İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi?İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi? İstifa ederken nelere dikkat etmeliyim? İstifa edersem tüm haklarımı kaybeder miyim?  soruları büromuzun sitesine gelen soruların başlarında yer almaktadır. Biz de bununla ilgili işçileri bilgilendirmek için bir makale yazma gereği duyduk. Kısacası istifa eden işçi çoğu halde evet tazminat alabilir.

Kıdem tazminatı işçilerin aynı işveren altında iş akdi ile en az 1 yıl çalıştıkları zaman almaya hak kazandıkları tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alma şartları 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde sıralı olarak belirtilmiştir.

Bazı istisnalar dışında, kural olarak istifa ederek iş akdini sonlandıran işçinin kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır. Ancak işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenlerle işçi tarafından fesih maddelerinden birini veya bir kaçını ileri sürerek işinden istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir fakat ihbar tazminatına hak kazamaz.

Haklı neden olmadan istifa etmek isteyen işçinin dikkat etmesi gerek bir husus da ihbar süresidir. 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereği iş akdini sonlandırmak isteyen işçi durumu yazılı olarak ve süresi içinde bildirmek zorundadır. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşçi haklı neden olmadan işten ayrılmak isterse, durumu işverene bildirerek ve ihbar süresini bekleyerek işten ayrılabilir.

İlk paragrafta belirtilen genel kuralın dışında işçi haklı sebep göstererek istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı hakkına sahip olabilecektir. Çünkü kanun zaten hali hazırda o haklı sebepler olduğunda haklı nedenle fesih hakkı tanımıştır. Haklı nedenle fesih yapan işçi de kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Bu konuda İş Kanunu’nda belirtilen ve Yargıtay’ın da ilke kararlarında yer alan başlıca sebepler şöyle sıralanabilir.

Hangi İstifa Hallerinde Kıdem Tazminatı Alınabilir?

Hangi İstifa Hallerinde Kıdem Tazminatı Alınabilir?

“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse ” işçi istifa ederek kıdem tazminatı alabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemesi bu konuda önem arz etmemektedir. ( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) Bu kararda ücret sözleşmeye uygun verilmez veya zam oranları sözleşmede belirtilen şekillerde yapılmazsa işçiye haklı nedenle istifa hakkının doğabileceği ve tazminatlarını alabileceği belirtilmektedir.

“Ücret dışında ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır.” Bu karar istifa eden işçinin kıdem tazminatını almada büyük önem arz etmektedir. Çünkü çoğu işveren kararda sayılan alacak haklarını tam vermemektedir. Burada uygulamadan bildiğimiz en çok ileri sürülebilecek husus fazla mesai hakkının verilmemesi ve yıllık izinlerin kullandırılmaması durumudur.

“İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.” Bu karar da uygulamada en çok karşılaşılan duruma işaret etmiştir. Zira bazı işverenler sigorta primlerini gerçek değer üzerinden yatırmamaktadır. Bazıları ise hiç sigorta girişi yapmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı istifa eden işçinin kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Çünkü bu istifa haklı nedenle fesih sayılmaktadır.

“İşçinin sigortası işverence geç ve eksik bildirilmişse” (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/7060 Karar: 2012/24858 Karar Tarihi: 28.06.2012) işçi istifa ederek tazminat alabilir.  Bu kararda yukarıdaki kararda bahsettiğimiz husus geçerlidir.

“İşçinin haberi olmadan SGK’ da giriş-çıkış yapılıyorsa“ işçinin istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.

İşçi “1 Mayıs, 23 Nisan,19 Mayıs gibi resmi tatillerde zorlama ile çalıştırılıyorsa ve/veya çalıştırıldığı halde ücreti kendisine ödenmiyorsa” istifa ederek tazminat hakkına sahiptir.

İşçi iş yerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa (mobbing) işçinin bu durumu belgelemek kaydı ile istifa ederek tazminat hakkı vardır.

Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

İşçi, belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi ile çalışsın askerlik nedeniyle istifa ederek iş yerinden ayrılırsa tazminat hakkı vardır.

İş yerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (iş kazası, meslek hastalığı vs.) işçi istifa ederek tazminata hak kazanır.

İşçi emeklilik nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunun için 08.09.1999 dan önce işe girenler için 15 Yıl ve 3600 Prim gününü doldurmuş olmaları ve SGK dan kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekmektedir.

Sayılan sebepler bunlarla sınırlı değildir. İşçinin, iş yerinin, işverenin ya da işin gereği sebepler çoğaltılabilir.

Ancak bununla birlikte uygulamada görülen bazı özel durumlarda da tazminata hak kazanma söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda istifa dilekçesinin varlığına rağmen kıdem tazminatı alınabilir. Zira bu durumlarda gerçek bir istifa düşüncesi yoktur.  Bu durumlar da özetle şöyledir;

 1. Şarta bağlı veya zorla istifa ettirilen işçinin varlığı
 2. İşe girişte boş kağıda attırılan imza
 3. İstifa dilekçesi alındıktan sonraki bir tarihte işleme konması
 4. İstifa dilekçesi ile çelişen delil ve beyanların bulunması
 5. İşçinin dayandığı gerçek sebep ile istifa dilekçesinin karşılaştırılması

Son olarak kıdem tazminatı hakkını kaybetmeden istifa etmek için işçi, haklı gerekçelerini istifa dilekçesinde belirterek yazılı bir şekilde istifasını işverene sunmalı ve sunduğuna dair belgeyi ondan almalıdır. Bu mümkün değilse işverene hangi haklı nedenlerle istifa ettiğine dair kesinlikle bir ihtarname düzenleyerek göndermesi gerekmektedir. Bu istifanın neden olduğunun ispatı açısından önemlidir. Bu işlemleri yaparken ve iş davalarını açarken iş hukuku avukatı vasıtası ile işlemleri yürütmek hak kayıplarının önüne geçmek açısından önemlidir. Sitenin avukata sor bölümünden sorunuzu sorarak bilgi alabilirsiniz. İhtarname yazdırmak için de bize ulaşabilirsiniz.İhtarname yazımı ücreti konusunda da bilgi alabilirsiniz.

Gelen yoğun sorular üzerine işten ayrılma öncesi istifa ederken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili yazımı yayınladım. Bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Yakın zamanda da haklı nedenle istifa ettikten sonra yapılması gerekenler yazılı yayınlayacağım. Bu sayede istifa öncesi ve sonrası ne yapacağınızı okuyabileceksiniz. Ancak yinede en önemlisi bu işlemlerinizi yaparken bir avukattan yardım almanızdır.

Haklı nedenle istifa ettikten sonra yapılması gerekenler yazımı yayınladım. Okuyabilirsiniz.

Bir çok işçi istifa ettiği zaman tüm haklarını kaybettiğini düşünmektedir. Yukarıda da anlatıldığı gibi bir çok durumda işçi tazminatını alabilir. Çünkü aslında o istifa haklı nedenle istifadır. Tazminatlarda zamanaşımı ise 10 yıldır. İşçilerin haklarının farkına varmaları için siz de bu yazıyı aşağıdaki butonlar ile sosyal medya ortamlarında paylaşın.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Mıhcı Hukuk Bürosu

Düzenleme 1: Yazı yayınlandıktan 2 gün içinde 600 ün üzerinde paylaşım aldı. Duyarlılık için teşekkürler.

Düzenleme 2: Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
   14
   Shares
  1. 25 Nisan 2017

   Merhaba Mustafa Bey 8 yıldır aynı şirkette çalışıyorum bundan 1ay kadar önce patron beni yanına çağırarak referandumdan sonra işler açılmazsa seni çıkartıcağım dedi.Açıkçası işler o zaman ne ise şimdide de aynı.Fakat ozamandan beri şunu yapmıyorsun bunu yapmıyorsun gibi pisikolojik baskı yapıyor.Artık bende ayrılmak istiyorum ama kendim çıkarsam böyle bir durumda tazminatımı alabilirmiyim.Yukarıda bir yerde okudum bundan önceki senelerde izin hakkımı maaş olarak aldım ama geçen seneki ve bu seneki izinlerim duruyor.Bunlarıda sebep olarak kullanabilirmiyim. Son olarak 2011 senesinde yine kendilerine ait bir işyerine girdi çıktı yapmışlar. yani çaılışmam 2009-2011 ve 2011-2017 arası gibi oluyor.Bunları hepsini topladığım zaman haklı bir sebebim oluyormu?Şimdiden teşekkür ederim.

  2. 10 Mayıs 2017

   Mrb iyi günler : 14 aydır aynı yerde çalışıyorum İŞveren ve eşi beni araya alıp istifa etmem için tahrik ediyorlar. İstifa etsem tazminat alma hakkım varmıdır …tşk edrim

  3. 31 Mayıs 2017

   merhaba mustafa bey.ben suan bulundugum firmada 5 aydır calısmaktayım.maşşim askerı ucret ama calısma saatlerım günlük 12 saat yada daha fazla oluyor yerı gelıyor 24 saat çalısıyorum ama hıç bır şekılde mesaı alamıyorum bugune kadar hiç mesaı ucretı almadım vede işi bırakmak ıstıyorum.bu durumu ispatlamaya dair aylık gelır belgesı ve musterılerle duzenledıgımız kontratlar mevcut.yayınladıgınız yazıyı okudum ama bu sartlarda benım bu ısyerınden bırşey talep etme hakkım varmı.saygılarımla..

   • 1 Haziran 2017

    1 yılı doldurmadığınız için kıdem tazminatı alamazsınız ancak tanıkla ispat ederseniz fazla mesaileri alma imkanınız vardır.

  4. 2 Haziran 2017

   Avukat bey 1196 tarihinden itibaren sigortalı çalışıyorum şimdiki çalıştığım yerde 4 yildir gıda pazarlama da satış temsilcisi olarak çalışıyorum yalnız baskılar sebebi ile istifa etmeyi düşünüyorum sigorta pirim sayım 4000 i geçti tazminatımi alabilirmiyim ve batak musteri ödemeleri bizden kesiliyor

   • 2 Haziran 2017

    Anlattığınız şartlarda emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alınabilir. Bu konudaki yazımı okuyabilirsiniz.

  5. 27 Ağustos 2017

   iyi gunler avukat bey ben 3 bucuk yildir tekstilde calisiyorum maasim 1580 bankaya asgari ucretle yatiriyorlar agi mesailerimi elden veriliyor isten ayrilirsam nasil tazminat alabilirim saygilar

   • 28 Ağustos 2017

    Bu konu ile ilgili yeterince bilgi yazılarımda mevcut. Dava açmak istiyorsanız ispat bakımından 2 tanık bulup bize ulaşabilirsiniz.

  6. 31 Ekim 2017

   Sayin avukat bey annen 5 bucuk senedir bir yemekanede calisiyor burasini baska biri almak istiyor mus bu firmada diyer kendi yerine baska bir yemekaneye yollayacaz diyorlar annemde orasini istemiyor baski yapiyorlar mis kendi birakirsa tazminat hakki varmidir şimdiden teşekkürler

   • 12 Kasım 2018

    İş sözleşmelerinde işçi, 6 aylık hizmete sahipse ve haklı sebeple sözleşmeyi fesih ederse tazminat hakkı doğar. Burada annenizin yapması gereken kendisine mobbing uygulandığını ispat etmektir.

  7. 7 Kasım 2017

   Merhaba ben 7 yildir biryerde calisiyorum kendim istifa etmek isityorum is cok agir tazmibat hakkim dogarmi

   • 12 Kasım 2018

    Merhaba, sebepsiz istifa hallerinde tazminat hakkı doğmaz. Ancak rızanız dışında çalışma koşullarında esaslı değişiklik söz konusu olmuşsa veya istifanızı İş Kanunu m. 24’te yer alan haklı nedenlere dayandırıyor iseniz tazminat hakkınız doğacaktır. Hatalı bir prosedür izleyip hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosundan hukuki yardım almanız faydalı olacaktır. Dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  8. 12 Kasım 2017

   saygi deger insan hukukcusu bi sorum olacak .patronumun iki isyerisi var birisi mahmutbeyde yani buyuk merkezi mahmutbeyde bende bagcilarda calisiyorum yani sube oluyor tekstil patron diyorki bagcilardaki subeki kapatirim sizi merkezde alirim bende calismak istemiyorum bordoda sirketin imzasi yok ne yapmam lazim tazminat alirmiyim avukat bey saygilar

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, işvereninizin yapmaya çalıştığı şey çalışma şartlarında esaslı değişikliktir. Bunu sizin rızanızı almadan yapamaz. Bu konuda sessiz kalmanız bile kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Haklarınızı dava yolu ile talep edebilirsiniz. Ancak hatalı bir işleminiz sonucu hak kaybına uğramamanız için bir avukat desteği almanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  9. 13 Kasım 2017

   2 yıldr aynı fırmada calışı yorum mudür bizlere sıkıntı veri yor ve işten cıkmamıza teşfik edi yor muhasebe burda tazmitan icin calışı yorsanız boşa calışı yorsunuz di yor ve ben işten ayrılsam kendi istegimle birşeyler hak idda edebilirmiyim efendim tazminat

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, zorla istifa ettirilmeniz durumunda veya haklı nedenle fesih hallerinde kıdem tazminatı ve başkaca ödenmeyen hakların talebinde bulunabilirsiniz. Size imzalattıracak bütün hakların ödendiğine dair ibraname vb. belgeler geçersiz sayılır. Dava yolu ile haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki destek talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  10. 17 Kasım 2017

   iyi günler bir (20personelli )süper markette çalışmaktayım…2015,haziranda işe başladım 2017 temmuzda yıllık izne çıktım 14 gün….fakat 2016 yıllık izni kullanmadım böyle bi hakkım varmı……ayrıca mesai saatleri yasal olarak 8 saat olmasına ragmen günlük 10 saat ve üstü çalışıyoruz.vede bayramlarda sadece 1gün tatil veriyorlar herhangi bir ek ücrette alamıyoruz…şu anda 8 saat çalıştığımıza dair belge imzalatmak istiyorlar.imzalamazsan ver istifanı diyorlar…ben imzalamak istemiyorum.haklarımı almak istiyorum…kıdem tazminatımı alabilirmiyim…nasıl bi yol izlersem ihbar tazminatımıda alırım….ayrıca ihtar çeksem hergün iş aramak için 2 saatim varmış yasal olarak işyeri buna itiraz ederse ne yapmam gerek..saygılarımla iyi günler…cevap yazarsanız sevinirim

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, öncelikle ödenmeyen bütün haklarınızı ve kıdem tazminatınızı dava açarak talep etmeniz mümkündür. Size zorla imzalatılan ibraname vb. belgeler de geçersiz sayılacaktır. Ancak hak kaybına uğramamanız adına bir avukat yardımına başvurmanız faydalı olacaktır.

  11. 21 Kasım 2017

   merhaba avukat bey sızınle bısey danıscaktım 14 yıldır saglık sektorunde taşaron olarak calısıyorum kurum başka bi hastaneye gonderirse ben kabul etmesem ıstifa edersem bu sebeblen tazmınat alabilirmiyim

   • 13 Kasım 2018

    Merhaba, kurumunuzun sürekli çalışma şartlarınızda yaptığı esaslı değişiklikleri kabul etmeme hakkınız vardır. Çalışma şartlarında yapılacak esaslı değişikliklerde işçinin rızası aranır. Ancak hatalı bir işlem sonucu hak kaybına uğramamanız adına bir avukata danışarak hareket etmeniz yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  12. 23 Kasım 2017

   Merhaba ben özel bir şirkette çalışıyorum resmi tatillerde çalışıyoruz ama ek bir ücret almıyoruz bize dene şirketinizle anlaşma yaptık yüzde yirmilik kısmı mecbur çalışacak ama sözleşmemiz de ne yazdığını bilmiyoruz boş kağıda imza attik işten ayrılmam tazminat alabilir miyim.

   • 14 Kasım 2018

    Merhaba, istifanızı haklı bir nedene dayandırmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Haklı nedenler kanunda sınırlı sayıda gösterilmiştir. Ayrıca ödenmeyen diğer haklarınızı da dava konusu edebilirsiniz. Haklı neden göstermeksizin istifa edecekseniz hak kaybına uğramamanız adına ihbar sürelerini vb. diğer işlemleri hukuki zeminde gerçekleştirebileceğiniz bir avukata danışmanız yararınıza olacaktır. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  13. 3 Aralık 2017

   Merhaba Mustafa bey. Ben yabancı bi televizyon kanalında kameraman olarak çalışmaktayım. 02.04.2016 tarihinde işe başladım ancak sigortam 01.07.2016 tarihinde başlatıldı. Ancak 30.07.2016 tarihinde benden habersiz bi şekilde çıkış yapılıp 01.08.2016 tarihinde tekrar giriş yapılmış. Sonrasında herhangi bi oynama yok. Ayrıca 2017 yılının 9. ayında bimerden yada maliyeden tam emin olmamakla birlikte gelen görevlilerce tutulan tutanakla ispatı yapılmış şekilde sigortam asgari ücret üzerinden gösterilmiştir. Ancak bu ceza tutanağından sonra bi düzeltme durumu söz konusu oldu. Geçmişe yönelik sigortam hala düzeltilmedi. Resmi tatillerde çalışmak zorunda bırakıldık. Ve günlük 8 saatten haftanın 6 günü çalışma durumu söz konusu. Çalıştığım süre boyunca da hiç bi şekilde zam almadım. Bu sebepleri sunarak tazminat alabilir miyim?

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, bütün fazla çalışmalarınız için fazladan ücrete hak kazanmış sayılırsınız. Tazminat talebinizi mahkemeye sunduğunuz zaman bir gün işten çıkıp ertesi gün işe tekrar başlamış olarak görünmenizi mahkeme geçerli kabul etmeyecektir. Yani tazminatınız hiç çıkışınız yapılmamış gibi hesaplanacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  14. 10 Aralık 2017

   merhaba iyi calismalar bn ozel sektorde satis temsilcisi olarak calisiyorum 7 senedir primleri bankadan degilde elden odeme yapiyorlar bn kndi istegim ile isten ayrilsam tazminat alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor sigorta girisim 2007

   • 19 Kasım 2018

    Merhaba, sebepsiz fesih hallerinde tazminata hak kazanamazsınız. Ancak fesih sebebinizi hukuki zeminde haklı bir gerekçeye dayandırmak ve hak kayıplarınızın önüne geçmek için bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  15. 1 Ocak 2018

   Merhaba,
   THY bünyesinde 3 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım. Bu süre zarfında iş takımımın dışında asıl iş yapmaktayım. Geriye dönük haklarımın talebi için istifa edip dava açabilirmiyim. Yoksa istifa etmeden dava açmam mı gerekiyor. Bu konu ile ilgili bilgi rica ediyorum. Teşekkür ederim.

   • 5 Aralık 2018

    Merhaba, geriye dönük ödenmeyen haklarınızı talep etmek için her zaman dava açabilirsiniz. Bunun için istifa etmenize gerek yoktur. Ancak istifa gibi bir düşünceniz varsa hatalı yahut ihmali bir hareketiniz sonucu hak kaybına uğramamanız adına süreci bir avukatın yardımı ile sürdürmenizde fayda var. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  16. 20 Ocak 2018

   Avukat Bey öncelikle bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim.Şahsım 2006 yılında Ziraat Bankasında başladım.ta ki 2015 yılında Ziraat Katılım kuruluncaya dek.Katılım bankasına geçişte bize bir şey imzalattılar…..tazminat hakkım saklı kalmak kaydıyla ziraat bankasından istifa ediyorum…diye bir ibarede vardı o dilekçe matbusunda.Tabi Ziraat bankasından Ziraat Katılıma geçiş yaptıktan sonra ( yaklaşık 10 ay sonra) öğretmenlik (din kültürü öğretmenliği ) gelince , bankanın ağır çalışma koşullarından bitap düşmüş olan biri olarak istifa ettim.ve istifa dilekçe sebep anket formunda kurum değişikliği ve sağlık sorunları gibi şıklar vardı .o iki şıkkı da işaretledim…kısacası tazminat alamazsın dediler.Bende mecburiyetten boyun büktüm.şimdi acaba tazminat hakkım varmı.Ki 10 küsur yıl hizmetim olan bi kurum.Zannımca bu iki kurum aynı işverene ait alt kardeş kurum.Emeğimin bir karşılığı yok mu.Ayrıca Yönetmenlik pozisyonundayken istifa ettim.En üst perdeden yani.Tşk ler.Rabbim sizi tüm hayırlı işlerinizde muvaffak kılsın.

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, herhangi bir geçerli sebebe dayanmayan istifalarda kıdem veya diğer tazminat hakları doğmaz. Ancak onun haricinde bir çok durumda tazminat hakkı doğar. Bankanın size imzalattığı ibraname yahut istifa dilekçeleri de gerçek durumla uyuşmaması halinde mahkemece dikkate alınmaz. Gerçek durumu hukuka uygun her türlü delille ispat edebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  17. 28 Ocak 2018

   Sayın Avukat bey merhabalar bn 3 yıl yakın bi firmada çalıştım ve bu firma bnm 3 yıllık mesayimi hep içerde birikti ve vericegiz diyip oyaladilar bizi ve sonra oraya kayyum atati patron içeri girdi sonra bizim bu mesailer eski genel müdür resmiyet gösterilmemış bilgisayarda ve gelen kayyum ise kanıt olmadigindan vermedi ve işler çoğaldı üstümüze çok yük binmeye başladı adam eksiklik çalıştık ve şirkette yaklaşık 40 km uzak taşındı artık bn hani bu haksızlık ve şartlardan dolayi dayanamadım is az olunca bizi 10 saatin altında gondermiyolardi oyalatiyolardi bizi ve işte çok olunca 14.15 saatlik işi 10 saata bastirip bitiriyolardi bagrip carip ki mesai almasınlar die ve şahitte var 10 kişi yakın bu mesai durumu v.s ve bn dayanamayip çıkışı verdim boş kağıtà istifa ediyorum yazdırıp ve tazminatımı talep ediyorum diye istifa ettim imza attim ve sonra arariz seni bilgi veririz dediler ve sonra verilmiyecek diye söylediler bn 3 yıllık ortalama 15 bin tazMinat ve 3 yıllık mesailerim kayboldu bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim avukat bey imza attım ve çıkışım verdim alabilirmiyim bu hakları çok teşekürler saygilar.

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, işvereniniz çalışma koşullarında rızanız dışında ağır değişiklikler yapmıştır. Böyle bir durumda istifa ettiğiniz için tazminat ve ödenmeyen haklarınızın ödenmesi taleplerinizi dava açarak işvereninize yöneltebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almanız hak kayıplarınızın önüne geçmek adına yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  18. 2 Şubat 2018

   Merhaba 30.06.2015 de market sektöründe işe başladım hala çalışmaktayim işimi düzgün yaptığıma inanıyorum fakat ilk başladığım mağaza haricinde 2 kere yer degistirildim başka mağazalara gönderildim buda benim tekrar ise adapte olmamı zorluyor istifa etsem tazminat alabilir miyim teşekkürler

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, işvereninizin sizi işyeri uygulamalarına aykırı olarak başka yerlere çalıştırmaya gönderiyor olması çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğindedir. Bunu sizin rızanızı almadan yapamaz. Bu rızanın yazılı olma ve belli süre şartları vardır. Olası bir durumda tazminat almanız muhtemeldir. Ancak istifa sürecinizi bir avukatın yardımı eşliğinde sürdürmenizde yarar vardır. Aksi halde telafisi güç hak kaybına uğrayacağınız hatalı bir işlemde bulunabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  19. 7 Şubat 2018

   avukat bey ben gıda pazarlama ışiyle ugrasıyorum 01.04.2014 tarıhlı gırısım var ve suanda calısıyorum hc bır haklarımı alamıyorum sırketten yıllık ızın ve bazen pazar gunleri de calıştırıyor ve maas larımız banka ile yatırılmıyor elden verılıyor ve nuyuzden asgarı ucretın altında alıyoruz ben ısten ayrılmayı dusunuyorum sızın bana öneriniz ne olur lütfen bir yardıncı olurmusunuz

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, istifanızı haklı bir nedene dayandırmanız, ödenmeyen haklarınızı alabilmeniz, diğer tazminatlara hak kazanabilmeniz adına istifa sürecinizi bir avukatın hukuki yardımı ile sürdürmenizi tavsiye ederiz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  20. 10 Şubat 2018

   2015 temmuzdan beri özel bir sektörde çalışmaktayım.eğitim alanım olmadığı bi yerde çalıştırıldığım için istifa ettim kıdem tazminatını nasıl talep edebilirim.

   • 4 Aralık 2018

    Merhaba, hiçbir neden göstemeksizin yapılan istifalar dışında çoğu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Ancak bunun hesaplanmasında istifanız ve durumun diğer şartlarının değerlendirilmesi gerekir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  21. 21 Şubat 2018

   İsveren normal mesai saatlerimi ödemiyor sözleşmem süreli fesh edıp kıdem alabilirmiyim

   • 19 Kasım 2018

    merhaba, bu haklı sebebe dayalı olarak sözleşmeyi fesih edip kıdem tazminatı dahil tüm haklarınızı almanız mümkündür. Fakat kıdem tazminatını için başka şartlar da gereklidir. Bu nedenle daha ayrıntılı bilgi vermeniz gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi ve dava işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  22. 12 Mart 2018

   iyi akşamlar mustafa bey kendi istegimle işten ayrılmak istiyorum sigorta başlangıcım 13 /08/1997 çalıştıgım yerde 8 tam yıldır çalışmaktayım tazminat hakkım nedir teşekkür ederim

   • 20 Kasım 2018

    merhaba, haklı neden veya nedenlere dayalı olarak sözleşmenizi fesih ederseniz kıdem tazminatı alma hakkınız doğacaktır. Bu haklı nedenler ile ilgili bilgi almak ve dava işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  23. 9 Nisan 2018

   İşyeri mesailerimi düzgün yatırmıyor eksik yatırıyor ve resmi tatillerde çalıştığım güne fazladan mesai yatırmıyor haklı sebeple dava açabilirmiyim

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  24. 17 Nisan 2018

   Sn avukat mustafa bey ben 02:12:2015 de halı fb işe başladım ve 2 sene 4ay 16 gün ve bugün işe 6 aksdsla ise son verdik konu zam yemek servis sorunlarımız ve elden para veriyolar bodroya eysik
   Piyasanın altında maaş alıyoruz mesailerimizi elden veriyolar bankaya yatırmıuolar bodroda eksik gösteriyolar 14 saat fazla mesaiye bırakılıyoruz bize buranın calısma kosulları böyle diyolar çocuklarımız artık bizi nerdeyse tanıyamayacaklar işcilerini böylesine kuralsızca kölece çalıştıranlar bu güçlerini işcilerin birlik olmamalarından faydalanıyolar biz 6arkadsımla yarın makemeye vercez napmalıyız bu konuda +deliler var elden para verilirken yemeklerde böcek taş gibi tablotlar kaşık bardaklar temiz yıkanmıyor ve o şekil işciye yemek veryolar zamanla cektik vidyo fotograflar var sservis tıklım tıklım gityoruz cvp bekliyorum

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Bunun yanında haklı nedenle istifa edebilir tazminat taleplerinizi dava edebilirsiniz. Ancak dava yoluna başvurmadan önce hak arama sürecinizin hukuki bir zeminde ilerlemesi ve hak kaybına uğrama ihtimalinizin en aza inmesi adına bir avukata başvurmanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  25. 22 Mayıs 2018

   çalıştığım işyerinden bugün ayrıldım bir seneyi geçti tazminat alabilme hakkım varmı yoksa hangi iş mahkemesine mi başvurmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

   • 15 Kasım 2018

    Merhaba, iş sözleşmenizi haksız olarak feshetmeniz halinde tazminat hakkınız doğmaz. Bunun haricinde istifa eden işçi çoğu halde tazminat talep edebilir. İstifa sebebinizi, sözleşmenizin şartlarını ve ödenmeyen haklarınızı bir avukatın hukuki yardımı ile değerlendirerek ona göre yol çizmeniz yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  26. 18 Haziran 2018

   Merhaba avukat bey ben bir işyerinde iki yıl on aydır çalışıyorum iki yıllık iznime de kullandım ancak şuan üçüncü yılının onuncu ayındayız ve işi bırakmak istiyorum yıllık iznim hakkım var mı onu öğrenmek istiyorum teşekkürler

   • 19 Haziran 2018

    Maalesef üçüncü yılı da doldurmanız gerekmektedir. İyi günler dileriz.

  27. 22 Haziran 2018

   Mrb avukat bey 2012 yılından beri çalıştıgım fabrikadan 2017 yılında kendim istifa ederek ayrıldım fakat ayrılma sebebim çalışma saati haftalık 60 saati geçiyordu gece vardiyası 12 saatti resmi tatiller verilmiyordu sigorta aldıgımız maaş üzerinden deqilde asgari ücret üzerinden yatıyordu bu durumda mahkemeye versem iş yerini tazminatımı alabilirmiyim saygılar

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, sebepsiz fesih hallerinde tazminat hakkı doğmaz. Ancak sizin durumunuzda kıdem tazminatı ve ödenmeyen diğer haklarınızın talebi mümkün olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  28. 26 Haziran 2018

   Merhaba 2012 den beri ayni iş yerinde çalışıyorum maas im 2000 tl ama sigorta askeri ucretten yatiyor kendim işi biraksam tazminat alabilir miyim yada ne kadar süre daha çalışacağım tazminat almam icin işi birakinca

   • 20 Kasım 2018

    Merhaba, sebepsiz istifa etmeniz halinde tazminata hak kazanamazsınız. Haklı bir gerekçeye dayanmanız gerekir. Tazminat hesaplanırken gerçek ödenen bedel üzerinden hesaplanacaktır. İstifanızı makul hukuki gerekçelere dayandırma ve tazminat ile ödenmeyen diğer haklarınızın talebi sürecinde bir avukatın yardımına başvurmanız hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  29. 4 Temmuz 2018

   Merhaba Mustafa Bey, istifa edip işimi bırakmak istiyorum fakat tazminat almak da istiyorum. İşverenim bana karşı yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor yani bu açıdan haklı fesih sebebim yok. Fakat şöyle bir durum var, şirketim çok uzun süredir 3.parti firmalara yapması gereken ödemeleri sürekli geciktiriyor ya da gerçekleştirmiyor, bu sebeple mail, telefon görüşmesi ve whatsapp yazışması şeklinde sürekli şahsi iletişim araçlarımdan bu 3.parti firmalar tarafından taciz ediliyorum(Şirket iş için hususi telefon vermiyor). Bu durum haklı fesih sebebi sayılıp tazminat almamı sağlar mı? Eğer sağlarsa ‘haklı fesih sebebi ile iş akdimi tek teraflı feshediyorum’ şeklinde dilekçe yazmamın ardından anında işi bırakabilirmiyim ya da ihbar süremi beklemek zorunda mıyım?

   • 16 Kasım 2018

    Merhaba, haklı nedenle fesih hallerinde ihbar süresinin beklenmesine gerek yoktur. Haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu m. 24’te yer alır. Herhangi bir geçerli veya haklı nedeniniz olmadan iş sözleşmenizi feshederseniz tazminat hakkınız doğmaz. Hak kaybına uğrama ihtimalinizi en aza indirmek adına istifa sürecinizi hukuki bir zeminde haklı nedene dayandırarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  30. 4 Temmuz 2018

   merhaba avukat bey ;
   ben kendi istegim ile 1 sene önce istifa ettim çıkışımı verın dedım ama onlar istifa et çık dediler yanlız gecen gün sgk hiz. dök. incelerken benm calıstıgım yerde giriş çıkışlarım olmuş bi kaç kez haberım yoktu ama nasıl bi yol izlemem gerekir ve tazmınatımı alabılırmıyım.?

   • 9 Kasım 2018

    Merhaba.
    İş yerinde çalıştığınız süre boyunca sigortanızın düzenli olarak işliyor olması yasal hakkınızdır. Burada bir usulsüzlüğün varlığı halinde yargı yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz. Dava süreci hakkında bilgi almak ve vekille temsil edilmek adına büromuz avukatlarına başvurabilirsiniz.

  31. 6 Temmuz 2018

   Mrb avukat bey ben yaklaşık 10 sene 7 aydır aynı firmada çalışıyorum yıllık izinler bir hafta sonra resmi tatillerde çalışıyoruz hiç bir şekilde mesai almıyorum ve aldığım maaşla bankaya yatanda aynı değil

   • 9 Kasım 2018

    Merhabalar; hafta sonu, resmi tatillerde yapılan fazla mesailerin çalıştığınız kurum tarafından size ödenmesi hukuki hakkınızdır. Aynı zamanda maaşınızın adet halinde geç ve/veya eksik ödenmesi iş akdinin feshi için haklı sebep oluşturur. Böyle bir durumda işten ayrılıp bütün haklarınızı da çalıştığınız kurumdan isteyebilirsiniz. Hiçbir hakkınızın eksik kalmaması için büromuzla iletişime geçerek iş hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

  32. 7 Temmuz 2018

   İyi günler 7 aydır iş yerinde çalışıyorum istifa dilekçesi imzalamazsam iftira atılarak tutanak tutup işten attırıcağım söyledi ne yapmam gerekiyor dilekçeyi imzaladım

   • 9 Kasım 2018

    Merhabalar, iş yerinden ayrılmanız için size tehdit ile baskı yapılması iş sözleşmesinin feshi için haklı neden oluşturur. Aynı zamanda tehdit edildiğinizden dolayı gidebileceğiniz farklı hukuk yolları da mevcuttur. Bu süreci bir avukat ile devam ettirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. İş hukuku hakkında uzman ekibimizle görüşmek için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

  33. 11 Temmuz 2018

   Merhabalar efendim ilk işe giriş tarihim 04.03.2011 cıkiş tarihim 24.01.2017 ben tazminat alamadım cıkarkende bana formalite gergi OLDUGUNU söyleyip cikişima imza attırdılar sebebi ise benim annem kansere yakalanması ve benim refakatçi olarak yanında kalmam gerekiyordu 4 yıllık ta senelik iznim olmasına ragmen bana izin vermediler böle bişeyin mümkün olmadığını söylediler ve ben cıkmak zorunda kaldım ve bana söz verdiler tazminatimi ödeyeceklerine dair ama sözünde durmadılar imzayi attıgım gün işten cıkarıldım ayriyeten annemin ameliyatı için 8 bin tle rica ettim bana senet karşiligi bu parayı verdiler senede imza atttim ve ben hem tazminatimi alamadım hemde 8 bin tle borca soktular annem vefat etti ve ben hala psikolojik bunalımdayım ödemelerin var yapmiyorum firmadan tazminatımı nasıl alabilirim mümkünatı varmıdir tesekkur ederim..

   • 9 Kasım 2018

    Merhaba.
    İşçi tazminat alacaklarınız, kullandırılmayan yasal izin hakkınızın aranması için dava yoluna başvurmanız mümkündür. Dilekçenizdeki iddiaların somut delillerle gerekçelendirilmesi ve dava sürecinin yakın takibi için avukatla temsil edilmeniz yararınıza olacaktır.

  34. 2 Ağustos 2018

   merhaba avukat bey 2007 yılında girmiş olduğum marketler zincirinden 2010 yılında istemeyerek istifaya zorlandım ve tazminat almadan istifa ettim bugünün şartlarında herhangibir dava açılması olumlu sonuç verirmi yazınızda bu durumun delillendirilmesi gerektiğini yazmışsınız. iki şirket yetkilisi ve benim olduğum bir odada gerçekleşen görüşme oldu bu durum işleri zorlaştırırmı saygılar.

  35. 6 Ağustos 2018

   Merhaba avukat bey ben 1 yıldır mermer fabrikasında plaka cila MAKİNASI da çalışıyorum başımızdaki vardiya amiri son 3 aydır çıkmam için işimi zorlaştırıyor hakaret ediyor örnek yaptığın işin am….. Krm gibisinden argo kelimeler kullanıyor ve iş kazası gecirdiğim zaman hastaneye gitceğimde hastaneye gidince iş kazası olduğunu söyleme üstüme dolap düştü dersin felan diyor ben sağlık skntı sı gecirdiğim zaman gitmiceğim gün bildiriyorum fabrikada olacaksın diyip beni zorla hasta şekilde işte çalıştırıyor ben bu yüzden işten çıkmak istiyorum tazminat hakkı kazanabilirmiyim

   • 7 Kasım 2018

    Merhaba.
    İş yerinde uğradığınız psikolojik şiddet (mobbing) nedeniyle tazminat davası açma hakkınız tabii ki bulunmaktadır. Gösterilen şiddetin ağırlığı ve durumun ispatlanması önem arz etmektedir. Bunların yanında ayrı bir ceza davası ile uğranılan hakaretler hakkında süreç başlatılabilir. Tüm bu hususların bir avukat ile takibi yararınıza olacaktır. Büromuza mail veya telefon yoluyla ulaşabilir ve gerekli profesyonel hukuki desteği alabilirsiniz.

  36. 17 Ekim 2018

   26 aydır özel bir havayolu şirketinde bir güvenlik firması adı altında ögg olarak çalışıyorum şehir değişikliği nedeniyle istifa etmek zorundayım ve işin diğer tarafı sözleşmemiz iki ay önce daimi olarak yenilendi ama ben imzalamadım şirketim hiçbir şekilde tazminat konusunu açtırmıyor hakkım olmadıgını dile getiriyor ama benim iznim olmadan giriş çıkış gerçekleştirilmiş ve hala sözleşmeyi imzalamış değilim bu konuda ne yapmam gerekiyor

   • 23 Ekim 2018

    Merhaba.
    Bu hususta aranızdaki sözleşmenin tam olarak incelenip sözleşmenin yenilenmeye ilişkin noktaları değerlendirilmelidir. Hukuki teknik bilginin gerekliliği nedeniyle işçi alacaklarınız adına büromuzla iletişime geçmenizi ve hakkınızı en doğru şekilde aramanızı tavsiye ediyoruz.

  Write a comment:

  *

  Your email address will not be published.

  © 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

  Gizlilik Politikası

  logo-footer

  SOSYAL MEDYADA BİZ: