Güncelleme Tarihi:
Kıdem Tazminatı Hesaplama
                                                Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kısaca tanımıyla kıdem tazminatı, işçinin kanunda sayılan çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılmasından dolayı işverenin işçisine ödemek zorunda olduğu tazminat türüdür. İstifa eden işçi bazı durumlar hariç kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.  Bu hak sayesinde işçiler çalıştıkları yerden yerli yersiz çıkartılamazlar. Üstelik kıdem tazminatı senelerce aynı iş yerinde çalışan işçinin yıpranma payı olarak da düşünülebilir. Bu sayede işçi emeğinin karşılığını kıdem tazminatı ile de karşılar.

Kıdem tazminatı hesaplaması kanunda sayılan nedenlerle kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçinin işverenle arasında ihtilafa sebep olabilmektedir. Bunun içindir ki kıdem tazminatı hesaplaması ilgili kanunun yani 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine bakılarak tespit edilmelidir. Bu tespit yapılırken gerek işçi gerek işverenin herhangi kanunsuzluğun önüne geçmek adına iş hukuku avukatına başvurmalılardır. Kıdem tazminatı hesaplamasının yanlış olduğu, eksik olduğu, hatalı olduğunu iddia eden işçilerin hakkını alabilmeleri için ilgili dava yoluna başvurmaları kanunca da öngörülmüş ve işçilere tanınmış bir haktır.

Kıdem Tazminatı Alma Koşulları

Günümüz Türkiye Cumhuriyetinde iş ve çalışma hayatı ve bunun dahilinde olan kıdem tazminatı hesaplama hususu 4857 sayılı İş Kanununa göre yapılmaktadır. İş kanununun ilgili hükümlerine göre tazminat alabilmek için şu şartları taşımak gerekmektedir.

 • İşçinin kendi isteği üzerine işinden ayrılmamış olması,
 • İşçinin iş hayatı devam ederken vefat etmiş olması,
 • Çalışan işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlarından ötürü işten çıkartılmamış olması,
 • Eğer ki işçi işten kendi isteği üzerine ayrılıyorsa bu ayrılma iş kanununun 24. Maddesinde belirtilen haklı nedenlerden birisine dayanması,
 • Erkek işçi askere gitmek için işten ayrılması,
 • Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıllık süre içinde ayrılması,
 • İşçinin emeklilik vaktinin gelmesi ve ilgili kuruma emeklilik maaşının bağlanması için başvurması,
 • İşçinin aynı iş yerinde yahut aynı işverene bağlı farklı bir iş yerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olması,

Yukarıda sayılan şartları taşıyan işçiler iş yerinden ayrıldıktan sonra iş kanununa göre tazminat almaya hak kazanırlar. Ayrıca bazı durumlarda istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir. Bunu yazımıza tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı hesaplama ilgili kişiler açısından çok önemli bir husus olup, kıdem tazminatı hem işçinin yıpranma payının bir karşılığı olarak tanımlanabilir. Ancak kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çıplak ücretinin yanında dikkate alınması gereken, kıdem tazminatı hesaplaması içinde muhasebesi yapılması gereken diğer ödemeler vardır. Kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacak diğer ödemeler; gıda ve yemek yardımı, kasa tazminatı, yakacak yardımı, konut yardımı, lojman tahsis edilmesi, çocuk zammı, primler, giyecek yardımı, taşıt yardımı, sağlık giderleri yardımı, bayram parası ve sosyal yardım niteliğindeki diğer ödemeler.

Kıdem tazminatı hesaplaması içine dahil edilemeyecek ödemelerde mevcuttur. Muhasebesi yapılamayacak bu ödemeler, yani dikkate alınmayacak ödemeler; evlenme yardımı, yıllık izin parası, hafta tatil ücreti, bayram parası devamlı değilse bayram harçlığı, genel tatil ücreti, devamlılığı olmayan primler, fazla mesai ücreti, bir kereliğine verilen ikramiyeler kıdem tazminatı hesaplanırken hesaba katılamayacak ödemelerdir.

Yukarıda sayılan dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler ışında kıdem tazminat hesaplaması şu şekilde gerçekleşir; esasında kıdem tazminatı işçinin iş yerinde çalıştığı her yıl için brüt ücretin 30 günlük ederidir. Bu brüt ücret çalışanın normal hak edişi ve kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilecek diğer ödemeler ile ortaya çıkar. İşçi kaç yıl çalışmış ise iş yerinde son aldığı brüt ücret o yıl sayısı kadar çarpılır. Kıdem tazminatı hesaplamada arta kalan ay varsa eğer brüt ücret 365’e bölünerek günlük ücret hesap edilir. Bulunan günlük ücret güne devşirilmiş çalışma süreleri ile çarpılır. Tüm rakamlar toplanır.

Hesap edilen kıdem tazminatı tutarı tavanının bir yıla düşen miktarını aşmıyorsa tespit edilen tutar üzerinden sadece damga vergisi alınır. Eğer tavan aşılırsa ve işveren aşan miktarı da ödemek isterse gelir vergisi kesintisine uğranılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplamada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İşçi ile işveren arasındaki sözleşme belirli süreli iş sözleşmesi ise bu sözleşmenin ile birlikte işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.
 • İşçi aynı işverene ait bir yada daha fazla iş yerinde aralıklarla hizmet sözleşmesi yenilenerek çalışmış ise kıdem tazminatı hesaplama için toplam süre hesap edilir.
 • Ücretsiz izin süreleri adı altında kullanılan süreler kıdem tazminatı hesaplama için kullanılamaz.
 • Eğer ki işveren işçinin çalışma şartlarını tek taraflı olarak değiştirirse, işçinin 6 günlük süre içerisinde bu yeni iş sözleşmesini fesih etme hakkı vardır. Bu süre içerisinde sözleşmesini fesheden yani işten ayrılan işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: