Güncelleme Tarihi:

Kayıp Kaçak Bedeli İadesi
           Kayıp Kaçak Bedeli İadesi- Kayıp Kaçak Bedeli Nasıl Alınır?

Hukuk Büromuza gelen “Kayıp kaçak bedeli nasıl alınır?  Nereye başvurulur? Kayıp kaçak bedeli dilekçesi örneği var mıdır?” gibi sorular ve bu konusunda Türkiye’de çok büyük hukuksuzluklar olması dolayısı ile tüketici olan vatandaşlarımızı kayıp kaçak bedeli konusunda aydınlatma ihtiyacı duyduk. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2015 Ocak ayı itibariyle ülkemizdeki toplam elektrik abone sayısı 35 764 298’dir. Buna karşın özellikle bazı bölgelerimizde yüzde 60’lara varan kaçak kullanım hatta bazı şehirlerde yüzde 80’in üzerinde kaçak kullanım söz konusudur. Kaçak elektrik kullanmayan abonelerden dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun çıkarmış olduğu Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ’e dayanılarak kayıp kaçak bedeli adı altında abonelerin elektrik kullanım ücretine ek bir bedel tahsil edilmektedir. Elektrik abonelerinin faturalarında karşılaştığı kayıp kaçak bedeli, elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp kaçak bedeli oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen hukukun temel ilkelerine ve adalete uygun olmayan bir bedeldir.

Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi

Hukuk tekniği bakımından kanunilik, şeffaflık ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerinden kayıp kaçak bedeli tahsil etmesi; başkaca birçok Yargıtay kararında olduğu gibi YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun 21.05.2014 tarihinde vermiş olduğu kararla mevcut durumun dağıtım şirketlerini elektriği kaçak kullananlara karşı önlem almaya yönlendirmemesi, hukuki işlemlerde şeffaflık ve hukuk devleti ilkelerinin ihlali, başkaca kaçak kullanan kişilerin kaçak elektrik kullanmayan kişilerden tahsil edilmesinin adaletle bağdaşmayacağı gerekçeleriyle hukuka aykırı bulunmuştur. Son derece yerinde olan bu hükümle birlikte elektrik abonelerine geriye dönük on yıllık sürede ödemiş oldukları kayıp kaçak bedellerinin iade edilmesi imkanı gelmiştir.

Elektrik şirketlerinin kaçak kullanan kötü niyetli kişilerin kullandıkları elektriği, elektrik faturasını düzenli ödeyen kişilerden tahsil etmesi hukuka uygun değildir ve hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Ayrıca bu halde, hali hazırda kayıp kaçak bedelini tahsil eden elektrik şirketi, kayıp kaçağın bitirilmesi için harekete geçmemektedir. Çünkü elektrik şirketlerinin kaçak kullanımı, kaçak kullanmayan tüketicilerden tahsil ettiği için her hangi bir zararı olmamaktadır. Bu da kaçak kullanan kişilerin ödüllendirilmesi, elektrik faturalarını ödeyen kişilerin ise cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Kayıp Kaçak Bedeli Nasıl Alınır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre dağıtım şirketi, tüketicinin talebi halinde ve her takvim yılı içerisinde iki defadan fazla olmamak üzere, tüketicinin geçmiş yirmi dört aya yönelik elektrik enerjisi tüketimini tek zamanlı veya çok zamanlı olarak gösteren belgeyi ücretsiz olarak sunmakla yükümlüdür. Elektrik aboneleri dağıtım şirketinden alacakları bu belge, abonelik bilgileri ve kayıp kaçak bedeli iade taleplerinin yer aldığı bir dilekçe ile kayıp kaçak bedelinin miktarına göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurarak ödemiş oldukları kayıp kaçak bedelinin geçmişe yönelik iadesini isteyebilir. Kayıp kaçak bedelinin iadesinde hukuk muhakemeleri usulü geçerli olacağından abonelerin dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak bedeli adı altında kendilerinden haksız ve hukuka aykırı olarak bir bedel tahsil ettiğini ispat etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her olay ve uyuşmazlık bakımından değişiklik arz edebilecek bu davanın kazanılması ve bedelin iade edilmesi konusunda yeterli ve gerekli hukuki gereçlere başvurulabilmesi açısından kayıp kaçak bedeli iadesi alanında uzman olan bir avukattan hukuki yardım alınması yararlı olacaktır. Bu tür davalarda avukatlar genellikle vekalet ücretlerini dava sonunda tahsilat yaptığı zaman almaktadır. Dolayısı ile tüketicinin cebinden başlangıçta her hangi bir avukat vekalet ücreti çıkmamaktadır.

Şirketlerin Kayıp Kaçak Bedelinin İadesini Talep Edebilir Mi?

Elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerinden tahsil ettiği kayıp kaçak bedelinin iadesi için açılacak olan davada tüketici statüsünün kurulması bakımından özel hukuk kişileri olan şirketler ile gerçek kişiler arasında kural olarak bir fark yoktur. YARGITAY kararlarında ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer aldığı üzere şirketler de gerçek kişilerin sahip olduğu ve yukarıda açıklanan elektrik dağıtım şirketleri tarafından tahsil edilen şirketlerin kayıp kaçak bedelinin dava yoluyla iade edilmesi yoluna başvurabilecektir. Özellikle elektriği yoğun kullanan şirketler kesinlikle bu yola başvurmak için bir avukata danışmalıdır. Çünkü 10 yıllık süre zarfında çok yüksek miktarlar kayıp kaçak bedeli birikmesi olmaktadır. Bu davayı açan şirketlerin dava sonunda bir anda yüksek miktarlarda geri ödeme almaktadır. Bu durum ise ticari hayatları açısından oldukça önem arz etmektedir.

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak birçok tüketicinin haklarını alması konusunda yanında durduk. Sizde kayıp kaçak bedeli konusunda bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe ve kayıp kaçak uygulamasına için bir dur demek hakkınızın peşine düşün ve diğer insanların da bilgilenmesi ve hakkını alması için bu yazıyı paylaşın.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 9 Nisan 2016

  Sayın Avukat Mustafa Mıhcı, benim elektriği çok kullanan bir şirketim var ve şirketim 4 yıldır faaliyette. Normal vatandaşların kayıp kaçak bedelini alabildiğini biliyordum ancak yazınızı okuyunca şirketlerinde kayıp kaçak bedelini alabileceğini öğrenmiş oldum. Ben şimdi bu kayıp kaçağın iadesini hemde 4 yıllık iadesini almak istiyorum. Ancak kesin olarak şirketler kayıp kaçağı alabiliyor mu? Sonra bide avukat masrafı vermek zorunda kalmayalım.

  • 10 Nisan 2016

   Coşkun Bey, şirketlerin de kayıp kaçak bedelini alması mümkün. Şirketlerinde kayıp kaçak bedelini iade alabileceğine dair çokça Yargıtay kararı var. 4 yıllık kayıp kaçağı da almanız mümkündür.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: