Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi
                                         Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi

İşveren tarafından maaş haczi müzekkeresine cevap nasıl verilir? Gündelik hukuki sorunlardan en çok karşılaşılan ihtilaf türlerinde birisi de alacak verecek meselesidir. Yani borçlu kimsenin alacaklıya borcunu vade gününde ifa etmemesidir. Böyle bir durumda İcra İflas Kanunu alacaklı kişi alacağını tahsil edebilmek adına devletin gücünden faydalanabileceğini söylemektedir. Devletin bu gücüne cebri icra denilmekte olup, alacaklılar alacağını borçlulardan tahsil edebilmek için ilgili icra daireleri aracılığıyla icra kanununda yer alan icra takip yollarından birisine başvurabilecektir.

İcra takibi yoluna başvuran alacaklının alacağını tahsil edebilmek adına kanun, birçok yol göstermiş olup bunların içindekilerinden en önemlilerinden birisi de maaş haczidir. Maaş haczi sayesinde alacaklı kişi borçlunun ki bu borçlu bir çalışansa SGK’ya göre, maaşının ¼ kadarına her ay el koyabilecektir. Bu oran nafaka borcu hariç tüm borçlarda geçerlidir. Kesin kanuni orandır. Bu oranın üstünde maaş haczi talep edilemez. Bu düzenli ve yavaş tahsilat şekli yani maaş haczi, borçlunun alacaklıya olan borcu bitene kadar devam eder. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki emekli aylığına, prim ve nafaka borcu hariç borçlar için emekli aylığı alan borçlunun izni olmadan haciz konulamaz. İzni olmaksızın maaşında hacizle karşılaşan emeklinin derhal bulunduğu yerdeki icra mahkemesine haczedilemezlik şikayetinde bulunması ve haczin kalkması için yeterli olacaktır.

Alacaklının veya avukatının talebi ile ilgili icra dairesinin aracılığıyla borçlu kişinin çalıştığı yere gönderilen maaş haczi müzekkeresine işveren 7 gün içerisinde cevap vermek zorundadır. Kendisine tebligatın ulaştığını ve borçlunun yanında çalıştığını da 7 gün içerisinde cevap vermeli, eğer borçlu kendisinin yanında çalışmıyorsa da maaş haczi müzekkeresine itiraz dilekçesi şeklinde yine 7 gün içerisinde cevap vermelidir. Maaş haczi müzekkeresine cevap verilmezse eğer İcra İflas Kanunu madde 357’ye göre suç işlenmiş sayılacaktır. Alacaklının veya alacaklının avukatının şikayeti halinde cevap vermeyen işveren aleyhine ceza davası açılabilecek ve kişi bu ceza davasından hüküm giyebilecektir. Ayrıca işverenin borçtan dolayı sorumlu olması durumu ortaya çıkacaktır.

Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Nasıl Verilir?

İcra dairesinden gelen maaş haczi yazısına cevap verirken işveren çok dikkatli olmak zorundadır. İİK da belirtilen sürelere göre cevap vermeli ve kullanacağı beyanlarda dikkatli olmalıdır. Aksi halde borçtan dolayı sorumlu olmak ve icra dosyasına tüm borcu ödemek durumunda kalabilecektir. Bu nedenle bu işlemleri bir avukat vasıtası ile yapması risklerin önüne geçecektir. İcra dairesince maaş haczi müzekkeresi gönderilen işyerindeki bu müzekkereye cevap vermeye yetkili kişinin ilk olarak yapması gereken şey müzekkerenin kendisine tebliğ edildiği tarihi bir kenara not etmektir. Çünkü bu yetkili kişi müzekkereye cevap vermediği takdirde suç işlemiş sayılacaktır. İkinci olarak maaş haczi müzekkeresine karşı yazılacak olan dilekçenin nasıl hazırlanması gerektiğini çeşitli ihtimallere göre değerlendirmek gerekmektedir. Bu ihtimaller;

Maaş Haczi Müzekkeresinin geldiği esnada borçlu işçi o işyerinde çalışıyorsa: 

Cevap yazmaya yetkili kişi dilekçesinde ilgili borçlunun bu işyerinde çalıştığı ve tebliğde belirtilen haciz tutarını ilgili borçlunun maaşından kesinti yaparak ödeyeceğini yazmalıdır. Bu bildirme sonrasında işveren yahut şirket kesinlikle müzekkerede belirtilen oranda borçlunun maaşından kesinti yapmalı ve icra dosyasına ödeme gerçekleştirmelidir.

Maaş Haczi Müzekkeresinin geldiği esnada işçi tebliğden önce işten ayrıldıysa:

burada iki durum söz konusu olmaktadır. İlki çalışanın istifasıdır. Bu durumda yetkili kişi çalışanın istifa mektubunu, çalışanın özlük dosyasından işten çıkış belgesini cevap dilekçesine ekleyerek ilgili icra dosyasının bulunduğu icra dairesine göndermelidir. İkinci durumda yani çalışanın işten çıkarılması halinde çalışanın alacak haklarından (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai vs.) dosya tutarı kadarının kesintiye gidilip icra dosyasının borcunun ödenmesi gerekmektedir.

Ödemeler devam ederken çalışanın işten ayrılması durumunda:

Çalışanın fazla mesai, prim, kıdem ve ihbar tazminatı gibi alacak haklarından kesiti yapılarak ilgili icra dosyasının borcunun ödenmesi gerekmektedir. Devamında yani cevap dilekçesinde çalışanın işten ayrılış tarihini gösteren belgeler ile çalışanın adresleri yer almalıdır.

Maaş haczi müzekkeresinde yer alan borçlu tebliğ yapılan işyerinde hiç çalışmadıysa:

Bu durumda maaş haciz müzekkeresine cevap vermeye yetkili kişi cevap dilekçesinde borçlu kişinin daha önce v şu an bu iş yerinde çalışmadığını belirtmelidir.

Maaş haczi müzekkeresine cevap olarak hazırlanan dilekçe de yukarıda sayılan çeşitli durumlara göre dilekçeye eklenmesi gereken belgeler olabilir. Ve maaş haczi yazısının işyerine veya şirkete ulaşmasından itibaren 7 günlük başlayan cevap verme süresi ilgili işveren veya şirketleri sıkıntıya düşüreceğinden bu konuda hukuki destek alınması hukuki menfaat açısından gerekli olabilmektedir.

Maş Haciz Müzekkeresine Cevap Vermeye Yetkili Kimdir?

Bir iş yerine çalışanın maaşı hakkında haciz müzekkeresi geldiği takdirde bu müzekkereye cevap verme yetkisine haiz olan makam eğer işveren şahıs ise bu işveren kişi veya işverenin avukatı eğer işveren şirket ise şirketi temsile yetkili kişiler veya şirket avukatlarıdır.

İşveren olarak işçilere gelen maaş hacizlerine karşı beyanda bulunurken avukat vasıtası ile hareket etmeniz hukuki risklerin önüne geçecektir. Küçük usuli hatalarda bile İcra İflas Kanunu gereğince tüm borcu sizin ödemeniz durumunu doğurabileceğinden bu öneriyi dikkate almalısınız.[/column]

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  işçinin maaşında bir maaş haczi kesintisi mevcut. ikinci maaş haczi geldi bir 1/4 daha mı kesip yatıracağız ne yapacağız bu durumda?

  • 20 Mayıs 2017

   merhaba bu durumda ilk olarak birinci maaş haczi kesintisi tamamlanmalı daha sonra ikinci maaş haczinin ödenmesine geçilmelidir. Aynı anda iki maaş haczi ödenemez.

 2. 2 Ekim 2017

  Maaş haczine konu çalışan şirkete gelen maaş haczi müzekkeresi sırasında borcunu alacaklı avukatına yaptı. elinde borcunun bulunmadığına dair ibranema var. bu durumda şirket olarak nasıl bir cevap yazısı yazılmalıdır.

  • 2 Ekim 2017

   Alacaklı avukatı maaş haczini dosyaya beyanda bulunarak kaldırması gerekir. Aksi halde siz dosyaya göre işlem yapmadığınızdan şirket olarak sorumlu olursunuz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: