Güncelleme Tarihi:
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası TCK 86
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası TCK 86

Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde ve 86.  ve devamı maddelerinde tanımlandığı suç tipidir.

Kasten yaralama suçu TCK 86; kasıtlı olarak başkasının vücuduna acı verme veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde işlenen suç tipidir.

Kasten Yaralama Suçu ve Unsurları

Suçun oluşabilmesi ve kasten yaralama suçu ile ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurlar şunlardır;

 1. Konu canlı bir kişinin vücudu olmaktadır.
 2. Mağdur, suçun kendisine yöneltildiği canlı olan herkes olabilmektedir.
 3. Fail, suçu gerçekleştiren ve kendisinden başkasına yönelten herkes olabilmektedir.
 4. Fail, suç ile ilgili eylemlerini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektedir.

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası  (TCK 86)

Kasten yaralama suçu cezası, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Kasten yaralama suçu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde bir sonuç doğurdu ise verilecek ceza, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olmaktadır.

Kasten yaralama suçu (tck86) için verilecek olan ceza, aşağıdaki hallerin varlığı durumunda yarı oranında arttırılmaktadır. Bunlar;

 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi halinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi halinde,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi halinde,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu saygınlığı kötüye kullanarak işlediği takdirde,
 • Silahla işlenmesi hallerindedir.

Bu suçun işlenmesi ile mağdur üzerinde aşağıdaki sonuçlar doğduğu takdirde verilecek olan ceza bir kat arttırılmaktadır. Bunlar;

 • Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması durumunda,
 • Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa sebep olması durumunda,
 • Mağdurun yüzünde sabit bir ize neden olması durumunda,
 • Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum oluşması halinde,
 • Mağdurun gebe bir kadın olması ile ona karşı işlenerek çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması hallerindedir.

Ayrıca kasten yaralama suçu işlenmesi ile mağdurun duyularından veya organlarından birisinin sürekli olarak zayıflaması durumunda faile verilecek olan ceza ise üç yıldan az olamamaktadır. Kasten yaralama suçu işlenmesi ile mağdurun yüzünde sabit bir iz oluşması durumunda da faile verilecek olan ceza, beş yıldan az olamamaktadır.

Kasten yaralama suçu işlenmesi ile mağdur üzerinde aşağıdaki sonuçlar doğduğu takdirde verilecek olan ceza ise iki kat arttırılmaktadır. Bunlar;

 • Mağdur iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girdiği takdirde,
 • Mağdurun duyularından veya organlarından biri işlevini yitirmesi halinde,
 • Mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yetenekleri kaybolduğu durumlarda,
 • Mağdurun yüzü sürekli değişikliğe uğramış ise,
 • Mağdurun gebe bir kadın olması ile ona karşı işlenip çocuğunun düşmesine neden olduğu durumlardadır.

Ayrıca bu suçun işlenmesi ile mağdur iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girdiği takdirde, fail hakkında verilecek olan ceza beş yıldan az olmamaktadır. Yine mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yetenekleri kaybolduğu durumlarda da, fail hakkında verilecek olan ceza sekiz yıldan az olmamaktadır.

Kasten yaralama suçu işlenmesi ile mağdurun vücudunda kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde faile verilecek olan ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine bakılarak yarısına kadar arttırılmaktadır.

Kasten yaralama suçu işlenmesi ile mağdur ölmüş ise fail hakkında verilecek olan ceza mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesiyle birlikte yaşanmasıyla sekiz yıldan on iki yıla kadar ceza verilmektedir. Mağdurun konuşma ya da çocuk yapma yetenekleri kaybolduğu durumlarla birlikte yaşanması halinde ise fail hakkında verilecek olan ceza on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezası olmaktadır.

Kasten yaralama suçu işlenmesi ile birlikte fail hakkında verilecek olan cezada indirim ya da cezasızlık öngören haller ise şunlardır;

 1. Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi yani görevin ifası durumunda,
 2. Zorunluluk halinde,
 3. Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması halinde,
 4. Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi durumunda,
 5. Haksız tahrik durumunda,
 6. Yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik hallerinde,
 7. Akıl hastalığı durumunda,
 8. Geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olma gibi durumlardır.

Kasten Yaralama Suçu ve Şikâyet

Kasten yaralama suçu, şikâyetin ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşması ile kendiliğinden ve herhangi bir süreye bağlı olmadan soruşturulmakta ve ceza davası açılmaktadır.

Sadece kasten yaralama suçu, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde bir sonuç doğurdu ise suçun soruşturulması ve ceza davası işlemlerinin yürütülmesi mağdurun şikâyetine bağlı olmaktadır.

Bu suç ile ilgili açılan ceza davalarında temel görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir. Ancak işlenmesi ile ölüme neden olunması halindeyse görevli mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Sonuç olarak, kasten yarama suçu mağduru ya da faili olmanız hallerinde mevzuatta öngörülen cezaların ağır olması ve mevzuatın kendi içinde fazlaca ayrıntılı olmasından dolayı daha büyük ikinci bir yanlışlık yapmamak adına başarılı bir ceza avukatına başvurmak gerekmektedir. Böylelikle karşı tarafın en kısa sürede cezalandırılmasını ya da başınıza gelen bu suçun daha doğru tespit edilerek asgari düzeyden ceza almanız sağlanılabilinilecektir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  çocuğum lise öğrencisi. sınıf arkadaşı bir kız ile gezerken bir büyük adam gelip çocuğumu dövmüş gözü şişik durumda. darp raporu aldık bundan sonra ne yapmalıyız? Bu kişinin ceza almasını nasıl sağlarız yardımcı olur musunuz?

  • 20 Mayıs 2017

   merhaba bu aşamadan sonra savcılık şikayeti yapabilirsiniz. savcılık şikayetinde bulunurken bir avukat aracılığı ile çalışmanızı öneririm.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: