Güncelleme Tarihi:
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
                                         Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Hukuki bir tanımı, yasal mevzuatta bulunmasa da uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. Böylelikle kat karşılığı inşaat sözleşmesi şu özelliklerin hepsini birlikte barındıran sözleşmedir;

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, elinde arsa niteliğinde gayrimenkulü olan bir kişinin imzaladığı bir sözleşmedir.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ve müteahhidin (yüklenici) karşılıklı anlaşarak arsa üzerinde bina inşa edilmesi karşılığında belirlenen bağımsız bölümlerin teslimini arsa sahibine veren bir anlaşmadır.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibinin bağımsız bölüm menfaatinin karşılığında arsayı müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları birbirine karşı sorumlu ve borçlu kılan bir sözleşme türüdür

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafları

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları şunlardır;

 1. Müteahhit (TBK 470.maddede belirtilen yüklenici)
 2. Arsa sahibi (TBK 470.maddede belirtilen iş sahibi)

Arsa sahibi; üzerine inşaat yapılması için mülkiyetine sahip olduğu arsanın belirli paylarını ücret mukabilinde müteahhide devretmeyi taahhüt eden kişidir. Özel ya da Kamu hukuku gerçek ya da tüzel kişisi olabilmektedir.

Müteahhit; arsa sahibinin arsası üzerine inşa yapmayı ve ona belirli bağımsız bölümleri vermeyi taahhüt eden kişidir. Yasal mevzuatta yüklenici olarak geçmektedir. Özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olabileceği gibi müteahhit şirketler veya kişiler topluluğu şeklinde oluşan müşterek iş ortaklığı şeklinde de olabilmektedir. Eğer tek bir firma ya da topluluk bu işi üstlenmişe, münferit veya kısmi müteahhitlik denilmektedir. Müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesini kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışan başka bir müteahhide devrederse, devrettiği kişi alt müteahhit veya taşeron olarak adlandırılmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İçerisindeki Sorumluluklar

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, karşılıklı rıza ile yapılan, yazılı şartlar sonucunda her iki tarafa da belirli sorumluluklar yükleyen bağlayıcı nitelikte bir sözleşmedir. Ancak kat karşılığı inşaat sözleşmesinde karşılıklı olarak bazı sorumluluklar mevcuttur;

 1. Arsa sahibi ile müteahhit arasında geçerli olacak şekilde bir anlaşma yapılması,
 2. Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerine inşaat yapma ve inşaatı teslim etme sorumluluğunu olması ve bunu alması,
 3. Arsa sahibinin taşınmaz devretme borcu ve bunu üstlenmesidir.

Müteahhidin arsa sahibine karşı sorumluluğu ve borcu tam olarak, arsa sahibinin arsası üzerinde, sözleşmede ve sözleşme eki teknik şartnamede öngörülen yapıyı, fen ve sanat kurallarına göre tam ve eksiksiz olarak, kusursuz ve ayıpsız olarak süresi içinde yapıyı teslim etmesi işlemidir.

Arsa sahibinin müteahhide karşı sorumluluğu ve borcu tam olarak; kendisine ait tapulu arsa üzerinde, müteahhidin bina inşa edebilmesi için, o arsayı inşaata engel her durumdan arındırmış bir şekilde müteahhide teslim etmek ve yapılan inşaattaki, sözleşmede öngörülen aşamalarda tapuda müteahhide devretmek işlemleridir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Unsurları

Uygulamada kat karşılığı inşaat sözleşmesi adının yanı sıra farklı adlarla da anılmaktadır. Bunlar; arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi daire karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesi. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kanunda akit yapma serbestîsi kapsamında düzenlenmektedir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Eser sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesinden oluşan çift tipli karma bir sözleşmedir. Bu nedenle kanunda da belirtildiği üzere gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, resmi bir biçimde ve yazılı olarak, noterden onaylı bir şekilde yapılmadıkça geçerli olmamaktadır. Bu nedenle de kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenirken resmi olarak noter vasıtasıyla hazırlanmalıdır. Bu şekilde düzenlenmediğinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi amaca uygun olarak yapılmamış olur ve yasalar önünde hiçbir geçerliliği de bulunmamaktadır.

Bu sözleşme taraflarca dikkatli bir şekilde hazırlanmalı, tarafların talepleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi içerisine ayrıntılı olarak yazılmalı, daha sonraki zamanlarda ihtilafa neden olmayacak şekilde maddelerle düzenlenmelidir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, ayrıca söz konusu inşaattan bağımsız bölüm satın alan kişilerin haklarını da etkilemektedir. Bu nedenle de sözleşmenin hazırlanması aşamasında bu unsura da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi halk arasında potansiyel olarak karmaşık ve problemli olarak görünen sözleşme türüdür. Bu nedenle de genel itibariyle kat karşılığı inşaat sözleşmeleri taraflarca hazırlanırken uzman gayrimenkul avukatından yardım alınmalıdır.  Böylelikle sözleşmeyi imzalayan tarafların hem sözleşme imzalandığı ve inşaat sürecinde herhangi bir hak kaybına neden olunması engellenebileceği gibi hem de bağımsız bölümlerin teslimi ve daha sonrasında unutulan eksikliklerin var olduğu durumlarda oluşan sorunların başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  müteahhit yaptığımız kat karşılığı inşaat sözleşmesine uygun inşaatı yapmadı bir çok yeri sözleşmeye aykırı ve geç teslim etti bundan dolayı neler yapılabilir.

  • 21 Mayıs 2017

   Merhaba sözleşmeye aykırılık ve geç teslim hükümleri uygulanarak tazminat talep edilebilir. Net cevap verebilmek için kat karşılığı inşaat sözleşmesini görmemiz gerekmektedir.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: