en az 2-2,5 sene süreceği söyleniyor. İşçi sözleşmemi tarafıma hiç bir zaman vermediler. İşsizlik ve kriz dönemi korkusuyla sustuk. Dava etsem gerçekten alacaklarım 2-2,5 sene den önce ödenmez mi?

  • 30 Kasım 2018

   Merhaba, ödenmeyen haklarınızı dava açarak işverenden talep edebilirsiniz. İşvereninizin size zorla imzalattığı belgeler iş mahkemesi nezdinde gerçek durumla uyuşmadığı taktirde geçersiz sayılır. Gerçek durumu şahitler başta olmak üzere her türlü delille ispat edebilirsiniz. Tazminat ve ödenmeyen haklarınızı almak için açacağınız dava 2 – 2,5 seneyi bulduğu durumlar istisnai durumlardır. Genellikle daha kısa sürede sonuç alınabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek ve hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 4. 21 Kasım 2018

  Merhaba ben sözleşmeli olarak çalıştığım otelde yaklaşık olarak 3 aydır maaş alamıyorum ve 10 gün önce de sözleşmem bitti çıkartıldım ve çıkışımı verdim. bana ekstra olarak istifa imzalatmak istediler ama imzalamadım haklarım nelerdir?

  • 27 Kasım 2018

   Merhaba, verilmeyen maaşlarınızı faiziyle alma hakkınız bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi alabilirsek size haklarınız ve açabileceğiniz davalar konusunda daha fazla yardımcı olabiliriz. Büromuza telefon ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

 5. 30 Ekim 2018

  Merhabalar ben 45 gündür bir firmada destek elemanı olarak çalışıyorum 30 eylül de 45 günlük süremiz doldu.Maaş günümüz ise Her ayın 10.günü bugün 30 ekim lakin halen maaşım ödenmedi.Sigortam yatmış gözüküyor lakin maaşı alamadım.Şirketi aradığımda ise bugün yarın diye oyalanıp duruyorum ne yapmalıyım? şimdiden teşekkür ederim.

  • 30 Ekim 2018

   Merhabalar, maaş ödenmesinin 20 gün geciktirilmesi size birtakım haklar sağlar, örneğin iş borcunun ifası yükümlülüğünüzü yerine getirmeyi durdurabilir veya haklı sebebe dayanarak iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Bunun dışında alacaklarınızın teminini dava yoluyla da sağlayabilirsiniz. Mağdur duruma düşmenizi önlemek için bu süreçte hukuksal destek almanızı tavsiye ederiz, bunun için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

   • 30 Ekim 2018

    cevabınız için teşekkür ederim. lakin 45 günlük süremiz doldu ve işten ayrıldım yine aynı adımları mı uygulamayım?

    • 31 Ekim 2018

     Merhabalar, 45 günlük süreniz dolup işten ayrılmanıza rağmen işverenin size karşı yapmak zorunda olduğunu maaş ödemesini talep etme hakkına sahipsiniz, sonuçta artık sizin bir alacak hakkınız vardır.

 6. 26 Ekim 2018

  Selamlar. 3 ay kadar bir işte çalıştım maaşlarımız hep elden verildi banka üzerinden kesinlikle yatmadı ve haftalık çok düşük miktarlar şeklinde yattı ki çoğu haftada boş geçtik. bende bu durumdan rahatsız olduğum ve bu nedenle borçlarım oluştuğu için ayrılmak istediğimi söyledim fakat bana ayrılamazsın 20 gün daha durman gerekir gibi şeyler söylendi bende borçlarım var bu şekilde ödeyemem gibisinden söyledim yine olumsuz yanıt gelince çıktım gittim farklı bir işe girdim.Çıktığım firmadan 1,5 aylık yaklasın 2.500 tl alacağım kaldı. Ha bugün yarın şöyle böyle henüz yatmadı ve üzerinden 6 ay geçti. Yüksek Derecede bir mağduriyet söz konusu kendi açımdan davacı olsam haklı bulunup alacaklarımı faiziyle alabilir miyim? Çünkü o iş yüzünden ödeme alamadığım için icralık oldum.

  • 30 Ekim 2018

   Merhabalar, maaşınızın ödenmemesi iş sözleşmesini feshetmek için haklı bir sebeptir ve de her zaman ödenmeyen alacaklarınızı dava yoluyla talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızı talep ettiğiniz bu davalardan olumlu sonuç alabilmeniz için hukuksal destek almanızı tavsiye ederiz, iş hukuku konusunda tecrübeli olan avukatlarımızla çalışmak için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 7. 16 Ekim 2018

  Merhabalar
  Ben Avm de kurumsal bir firmada sigortalı calışıyordum 45 gün oldu fakat maaşımı yatırmadılar bende istifa ettim ne yapmalıyım

  • 19 Ekim 2018

   Merhabalar, iş vereninizin size karşı en büyük kanunu sorumluluğu sarf ettiğiniz emeğin karşılığını vermektir. Ayriyetten mücbir sebep olmaksızın 20 gün gecikmeden sonra dahi maaşın ödenmemesi durumunda kişinin talep edebileceği tazminat hakları doğar. Ödenmeyen maaşın ve yeni doğan alacak haklarının talebi için icra yoluna gidilmesi gerekir. İcra takip etmesi oldukça zor bir hukuksal prosedür olup doğru şekilde ilerleyebilmesi için hukuksal destek almanızı öneririz, destek için avukatlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 8. 15 Ekim 2018

  Merhabalar tam olarak 1 yıldan fazla calışmakta oldugum bi firmada yaklasık 1 yıldan beridir maşımı gec alıyorum bu yüzden de hiç memnun degilim sizce işten bu. Şikayet ile çıksam tazminat alırmıyım ??

  • 19 Ekim 2018

   Merhaba.
   İşçi maaşlarının zamanında ödenmemesi durumunda ilk olarak yapılması gereken ve etkili olacak yöntem ihtarname göndermek olacaktır. İhtarname ve akabinde gerekli olduğu halde dava sürecinin takibi açısından bir avukattan destek almak yerinde olacaktır. Maaş hakkınızın korunması ve tazminat haklarınız hakkında gerekli hukuki desteği almak adına büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 9. 9 Ekim 2018

  20.08.2018 de işten çıktım ve sigortam yattı ama maaşım banka hesabına yatmadı. 09.10.2018 hala maaşım yatmış degil. Ne yapabilirim ?

  • 23 Ekim 2018

   Merhabalar, haksız bir sebep olmaksızın işten çıkmanız durumunda tazminat haklarınız doğmamasına rağmen şirkette çalıştığınız sürede hakkettiğiniz maaş işten ayrılmanız durumda bile sizin bir alacak hakkınızdır. Bu sebeple maaşınızın ısrarla yatmaması durumunda dava yoluna gitmenizi öneririz.

 10. 6 Ekim 2018

  Bir yılı doldurdum son 2 aydır maaş alamıyorum hangi haklara sahip olabilirim?Sigortam yatıyor maaşım yok

  • 25 Ekim 2018

   Merhabalar, 1 yılı doldurmanızdan itibaren kıdem tazminatı hakkınız doğmaktadır. Aynı zamanda maaşınızın yatırılmama süresi 20 günü aşmasından itibaren iş görme borcunuzu yerine getirmeme hakkınız vardır, isterseniz iş akdinizi feshedebilirsiniz ancak bundan önce ihtar çekerek haklarınızı talep etmenizi öneririz.

 11. 27 Eylül 2018

  İyi günler aylık 2000tl net maaş alıyorum 8 yıldır aynı şirkette çalışıyorum banka üzerinde sadece asgari kısım geçiyor kalanı elden alıp maas makbuzu imzalıyoruz 5 aydır maas alamıyorum nasıl bir yol izlemem gerek

 12. 25 Eylül 2018

  merhaba çalışmış olduğum iş yerinde son 4 aydır maaşımdan sadece parça parça ücret almaktayım iş verenle ayrılmak istediğime dair konuştum ancak alacağımı tek seferde değil parça parça ödeyebileceğini söyledi. peki verdiği sözü tutmaz ise ben kendimi garanti altına almak için ne gibi bir işlem yapmam gerekiyor. yardımcı olabilir misiniz ?

  • 25 Eylül 2018

   Merhaba,
   Bu durumda iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkınız doğar. Haklı nedenle derhal fesih halinde işçi ücret, sözleşme ve kanundan doğan kıdem tazminatı, ücret alacağını ve varsa diğer vesair tüm haklarını talep edebilecektir. Bunları alamamanız halinde öncelikle arabulucuya, arabulucukla çözülememesi halinde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu dava nitelikli ve zorlu olduğu için avukatlar aracılığıyla açılması daha iyi olabilecek dava türlerindendir.

 13. 23 Eylül 2018

  merhabalar. 1 aylık maaşımı ve 3 aylık primimi alamıyorum. arabulucu avukat ile sonuca ulaşabilir miyim veya tavsiyeleriniz nelerdir?

  • 24 Eylül 2018

   Merhaba,
   İşçi alacaklarına ilişkin davalarda yeni düzenlemeye göre öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Arabulucukla çözülememesi halinde dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu dava nitelikli ve zorlu olduğu için avukatlar aracılığıyla açılması daha iyi olabilecek dava türlerindendir.

 14. 13 Eylül 2018

  Merhaba agustos ayının 2 sinde işe basladım 14 dünde basladı göstermis patron 1 ay sonrada işten cıkardı yanlıs işe giristede sözlesme imzalatmadı cıkıstada elime ödenecek maasımı belirleyen kağıt vermedi maasımı 2 aydır alamıyorum ne yapmam lazım.

  • 2 Kasım 2018

   Merhabalar, hukuken işten çıkarılmanız sebebiyel birtakım tazminat alacaklarınız oluşur, ayriyeten 20 gün geciktirilen bütün maaşlarınızı talep etme hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı almak için dava yoluna gidebilirsiniz. Ancak elinizde bir belge olmaması kanıt güçlüğü oluşmasına sebebiyet verir. Bu sebeple hiçbir hakkınızdan mahrum kalmamak için dava sürecini avukat eşliğinde sürdürmenizi öneririz. Bunun için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 15. 29 Ağustos 2018

  Merhabalar bir firmada 10 ay çalıştım son 2 ayın maaşını alamadık. Maaşlar yatmadı diye ayrıldım ama çıkış verilmedi yani sigrotam halen devam ediyor 13 ay doldu. Mahkemeye başvurarak son 2 maaşımı ve çalışmadığım ama sigortam yatığı 3 aylık maaşida alabilir miyim? Tskler

  • 7 Kasım 2018

   Merhaba.
   Çalıştığınız döneme ait işçi alacaklarınız hakkında ilk olarak arabuluculuk yoluna başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Arabulucuk görüşmelerinde hukuki ve teknik destek büromuz avukatları tarafından verilmektedir. Maaş alacaklarınıza ve fazladan ödenmiş sigorta bedellerine dair uzlaşma ilk olarak arabulucuda daha sonrasında dava yoluyla takip edilebilecektir. Bize mail veya telefon yoluyla ulaşabilir kanuni süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.

 16. 20 Ağustos 2018

  merhaba ben autobella adlı şirket çalışanıydım fakat temmuz ayında ayrıldım ve 1500 tl alıcağım var hatta maaş dekontuda elimde bulunmakta ağustosun 15 inde yatması gerekiyordu ben 15 inden beri yatıcak diye oyalıyorlar ve bugün arife son gün bayram tatili verildi halla yatmadı bunun için ney yapmam gerekiyor

  • 7 Kasım 2018

   Merhabalar, ödenmeyen maaşınız sizin alacağınızdır. Şirketinize ihtarname çekerek alacağınızı talep etmenizi öneririz.

 17. 10 Ağustos 2018

  Merhabalar, ben de 6 aydır alamadığım maaşla ilgili bir kaç şey soracaktım. maaşım 4000tl olarak başladığım işe son 6 ay maaş alamadım. Tabii sigortada 4000tl olarak görünmüyor. Altı ayın sonunda işten ayrıldım (maaş ödemesinde sıkııntı olacağı gerekçesiyle işten çıkarıldım) ve bbir süre sonra bu paranın yarısından fazlası aylık 2000tl gibi olaracak şekilde maaş olarak banka hesabıma yattı. Ancak hala bir miktar alacağım kaldı (8000tl civarı). Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim? –

  • 7 Kasım 2018

   Merhabalar, ödenmeyen maaşınız sizin alacak hakkınızdır ve şirketin bunu sizden alıkoyması mümkün değildir. Öncelikle şirkete ödenmeyen alacak hakkında ihtarname çekerek harekete geçebilirsiniz. İhtarnameden sonra uyuşmazlık çözülmemesi durumunda arabuluculuğa başvurmanız gerekecektir. Arabuluculuk süreci boyunca avukat desteği almanız alacaklarınızı eksiksiz temin etmek açısından sizin için daha faydalı olacaktır. Bu yardım için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 18. 7 Ağustos 2018

  MERHABA 3 YILDIR KURUMSAL FİRMADA ÇALIŞIYORUM.
  SON 7 AYDIR MAAŞLARIMIZ 5-15 GÜN GECİKMELİ ALIYORUM NASIL TAZMİNAT ALABİLİRİM.

  • 7 Kasım 2018

   Merhabalar, maaşların adet şeklinde geç yatırılması iş akdinin haklı sebeple feshi durumunu oluşturur. İş akdinizi haklı olarak sonlandırıp hakkınız olan tazminatları ve maaş alacaklarını dava yolu ile talep edebilirsiniz.

 19. 20 Temmuz 2018

  Merhaba,

  3,5 yıldır çalıştığım iş yerinde son 2 yıldır maaşlar hep düzensiz ve parça parça ödeniyor,
  ayrıca 3000 tl ye çalışıyorum fakat sigorta da 1700 tl görünüyor.
  1700 tl banka yoluyla diğer kısım elden veriliyor.
  Ev kiramı ve diğer ödemelerimi yaparken her ay bankaya faiz ödemek zorunda kalıyorum.
  bu durum beni çok zora soktu. işten ayrılmak istiyorum..
  fakat 56 gün ihbar süresi boyunca burada çalışmak ve tazminatsız olarak ayrılmak istemiyorum.
  işten tazminatımı alarak ayrılmak için nasıl bir yol izlemeliyim ve tazminat hakkım varsa resmi sskya ödenenden mi hesaplanacak,
  yoksa gerçek aldığım tutardan mı ?

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, hesaplamalar mahkeme nezdinde gerçek bedel üzerinden yapılır. Dava açarak tazminat ve ödenmeyen diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. İstifanızı hukuki zeminde haklı bir gerekçeye dayanarak herhangi bir hak kaybına uğramayacağınız şekilde gerçekleştirmek adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 20. 19 Temmuz 2018

  matematik öğretmeni olarak çalıştığım kurum ocak ayından bu yana maaşımı ödemiyor. eylül 2017 de 1 yıllık sözleşme yaptık şu an ocaktan beri maaşımı alamadım ayrıca MEB’in öğretmenlere ödenmesi için verilen eğitim ödeneği yıllık 1050 tl yi de alamadım hala da vermiyor yasal süreç olarak nasıl bir yol izlemeliyim

  • 9 Kasım 2018

   Merhabalar, çalıştığınızın kurumun maaşınızı ödemekten kaçınması size belirli haklar tanır. Öncelikle ödenmeyen maaşın 20 günü açması size iş akdinizi haklı fesih sebebi tanır. İş akdinizi fesih edip alacaklarınız hakkında hukuki prosedür başlatabilirsiniz. Haklarınızın eksiksiz yerine gelmesi için avukat desteği almanız büyük önem arz eder. Bunun için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 21. 14 Temmuz 2018

  Mehabalar. Temmuz 2015 ‘de başlamış olduğum iş yerinden Şubat 2018 ‘den beri maaş alamıyorum. Ancak faal olarak şirkette çalışmaktayım. Noter ihtarıyla sözleşmemi fesih edip arabuluculuk kurumuna mı başvurmam gerekiyor. Ayrıca bu şekilde ihbar tazminatı da alabiliyor muyum.

  • 25 Ekim 2018

   Merhabalar, 1 sene çalıştıktan sonra ihbar tazminatı hakkınız doğar, ayriyeten işçi maaşının ısrarla ödenmemesi size bir haklı fesih sebebi doğurur ve tazminat haklarınızı kaybetmeden işten ayrılma şansı tanır. Bütün haklarınızın farkında olup alacak kaybına uğramamanız için iş hukuku konusunda oldukça tecrübeli olan büromuzla iletişime geçmenizi öneririz.

 22. 4 Temmuz 2018

  Merhaba maden mühendisiyim, iş veren ile aramızda 1 senelik sözleşme var. 6 aydır maaşımın yarısını yatıyor, son 3 aydır ise hiç ödeme yapılmıyor. Ayrıca yasal olmamasına rağmen sgk primlerim de eksik yatıyor. Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar..

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, ücret ödeme günü gelmiş olmasına rağmen 20 gün boyunca ödemesi yapılmayan işçinin iş akdini sona erdirmeden çalışmayı bırakma hakkı vardır. İşveren bu çalışmamadan ötürü işçiyi işten çıkaramaz. Fiilen çalışmanızı durdurma hakkınız vardır. Bunun haricinde dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 23. 3 Temmuz 2018

  Iyi günler 2 yildir bunyesinde mudur olarak calistigim isyerinde son 3 aylik maasimi alamadim maasim 2500 tl sigortali calisanim maasimizi elden aliyoruz maasimi istedigimde hakaret ve kufure magruz kaldim ve isi biraktim simdi de vereceklerini sanmiyorum hakkimi nasil savunabilirim ne tazminatimi talep edebilirmiyim

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshetmiş olduğunuzu ispat etmeniz gerekir. Bu tür durumlar şahit ile ispatlanabilir. Haklı nedenle fesih hallerinde kıdem tazminatınızla beraber ödenmeyen diğer haklarınızı da dava açarak talep edebilirsiniz. İstifanızı hukuki bir zeminde hak kaybına uğramayacağınız şekilde gerçekleştirmiş olmanız için bir avukatın hukuki yardımına başvurmanızda yarar vardır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 24. 2 Temmuz 2018

  MERHABA

  2 SENEDİR CALIŞTİGİM BİR FİRMADAN 3 AYDIR MAAŞIMI ALAMIYORUM. NEREYİ ARAMALIYIM YADA NE YAPMALIYIM MAHKEMEYLE BU İŞLER NE KADAR SÜRÜYOR ACABA BİLGİSİ OLAN VAR MI ?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen ücretlerinizi talep edebilirsiniz. Bunun yanında ücret alamamanız 20 günü aştığı için istifa etmeden çalışmayı bırakma hakkınız vardır. Hatalı bir işlem sonucu hak kaybına uğramamanız adına bir avukattan hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

 25. 27 Haziran 2018

  Merhaba ben iki aydır bir güvenlik şirketine bağlı site güvenliğini yapmaktayım güvenlik şirketimiz bizim maaşları geç veriyor bazen 20 bazen de bir ay geç ödüyor nasıl bir yol izleye bilirim

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, ücretinizin ödenme gününden itibaren 20 gün boyunca ödenmemesi halinde işinizden istifa etmeden fiilen çalışmayı bırakma hakkınız vardır. Böyle bir durumda işvereniniz iş sözleşmenizi haklı nedene dayanarak feshedemez. Bunun yanında dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 26. 25 Haziran 2018

  İyi günler. 2 yıldır çalıştığım işyerinden iş kanununun 17 ve 18. maddelerine uyarınca işten çıkarıldım. İşe iade davası açabilirmiyim. Birde işsizlik maaşına başvuru yapabilirmiyim acaba.

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, geçerli nedenle fesih işlemi söz konusu olmuş İşe iade davası açarak işvereninizin dayandığı geçerli nedenin geçerli olmadığını ispat etmeniz gerekir. Bu süre zarfında işsizlik maaşı hakkınızdan yararlanabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 27. 11 Haziran 2018

  merhabalar 7.5 yildir bir firmada calisiorm son 6 aydir maaslarmiz duzensiz son iki aydirda hic odenmiyor duzensiz odeme dedigimde parca parca odeniliyor isyerinden ayrilmak istiyorm kidem tazminati hakkim varmi birde nasil bir yol izlemeliyim bu surecte

  • 19 Haziran 2018

   Merhaba konuyla ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dileriz.

 28. 19 Mayıs 2018

  Merhabalar ben sizden acil yardım istiyorum , Giresunda bir özürlü bakım metkezinde çalışıyorum yaklaşık 4,5 aydan beri maaşlarımız yatmıyor bu iş yerinde yaklaşık 80 90 kişi varız, bizi geçiştire geçiştire buraya kadar geldik sorumluyla konuşuyoruz bu durum 4 , 5 ay daha sürecek diyorlar ne yapmam lazım bazı arkadaşlarım var evlerine ekmek dahi alamıyorlar avukat tutma gibi bir durumumuzda yok ne yapmamız lazım nasıl bir yol izlemeliyiz lütfen yardımcı olun

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, ücreti 20 gün boyunca ödenmeyen işçinin iş sözleşmesini feshetmeden iş görme borcunu yerine getirmeme hakkı doğar. Yani istifa etmeden çalışmayı bırakabilirsiniz ve işvereniniz sizi bu durumda işten çıkaramaz. Ödenmeyen haklarınızı talep etmek için dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almanız söz konucu süreçte hak kaybına uğrayacağınız herhangi bir hatalı işlemde bulunmamanız adına yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 29. 8 Mayıs 2018

  iyi günler ben iki aydır maaş alamıyorum şikayeti tam oraya nereye bildirmem gerekiyor dava açsam uzun sürer mi

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, ödenmeyen haklarınızı dava açarak talep edebilirsiniz. Ayrıca ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödeme gerçekleştirilmediği taktirde iş sözleşmenizi feshetmeden çalışmayı bırakma hakkınız vardır. Ancak ilgili süreçte hak kaybına mahal verecek hatalı bir işlem yapmamanız adına bir avukat desteği almanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 30. 3 Mayıs 2018

  Merhaba yaklaşık 9 aydır bi özel okulda çalışıyorum maaşım ayın 6-10 ü arası yatması gerekirken suan 3 ay içerde gidiyorum 3 aydır maaş alamıyorum ve verdiğinde de parça parça elden alıyorum bu durumdan çok sıkıldım..gerekli yerlere şikayet ettiğimde de kurum Yeni açıldığı için maaşlarda sıkıntı yaşamanız normal gibi saçma sapan bi cevap verildi.ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, ücret ödeme gününün gelmesinden itibaren 20 gün boyunca ödemenin gerçekleştirilmemiş olması halinde işinizden istifa etmeden fiilen çalışmayı bırakma hakkınız vardır. Bu durumda işvereniniz sizi haklı gerekçelerle işten çıkaramaz. Ödenmeyen haklarınızı dava açarak talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 31. 22 Nisan 2018

  Mrb ben çalıştığım şirketten paramı alamadım ne yapmalıyım işten ayrılalı 3.5 ay oldu daha vermediler

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, ödenmeyen haklarınızın talebi için dava açmanız gerekir. Ancak konunun diğer ayrıntılarını bir avukatla görüşerek hareket etmeniz hak kayıplarınızın önüne geçilmesi adına yararınıza olacaktır. Hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 32. 28 Mart 2018

  Merhabalar. Biz 3 kardeş bir inşaat şirketinde yaklaşık 12 bin tl lik götürü işçilik yaptık. Ama malesef iş sözleşmesi yok. Sigortalarimiz çalıştı ama. Paramızı almamız için ne yapmamız gerekiyor. Lütfen bilgilendirirseniz sevinirim

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, ödenmeyen haklarınızı dava açarak talep edebilirsiniz. Mahkeme gerçek duruma göre hesaplama yapacak ve tazminata hükmedecektir. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 33. 1 Şubat 2018

  1 yıldır çalıştığım iş yerinden son 3 aydır maaş alamadım her maaşımı istediğimde bi iki güne hallederiz diyip oyalıyor beni ve ben onun yüzünden kredi borcumu ödeyemiyorum çok üstelik maaşımı vermediği gibi 3 aylık sigortamı da yatırmamış mecbur olarak iş yerinden ayrıldım ve hala alamıyorum paramı ne yapmam gerekiyor acaba bi yardımcı olur musunuz?

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, maaşınızın ödenmemesi halinde istifa etmeden çalışmayı bırakma hakkınız vardır ancak istifa etmişsiniz. Buna rağmen dava açarak hem tazminatınızı hem de ödenmeyen diğer haklarınızı talep edebilirsiniz. Bunun yanında kredinizi ödeyememiş olmanızdan ötürü uğradığınız zararların ve varsa diğer uğradığınız zararların tazminini talep edebilirsiniz. Bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 34. 30 Ocak 2018

  Merhaba,
  SSK’lı bir işte çalışıyordum(Part time). 03.01.2018 tarihinde işten ayrıldım. Normalde her ayın 15’inde maaşlar elden veriliyordu ama işten ayrıldıktan sonra 15’inde verilir dediler vermediler.Daha sonra “haftaya veririz” deyip vermediler. İnternette okuduğuma göre 20 gün içinde verme süresi varmış ama işten çıktıktan sonra mı yoksa işin normal maaş verme süresinden sonra 20 gün sonra mı diye düşünüyorum. Bir de E-devlette de ssk giriş tarihi var ama çıkış tarihi yok. ssk’ya başvurarak nasıl halledebilirim?

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, halihazırda iş sözleşmesi devam eden işçinin 20 gün maaşının ödenmemesi halinde işten istifa etmeden çalışmayı bırakma hakkı vardır. Ödenmeyen haklarınızın talebi sürecinizi bir avukat desteği ile yürütürseniz hak kaybı ihtimalinizi en aza indirirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 35. 26 Ocak 2018

  merhabalar çalıştığım yerde belirli süreli iş olduğu için 21.12.2017 tarihinde iş sonu oldu şuan 26.01.2018 hala maaş alamadık ben ve benim gibi olan arkadaşlar var neler yapmalıyız bu durumda ? Teşekkürler.

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep etme hakkınız vardır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 36. 18 Ocak 2018

  Açıl cevap beklıyorum.İcralık olduğum ıcın İş ısyerlerınde maaşımdan yasal olarak 4 de 1 ı veya 3 de 1 ı kesılmesı lazım ama ıs yerim hem benım adıma olan icrayı kapatmış hemde almam gereken aylık maaşımı kesmısler ve hesabıma para yatırmamışlar ne yapmam lazım yardım

  • 4 Aralık 2018

   İşvereninizin maaşınızı kesip icra konusu olan borçlarınızı ödemesi hukuki prosedüre aykırı bir iş olmuş. İşvereninizden maaşınızı dava yolu ile talep edebilirsiniz. Ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 37. 27 Aralık 2017

  1 yil hasere ilaclama firmasinda ekip sorumlusu olarak calistim 3 ay once isten ayrildim. 1 yil boyunca tam maas alamadim ve sgk girisim hic olmamis. Geriye donuk maas ve sgk pirimlerimi alabilirmiyim?

  • 5 Aralık 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı alabilirsiniz. Bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 38. 17 Kasım 2017

  işten ayrıldım işveren parayı ben isteğim zaman veririm diyor. ben dava açmak istiyorum avukat ve dosya masraflarını dava lehime sonuçlanırsa karşı tarafa yükletebilirmiyiz.

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, davayı kazanmanız takdirde yargılama masraflarının tümü avukat masrafları dahil hepsi karşı tarafa yükletilir.

 39. 15 Kasım 2017

  Merhaba belediyede sözleşmeli olarak çalışıyorum 4aydır maaş alamıyoruz İstifa etmeden ne yapabilirim aynı şekilde taşeronda çalışan arkadaşlarımızda alamıyor onlar nasıl bir yol izlemeli istifa etmeden şimdiden teşekkür ederim

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, ücreti 20 gün boyunca ödenmeyen işçinin işten istifa etmeden çalışmayı bırakma hakkı vardır. Bu durumda çalışmadığı için işverenin işçinin sözleşmesini feshetme hakkı da yoktur. Ödenmeyen haklarınızı dava açarak talep edebilirsiniz. Ancak bu süreçte hak kaybına yol açacak hatalı bir işlem yapmamanız için deneyimli bir avukata başvurmanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 40. 13 Kasım 2017

  Öncelikle slm 10/12/2015 işe başladım şuan işyerimiz küçülmeden dolayı burda kalan 3 kişiye ihbar süremizi çalıştırıyorlar ama şuan bile maaşlarımızı alamıyoruz ne yapmamız gerekiyor ama ihbar süremizde bile gününde maaşımızı alamıyoruz

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereninizin fesih nedeninin hukuka aykırılığı iddiası ile işe iade talebinde de bulunabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talebinde bulunmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 41. 11 Kasım 2017

  Merhaba esim 15 temmuz 2017 işe basladı ve maaşını hiç düzenli alamadı ve son üç aydır maaş alamıyor iş yerinde 2 kişi çalışıyorlar maaşını elden alıyor ne yapabilir nereye başvurması gerekiyor yardımcı olun lütfen

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, işçinin ücretinin 20 gün boyunca sebepsiz ödenmediği durumlarda istifa etmeden çalışmayı bırakma hakkı vardır. İşi bıraktığı için iş sözleşmesinin işverence feshedilmesi de mümkün değildir. Yaşadığınız olayda işçinin çalışan olduğunun ispatı meselesi gündeme gelecektir. Bunun için bir avukattan hukuki yardım talep etmenizi öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 42. 11 Kasım 2017

  Merhabalar adana büyükşehir belediyesinde taşeron işçi olarak çalışmaktayız fakat 3 aydır maaş alamıyoruz işten istifa ettim buna rağmen maaşımı hala alamadım ne yapmam gerekiyor mağduriyetimizi nasıl giderebiriz

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, ödenmeyen haklarınızı dava yolu ile talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 43. 6 Kasım 2017

  Selam yaklaşık 3.5aydır çalıştığım iş yerinden çıkarıldım çıkma sebebim sigortamın başlatılmaması her gün hatırlatmama rağmen sürekli atlatıldım müdürü ayrı patronu ayrı kandırıldım üstelik benimle beraber yanımdaki arkadaşımda aynı durumdan müzdarip ve bu işyerinde sigortasız ve yabancı uyruklu çok sayıda personel var yekünen sigorta paramı burada bırakmamk istemiyorum talep ettiğimde ise bana ğatça parça veririz bu gücümüz yok dendi yanlış birşey yapmak istemiyorum sadece hakkımı bi an önce alıp gereken mecralara başvurmak istiyorum NE YAPMAM LAZIM Kolay gelsin

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Bunun için bir İş Hukuku Avukatının hukuki yardımına başvurmanız yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 44. 6 Kasım 2017

  İyi günler. Bir inşaat şirketinde işçi olarak çalıyorduk. Paranın bir kısmını hesap üzerinden diğer bir kısmını elden veriyordu. Son zamanlarda ücretleri ödeme de gecikme yaptı ve bizi de oyaladı.Bizde ekip olarak gecikmeden dolayı işi bıraktık ve işi bırakmadan önce belirli bir zaman söyledi ücretleri odemek için ama o zaman da geçti. Sigortayı yatırıyordu. Sanırım şuan halen sigorta çıkışı da verilmiş değil çünkü e devlet sistemine yansımış bir çıkış tarihi mevcut değil. Bundan sonraki aşamada yasal yollar ya da ne yapmamız konusunda nasıl bir yol izlemeliyim bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, iş sözleşmesinden doğan ücret ödeme borcunun yerine getirilmemesi halinde işçinin işi bırakma hakkı vardır. Ancak bunun için ücret ödememenin 20 gün devam etmiş olması gerekir. Bu durumda işçi çalışmaz ve işveren sizi çalışmadığınız için işten çıkaramaz. İlgili süreç içerisinde hak kaybına uğrayacağınız hatalı bir işlem yapmamanız için deneyimli bir avukata başvurmanızı öneririz. Hukuki destek talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 45. 2 Kasım 2017

  Merhabalar.
  Ağustos 2013 tarihinden itibaren özel bir firmada çalışıyorum.2 yıl maaşımı her ayın 1-10 arası düzenli olarak aldım.Ama son 2 yıldır maaşım çoğu zaman 3. ayın ilk haftası 2 maaş şeklinde ödendi.Son olarak Ağustos ayı maaşımı 24 Ekim’de yatırıldı. 24 Ekimde maaş yattıktan sonra da beni işim dışında çalıştırmaya başladılar.(şehir dışı şantiyelere gönderme vb..) Malum itiraz edince işine geliyorsa yoksa kendin bilirsin başka iş bak dediler. Maaşımı düzgün alamadığımı ve buna rağmen iş yükümün arttırıldığını belirterek kıdem tazminatımı ve diğer alacaklarımın 6 gün içinde ödenmesini talep ederek iş aktimi fesih ettiğime dair 30 Ekimde Noterden ihtar gönderdim. 1 Ekim de ihtarım elline ulaşmış. Fakat bana onlarda 1 Ekimde……….. işinde 2019 yılına kadar çalışacağımı taahhüt ettiğimi,buna rağmen 2 gündür işe gelmediğimi sebep göstererk aksatma tutanağı tutmuşlar.

  Sizce bu ihtarın bana zararı olur mu?Talep ettiğim alacaklarımı alabilirmiyim? Teşekürler.

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, noter kanalı ile istifanızı göndermiş olmanız dolayısıyla sizin hakkınızda tuttukları tutanak hukuken bir anlam ifade etmez. Ancak ödenmeyen hakları alabilmeniz ve hukuken aleyhinize olacak hatalı bir işlemden kaçınmanız adına süreci bir avukat yardımı ile sürdürmeniz iyi olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 46. 26 Ekim 2017

  İyi günler.Market sektöründe çalışmaktayım.Maaşlarımızı 10-20 tarihleri arasında yatacağı belirtildi sözleşmede fakat maaşlar 24-26-27-29 yada sonraki aya aktariyor 1 gibi yatıyor.Bu yüzden dolayı çok kez hacizlik olduk ve faiz ödemeleri yapıyoruz.Şirketi arayıp maaşları sorduğumuzda bilgimiz yok diyerek geçiştiriyorlar.Şikayette bulunduğumuzda ise ismimizi öğrenip bizi işten çıkartmak için caydırma politikası uygulanıyor, başka ilçe yada başka yerlerde çalışmaya gönderiyorlar. Gidemeyeceğimizi bildikleri içinde genelde çalışanlar hak talep etmeden istifalarını yazıp çıkıyorlar..Ne yapmamız gerekiyor?

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, öncelikle işten çıkartılırken bütün hakların alındığına dair veya hiçbir hak talep edilmediğine dair verilen taahhütnameler geçersizdir. Bunun araştırması ayrıca yapılır ve işçiler aksini ispat edebilirler. Böyle bir durumda işe iade davası ve ödenmeyen hakların da dahil olduğu tazminat davaları açılabilir. Bunun yanında işvereninizin yaptığı, çalışma koşullarında değişikliktir. Bunu da sınırsız olarak yapma hakkı yoktur. İhlal edildiğini düşündüğünüz hakları mahkeme aracılığı ile talep edebilirsiniz. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 47. 24 Eylül 2017

  Merhabalar acil desteginize bilginize ihtiyacim var. 1.5 yildir bir firmada calisyorum maasim 3250tl. Bankaya 1400 yatiyor gerisini elden makbuz imza karsilihinda aliyorum. 15haz_15 tem 250(elden), 15tem_15 agus1850tl(elden)15 agus_15eylul 1850(elden) ve 1400(banka) alacakliyim.odemelerin duzensizliginden dokayi isten ayrilmak istiyorum.h em elden hem de banka allaacaklarimi alabillmek icin nasil bir politika uygulamaliyim mahkemeeyle ugrasmadan cunku dava acacak param yok.Parami almadigim halde isten ayrilma icin yasal surecim nasil oluyor?ilginize simdiden tesekkur ederim. Sevgiler

  • 2 Ekim 2017

   Merhaba, maaşınızı alamamanız haklı nedenle fesih hakkı doğurur ancak işveren ödeme yapmıyor ise mahkemeye vermek gerekecektir.

 48. 15 Ağustos 2017

  2012 yılı 10.ayından itibaren bir firmada çalışmaktayım. Çalışan sayısı ben dahil 3 kişi. Maaşlarımızı sürekli ayın sonlarına doğru alıyoruz. bu mesajı size ayın 15 inde attım ve halen herhangi bir ödeme alamadık. noterden nasıl bir ihtarname çekmemiz gerekir ? Çalışanlar olarak toplu istifa etmeyi düşünüyoruz. İstifa etsek dahi paramız yok diyip tazminatlarımızı vermemek istiyeceklerinden adımız kadar eminiz. Mahkemeye versek ne kadar sürer ? SGK primlerimizde asgari ücretten yatıyor. Şimdiden teşekkürler

  • 16 Ağustos 2017

   Eğer iş yeri sahibi de bedeni gücünü koyarak çalışmıyor ise iş kanununa tabi olmadığınız için tazminat alamazsınız. Ancak iş yeri sahibi de sizinle birlikte çalışıyor ise 4 kişi olacağından iş kanununa tabi olacak ve tazminatlarınızı alabileceksiniz. Bizimle çalışmak istiyorsanız iletişimden ulaşabilirsiniz.

 49. 30 Temmuz 2017

  Merhaba,5 yıldır resmı devlet dairesinde beledıyede calısıyorum,sözleşmeli olarak 3 aydır maaş alamıyoruz ne yapabılırız nasıl bir yol izlemelıyız

  • 1 Ağustos 2017

   haklı nedenle istifa ederek hem tazminat alabilir hem de ödenmeyen maaşlarınızı ve varsa diğer haklarınızı alabilirsiniz. Bunun için dava açmalısınız bizimle çalışma istiyorsanız iletişimden ulaşabilirsiniz.

 50. 27 Mayıs 2017

  Merhaba Mustafa bey

  2014 ‘ün 7.ayından itibaren sigortalı olarak özel bir şirkete çalışıyorum ama 4 yıldır maaşımı alamıyorum şu anda hala çalışıyorum nereye başvurmam gerekir şimdiden teşekkür ederim iyi günler.

  • 27 Mayıs 2017

   Merhaba, maaşınız ödenmiyorsa, iş mahkemesinde dava açmanız gerekir. yazıyı okursanız haklarınızdan ve yapabileceklerinizden bahsedildi.

 51. 17 Mayıs 2017

  Merhaba, toplamda 1 ay 8 günlük alacağım olan iş yerinden deneme süresinde olduğum için herhangi bir açıklama yapılmadan çıkartıldım, maaşım ve 8 günlük alacağım en geç 05.05.17 de yatması gerekiyordu ama yaklaşık iki hafta geçmesine rağmen hala yatırılmadı ? Böyle bir durumda yapabileceklerim nelerdir ? teşekkür ederim .

  • 21 Mayıs 2017

   Makalede bahsedildiği gibi iş mahkemesinde dava açmalısınız.

 52. 14 Mayıs 2017

  İyi Günler Mustafa Bey
  Ben1 ay önce Avcılar da Köfteci Ramiz Şubesinde Çalışmaya Başladım ama Sigortam Yapılmadı ve Ay Sonu Çıktığımda İse Maaşımda 7 günlük Bir Alacağım Kaldı Onu Nasıl Alabilirim
  şimdiden Teşekkürler avukat bey.

  • 14 Mayıs 2017

   işveren iletişim yollarını denedikten sonra bunu vermiyorsa iş mahkemesinde dava açmalısınız.

 53. 1 Mayıs 2017

  Merhaba bir daha açılışı yapılmayan bir iş yerinde çalışmaya başladım açılış süresi gecikti ve resmi bir sözleşme yapılmadı. Fakat maaşlarımızı alacağımız söylendi ve başka bir işte çalışmamamız istendi fakat maaş alamadım ve 1 aydır bekletiliyorum maaş alacağıma dair. Sözleşmem olmadığı için yine de işçi mahkemesine başvurabilir miyim?

 54. 21 Nisan 2017

  Merhaba çalıştığım iş yerinde yaklaşık 4 aylık sigortam,var ve son iki aydır maaşımı alamıyorum ve maaşlar elden veriliyor sigorta üzerinden bankaya yatmıyor işten çıkınca ne yapmam gerekiyor bide eğer bu ücreti alabilirsem ne kadar uzun sürer

  • 21 Mayıs 2017

   2 tanık bularak iş mahkemesinde dava açıp haklarınızı alabilirsiniz.

 55. 11 Nisan 2017

  6 senedir bir fabrikada çalışıyorum son 1 senedir maşımızı 18 gün geç alıyoruz yani ayın 15 şinde alacağımız maaşı gelen ayın 3 de alıyoruz ne yapmalıyız

 56. 8 Nisan 2017

  mrb.4 aydır bir işyerinde çalışmakta idim ancak bu ay başında işten çıkarıldım.bana yazılı resmi hiç bir bildirim yapılmadı.son ayın maaşını ödemediler.maaş ödenmeden işten çıkarıldım.ne yapmam lazım.şimdiden teşekkürler.

  • 10 Nisan 2017

   İş mahkemesinde dava açarak ödenmeyen maaşınızı alma imkanınız vardır.

 57. 2 Nisan 2017

  Bundan yaklaşık 2 ay önce özel bir lisede 4 ay gibi bir süre çalıştım ve maaşlarda 20 gün gibi bir geçikme söz konusu oldu maaşımı geç almaya başladım bunun üzerine okula yeni genel müdür geldi bu durumun bundan sonra böyle devam edeceğini söyledi bende bu bunun gibi bir kaç sebep yüzünden işten ayrılmaya karar verdim ve gidip çıkış verdim okul müdürüne çıkış verdim oda bana 1- 2 gün süre ver ben durumu düzeltmeye çalışacağım dedi bende 2 hafta bekledim ve hiç bir şey olmadı sonra işi hemen bıraktım son ayki maaşımı vermediler 1600 tl alacağımvar işten ayrılalı 2 ay oldu hala vermediler vermekte istemiyorlar sanırım ve onlar yüzünden 2 aydır da işsizim benim şimdi içer deki 1600 tl mi almam ne yapmam gerekiyor teşekkürler geri dönerseniz minnettar kalırım

  • 10 Nisan 2017

   Merhaba, iş mahkemesinde dava açmalısınız.

 58. 30 Mart 2017

  Merhaba ben Azerbaycan vatandaşıyım.Çalışma iznim olmadığı için sigorta yapmadılar. Bir ingilizce kursunda 1 ay çalıştım. Ücretimi alamıyorum. Nereye şikayet etmeliyim.

 59. 9 Mart 2017

  merhaba,
  istanbul da sahibi iranlı olan bir seyahat acentasında 2 yıl çalıştım.4 aylık maaşım içerde.çıkalı 1 yıl oldu işten.ama bize devamlı paranızı vericem diyor.hala alamadık.kendisi irana döndü.buarada hiçbir mülkü yok türkiye de..bankada hacizli parası var.nasıl bir yol izlemem lazım.şimdiden tşkr ederim

  • 10 Mart 2017

   Hakkınız var ama anlattığınız kadarı ile tahsilatı zor görünüyor.

 60. 26 Aralık 2016

  Merhaba,

  Kurumsal ve halka açık bir firmada yaklaşık 3 aydır maaş alamıyoruz iş akdimi fesh edersem kıdem ihbar ve işsizlik alabilirmiyim konu hakkında en kısa sürede yardımlarınızı rica ederim.

  • 5 Ocak 2017

   Merhaba, maaş alamamanız nedeni ile iş akdinizi sonlandırırsanız kıdem tazminatı alırsınız.

 61. 26 Aralık 2016

  Merhaba,

  1 Eylül 2013 tarihinde başlamış olduğum işyerimden 1 Aralık 2016 tarihinde ayrıldım. firmamdan ayrılmak istememin nedeni ise son sene maaşları vaktinde alamamam ve ay içerisinde parça parça almamdan kaynaklı buna artı olarak firmada çalışan diğer arkadaşlarım her sene zam aldıkları ve bana zam yapmamasından kaynaklı. her sene zam istememe rağmen şirketin bir düzeni var bu düzeni bozamam dedi. ve 2016 ocak ayında bir arkadaşımın maaş bordrosunu masa üzerinde gördüm ve zam aldığını gördüm. patronuma bunuda söyledim. sana hesap veremem dedi. (ve halen nisan ayından 50 TL gibi küçük bir rakamda olsa eksik maaşım var)

  Şimdi;

  1 aralık 2016 tarihinde muhasebe tarafından çıkışımı yaptırdı fakat ben kendisine istifa etmedim sadece sözlü olarak konuştuk ve yollarımızı ayırmak istediğimi söyledim. Kasım 2016 maaşımıda halen alamadım. buna istinaden yasal yollara başvursam. senelik yapmadığı zamlarımı ve tazmintımı alabilirmiyim. Bana bu konuda mailime dönüş yaparsanız. sizin ile özelden de konuşup bu konuda yardımlarınız rica ederim.

  Teşekküler.

  • 5 Ocak 2017

   Merhaba,

   Sözleşmenizde zam yapılacağı yazılmıyorsa zam yapılmaması nedeni ile herhangi bir şey talep edemezsiniz ancak maaşınızın verilmemesi, verilmesi gereken süreden 20 gün geçmesi nedeni ile dava açıp kıdem tazminatınızı ve varsa diğer haklarınızı alabilirsiniz.

 62. 16 Aralık 2016

  Merhabalar ;
  çalıştığım işyerinde sürekli maaşlar gecikiyor. şuanda içeride 2.5 aylık maaşım var ve 2 sene 3 aydır burada çalışıyorum. Hakettiğim kıdem tazminatını ve maaşımı ne şekilde alabilirim? Teşekkürler.

  • 22 Aralık 2016

   merhaba, 2,5 aydır maaş alamıyorsanız haklı nedenle iş akdinizi feshederek hem maaşlar için hem de kıdem tazminatı için dava açabilirsiniz. Başkaca alacaklarınız varsa bunları da talep edebilirsiniz.

 63. 27 Kasım 2016

  İyi günler hsgroup diye bir firmaya ekim ayının 4 de girdim maaş alabilmeniz için bir ayın dolması Lazım dendi ve kasım ayının 10 nunu beklemeniz gerek dedi iş veren, daha sonra kasım ayının 10nunda işten cıkartıldım ve maaşımı hala alamadım . 100 kişilik çalışmalı bir yer ve maaş elden veriliyor haftaya yatıcak deniliyor her aradığımda yalnız hiç birşey verilmiyor lütfen yardımcı olun cok mağdurum

  • 29 Kasım 2016

   maaşı dava yolu ile alabilirsiniz. iş mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: