Güncelleme Tarihi:
İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi? - Mıhcı Hukuk Bürosu
     İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi? İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı 2018

İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi? İstifa ederken nelere dikkat etmeliyim? İstifa edersem tüm haklarımı kaybeder miyim?  soruları büromuzun sitesine gelen soruların başlarında yer almaktadır. Biz de bununla ilgili işçileri bilgilendirmek için bir makale yazma gereği duyduk. Kısacası istifa eden işçi çoğu halde evet tazminat alabilir.

Kıdem tazminatı işçilerin aynı işveren altında iş akdi ile en az 1 yıl çalıştıkları zaman almaya hak kazandıkları tazminat türüdür. Kıdem tazminatı alma şartları 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde sıralı olarak belirtilmiştir.

Bazı istisnalar dışında, kural olarak istifa ederek iş akdini sonlandıran işçinin kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır. Ancak işçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenlerle işçi tarafından fesih maddelerinden birini veya bir kaçını ileri sürerek işinden istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir fakat ihbar tazminatına hak kazamaz.

Haklı neden olmadan istifa etmek isteyen işçinin dikkat etmesi gerek bir husus da ihbar süresidir. 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesi gereği iş akdini sonlandırmak isteyen işçi durumu yazılı olarak ve süresi içinde bildirmek zorundadır. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşçi haklı neden olmadan işten ayrılmak isterse, durumu işverene bildirerek ve ihbar süresini bekleyerek işten ayrılabilir.

İlk paragrafta belirtilen genel kuralın dışında işçi haklı sebep göstererek istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı hakkına sahip olabilecektir. Çünkü kanun zaten hali hazırda o haklı sebepler olduğunda haklı nedenle fesih hakkı tanımıştır. Haklı nedenle fesih yapan işçi de kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. Bu konuda İş Kanunu’nda belirtilen ve Yargıtay’ın da ilke kararlarında yer alan başlıca sebepler şöyle sıralanabilir.

Hangi İstifa Hallerinde Kıdem Tazminatı Alınabilir?

“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse ” işçi istifa ederek kıdem tazminatı alabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemesi bu konuda önem arz etmemektedir. ( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) Bu kararda ücret sözleşmeye uygun verilmez veya zam oranları sözleşmede belirtilen şekillerde yapılmazsa işçiye haklı nedenle istifa hakkının doğabileceği ve tazminatlarını alabileceği belirtilmektedir.

“Ücret dışında ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır.” Bu karar istifa eden işçinin kıdem tazminatını almada büyük önem arz etmektedir. Çünkü çoğu işveren kararda sayılan alacak haklarını tam vermemektedir. Burada uygulamadan bildiğimiz en çok ileri sürülebilecek husus fazla mesai hakkının verilmemesi ve yıllık izinlerin kullandırılmaması durumudur.

“İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.” Bu karar da uygulamada en çok karşılaşılan duruma işaret etmiştir. Zira bazı işverenler sigorta primlerini gerçek değer üzerinden yatırmamaktadır. Bazıları ise hiç sigorta girişi yapmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı istifa eden işçinin kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Çünkü bu istifa haklı nedenle fesih sayılmaktadır.

“İşçinin sigortası işverence geç ve eksik bildirilmişse” (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/7060 Karar: 2012/24858 Karar Tarihi: 28.06.2012) işçi istifa ederek tazminat alabilir.  Bu kararda yukarıdaki kararda bahsettiğimiz husus geçerlidir.

“İşçinin haberi olmadan SGK’ da giriş-çıkış yapılıyorsa“ işçinin istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.

İşçi “1 Mayıs, 23 Nisan,19 Mayıs gibi resmi tatillerde zorlama ile çalıştırılıyorsa ve/veya çalıştırıldığı halde ücreti kendisine ödenmiyorsa” istifa ederek tazminat hakkına sahiptir.

İşçi iş yerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa (mobbing) işçinin bu durumu belgelemek kaydı ile istifa ederek tazminat hakkı vardır.

Kadın işçi, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

İşçi, belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi ile çalışsın askerlik nedeniyle istifa ederek iş yerinden ayrılırsa tazminat hakkı vardır.

İş yerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (iş kazası, meslek hastalığı vs.) işçi istifa ederek tazminata hak kazanır.

İşçi emeklilik nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunun için 08.09.1999 dan önce işe girenler için 15 Yıl ve 3600 Prim gününü doldurmuş olmaları ve SGK dan kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekmektedir.

Sayılan sebepler bunlarla sınırlı değildir. İşçinin, iş yerinin, işverenin ya da işin gereği sebepler çoğaltılabilir.

Ancak bununla birlikte uygulamada görülen bazı özel durumlarda da tazminata hak kazanma söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda istifa dilekçesinin varlığına rağmen kıdem tazminatı alınabilir. Zira bu durumlarda gerçek bir istifa düşüncesi yoktur.  Bu durumlar da özetle şöyledir;

 1. Şarta bağlı veya zorla istifa ettirilen işçinin varlığı
 2. İşe girişte boş kağıda attırılan imza
 3. İstifa dilekçesi alındıktan sonraki bir tarihte işleme konması
 4. İstifa dilekçesi ile çelişen delil ve beyanların bulunması
 5. İşçinin dayandığı gerçek sebep ile istifa dilekçesinin karşılaştırılması

Son olarak kıdem tazminatı hakkını kaybetmeden istifa etmek için işçi, haklı gerekçelerini istifa dilekçesinde belirterek yazılı bir şekilde istifasını işverene sunmalı ve sunduğuna dair belgeyi ondan almalıdır. Bu mümkün değilse işverene hangi haklı nedenlerle istifa ettiğine dair kesinlikle bir ihtarname düzenleyerek göndermesi gerekmektedir. Bu istifanın neden olduğunun ispatı açısından önemlidir. Bu işlemleri yaparken ve iş davalarını açarken iş hukuku avukatı vasıtası ile işlemleri yürütmek hak kayıplarının önüne geçmek açısından önemlidir. Sitenin avukata sor bölümünden sorunuzu sorarak bilgi alabilirsiniz. İhtarname yazdırmak için de bize ulaşabilirsiniz. İhtarname yazımı ücreti konusunda da bilgi alabilirsiniz.

Gelen yoğun sorular üzerine işten ayrılma öncesi istifa ederken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili yazımı yayınladım. Bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Yakın zamanda da haklı nedenle istifa ettikten sonra yapılması gerekenler yazılı yayınlayacağım. Bu sayede istifa öncesi ve sonrası ne yapacağınızı okuyabileceksiniz. Ancak yinede en önemlisi bu işlemlerinizi yaparken bir avukattan yardım almanızdır.

Haklı nedenle istifa ettikten sonra yapılması gerekenler yazımı yayınladım. Okuyabilirsiniz.

Bir çok işçi istifa ettiği zaman tüm haklarını kaybettiğini düşünmektedir. Yukarıda da anlatıldığı gibi bir çok durumda işçi tazminatını alabilir. Çünkü aslında o istifa haklı nedenle istifadır. Tazminatlarda zamanaşımı ise 10 yıldır. İşçilerin haklarının farkına varmaları için siz de bu yazıyı aşağıdaki butonlar ile sosyal medya ortamlarında paylaşın.

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Mıhcı Hukuk Bürosu

Düzenleme 1: Yazı yayınlandıktan 2 gün içinde 600 ün üzerinde paylaşım aldı. Duyarlılık için teşekkürler.

Düzenleme 2: Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  14
  Shares
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Ekim 2018

  26 aydır özel bir havayolu şirketinde bir güvenlik firması adı altında ögg olarak çalışıyorum şehir değişikliği nedeniyle istifa etmek zorundayım ve işin diğer tarafı sözleşmemiz iki ay önce daimi olarak yenilendi ama ben imzalamadım şirketim hiçbir şekilde tazminat konusunu açtırmıyor hakkım olmadıgını dile getiriyor ama benim iznim olmadan giriş çıkış gerçekleştirilmiş ve hala sözleşmeyi imzalamış değilim bu konuda ne yapmam gerekiyor

  • 23 Ekim 2018

   Merhaba.
   Bu hususta aranızdaki sözleşmenin tam olarak incelenip sözleşmenin yenilenmeye ilişkin noktaları değerlendirilmelidir. Hukuki teknik bilginin gerekliliği nedeniyle işçi alacaklarınız adına büromuzla iletişime geçmenizi ve hakkınızı en doğru şekilde aramanızı tavsiye ediyoruz.

 2. 6 Ağustos 2018

  Merhaba avukat bey ben 1 yıldır mermer fabrikasında plaka cila MAKİNASI da çalışıyorum başımızdaki vardiya amiri son 3 aydır çıkmam için işimi zorlaştırıyor hakaret ediyor örnek yaptığın işin am….. Krm gibisinden argo kelimeler kullanıyor ve iş kazası gecirdiğim zaman hastaneye gitceğimde hastaneye gidince iş kazası olduğunu söyleme üstüme dolap düştü dersin felan diyor ben sağlık skntı sı gecirdiğim zaman gitmiceğim gün bildiriyorum fabrikada olacaksın diyip beni zorla hasta şekilde işte çalıştırıyor ben bu yüzden işten çıkmak istiyorum tazminat hakkı kazanabilirmiyim

  • 7 Kasım 2018

   Merhaba.
   İş yerinde uğradığınız psikolojik şiddet (mobbing) nedeniyle tazminat davası açma hakkınız tabii ki bulunmaktadır. Gösterilen şiddetin ağırlığı ve durumun ispatlanması önem arz etmektedir. Bunların yanında ayrı bir ceza davası ile uğranılan hakaretler hakkında süreç başlatılabilir. Tüm bu hususların bir avukat ile takibi yararınıza olacaktır. Büromuza mail veya telefon yoluyla ulaşabilir ve gerekli profesyonel hukuki desteği alabilirsiniz.

 3. 2 Ağustos 2018

  merhaba avukat bey 2007 yılında girmiş olduğum marketler zincirinden 2010 yılında istemeyerek istifaya zorlandım ve tazminat almadan istifa ettim bugünün şartlarında herhangibir dava açılması olumlu sonuç verirmi yazınızda bu durumun delillendirilmesi gerektiğini yazmışsınız. iki şirket yetkilisi ve benim olduğum bir odada gerçekleşen görüşme oldu bu durum işleri zorlaştırırmı saygılar.

 4. 11 Temmuz 2018

  Merhabalar efendim ilk işe giriş tarihim 04.03.2011 cıkiş tarihim 24.01.2017 ben tazminat alamadım cıkarkende bana formalite gergi OLDUGUNU söyleyip cikişima imza attırdılar sebebi ise benim annem kansere yakalanması ve benim refakatçi olarak yanında kalmam gerekiyordu 4 yıllık ta senelik iznim olmasına ragmen bana izin vermediler böle bişeyin mümkün olmadığını söylediler ve ben cıkmak zorunda kaldım ve bana söz verdiler tazminatimi ödeyeceklerine dair ama sözünde durmadılar imzayi attıgım gün işten cıkarıldım ayriyeten annemin ameliyatı için 8 bin tle rica ettim bana senet karşiligi bu parayı verdiler senede imza atttim ve ben hem tazminatimi alamadım hemde 8 bin tle borca soktular annem vefat etti ve ben hala psikolojik bunalımdayım ödemelerin var yapmiyorum firmadan tazminatımı nasıl alabilirim mümkünatı varmıdir tesekkur ederim..

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   İşçi tazminat alacaklarınız, kullandırılmayan yasal izin hakkınızın aranması için dava yoluna başvurmanız mümkündür. Dilekçenizdeki iddiaların somut delillerle gerekçelendirilmesi ve dava sürecinin yakın takibi için avukatla temsil edilmeniz yararınıza olacaktır.

 5. 7 Temmuz 2018

  İyi günler 7 aydır iş yerinde çalışıyorum istifa dilekçesi imzalamazsam iftira atılarak tutanak tutup işten attırıcağım söyledi ne yapmam gerekiyor dilekçeyi imzaladım

  • 9 Kasım 2018

   Merhabalar, iş yerinden ayrılmanız için size tehdit ile baskı yapılması iş sözleşmesinin feshi için haklı neden oluşturur. Aynı zamanda tehdit edildiğinizden dolayı gidebileceğiniz farklı hukuk yolları da mevcuttur. Bu süreci bir avukat ile devam ettirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. İş hukuku hakkında uzman ekibimizle görüşmek için büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

 6. 6 Temmuz 2018

  Mrb avukat bey ben yaklaşık 10 sene 7 aydır aynı firmada çalışıyorum yıllık izinler bir hafta sonra resmi tatillerde çalışıyoruz hiç bir şekilde mesai almıyorum ve aldığım maaşla bankaya yatanda aynı değil

  • 9 Kasım 2018

   Merhabalar; hafta sonu, resmi tatillerde yapılan fazla mesailerin çalıştığınız kurum tarafından size ödenmesi hukuki hakkınızdır. Aynı zamanda maaşınızın adet halinde geç ve/veya eksik ödenmesi iş akdinin feshi için haklı sebep oluşturur. Böyle bir durumda işten ayrılıp bütün haklarınızı da çalıştığınız kurumdan isteyebilirsiniz. Hiçbir hakkınızın eksik kalmaması için büromuzla iletişime geçerek iş hukuku konusunda uzman avukatlarımızdan destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

 7. 4 Temmuz 2018

  merhaba avukat bey ;
  ben kendi istegim ile 1 sene önce istifa ettim çıkışımı verın dedım ama onlar istifa et çık dediler yanlız gecen gün sgk hiz. dök. incelerken benm calıstıgım yerde giriş çıkışlarım olmuş bi kaç kez haberım yoktu ama nasıl bi yol izlemem gerekir ve tazmınatımı alabılırmıyım.?

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   İş yerinde çalıştığınız süre boyunca sigortanızın düzenli olarak işliyor olması yasal hakkınızdır. Burada bir usulsüzlüğün varlığı halinde yargı yoluyla hakkınızı arayabilirsiniz. Dava süreci hakkında bilgi almak ve vekille temsil edilmek adına büromuz avukatlarına başvurabilirsiniz.

 8. 4 Temmuz 2018

  Merhaba Mustafa Bey, istifa edip işimi bırakmak istiyorum fakat tazminat almak da istiyorum. İşverenim bana karşı yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor yani bu açıdan haklı fesih sebebim yok. Fakat şöyle bir durum var, şirketim çok uzun süredir 3.parti firmalara yapması gereken ödemeleri sürekli geciktiriyor ya da gerçekleştirmiyor, bu sebeple mail, telefon görüşmesi ve whatsapp yazışması şeklinde sürekli şahsi iletişim araçlarımdan bu 3.parti firmalar tarafından taciz ediliyorum(Şirket iş için hususi telefon vermiyor). Bu durum haklı fesih sebebi sayılıp tazminat almamı sağlar mı? Eğer sağlarsa ‘haklı fesih sebebi ile iş akdimi tek teraflı feshediyorum’ şeklinde dilekçe yazmamın ardından anında işi bırakabilirmiyim ya da ihbar süremi beklemek zorunda mıyım?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, haklı nedenle fesih hallerinde ihbar süresinin beklenmesine gerek yoktur. Haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu m. 24’te yer alır. Herhangi bir geçerli veya haklı nedeniniz olmadan iş sözleşmenizi feshederseniz tazminat hakkınız doğmaz. Hak kaybına uğrama ihtimalinizi en aza indirmek adına istifa sürecinizi hukuki bir zeminde haklı nedene dayandırarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bunun için bir avukatın yardımına başvurmanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 9. 26 Haziran 2018

  Merhaba 2012 den beri ayni iş yerinde çalışıyorum maas im 2000 tl ama sigorta askeri ucretten yatiyor kendim işi biraksam tazminat alabilir miyim yada ne kadar süre daha çalışacağım tazminat almam icin işi birakinca

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, sebepsiz istifa etmeniz halinde tazminata hak kazanamazsınız. Haklı bir gerekçeye dayanmanız gerekir. Tazminat hesaplanırken gerçek ödenen bedel üzerinden hesaplanacaktır. İstifanızı makul hukuki gerekçelere dayandırma ve tazminat ile ödenmeyen diğer haklarınızın talebi sürecinde bir avukatın yardımına başvurmanız hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 10. 22 Haziran 2018

  Mrb avukat bey 2012 yılından beri çalıştıgım fabrikadan 2017 yılında kendim istifa ederek ayrıldım fakat ayrılma sebebim çalışma saati haftalık 60 saati geçiyordu gece vardiyası 12 saatti resmi tatiller verilmiyordu sigorta aldıgımız maaş üzerinden deqilde asgari ücret üzerinden yatıyordu bu durumda mahkemeye versem iş yerini tazminatımı alabilirmiyim saygılar

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, sebepsiz fesih hallerinde tazminat hakkı doğmaz. Ancak sizin durumunuzda kıdem tazminatı ve ödenmeyen diğer haklarınızın talebi mümkün olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 11. 18 Haziran 2018

  Merhaba avukat bey ben bir işyerinde iki yıl on aydır çalışıyorum iki yıllık iznime de kullandım ancak şuan üçüncü yılının onuncu ayındayız ve işi bırakmak istiyorum yıllık iznim hakkım var mı onu öğrenmek istiyorum teşekkürler

  • 19 Haziran 2018

   Maalesef üçüncü yılı da doldurmanız gerekmektedir. İyi günler dileriz.

 12. 22 Mayıs 2018

  çalıştığım işyerinden bugün ayrıldım bir seneyi geçti tazminat alabilme hakkım varmı yoksa hangi iş mahkemesine mi başvurmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, iş sözleşmenizi haksız olarak feshetmeniz halinde tazminat hakkınız doğmaz. Bunun haricinde istifa eden işçi çoğu halde tazminat talep edebilir. İstifa sebebinizi, sözleşmenizin şartlarını ve ödenmeyen haklarınızı bir avukatın hukuki yardımı ile değerlendirerek ona göre yol çizmeniz yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 13. 17 Nisan 2018

  Sn avukat mustafa bey ben 02:12:2015 de halı fb işe başladım ve 2 sene 4ay 16 gün ve bugün işe 6 aksdsla ise son verdik konu zam yemek servis sorunlarımız ve elden para veriyolar bodroya eysik
  Piyasanın altında maaş alıyoruz mesailerimizi elden veriyolar bankaya yatırmıuolar bodroda eksik gösteriyolar 14 saat fazla mesaiye bırakılıyoruz bize buranın calısma kosulları böyle diyolar çocuklarımız artık bizi nerdeyse tanıyamayacaklar işcilerini böylesine kuralsızca kölece çalıştıranlar bu güçlerini işcilerin birlik olmamalarından faydalanıyolar biz 6arkadsımla yarın makemeye vercez napmalıyız bu konuda +deliler var elden para verilirken yemeklerde böcek taş gibi tablotlar kaşık bardaklar temiz yıkanmıyor ve o şekil işciye yemek veryolar zamanla cektik vidyo fotograflar var sservis tıklım tıklım gityoruz cvp bekliyorum

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Bunun yanında haklı nedenle istifa edebilir tazminat taleplerinizi dava edebilirsiniz. Ancak dava yoluna başvurmadan önce hak arama sürecinizin hukuki bir zeminde ilerlemesi ve hak kaybına uğrama ihtimalinizin en aza inmesi adına bir avukata başvurmanız yararınıza olur. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 14. 9 Nisan 2018

  İşyeri mesailerimi düzgün yatırmıyor eksik yatırıyor ve resmi tatillerde çalıştığım güne fazladan mesai yatırmıyor haklı sebeple dava açabilirmiyim

  • 20 Kasım 2018

   Merhaba, dava açarak ödenmeyen haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 15. 12 Mart 2018

  iyi akşamlar mustafa bey kendi istegimle işten ayrılmak istiyorum sigorta başlangıcım 13 /08/1997 çalıştıgım yerde 8 tam yıldır çalışmaktayım tazminat hakkım nedir teşekkür ederim

  • 20 Kasım 2018

   merhaba, haklı neden veya nedenlere dayalı olarak sözleşmenizi fesih ederseniz kıdem tazminatı alma hakkınız doğacaktır. Bu haklı nedenler ile ilgili bilgi almak ve dava işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 16. 21 Şubat 2018

  İsveren normal mesai saatlerimi ödemiyor sözleşmem süreli fesh edıp kıdem alabilirmiyim

  • 19 Kasım 2018

   merhaba, bu haklı sebebe dayalı olarak sözleşmeyi fesih edip kıdem tazminatı dahil tüm haklarınızı almanız mümkündür. Fakat kıdem tazminatını için başka şartlar da gereklidir. Bu nedenle daha ayrıntılı bilgi vermeniz gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi ve dava işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 17. 10 Şubat 2018

  2015 temmuzdan beri özel bir sektörde çalışmaktayım.eğitim alanım olmadığı bi yerde çalıştırıldığım için istifa ettim kıdem tazminatını nasıl talep edebilirim.

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, hiçbir neden göstemeksizin yapılan istifalar dışında çoğu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Ancak bunun hesaplanmasında istifanız ve durumun diğer şartlarının değerlendirilmesi gerekir. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 18. 7 Şubat 2018

  avukat bey ben gıda pazarlama ışiyle ugrasıyorum 01.04.2014 tarıhlı gırısım var ve suanda calısıyorum hc bır haklarımı alamıyorum sırketten yıllık ızın ve bazen pazar gunleri de calıştırıyor ve maas larımız banka ile yatırılmıyor elden verılıyor ve nuyuzden asgarı ucretın altında alıyoruz ben ısten ayrılmayı dusunuyorum sızın bana öneriniz ne olur lütfen bir yardıncı olurmusunuz

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, istifanızı haklı bir nedene dayandırmanız, ödenmeyen haklarınızı alabilmeniz, diğer tazminatlara hak kazanabilmeniz adına istifa sürecinizi bir avukatın hukuki yardımı ile sürdürmenizi tavsiye ederiz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 19. 2 Şubat 2018

  Merhaba 30.06.2015 de market sektöründe işe başladım hala çalışmaktayim işimi düzgün yaptığıma inanıyorum fakat ilk başladığım mağaza haricinde 2 kere yer degistirildim başka mağazalara gönderildim buda benim tekrar ise adapte olmamı zorluyor istifa etsem tazminat alabilir miyim teşekkürler

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, işvereninizin sizi işyeri uygulamalarına aykırı olarak başka yerlere çalıştırmaya gönderiyor olması çalışma koşullarında esaslı değişiklik niteliğindedir. Bunu sizin rızanızı almadan yapamaz. Bu rızanın yazılı olma ve belli süre şartları vardır. Olası bir durumda tazminat almanız muhtemeldir. Ancak istifa sürecinizi bir avukatın yardımı eşliğinde sürdürmenizde yarar vardır. Aksi halde telafisi güç hak kaybına uğrayacağınız hatalı bir işlemde bulunabilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 20. 28 Ocak 2018

  Sayın Avukat bey merhabalar bn 3 yıl yakın bi firmada çalıştım ve bu firma bnm 3 yıllık mesayimi hep içerde birikti ve vericegiz diyip oyaladilar bizi ve sonra oraya kayyum atati patron içeri girdi sonra bizim bu mesailer eski genel müdür resmiyet gösterilmemış bilgisayarda ve gelen kayyum ise kanıt olmadigindan vermedi ve işler çoğaldı üstümüze çok yük binmeye başladı adam eksiklik çalıştık ve şirkette yaklaşık 40 km uzak taşındı artık bn hani bu haksızlık ve şartlardan dolayi dayanamadım is az olunca bizi 10 saatin altında gondermiyolardi oyalatiyolardi bizi ve işte çok olunca 14.15 saatlik işi 10 saata bastirip bitiriyolardi bagrip carip ki mesai almasınlar die ve şahitte var 10 kişi yakın bu mesai durumu v.s ve bn dayanamayip çıkışı verdim boş kağıtà istifa ediyorum yazdırıp ve tazminatımı talep ediyorum diye istifa ettim imza attim ve sonra arariz seni bilgi veririz dediler ve sonra verilmiyecek diye söylediler bn 3 yıllık ortalama 15 bin tazMinat ve 3 yıllık mesailerim kayboldu bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim avukat bey imza attım ve çıkışım verdim alabilirmiyim bu hakları çok teşekürler saygilar.

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, işvereniniz çalışma koşullarında rızanız dışında ağır değişiklikler yapmıştır. Böyle bir durumda istifa ettiğiniz için tazminat ve ödenmeyen haklarınızın ödenmesi taleplerinizi dava açarak işvereninize yöneltebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almanız hak kayıplarınızın önüne geçmek adına yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 21. 20 Ocak 2018

  Avukat Bey öncelikle bu konuya değindiğiniz için teşekkür ederim.Şahsım 2006 yılında Ziraat Bankasında başladım.ta ki 2015 yılında Ziraat Katılım kuruluncaya dek.Katılım bankasına geçişte bize bir şey imzalattılar…..tazminat hakkım saklı kalmak kaydıyla ziraat bankasından istifa ediyorum…diye bir ibarede vardı o dilekçe matbusunda.Tabi Ziraat bankasından Ziraat Katılıma geçiş yaptıktan sonra ( yaklaşık 10 ay sonra) öğretmenlik (din kültürü öğretmenliği ) gelince , bankanın ağır çalışma koşullarından bitap düşmüş olan biri olarak istifa ettim.ve istifa dilekçe sebep anket formunda kurum değişikliği ve sağlık sorunları gibi şıklar vardı .o iki şıkkı da işaretledim…kısacası tazminat alamazsın dediler.Bende mecburiyetten boyun büktüm.şimdi acaba tazminat hakkım varmı.Ki 10 küsur yıl hizmetim olan bi kurum.Zannımca bu iki kurum aynı işverene ait alt kardeş kurum.Emeğimin bir karşılığı yok mu.Ayrıca Yönetmenlik pozisyonundayken istifa ettim.En üst perdeden yani.Tşk ler.Rabbim sizi tüm hayırlı işlerinizde muvaffak kılsın.

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, herhangi bir geçerli sebebe dayanmayan istifalarda kıdem veya diğer tazminat hakları doğmaz. Ancak onun haricinde bir çok durumda tazminat hakkı doğar. Bankanın size imzalattığı ibraname yahut istifa dilekçeleri de gerçek durumla uyuşmaması halinde mahkemece dikkate alınmaz. Gerçek durumu hukuka uygun her türlü delille ispat edebilirsiniz. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 22. 1 Ocak 2018

  Merhaba,
  THY bünyesinde 3 yıldır taşeron olarak çalışmaktayım. Bu süre zarfında iş takımımın dışında asıl iş yapmaktayım. Geriye dönük haklarımın talebi için istifa edip dava açabilirmiyim. Yoksa istifa etmeden dava açmam mı gerekiyor. Bu konu ile ilgili bilgi rica ediyorum. Teşekkür ederim.

  • 5 Aralık 2018

   Merhaba, geriye dönük ödenmeyen haklarınızı talep etmek için her zaman dava açabilirsiniz. Bunun için istifa etmenize gerek yoktur. Ancak istifa gibi bir düşünceniz varsa hatalı yahut ihmali bir hareketiniz sonucu hak kaybına uğramamanız adına süreci bir avukatın yardımı ile sürdürmenizde fayda var. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 23. 10 Aralık 2017

  merhaba iyi calismalar bn ozel sektorde satis temsilcisi olarak calisiyorum 7 senedir primleri bankadan degilde elden odeme yapiyorlar bn kndi istegim ile isten ayrilsam tazminat alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor sigorta girisim 2007

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, sebepsiz fesih hallerinde tazminata hak kazanamazsınız. Ancak fesih sebebinizi hukuki zeminde haklı bir gerekçeye dayandırmak ve hak kayıplarınızın önüne geçmek için bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 24. 3 Aralık 2017

  Merhaba Mustafa bey. Ben yabancı bi televizyon kanalında kameraman olarak çalışmaktayım. 02.04.2016 tarihinde işe başladım ancak sigortam 01.07.2016 tarihinde başlatıldı. Ancak 30.07.2016 tarihinde benden habersiz bi şekilde çıkış yapılıp 01.08.2016 tarihinde tekrar giriş yapılmış. Sonrasında herhangi bi oynama yok. Ayrıca 2017 yılının 9. ayında bimerden yada maliyeden tam emin olmamakla birlikte gelen görevlilerce tutulan tutanakla ispatı yapılmış şekilde sigortam asgari ücret üzerinden gösterilmiştir. Ancak bu ceza tutanağından sonra bi düzeltme durumu söz konusu oldu. Geçmişe yönelik sigortam hala düzeltilmedi. Resmi tatillerde çalışmak zorunda bırakıldık. Ve günlük 8 saatten haftanın 6 günü çalışma durumu söz konusu. Çalıştığım süre boyunca da hiç bi şekilde zam almadım. Bu sebepleri sunarak tazminat alabilir miyim?

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, bütün fazla çalışmalarınız için fazladan ücrete hak kazanmış sayılırsınız. Tazminat talebinizi mahkemeye sunduğunuz zaman bir gün işten çıkıp ertesi gün işe tekrar başlamış olarak görünmenizi mahkeme geçerli kabul etmeyecektir. Yani tazminatınız hiç çıkışınız yapılmamış gibi hesaplanacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 25. 23 Kasım 2017

  Merhaba ben özel bir şirkette çalışıyorum resmi tatillerde çalışıyoruz ama ek bir ücret almıyoruz bize dene şirketinizle anlaşma yaptık yüzde yirmilik kısmı mecbur çalışacak ama sözleşmemiz de ne yazdığını bilmiyoruz boş kağıda imza attik işten ayrılmam tazminat alabilir miyim.

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, istifanızı haklı bir nedene dayandırmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Haklı nedenler kanunda sınırlı sayıda gösterilmiştir. Ayrıca ödenmeyen diğer haklarınızı da dava konusu edebilirsiniz. Haklı neden göstermeksizin istifa edecekseniz hak kaybına uğramamanız adına ihbar sürelerini vb. diğer işlemleri hukuki zeminde gerçekleştirebileceğiniz bir avukata danışmanız yararınıza olacaktır. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 26. 21 Kasım 2017

  merhaba avukat bey sızınle bısey danıscaktım 14 yıldır saglık sektorunde taşaron olarak calısıyorum kurum başka bi hastaneye gonderirse ben kabul etmesem ıstifa edersem bu sebeblen tazmınat alabilirmiyim

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, kurumunuzun sürekli çalışma şartlarınızda yaptığı esaslı değişiklikleri kabul etmeme hakkınız vardır. Çalışma şartlarında yapılacak esaslı değişikliklerde işçinin rızası aranır. Ancak hatalı bir işlem sonucu hak kaybına uğramamanız adına bir avukata danışarak hareket etmeniz yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 27. 17 Kasım 2017

  iyi günler bir (20personelli )süper markette çalışmaktayım…2015,haziranda işe başladım 2017 temmuzda yıllık izne çıktım 14 gün….fakat 2016 yıllık izni kullanmadım böyle bi hakkım varmı……ayrıca mesai saatleri yasal olarak 8 saat olmasına ragmen günlük 10 saat ve üstü çalışıyoruz.vede bayramlarda sadece 1gün tatil veriyorlar herhangi bir ek ücrette alamıyoruz…şu anda 8 saat çalıştığımıza dair belge imzalatmak istiyorlar.imzalamazsan ver istifanı diyorlar…ben imzalamak istemiyorum.haklarımı almak istiyorum…kıdem tazminatımı alabilirmiyim…nasıl bi yol izlersem ihbar tazminatımıda alırım….ayrıca ihtar çeksem hergün iş aramak için 2 saatim varmış yasal olarak işyeri buna itiraz ederse ne yapmam gerek..saygılarımla iyi günler…cevap yazarsanız sevinirim

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, öncelikle ödenmeyen bütün haklarınızı ve kıdem tazminatınızı dava açarak talep etmeniz mümkündür. Size zorla imzalatılan ibraname vb. belgeler de geçersiz sayılacaktır. Ancak hak kaybına uğramamanız adına bir avukat yardımına başvurmanız faydalı olacaktır.

 28. 13 Kasım 2017

  2 yıldr aynı fırmada calışı yorum mudür bizlere sıkıntı veri yor ve işten cıkmamıza teşfik edi yor muhasebe burda tazmitan icin calışı yorsanız boşa calışı yorsunuz di yor ve ben işten ayrılsam kendi istegimle birşeyler hak idda edebilirmiyim efendim tazminat

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, zorla istifa ettirilmeniz durumunda veya haklı nedenle fesih hallerinde kıdem tazminatı ve başkaca ödenmeyen hakların talebinde bulunabilirsiniz. Size imzalattıracak bütün hakların ödendiğine dair ibraname vb. belgeler geçersiz sayılır. Dava yolu ile haklarınızı talep edebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve hukuki destek talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 29. 12 Kasım 2017

  saygi deger insan hukukcusu bi sorum olacak .patronumun iki isyerisi var birisi mahmutbeyde yani buyuk merkezi mahmutbeyde bende bagcilarda calisiyorum yani sube oluyor tekstil patron diyorki bagcilardaki subeki kapatirim sizi merkezde alirim bende calismak istemiyorum bordoda sirketin imzasi yok ne yapmam lazim tazminat alirmiyim avukat bey saygilar

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, işvereninizin yapmaya çalıştığı şey çalışma şartlarında esaslı değişikliktir. Bunu sizin rızanızı almadan yapamaz. Bu konuda sessiz kalmanız bile kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Haklarınızı dava yolu ile talep edebilirsiniz. Ancak hatalı bir işleminiz sonucu hak kaybına uğramamanız için bir avukat desteği almanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 30. 7 Kasım 2017

  Merhaba ben 7 yildir biryerde calisiyorum kendim istifa etmek isityorum is cok agir tazmibat hakkim dogarmi

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, sebepsiz istifa hallerinde tazminat hakkı doğmaz. Ancak rızanız dışında çalışma koşullarında esaslı değişiklik söz konusu olmuşsa veya istifanızı İş Kanunu m. 24’te yer alan haklı nedenlere dayandırıyor iseniz tazminat hakkınız doğacaktır. Hatalı bir prosedür izleyip hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosundan hukuki yardım almanız faydalı olacaktır. Dilerseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 31. 31 Ekim 2017

  Sayin avukat bey annen 5 bucuk senedir bir yemekanede calisiyor burasini baska biri almak istiyor mus bu firmada diyer kendi yerine baska bir yemekaneye yollayacaz diyorlar annemde orasini istemiyor baski yapiyorlar mis kendi birakirsa tazminat hakki varmidir şimdiden teşekkürler

  • 12 Kasım 2018

   İş sözleşmelerinde işçi, 6 aylık hizmete sahipse ve haklı sebeple sözleşmeyi fesih ederse tazminat hakkı doğar. Burada annenizin yapması gereken kendisine mobbing uygulandığını ispat etmektir.

 32. 27 Ağustos 2017

  iyi gunler avukat bey ben 3 bucuk yildir tekstilde calisiyorum maasim 1580 bankaya asgari ucretle yatiriyorlar agi mesailerimi elden veriliyor isten ayrilirsam nasil tazminat alabilirim saygilar

  • 28 Ağustos 2017

   Bu konu ile ilgili yeterince bilgi yazılarımda mevcut. Dava açmak istiyorsanız ispat bakımından 2 tanık bulup bize ulaşabilirsiniz.

 33. 2 Haziran 2017

  Avukat bey 1196 tarihinden itibaren sigortalı çalışıyorum şimdiki çalıştığım yerde 4 yildir gıda pazarlama da satış temsilcisi olarak çalışıyorum yalnız baskılar sebebi ile istifa etmeyi düşünüyorum sigorta pirim sayım 4000 i geçti tazminatımi alabilirmiyim ve batak musteri ödemeleri bizden kesiliyor

  • 2 Haziran 2017

   Anlattığınız şartlarda emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alınabilir. Bu konudaki yazımı okuyabilirsiniz.

 34. 31 Mayıs 2017

  merhaba mustafa bey.ben suan bulundugum firmada 5 aydır calısmaktayım.maşşim askerı ucret ama calısma saatlerım günlük 12 saat yada daha fazla oluyor yerı gelıyor 24 saat çalısıyorum ama hıç bır şekılde mesaı alamıyorum bugune kadar hiç mesaı ucretı almadım vede işi bırakmak ıstıyorum.bu durumu ispatlamaya dair aylık gelır belgesı ve musterılerle duzenledıgımız kontratlar mevcut.yayınladıgınız yazıyı okudum ama bu sartlarda benım bu ısyerınden bırşey talep etme hakkım varmı.saygılarımla..

  • 1 Haziran 2017

   1 yılı doldurmadığınız için kıdem tazminatı alamazsınız ancak tanıkla ispat ederseniz fazla mesaileri alma imkanınız vardır.

 35. 10 Mayıs 2017

  Mrb iyi günler : 14 aydır aynı yerde çalışıyorum İŞveren ve eşi beni araya alıp istifa etmem için tahrik ediyorlar. İstifa etsem tazminat alma hakkım varmıdır …tşk edrim

 36. 25 Nisan 2017

  Merhaba Mustafa Bey 8 yıldır aynı şirkette çalışıyorum bundan 1ay kadar önce patron beni yanına çağırarak referandumdan sonra işler açılmazsa seni çıkartıcağım dedi.Açıkçası işler o zaman ne ise şimdide de aynı.Fakat ozamandan beri şunu yapmıyorsun bunu yapmıyorsun gibi pisikolojik baskı yapıyor.Artık bende ayrılmak istiyorum ama kendim çıkarsam böyle bir durumda tazminatımı alabilirmiyim.Yukarıda bir yerde okudum bundan önceki senelerde izin hakkımı maaş olarak aldım ama geçen seneki ve bu seneki izinlerim duruyor.Bunlarıda sebep olarak kullanabilirmiyim. Son olarak 2011 senesinde yine kendilerine ait bir işyerine girdi çıktı yapmışlar. yani çaılışmam 2009-2011 ve 2011-2017 arası gibi oluyor.Bunları hepsini topladığım zaman haklı bir sebebim oluyormu?Şimdiden teşekkür ederim.

 37. 14 Nisan 2017

  Slm hocamozel sektorde 13 yildir kesintisiz calisiyo 2004 den beri ama is guvenliginin on gordu ayakkabi ve fazla ayakta kalmaktan cok zorlaniyorum buyuzdeen isi birakip daha rahat bi yrde ise giricem 13 yillik tazminatimi alabilirmiyim biginizden dolayi tes ederim

 38. 3 Nisan 2017

  13 senedir aynı iş yerinde çalışmaktayım..çalışma şartları çok ağır olmaya başladı 2 ayda yada 3 ayda bir belim yüzünden rapor alır duruma geldim.işten ayrılmak istiyorum fakat tazminatımı vermiceklerini duşunuorum..
  sigorta başlangıç tarihi 18.09.2004 tür tazminat almak için yapabilceğim bişey varmıdır

 39. 1 Nisan 2017

  21.02.2001 yılında başlamış olduğum bir şirkette 05.04.2017 yılında kendi isteğim ile bırakmayı düşünüyorum toplamda 5355 sgk primim mevcut bununla birlikte 1999 yılından sonra işe başladığım için herhangi bir tazminat alamayacağımı söylediler bu durum itibariyle tazminat alma hakkım var mıdır?

  • 10 Nisan 2017

   Bununla ilgili emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı yazımızı okuyabilirsiniz.

 40. 21 Mart 2017

  İyi günler ben özel sektörde çalışmaktayım 3 yıllık sözleşme imzaladik şuanda 2 senesindeyim iş değişikliği yapmak istiyorum istifa etsem tazminat alabilirmiyim

  • 18 Mayıs 2017

   sadece bahsettiğiniz nedenden dolayı alamazsınız.

 41. 21 Mart 2017

  Merhaba,
  Benim sigorta girişim 01.01.2004 ve özel bir şirkette çalışmaya devam ediyorum ve prim sayım 3600 ün üstünde. Ben kendi isteğimle ayrılmak istersem tazminat hakkım oluyormu?
  Bilgi alabilir miyim.

  Tşkler,
  İyi Çalışmalar.

  • 18 Mayıs 2017

   bahsettiğiniz emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ise bu şartlarda mümkün değildir. bununla ilgili yazımı okuyabilirsiniz.

 42. 21 Mart 2017

  Merhabalar,
  Benim sorum işten istifa edildiğinde çalışma sürem 6 yıl olduğundan dolayı ihbar sürem 8 hafta olarak hesaplandığını biliyorum fakat sormak istediğim, işçi istifa ettiğindeki tarihe göre 8 hafta sayıp çıkış tarihi yazıp işverene istifasını teslim ettiğinde. İşveren ihtiyacı varsa zaten 8 hafta kal diyebilir fakat çıkmasını istiyorsa direk olarak git yada 2-3 hafta sonra çıkışını verirse işveren işçiye kalan ihbar süresini ödemekle yükümlü müdür?

 43. 9 Mart 2017

  Merhba esim 9yildir bi fabrikada calisiyl psikolojik baski ve zam yapilmadi duzenli senelim izin kullanamiyodu istifa etti ve tazminat vermiceklerini belirtiyolar ihbar suresinin bir ayi dolmustu bir ay daha calismasi gerekirken hafta ortasi pzt gelme dendi napmaliyz bu durumda

  • 10 Mart 2017

   yıllık izinlerin kullandırılmaması haklı nedenle fesih sebebidir. iş mahkemesinde dava açarak hem kıdem tazminatı hem de yıllık izin ücretlerinizi alabilirsiniz.

 44. 8 Mart 2017

  Mart 2008 de çalışmaya başladığım kurumdan ( özel bir banka) Ekim 2013 de 1475 saylı kanunun 14 maddesi gereğince 3600 işgünü ve 15 yılı doldurarak istifa ettim ve sgk dan aldığım yazı ile de kıdem tazminatından doğan haklarımı talep ettim. Ancak o tarihe kadar bu şekilde istifa eden diğer arkadaşların kıdem tazminatlarını ödeyen banka benim haklarımı ödemedi. Banka insan kaynakları ile konuyu görüştüğümde haklarını verdiğimiz kişiler tekrar mahkemeye başvuruyor ve bu nedenle de yönetim olarak karar aldık bu şekilde olan yeni istifalarda kıdem tazminatı ödemeyeceklerini belirtiler, sonuçta her istifa eden tekrar mahkemeye başvuruyor diye.
  Sizden ricam istifa tarihim Ekim 2013 olup, bu haklarımı alabilmek için hangi tarihe kadar dava açma hakkım bulunmaktadır.? Zamanaşımı süresi nedir.?

  • 10 Mart 2017

   Kıdem tazminatı bakımından zamanaşımı 10 yıldır. Dava açabilirsiniz.

 45. 2 Ocak 2017

  iyi günler özel sektör bir şirkette 4 yıldır satış danışmanlık görevi yürütmekteyim. mesaiye kaldığımız zamanlar oluyor, fakat işveren mesai ücreti vermiyor. onun yerine ne kadar fazla çalışmışsak bire bir buçuk saat ekleyip saatlik izin veriyor. böyle bir durum yasalara uygun mudur? yoksa bir yere bildirip saat yerine ücret talep edebilir miyim? TEŞEKKÜRLER

  • 5 Ocak 2017

   Uygun değildir. İşçinin tercihi göz önünde bulundurulmalıdır.

 46. 16 Aralık 2016

  merhaba beyfendi ben 3.5 yıldır aynı firmada çalışıyorum sigortam asgari ücretten yatıyor ama ben 2 katı maaş alıyorum ve hiç bir şekilde resmi tatillerimi kullanmadım hep çalıştım ekstrada almadım istifa etsem haklarımı alabilrmiyim
  bu entrikadan nasıl kurtulabilirm işyerimizde herhangi bir imza sistemi parmak basma kart okutma sistemide mevcut degil çalıştıgımı kanıtlamam zor olurmu

  • 5 Ocak 2017

   Tanıkla ispat ederseniz haklarınızı alabilirsiniz. Parmak sistemi ispat açısından zorunlu değildir.

 47. 1 Aralık 2016

  Merhaba,

  İş yerinde tarafıma yapılan hakaretler ve saldırı doğrultusunda darp olayları yaşandı. Ailece görüştüğüm birisi olduğu için şikayetçi olmadım va darp raporu almadım.(Hastane raporlarım mevcut) Ama karşı taraf yapılacak bütün her şeyi yaptı ve araya yüksek makamdan tanıdıklaını da devreye sokarak, benim istifaya zorlanmam için elinden gelendi yaptı. Şirket tarafından söylenen ya istifa et ya da X şehre git. Biz ailece avutkatımız olmasına rağmen geleceğim için problem olmaması açısından X şehre gitmem gerektiğine karar verdik.(Başka avukatların önerileri ile) ve 5,5 ay kadar X şehirde çalıştım.4 yaşındaki oğlumun okulu ve eşimin de bizden ayrı olmasına daha fazla katlananmamızdan dolayı, şirketime ya beni geri getirin ya da istifa edeceğim dedim. İstifa dilekçemde de aynı konudan bahsettim. Fakat haksızlıkları ruhen kaldıramadığım için istifa isteğimi yineledim ve istifa ettim. Sendika sözleşmemizde İşten ayrılan kişi de Kıdem Tazminatı alabilir ibaresi olmasına rağmen, şirket Kıdem Tazminatımdan Gelir vergisi kesintisi yaparak hesabıma çalışma sürelerime ait ücreti yatırdı. Araştırmalarım Kıdem Tazminatı ‘ndan Gelir vergisi kesintisi olmaması gerektiği şeklinde olması dolayısıyla dilekçe ile kendilerine bildirdim fakat insan kaynakları istifa edilmesi durumunda Kıdem Tazminatı yatırılmaz, sendika sözleşmesinde yazılan Kıdem Tazminatından Maliye Bak. bizden gelir vergisi kesintisi yapıyor. Bunu ödeyemeyiz şeklinde geri döndü. Bu konu da dava açsak 8000 Tl lik gelir vergisini geri alabilecek miyim? Böyle bir şeyi bahane göstererek kesinti yapmaları doğru mu?

  Teşekkürler

 48. 24 Kasım 2016

  Merhaba avukat bey eşim fizyoterpist özel bir hastanede 4 yıldır çalısmakta fakat ataması çikti istifa etmek durumunda iş yerinden ayrılma durumunda tazminat alma hakkı varmı bilgilendirirseniz sevinirim saygılar

 49. 2 Kasım 2016

  merhaba mustafa bey 2014 yılından beri özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım.
  2015 yılında asgari ücrete gelen zam ben ve çalıştığım projedeki arkadaşlarıma yapılmadı nedenini sorduğum da ise çalışmış olduğunuz proje bize zam yapmadı biz de size yapamıyoruz dendi. kendilerine ben proje personeli değilim sizin personelinizim beni proje ilğilendirmez dediğimde işine geliyorsa dendi.2016 yılında ise asgari ücrete gelen mecburi zammı aldık, yalnız şimdiden başladılar yine 2017 yılı için zam yapmayacağız zaten siz asgari ücretten fazla maaş alıyorsunuz demeye başladılar, Asgari ücretten fazla alıyorsunuz dedikleri para ise her şey içinde ( 1760 ) tl kanunen yapabileceğim bir şey var mı?

  • 12 Kasım 2016

   İş sözleşmenizde zam yapılacağı yazmıyorsa işveren zam yapmak zorunda değildir.

 50. 1 Kasım 2016

  1994 sigorta girişim olup su an 5400 günlük pirim gün sayımı 3 ayrı özel sektörde doldurdum.
  Şu an bir fiil 7 yildir çalıştığım iş yerinden hiç bir sorunum olmadan ayrilmak istiyorum. Tazminat alabilirmiyim.

 51. 31 Ekim 2016

  Merhabalar mustafa bey 5 yoldan belli bir magazada satış danışmanlığı yapıyorum geçen yıl bir ameliyat gecirmek zorunda kaldım ve kan tahlilleri yapıldı kanımda hepatit b olduğunu öğrendim bulasici bir hastalık işyerinden de ayrılmak istiyorum bunu kullanarak is yerinden tazminat alabilme şansım varmı şimdiden çok teşekür ediyorum yardımlarınız için.

  • 12 Kasım 2016

   Bu şartlar altında tazminat alamazsınız.

 52. 31 Ekim 2016

  Merhaba lar benim sigorta girişim 1995 ve özel bir sektör de 14 ,5 yılı aşkın çalışmaktayım pirimim 5000 nin üstünde iş şartları nedeniyle iki kez bel fıtığı ameliyatı oldum artık çalışmak istemiyorum sizce nasıl bir yol izlemeliyim

  • 12 Kasım 2016

   emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı alma yoluna başvurabilirsiniz. Bununla ilgili bir yazımız mevcut onu okuyabilirsiniz.

 53. 31 Ekim 2016

  Merhaba, 3 senedir çalıştığım iş yerimde iş tanımımda olmayan işleri sürekli üzerime yıktıklarından dolayı katlanamayıp istifamı verdim.Firmada istifamı değiştirip sağlık sorunlarımdan dolayı istifa ediyorum diye istifamı verdirip kıdem tazminatının da yazılı olduğu sağlık sebebi ile kendi talebi feshi yazılı ibranemeyi bana imzalatıp işime son verdiler.Ancak şimdi biz senin kıdemini vermiyoruz dediler.Bu sırada işsizlik maaşımda onaylandı. Dava edersem işsizlik maaşıma iş çıkışında biz hata yaptık diyerek engel olabilirler mi ve haklarımı alabilir miyim? İlginize çok teşekkürler

  • 12 Kasım 2016

   tanık bulup dava açarsanız haklarınızı alırsınız.

 54. 29 Ekim 2016

  iyi günler öncelikle. ben radyoloji teknikeriyim özel laboratuvar şirketinde gezici sağlık ekibinde çalışıyorum. işe girerken fazla mesailerimi izin olarak kullanıcam diye kağıt imzaladım kabul ederek girdim yani ama şirket fazla mesailerimizi resmiyettede göstermiyor ve mesai hesaplarken aldığım izin hesapları düzgün yapılmıyor. aylık 40-80 saat arası mesai yaptığım oluyor. izin alıp izin kağıdı imzalatıyorlar bu imzaladığım kağıdın resmiyeti varmıdır? izin aldığım günleri sgkda eksik yatırmıyorlar çünkü 30 iş günüm yatıyor hep. ekip şöförü evden erken saatlerde alıyor(sabah 04-05-06 vs) ve fabrikalara sağlık taramasına gidiyoruz eve dönüşlerde geç saatlerde oluyor. normaş çalışma saatlerim sabah 09,00 akşam 18.00 hafta sonuda ctesi 09.00-15.00 ama bu saatlerin dışında fazladan çalışıyorum ve mesai alamıyorum. 23 nisan 19 mayıs vs bütün bayramlarda çalışıyoruz kurban bayramı ve ramazan bayramı hariç. şirkette 15 aydır çalışıyorum radyasyon çalışanıyım 1 aylık şua izni hakkımız var onuda kullandırtmıyorlar. işten çıkmak istesem istifa etsem tazminat ve fazla çalıştığım mesaileri alabilirmiyim ? şahit olarak benimle aynı zaman zarfında çalışmış ve işten çıkmış birisini şahit olarak gösterebilirmiyim?

 55. 25 Ekim 2016

  merhaba Mustafa bey iş yerinde 4 ay önce kavga ettim herhangi bi tutanak yada evrak düzenlenmedi haklı olarak iş yerinden çıkmak istiyorum ve mahkeme yolu ile tazminatımı almak istiyorum iş yeri 4 ay önce yapmış olduğum kavgayı mahkemeye bahane ederek tazminatımı vermeyebilir mi ? değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

  • 26 Ekim 2016

   Bu soru hakkında http ://www.ulusalpost.com/kavgaya-karisan-iscinin-sozlesmesi-feshedilebilir-mi-521yy.htm bu yazımda cevap vermiştim. Ek olarak hangi nedenle haklı fesih yapacaksınız?

 56. 21 Ekim 2016

  Merhaba

  2010-2011-2012 yılları maaş artış oranlarım 0%-0%-2% olarak gerçekleşti. Verimsizlik sınıfında gösterilmeme rağmen işveren çıkışımı gerçekleştirmedi.Bunu mobing olarak yorumlamak mümkün mü?

  • 22 Ekim 2016

   İş sözleşmesinde maaş artış oranı belirtilmemişse, işverenin maaş yapmaması durumunda yapılacak bir şey yoktur.

 57. 19 Ekim 2016

  MUSTAFA BEY BEN NECATİ 8.5 YILDIR ÇALIŞTIĞIM İŞYERİMDEN GÜNLÜK 12 SAAT ÇALIŞIYORUM,HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALİŞIYORUM,YILLIK İZİN KULLANAMIYORUM,MİLLİ BAYRAMLARDA ÇALIŞIYORUZ.DİNİ BAYRAMLARA İLK 2 GÜN İZİN KULLANIYORUZ , 1600 TL MAAŞ ALIYORUM SİGORTA PRİMİM ASKERİ ÜCRET ÜZRİNDEN ÖDENİYOR YANİ KISACA BU YAZDIĞIM OLUMSUZ ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN EK ÖDEME FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALMADANÇALIŞMAKTA OLDUĞUMU BELİRTEREK 08.10.2016 CUMARTESİ ÖĞLEDEN SONRA İŞİ KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKTIM. 10.10.2016 TARİHİNDE TAZMİNATIMI İSTEMEK İÇİN İŞYERİNE GİTTİM BANA KENDİN İŞİ BIRAKTIN TAZMİNAT VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AYNI GÜN NOTER DEN YUKARDAKİ GEREKÇELERİ ÖNE SÜREREK İŞYERİNE İHTAR ÇEKTİM İŞİMİ FESHETTİM.FAKAT DAVA AÇMADIM.İŞYERİ SİGORTA ÇIKIŞIMI 12.10.2016 TARİHİNDE İSTİFA OLARAK GÖSTERİP ÇIKIŞIMI VERMİŞ VE İŞYERİNDEN 2 ŞAHİT İMZASI ALARAK BENİM İŞİ BIRAKIP GİTTİĞİMİ BELİRTEREK BANA TEBLİGAT GÖNDERMİŞLER.ŞİMDİ SORUM BU ŞARTLAR ALTINDA DAVA AÇARSAM TAZMİNATIMI ALABİLİRMİYİM. NOT BU DEDİKLERİMİ İSPAT EDECEK 2 ŞAHİT VAR LÜTFEN BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.

  • 26 Ekim 2016

   İş davası açıp bahsettiğiniz tanıklar ile durumu ispat etmeniz gerekir. Bu halde kıdem tazminatı ve diğer haklarınızı alabilirsiniz.

 58. 19 Ekim 2016

  Merhaba Avukat bey eşim 6 ekım 2016 itibari ile işten çıkarıldı. iş kura issizlık maaşı ıçin basvurdu ama bugun mesaj geldi ve işsizlik maaşına hak kazanamadı diye. işkuru arayıp sorduk iş yeri istifa etmiş olarak göstermiş. iş yeri eşime tazminatının bir bölümünü yatırdılar fakat açıklamada maaş ödemesi yazıyor. işkurla görüşmemizde ordaki beyfendi iş yerinin usulsuzluk yapmıs oldugunu söyledi. biz işsizlik maasını alabilmek için nasıl bir yol izlememiz lazım. ve eşim ise dönüş davasıda açmak istiyor.

  • 26 Ekim 2016

   İşe iade davası şartları varsa dava açmalısınız. Eğer işveren istifa olarak göstermişse işsizlik maaşı alamazsınız şu aşamada. Dava yoluna gitmeniz gerekir.

 59. 19 Ekim 2016

  Merhaba,
  2,5 senedir özel bir bankada çalışmaktaydım. Şube müdürü ile aramız bozuldu ve beni istifa ya zorladı. İstifa etmez isem başka işler için olumsuz referans vereceklerini söylediler. Evliyim 1 yaşında kızım var,eşim çalışmıyor. Bu yüzden hemen başka iş bulmam gerekti,olumsuz referans vermelerinden korktuğum için istifa baskılarına boyun eğip istifa etmek zorunda kaldım. Tazminat alamadım .Tazminat almamın bir yolu var mıdır 🙁

  • 26 Ekim 2016

   Tanıklar ile bu durumun ispat edilmesi gerekmektedir.

 60. 15 Ekim 2016

  merhaba öncelikle bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim benim sorum 4 yıldır aynı iş yerinde ful çalışmaktayım işim ağır senayi sektörü ve çok ağır evim ile işim arası 50 km ve bu yol beni artık çok yıpratıyor iş yerindeki sorunlara gelince 4 kişinin yapması gereken işi 2 kişi yapıyor ve bu beni aşırı derecede yoruyor iş veren eleman almıyor alsada şayet gelen kaçıyor bu iş yerinden artık ayrılmak isteyip hafif bir iş yerinde çalışmak istiyorum sizinde belirttiğiniz gibi iş verene bir adet dilekçe yazıp kabul ettiği taktirde bir nussasını imzalatıp iş verene kendime alacağım 15 gün çalıştıktan sonra ayrılacağım bu sizce doğrumudur ? birde efendm şunu sorayım yazmış olduğum dilekçeyi iş veren imzalamadığı taktirde kendilerine noterden ihbar çekeceğimi söyleyeyimmi ihtar çekip 15 günü doldurunca çıkabilirmiyim şayet imzalamayı kabul etmezse ben 2.000 tl maaş alıyorm elden ssk da asgari ücretten yatıyor 4 yıllık emeğimin karşılığını ne kadar alabilirim cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim Saygılarımla başarıılar dilerim iyi çalışmalar…

  • 16 Ekim 2016

   İstifa ederken dikkat edilmesi gerekenler ve istifa ettikten sonra yapılması gerekenler üzerine yazı yazmıştım bunları okuyabilirsin. Maaşınızın SGK da farklı gösterilmesi üzerine giderseniz haklı nedenle fesih hakkınız var diğer hususlar daha çok subjektif olduğundan haklı nedenle fesih olarak değerlendirilmez.

 61. 13 Ekim 2016

  Bir kaç subesi olan bir kafede çalışıyorum haftada 6 günden günlük 10 saat çalışıyorum 60 saat yapıyor girerken bir şey anlaşmadık imza atmadım hiç bir şeye mesai parası alabilirmiyim? 1500 tl maaş alıyorum sigorta yatarım 1650 görünüyor bir onemi varmı bunun acaba

  • 16 Ekim 2016

   Haftada 45 saati geçen çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir ve ücret almanız gerekir. Öğle arası dinlenmesi fazla mesaiye dahil olmaz bunu da belirtmek isterim.

 62. 10 Ekim 2016

  Mustafa Bey Merhaba,

  Maaşım son 3 4 aydır geç yatıyor ve son ay maaşım sözleşmede belirtilen tarih dışında bir sonraki ay yattı ve bu beni bankalar tarafından zor duruma soktu bu sebeple istifa etmeyi düşünüyorum . Tazminat hak edişim olur mu ?

  Teşekkürler.

  • 11 Ekim 2016

   Maaşın verilmesi gereken günden ancak 20 gün gecikmesi halinde işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir.

 63. 8 Ekim 2016

  MERHABA ,

  4 YILDIR ÖZEL BİR ŞİRKETTE ÇALIŞMAKTAYIM. İŞ YOĞUNLUGU VE ELEMAN EKSİKLİĞİ SEBEBİYLE SÜREKLİ MESAİYE KALMAYA ZORLANIYORUZ. SON 2 YILDIR FAZLA ÇALIŞMA MUVAFAKATNAME İMZALATILMAYA ÇALIŞILIYOR. ORTALAMA AYLIK 70-80 SAAT MESAİYE KALIYORUZ. BUNLAR İŞLER YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE TABİKİ. YOĞUN OLMAYAN DÖNEMLERDE İSE KOŞULSUZ VE ŞARTSIZ ŞEKİLDE YILLIK İZİNLERİN KULLANILMASI ZORLANIYOR. AYRICA SON 6 AYDIR. 8 SAATEN SONRA KALDIĞIMIZ İLK MESAİ SAATİNİN DİNLENME MOLASI VARSAYILARAK YARIM SAATİ KESİLİYOR. BU UYGULAMA DA YENİ BAŞLATILDI. BUNLARLA İLİGİLİ OLDUKÇA SIKINTI ÇEKİYORUZ. VE EĞER BU ŞARTLAR SAYESİNDE TÜM HAKLARIMI İŞ YERİNDEN TAZMİNATIMI ALARAK ÇIKABİLECEKSEM. İŞ HAKKIMI FESİH ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM. YARDIMLARINIZI RİCA EDERİM.

  • 11 Ekim 2016

   Fazla mesai yapıldığı halde fazla mesai ücreti verilmiyorsa haklı nedenle fesih yapabilir kıdem tazminatınızı ve fazla mesai ücretinizi alabilirsiniz.

 64. 7 Ekim 2016

  Avukat Bey Merhabalar,
  4,5 yıldır özel sektörde bir mağazada çalışmaktayım. 8.30 -6.30 arası 10 saat gunluk calışıyorum ve buna cumartesi gunlerıde dahil. Maaşım 2400 TL olmasına rağmen sgk 1800 gibi bir küsürat üzerinden görünüyor.1.300.99 TL HESABA YATIYOR DİĞER KALAN KISIM ELDEN VERILIYORHergün Ümraniyeden Maltepeye 5 saatim yolda geçiyor. Bu şartlarda devam etmek istemiyorum ama tazminatımıda almak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?Yardımcı olabilirmisiniz?

  • 7 Ekim 2016

   Fazla mesai ücretiniz ödenmiyorsa, maaşınız düşük gösterilip elden ödeme yapılıyorsa haklı nedenle fesih yaparak kıdem tazminatı alma hakkınız mevcut. Dava açacaksanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

 65. 2 Ekim 2016

  Merhaba, 4 yıldır kurumsal bir firmada çalışmaktayım. Son dönemlerde küme halinde 25/2 den sürekli işten çıkarılmalar yapılıyor. Çıkarılanlar yerine yeni mezun tecrübesiz insanlar alınıyor. Ciddi bir huzursuzluk içerisindeyiz çünki çıkralılanlar hiçbir hak talep edemiyor. Sıranın bize geleceği korkusu ile işimize konsantre olamıyoruz ve istifa etmeyi düşünüyoruz. Herhangi bir hak talebimiz doğarmı ? Teşeükkürler

  • 5 Ekim 2016

   Haksız nedenle fesihler yapılıyor ise dava açıp hakkınızı alabilirsiniz. Zaten çıkan çok sayıda kişi birbirlerine tanık olacaktır. Dolayısı ile davayı kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Hakkınızı arayın, hak talep edemiyor diye bir durum yok. Siz yapamıyorsanız avukatlar bunun için var.

 66. 29 Eylül 2016

  Merhabalar kamu da özel bir şirkette çalışmaktayım.2002 tarihli sigorta girişim var 4500 prim günü doldurmam yeterli sanırım şuan 3782 günüm dolmuş durumda prim günüm dolduktan sonra tazminat almaya hak kazanırmıyım..
  şimdiden tesşekkür ederim

  • 5 Ekim 2016

   Bu durumla ilgili SGK ile görüşebilirsiniz zaten oradan kıdem tazminatı alabilir yazısı almadan tazminat almanız mümkün olmayacak.

 67. 25 Eylül 2016

  Yaklaşık 2 yıla yakın cagri merkezinde calisiyorum belirli yoğunluk zamanlarında şirket tarafından verilen mesaide çalışmak için deneme süreli sözleşme imzaladık bunun dışında 2016 yılının Mayıs ayından itibaren aralıksız olarak resmi tatiller dışında günlük 11 saat mesaili olarak çalışmaya devam ediyoruz. 2016 Eylül ayında çoğu kişinin onayı alınıp haftalık izin günlerinde çalışma bilgisi iletildi ancak bilgi verilmeden kişinin onayı dışında haftalık of gününde çalışma saatinde dışında olmak üzere izin gününe 11 saat mesai yazılmak durumundadır bunlari beyan ederek istifa etsem tazminat alabilir miyim ? Simdiden yorumunuz icin tesekkur ederim

 68. 24 Eylül 2016

  Merhaba, 3,5 yıl boyunca mühendis olarak geceli gündüzlü çalıştığım firma maddi sıkıntılar nedeniyle maaşlarımızı geç ve düzensiz ödüyordu. Son 3 ay boyunca da hiç ödemedi. Bunun üzerine istifa dilekçemi vererek 2016 ocak ayında işten ayrıldım. Alacaklarımı en kısa zamanda ödeyeceklerini belirttiler ve ben de sözlerine güvendim. Mayıs ve haziran aylarında az miktarda maaş hesabıma yatırdılar ancak 9 ay oldu ve hala alacaklarım bitmedi. Yasal yollara başvurarak maaşıma ek olarak kıdem tazminatımı da almak istiyorum sonuçta geceleri dahi çalışmışlığım vardı. Mümkün müdür acaba? Teşekkürler.

  • 25 Eylül 2016

   Fazla mesai, alamadığınız maaş alacakları ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 69. 23 Eylül 2016

  05/10/1999 tarihinde sigortam başlatıldı.(4 ay sigortasız çalıştırıldım ve bunun için şahitlerimde var)
  4500 gün sigortalılık sürem var.
  2008 e kadar radyoloji teknikeri olarak 2008 den sonra habersiz olarak işçi statüsünde sigortam yapılmıştır.bir kaç sorum olacak sizlere yardımcı olursanız sevinirim.
  1-Kendi isteğimle şu an ayrılsam tazminatımı alabirmiiyim.
  2-ilk işe giriş tarihi ve 2008 den itibaren işçi statüsünü 2008 den itibaren radyoloji teknikeri olarak düzeltirebilirmiyiz.Kurum bunu istesek yaparmı yani düzeltirmi.Kurum belki kabul etmez ama mahkeme yoluyla da olsa bu hakkımı alabirimiyim.

  • 5 Ekim 2016

   hizmet tespit davası açtıktan sonra giriş gününüzü düzelttirirsiniz. Bununla ilgili yazım var okuyabilirsiniz. Bu mümkün ancak çok uzun zaman alır.

 70. 22 Eylül 2016

  Bir firmada SGK lı olarak 5 yıldır çalışmakdayım.Şirketin bazı sorunlarından dolayı isterseniz istifa edebilirsiniz dedi eğer kendi isteğimizle ayrılırsak tazminat alabilrmiyiz.

  • 22 Eylül 2016

   Alamazsınız.

 71. 21 Eylül 2016

  Merhabalar Ben, 09.04.2010 yılında işe girmiş bulunmaktayım, 06.08.2016 yılında işveren tarafından çıkarıldım. işveren benden habersiz istifa olarak çıkış vermiştir. Ssk kayıtlarında istifa olarak gözükmektedir. ancak istifa etmedim. ibraneme imzalamadım. Ssk ya şikayette bulundum. Tazminat haklarımı almadım. Şu anda nasıl bir yol uygulamam gerekir.

  • 22 Eylül 2016

   İş davası açarsanız ve tanıklarla ispat ederseniz hakkınızı alırsınız.

 72. 19 Eylül 2016

  20.06.2015 TARİHİNDE KURUMDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM.
  İŞ KUR DESTEĞİ İLE İŞE ALINDIĞIM İÇİN 02.01.2016 TARİHİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIM KURUM TARAFINDAN SİGORTAM ÖDENMEYE BAŞLADI. ASKERLİK SEBEBİ YÜZÜNDEN İŞTEN 25.10.2016 TARİHİNDE İŞTEN AYRILACAĞIM.
  TAZMİNAT HAKKIM VARMIDIR?
  BİLGİ VERMENİZİ RİCA EDERİM
  SAYGILAR

  • 21 Eylül 2016

   Vardır. Askerlik evraklarınızı işverene ihtarname çekerek gönderin. Ancak bahsettiğiniz işkur desteği ile ilgili bir bilgim yok. Dolayısı ile iş sözleşmenizin başladığı tarih ile çıkış tarihiniz arası 1 sene olmalıdır. Buna dikkat edin.

 73. 11 Eylül 2016

  Merhaba avukat bey;

  Uluslar arası üne sahip bir firmada 7 yıldır çalışmaktayım. Son üç ay içerisinde 3 defa gün kaybı olmadan sgk dökümün de girdi çıktı yaptığım gözüküyor. Sorduğumda haklarımızda bir kayıp söz konusu olmadığı söyleniyor. Bir de işe girdiğim ilk senenin dışında hiç prim alamadım. Prim hak edişim olup olmadığını da bilmiyorum. Ama şirkette bizim bölüm dışındaki herkes prim alabiliyor. Sorum bunlara dayanarak istifa edersem tazminat alabilirmiyim. Cevap için şimdiden teşekkürler.

  • 17 Eylül 2016

   Sözleşmenizde prim almanız gerektiği yazıyorsa ve verilmiyorsa kıdem tazminatı alabilirsiniz ayrıca verilmeyen primleri de alabilirsiniz.

 74. 11 Eylül 2016

  Merhaba kurumsal bir firmada 8yıldır çalışmaktayım ve bugün istifa ettim çünkü beni yakın bir mağaza yerine evime bir saat uzaklıkta bir mağazaya gönderdi ve 3 ay bu şekilde çalıştım yakın mağazaya geçmek istediğimi ve çok zorlandığımı belirttim sözleşmeyi de imzalamadım yeri geldi personel olmadığı için 11 saati geçik çalıştım bu durumda istifamda benim üst yöneticimin çalışma biçimi ve sert tepkileri dolaylısıyla işime devam edemediğimi bildirdim sizce tazminat alabilirmiyim

 75. 5 Eylül 2016

  Sayın avukat bey; Ben bir esnafın yanında 3 senedir çalışmaktayım çalıştığım 3 sene zarfında ne Asgari geçim indirimi aldım nede çocuk parası. Ayrıca yaz aylarında çalışma süremiz 09:00-20:00 arası kış aylarında ise 09:00-17:00 arası ve .Ayrıca mazeretli olarak gelmediğimiz günlerin ücreti aylığımızdan kesilir ama bu 3 sene zarfında hiç bir şekilde izin kullanmadım ( izin konusunda benimde bir talebim olmadı ama olsada vermeyecekleri kesin ) ayrıca 1800 TL aylık alırken sigortamız asgari ücretten yatmaktadır. İstifa etmem durumunda tazminat, geçmişe dönük çocuk parası, asgari gecim indirimi ile kullanmadığım izinlerin parasını alabilirmiyim?

  • 6 Eylül 2016

   Esnaf derken burada iş kanununa tabi olup olmamanız önemlidir. İşyerinde kaç kişi çalışmaktadır bunun bilgisi verilirse net cevap verilebilir.

 76. 2 Eylül 2016

  Merhaba,
  İşitme engelliyim. Firmada 1 senedir çalışmaktayım. Yüksek bir maaş vermeyince daha iyi şartlarda iş buldum. Kendi isteğimle istifa ediyorum. Bu istifa da tazminat alabiliyor muyum? İlgilenirseniz sevinirim.

  • 2 Eylül 2016

   Makalede anlatılan nedenler yoksa alamazsınız malesef.

 77. 2 Eylül 2016

  merhabalar

  11.02.2012 tarihinde x bir firmada çalışmaya başladım çalışma şartlarında sözlemelerde işçi fazla çalışmayı kabul eder tarzında bir belgeyede imza attım hafta içi akşamları hafta sonu resmi tatillerde çalışmışlıgım oldu fakat fazla çalışmalarımdan dolayı ekstra bir ücret almadım yıllık izimlerim vardı sadece 1 haftasını kullandım diğer izinlerimi kullanmadım ayrıca işveren sgk primlerini aldıgı maaş üzerinden ödemedi ve aylık maas bodrosu tarafımıza vermedi maaşlar elden alınıyordu ve bir not kagıdına imza attırılıyordu ad soyad maaş tarih olarak bir not kagıdı çalıştıgım iş yerinde iş verenin oglu çalışmaktaydı yapılan iş ile ilgili kendisiyle sözlü bir tartısma yasandı konu iş ile alakalı fakat sorumlusu işverendi işverenle muhattap olacagına benimle muhattap olarak sözlü tartısma yasadık işveren ben iş için iş yerinden cıktıktan sonra oğluyla sözlü munakasaya girerek yanlış yaptıgını ve boyle yapmamamn gerektigi konusunda kendisini işten cıkarttı iş yerinde işleyişle ilgili çalışmayı zorlayacak nedenlerin oldugunu ve işvereni bu konuda defalarca uyarmama ragmen herhangi düzeltme yapmadıgını soyledim bununla ilgili bir çalışma yapacagını dile getirerek zaman kazanmaya calıstı bende oğlu ile ilgili tartısmayı yaptıgımız gun oglu iş vereni silah ile tehdit etmiş oda kendisini kovmustur ben iş için çıktıgım için bu tartısmaları telefonda konustuk neden boyle bişey yaptıgını sordu bende senin sorumlulugunda olan bir emri benim üzerimden neden kullanıyorsun dedim bu şartlat altında calısamayacagımı soyledim ve iş yerine geri dondum ben bu sartlar altında calışamam istifa ediyorum dedim ve yasadıgım sıkıntıyı bir istifa dilekçesinde yazarak verdim şirket muhasebecisi bu şekilde olmaz bu yazı kabul edilmiyo diyerek su tarihten itibaren kendiistegimle işten istifa ediyorum diye yazarsan kabul olur dendi bende o psikolojiyle yazdım yıllık izinlerimin parasını son maasımı alarak işten o gun ayrıldım bana bordro uzerinden almıs oldugum parayı yazan bir kagıt imzallattılar bende imzalayarak evrakları aldım herhangi bir talepte bulunmak istemiyordum fakat iş piyasasında kariyerim ile ilgili yalan yanlış ifadeler konustuklarından dolayı hakkımı aramak istedim ben işçi olarak haklarımı alabilirmiyim 02.11.2012 işe giriş tarihim 28.12.2015 işten cıkıs tarıhım konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim…

 78. 27 Ağustos 2016

  Merhaba özel bir şirkette 3 yıldır satış danışmanıyım engelli kadrosunda çalışıyorum ve yöneticilik istiyorum bölge müdürü istemiyor istifa etsem tazminat alabilirmiyim ?

  • 2 Eylül 2016

   Alamazsınız malesef.

 79. 23 Ağustos 2016

  İşçi iş yerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa (mobbing) işçinin bu durumu belgelemek kaydı ile istifa ederek tazminat hakkı vardır.

  demekle şirketin bize imzalattırmaya çalıştığı evraklarmı belge oluyor

 80. 18 Ağustos 2016

  Merhaba kolay gelsin be bir işyerinde 6,5 yıldır çalışmaktayım 1971 doğumluyum 01,01,1987 sgk girişim var dolasılıyla emekliliğe hak ediyorum 7000 günüm mevcut istifa etmem durumunda kıdem ve yıllık izin ve fazla mesailerimi alabilirmiyim fazla mesaileri izin olarak kullandırıyorlar bire bir işten çıkarken şirkete her hangi bir süre vermem gerekiyormu teşekkürler.

  • 22 Ağustos 2016

   kıdem alırsınız. emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı yazımı okuyun. Fazla mesailer izin olarak kullandırılabilir eğer tam hakkı ile kullandırılmışsa fazla mesai alınamaz.

 81. 18 Ağustos 2016

  Merhaba, eşim doğum sonrası ücretsiz izin hakkını da kullanarak bebeğimize yaklaşık 10 ay kadar bakabildi ve işe başladı. Bebeğimizde gelişim geriliği var ve bakıcıya bırakmak zorunda kaldığımız için çocuk bakıcısıyla geçen 1 aylık sürede fiziksel olarak ve psikolojik olarak daha kötü bir duruma geldi. Bu durumun eşimin de psikolojisini çok kötü etkilediği için işinden istifa etmek istiyor. Bu durumu raporla belgeleyebilir durumda mıyız bilmiyorum ama sanırım bir şekilde resmiyete dökülebilecek durumda bir gelişim sorunu var. İstifa sonrası 3 yıldır çalıştığı işinden kıdem ve ihbar tazminatını alabilecek midir? Teşekkürler.

  • 22 Ağustos 2016

   Mümkün görünmüyor.

 82. 18 Ağustos 2016

  Avukat Bey ben de sizden bir yardım rica ediyorum.Eşim 3,5 yıl çalıştığı yerden istifa ederek ayrıldı.İstafa etmesinin nedeni bu 3,5 yıl içerisinde bir defa zam yapıldı ve bir daha yapılmadı hayat şartlarını devam ettiremediğimiz için istifa etmek zorunda kaldı.Tanzimanıtı alma hakkı var mı? Aldığımız bilgiye göre istifa edip dilekçe yazarak tazminatını alan arkadaşları oldu, bu durum da biz ne yapabiliriz?Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • 22 Ağustos 2016

   Zam yapılması iş sözleşmesinde yazmıyor ise, işveren zam yapmadı diye haklı fesih yapılamaz.

 83. 16 Ağustos 2016

  Merhaba avukat bey.
  Kurumsal bir magazada magaza sorumlulugu yapmakta idim..magazada iki ay once iki personele bes kalem urunu fissiz sattirdim..bunu iki ay sonra iki arkadasin ifadesi ve benim de kabul ettigim savunmam gerekcesi ile tazminatsiz is cikisi(25/2-e ) maddesi ile..daha sonra bunu kabul etmezsen istifa yaz oyle cik dediler..once ihbarnameyi imzaladim sonra o maddenin sigortama yansiyacagini ogrenince istifa yazmak istedigimi soyledim vr kabul ettiler..yalniz istifayi iko uc gun sonra onceki tarihe gore yazdim..nr yaparsam tazminat alabilirim ya da hukuki olarak ne yapabilirim..?

 84. 15 Ağustos 2016

  Merhaba Avukat Bey 1 yıl 3 aydır bir firmada çalısıyorum maasım 1370 tl olarak bankadan yatıyor 1,5 senenin sonunda 120 tl zam aldım ve elden veriyorlar zam kısmını bankaya yatırmıyorlar sabah 8 akşam 7 olarak çalısıyorum bu yerden tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum ne yapabilirim teşekkürler.

  • 17 Ağustos 2016

   SGK primi gerçek maaş üzerinden yatırılmıyor ise haklı nedenle fesih yapılabilir. Bunla ilgili ihtarname çekin sonra dava açarsınız. Fazla mesai ücretiniz de olacaktır.

 85. 15 Ağustos 2016

  İyi günler rahatsız ediyorum,kusura bakmayın. Engelli memur kadrosundan atama yapılma ihtimalim var ve muhtemelen başka bir şehre gitmem gerekecek.Eğer başka bir şehre atanırsam eşimin 6 yıldır kesintisiz çalışmış olduğu işyerinden tazminat alma durumu nedir? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.İyi çalışmalar

  • 17 Ağustos 2016

   Malesef eşiniz bu durumda tazminat alamaz.

 86. 14 Ağustos 2016

  Merhabalar,
  Mühendis olarak çalıştığım şirketimde yaptığım iş kesinlikle mesleki olarak diplomama uygundur. Yanı meslek dışı bir iş değil. 2.5 yıldır 4 yıllık mühendis olarak hala Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktayım. Performansımda olumsuzluk olmadığı gibi tam tersine 21. ayımda yüksek performansım gösterilerek cok büyük bir projede Proje Yöneticisi görevi verildi. Yöneticim ile yaptığım görüşmede ise en erken atamanın ise 2017 yılında gerçekleşeceği bilgisini verdi. Son olarak daha 2 gün önce şirketin belirlediği görev tanımlarında uzman yardımcısı pozisyonunda proje yöneticiliği olmayıp uzman hatta şef pozisyonunun görev tanımında bulunmaktadır. Birimimde şef olmayıp 4 adet uzman bulunmaktadır. Performansa rağmen atama yapılmaması ve buna bağlı olarak maddi kaybım göz önüne alındığında sözleşmemi haklı sebeple feshedersem tazminat alabilir miyim?
  Saygılarımla.

  • 17 Ağustos 2016

   Dava açarsanız kazanma ihtimalinizin düşük olacağı kanaatindeyim.

 87. 12 Ağustos 2016

  Merhaba. Emekli Sandığında pirim günümü doldurmuş durumdayım. Emeklilik için yaş bekliyorum. Bu süreçte 2 yıldır bir özel şirkette SSK’lı olarak çalışıyorum. İş yerim ve ailem ayrı şehirlerde olduğundan (Ankara-İstanbul) hafta içi iş yerimin olduğu şehirde haftasonu da ailemin yanındayım. Aile birliğim açısından şu an çalıştığım işten ayrılmak istiyorum.
  Sorum şu; ailevi gerekçem ve pirim günümün zaten dolmuş olması gerekçesiyle istifa etmem durumunda herhangi bir kıdem tazminatı vs hak kazanıyor muyum? Teşekkürler.

  • 12 Ağustos 2016

   15 yıl ve 3600 prim günü doldurmuşsanız SGK dan yazı alın. Bu sayede tazminat alabilirsiniz. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı yazımı okuyabilirsiniz.

 88. 5 Ağustos 2016

  mrb.eşim 3 yıldır bir şirkette çalışıyor.kendi isteğiyle işi bırakırsa tazminat alabilirmi.?

  • 5 Ağustos 2016

   Herhangi haklı bir sebep yoksa tazminat alamaz.

 89. 5 Ağustos 2016

  merhaba 3 yıldır özel sektörde bir şirkette çalışıyorum. maaşlar asgariden bankaya ödeniyor kalanı elden bağış makbuzu ile veriliyor.
  çalışma saatlerimiz 08:05 ile 18:15 arası. Gelmediğimiz günlerde de günlük ücret+ iş gücü kaybı kesiliyorlar.
  yada patron kızdığında – pop adı verdiği 80tl lik kesintiler de yapabiliyor . ben buradan ayrılmak istiyorum iş buldum ancak burada daha fazla zaman doldurmak (ihbar süresi) istemiyorum.istifamı verip süre beklemeden gitsem ellerinde koz olur mu? yada ihbar bildirip çoğu hakkımı bırakmamak için ise ne yapmalıyım?

  • 5 Ağustos 2016

   Haklı nedenle derhal fesih yapabilirsiniz. Beklemenize gerek yok. Tazminatlarınızı ve diğer haklarınızı almak içinse mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

   • 5 Ağustos 2016

    mahkeme bunların ispatını istediğinde ne şekilde ıspatlanabilir ? banka hesapları yada geçmiş dava örnekleri var ama?

    • 5 Ağustos 2016

     Tanıkla ispat edebilirsiniz.

 90. 4 Ağustos 2016

  Merhaba avukat bey;
  Ben bir turzim acentesinde yaklasık 6 yıldır çalısıyorum. Çalışmamın 2 sene sonrasında çalıştığım acente başkasına devredildi skk aynı devam ediyor giriş çıkış yapılmadı. Fakat benim sorum şu; ben kolum kırık alıçılı çalıştım buda iyi niyetimden dolayı. asgari ücrete tabi olarak çalısıyorum dini ve milli resmi taillerimde mesaim verilmedi hiç ve fazla mesaiye her 2 günde bir kalıyorum ama mesai ücretim yok. son 1 buçuk senedir işveren benim üzerimde baskı politikası uyguluyor. buda benim eşim ve çocumada yansıdı artık çünkü hergün yine ne olacak diye işe gitme düşüncesi ailminde dikkatini çekiyor. Son birkaç aydır ise öyle daha çok üzerime oynanıyor telefon ile yada yüzüme bizimle çalışmak istemiyorsan istifanı verip cıkabilrisin sözleri söyleniyor. oysaki ben iyi niyetimden hakkım olan ücretleri talep edmezken işveren bana her seferinde istifanı verip çıkabilrisin diyor. ortada fol yok yumurta yok iken. Benim sorum ben istifa edersem kolum alçılı olarak çalıştıgımı kamera kayıtları veya şahiter ile ıspat edersem. tazminatımı alabilirmiyim. ve bunlar için nasıl bir süreç takip etmeliyim.

  • 5 Ağustos 2016

   Fazla mesai, dini milli bayram haklarınız verilmiyorsa dava açarak tazminat ve bu haklarınızı alabilirsiniz. Kamera kayıtları değil tanık gerekecektir.

 91. 4 Ağustos 2016

  2009 da tavan sgk tavan maaşı ile 13 ay çalışıp askere gitmek için istifa ettim. şimdi geçmişe yönelik tazminatımı almak istiyormu ne yapmalıyım.

  • 5 Ağustos 2016

   İstifanızı usulüne uygun yapmış iseniz dava açmalısınız.

 92. 3 Ağustos 2016

  merhaba avukat bey;
  ben bir dağıtım şirketinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. 12/2013 te işe başladım. 08/2015 te mühendislere eşit şekilde zam yapıldı. daha sonra 08/2016 da herkese mail atıldı ”sendikasız çalışan personellere zam yapılacak” ve geriye dönük zam farkı alacaklarını belirttiler. ancak daha sonra kurumda çalışan çoğu personele zam yapıldı sadece bana ve bir arkdaşıma yapılmadı. herhangi bir gerekçe gösterilmeden.. bundan dolayı işten ayrılırsam ve attıkları maili delil olarak gösterirsem tazminatlarımı alabilir miyim..

  • 3 Ağustos 2016

   Eşit işlem borcuna aykırılık nedeni ile yapabilirsiniz ancak buradaki ispat yükü sizin üzerinizdedir. Net bir şekilde ayrımcılık yapıldığını ispatlarsanız tazminat alırsınız. Bununla ilgili işverenin eşit davranma yükümlülüğü yazımı okuyun.

 93. 30 Temmuz 2016

  merhaba av bey ben 2009 taşaron olarak çalışıyorum ama hast müd oğlunu işe alınca nöb yazmıyor polıkınlıkte çalıştır mıyor ve ben buna karşı cıkınca kötü olıyorum cıkmak istiyorum kavga ve görültu telefonda hakaret ediyor işi bırakırsam tazmınat alabılır mıyım yoksa bır gün olay buyuk olur

  • 30 Temmuz 2016

   İspat ederseniz alırsınız.

 94. 29 Temmuz 2016

  merhaba av. bey işten kendi istegimle ayrılıyom kıdem tazimatı alabilirmiyim

  • 30 Temmuz 2016

   Alamazsınız. Makalede bahsedilen sebeplerin varlığı varsa alabilirsiniz.

 95. 27 Temmuz 2016

  merhaba avukat bey
  ben antalya manavgatta bir otelde teknik mudur olarak çalışıyorum 2.5 yıldır yazın maaş larımız normal alıyoruz kısın asgari ye düsürüyorlar ve sigortayıda aynı şekilde yapıyorlar normal maaşım 2800 tl sgk da aldıgım aylık üzerinden kışın asgari oluyor ve aylık zamanında alamıyoruz ayın 27 07 2016 gectigimiz ayın maaşlarını alamadım istifa edersem tazminat alırmıyım şimdiden tesekür ederim vedat incikuşu

  • 30 Temmuz 2016

   Alabilirsiniz. Maaş ödemenizden itibaren 20 gün geçmiş ve hala maaş alamamışsanız haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

   • 31 Temmuz 2016

    Merhaba..
    4 yildir huzur evinde calisiyorum…calisma saatlerimde 24/24 artik dayanamiyorum.istifa etsem işsizlik maasi alabilirmiyim…vede tazminat… tesekkur ederim..

 96. 26 Temmuz 2016

  Merhaba avukat bey
  Hizmet dökümüne baktığımda ilk işe giriş tarihi 15.09.1997 fakat 03/2000 de ilk pirim yatmaya başlamış
  15 yıl ve 3600 gün den faydalanarak tazminatımı alabilir miyim. İlginiz için şimdiden teşekkürler.

  • 30 Temmuz 2016

   SGK ya gidip bunu net olarak sorgulatabilirsiniz.

 97. 22 Temmuz 2016

  Merhaba. Bankada 6 senedir çalışıyorum. bu süreç içerisinde mesailere kalıp ücretleri ödenmedi, tayin talepleri müdür ve bölge müdürleri tarafından keyfi reddedildi, iki kişilik norm kadronun yaptığı iş benim üzerime yüklendi, bankanın benim üzerimde bulunan bir ünvan için dışarıdan açmış olduğu sınava girip kazandığımda personel olduğumu bildikleri halde yedeklere bıraktılar, bir sene sonra yedeklerden çağırdılar, bu kez ünvanı vermeden önce stajyerlik verdiler( halbuki işe başladığımda stajyerliği geçmiştim), bu sınav sonuç süreci yaşanırken geçici şifrelerle o ünvanın gerektirdiği işler yaptırıldı ve maaşıma tabi ki bu yansıtılmadı, daha sonra hamilelik süreci yaşadım ve bu dönemde de anahtar zimetlendiği için yapılan mesailerde kapının kapatılması, gece şubeye bakım için gelindiğinde kapı açılması, keyfi beklemelerle kapının beklenmesi gibi pek çok konudaözel durumuma rağmen üstümden yük alınmadı, ATM yüklemelerinde yine bulunduğum kadroda bir personel daha gözükse de pazarlama istediği için ve bunu hemen yapmadıkları için operasyon kadrosundayken pazarlamada çalıştırıldığından tek başına bütün operasyonel işlemlerin de bana kaldı, hamile olduğumu belirttiğim halde 7,5 saatten fazla çalıştırıldım çıkmak istediğim sorgulandım, ve en son olarak da 6 aylık ücretsiz izin bitiminde sözleşmemizde bulunan ikinci 6 ay ücretsiz izin talebim reddedildi ve çocuğumun bakımı için ailemin yanına gideceğimden tayim isteğim bölge müdürü tarafından yine bölgede personel yetersizliğinden dolayı reddedildi. Tek taraflı fesih yaptığımda belirttiğim sebeplerden kıdem tazminatımı dava açarak kazanabilir miyim? teşekkürler..

  • 12 Ağustos 2016

   Merhabalar daha önce ilettiğim sorumla ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim??

  • 12 Ağustos 2016

   Evet, alabilirsiniz. Zaten fazla mesailerin verilmemesi başlı başına kıdem tazminatı alma sebebidir.

 98. 21 Temmuz 2016

  AV BEY BEN İŞYERİMDE 19 AYDIR GÜVENLİK OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM ASGARİ ÜCRETLİYİM BAŞKA Bİ YERDE NORMAL ŞARTLARDA Bİ İŞ BULDUM ORAYA GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORUM GÜVENLİK İŞİNDE BENİM ÇALIŞMA DÜZENİM 8 SAAT HAFTA TATİLİ YILLIK İZİN VAR FAZLA MESAİLER VE BAYRAM MESAİLERİDE MAAŞA YANSIYO AMA BEN SEKTÖR DEĞİŞTİRMEK İÇİN YENİ İŞ YERİNE BAŞLAMAK İSTİYORUM BEN BU ŞARTLARDA İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALMA HAKKIM OLUYOMU

  • 30 Temmuz 2016

   Böyle bir hakkınız yok.

 99. 12 Temmuz 2016

  merhabalar avukat bey yaklaşık 15 senedir bir firmada çalışmaktayım firmada işe başladığımda ofis boy olarak başladım şuan ihracat şefi olarak çalışmaya devam ediyorum işyerim ile ilgili bir takım sorunlar mevcut

  1- Çalışma süresi içerisinde düşük maaş gösterilerek ssk primi eksik yatırılmış hali hazırda halen bankaya asgari ücret yatırılarak üstü elden verilmekte…
  2- Çalıştığım 15 senenin yaklaşık :5/6 senesinde hiç izne çıkmadım kalan yıllardada zarzor 1 hafta izin kullandım çıkmadığım sürelerin ücreti ödenmedi. ve hiçbir evraka kullandığıma dair imza atmadım…
  3- Çalışma saatlerimiz hafta içi 8:30 / 18:30 dur. yılda işe geldiğim cumartesi günlerin sayısı 35 hafta sonudur saat 10:00 / 14:00 arası çalışılım amma velakin bu güne kadar fazla mesai almadım.
  4- Çalıştığım şirkette ücret politikası fazlası ile kötü 15 senede 1.695 tl maaş + 180 tl yol (2016 verilmeye başlandı)+ 125 tl agi ancak 2000 tl bulabildik. yaptığım iş ihracat operasyon şefliğidir. kafa yorucu ve sorumluluk işidir . çalışma ortamımızdan arkadaşlar çıkıyor eksilen sayılar ya vasıfsız birileri ile geçiştirilerek dolduruluyor yada doldurulmuyor iş yük fazlası ile kalifiye elemalara kalıyor ama karşılığını alamıyoruz adaletsiz bir ücret politikası var zam istenince iş yok diye ağlanıyor ama kendi yaşam standartları her sene uçuşa geçiyor … bu haksızlık canıma tak etti…
  5- Yaklaşık 7-8 ay önce patronumuz vefat etti dolayısı ile oğluyla ve yiğeni ile muhattabız ve anlaşamıyoruz uslupları hoş değil (küfür vs. yok ama tartışma gırla) bütün elemanlar eski ve bizi bağlayan tek şey tazminat olayı inanların imkansızlıklarını kullanarak yok pahasına çalıştırmaktadırlar. bu duruma dur diyebilirmiyiö haklarımı alıp defolup burda gidemilirmiyim..

  şimdiden teşekkür ederim selam ve saygı ile…

 100. 8 Temmuz 2016

  Avukat Bey Merhaba,
  Ben 8 yıldır bir bankada çalışıyorum. Genel müdürlük personeliyken Genel Müdürlüğün başka bir ile taşınması sebebi ile Şubeye atamam yapıldı. Ancak yetkim ve maaşım düşürülerek atandım. Atama tebligatını istemeye istemeye imzaladım ve Ocak 2016 da tebellüğ ettim. En alt seviyede 6 aydır çalışıyorum. Bunca tecrübeden sonra sıfır seviyeye indirilmem ve maaşımın düşürülmesi bende moral bozukluğu yaşatmıştır. Bu sebeple Haziran da istifamı verdim. Şu anda ihbar süremi dolduruyoru. (8 hafta).
  Ben kıdem tazminatımı almak istiyorum. Mümkün müdür? Ne yapmalıyım?
  Tesekkur ederim.
  Saygılarımla,

 101. 6 Temmuz 2016

  Merhaba benim sorum şu 15 aydır bi yerde çalışıyorum ama istifa etmem için mobing uyguluyor lar ben inatlastim haklarımi vermicekler çünkü. Ben maid olarak başladım 2 kademe geri cektiler begenmezsen git diyorlar haftalık aldığımız bi tip var bunu da yarı yarıya dusurduler en kötüsü ben bunları ispatlayamiyorum kimse sesini çıkarmiyor. Nasıl bir yol izlemem lazım haklarımi alabilmek için

  • 30 Temmuz 2016

   2 tanıkla ispat etmeniz gerekir. Aksi halde kaybedersiniz yüksek ihtimalle.

 102. 6 Temmuz 2016

  iyi çalışmlar
  iyi bayramlar
  ben kurumsal bir otobüs işletmesinde muavinlik yapıyorum mart 2014 ten beri çalışıyorum lakin işimiz gereği haftalık 45 satten fazla çalıştığımız aşikar buna istinaden bize ne fazla mesai nede farklı bi ücret yatırılıyo saat üzerinden gittiğimiz yollar hesaplanıyo saati 5.23 şuan ve artık şartlar çok ağır gelmeye başladı bna şirket bana yola çıkmadığım için ihtarname verdi şuanda çalışmya devam ediyorum sırf tazminatım yanmasın diye ben bu tazminatımı nasıl kurtarabilirm ?=

  • 30 Temmuz 2016

   Dava açmalısınız.

 103. 1 Temmuz 2016

  Merhaba, 2007 yılından itibaren aynı şirkette kesintisiz olarak çalışıyorum. Daha önceden yatırılmış herhangi bir sigortam yok. Herhangi bir mazeret belirtmeksizin kendi isteğimle ve şirketten kıdem tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum. En erken tarih 2022 mi? Şu sıralar bu 15 yılın daha aşağı çekilmiş olma yada buna benzer bir şeyin olma ihtimali var mı? Ara ara bu şekilde çalışanlar arasında bilgiler var.
  İlk işe giriş tarihi 1999 gibi ifadeler görüyorum. 1999 dan sonra bir yerde çalışır görünenler için kendi isteğiyle ayrılmada kıdem tazminatı hakkı yok mu? Teşekkürler.

 104. 29 Haziran 2016

  Sayın Mıhçı,
  Öncelikle istifa eden işçinin tazminat alması konulu bu açıklayıcı yazınız için sizi tebrik ederim. Ben de karşılaştığım bir durum hakkında sizin fikrinize başvurmak isterim.
  Denizcilik sektöründe mühendis olarak çalışıyorum. Şirketim ülkenin en kurumsal şirketlerinden birisinin iştiraki bir şirkettir.
  2008 yılında askerlik nedeni ile şirketimden istifa ederek tazminatlarımı aldım. Daha sonra 2013 yılı haziran ayında tekrar şirkete girişim yapıldı.Bu esnada iş konusunda yeterliliğimi ilgili kurumlar aracılığı ile yükselttim. Bir üst kadroya geçiş için şirkete sözlü talepte bulundum. Bana uygun kadro bulunmadığından dolayı beklemem gerektiği söylendi. Bu esnada benim atamamın yapılmasını istediğim kadroya şirket dışından ve şirket içerisinden benim pozisyonumdan yükseltmeler yapıldı. En az 10 kişi bu şekilde hem dışardan alınarak yükseltildi. Yeterliliğini benden 1 yıl sonra kazanmış arkadaşlarım bile benden üstte kadrolara atanmaktalar. Ben bu kadroda tam 14 aydır bekletilmekteyim. Bu durum mobbing sayılır mı acaba? Geçtiğimiz aylar içerisinde bir kalp ve tansiyon rahatsızlığı geçirdim ve halen raporlu olarak ilaçlar kullanmak zorundayım ve durumun psikolojik iş etmenleri olduğu doktorlar tarafından belgelenebilmektedir. Acaba bu durumda yazacağım bir istifa dilekçesi mi, yoksa tüm haklarımı alıp görevimin sonlandırılmasını talep ediyorum demek midir? Bu faktörler ışığında benim 6 haftalık ihbar süremi beklemem veya ücretini ödemem gerekir mi?
  Şirket içinden yapılan kadro atamaları için şahitlerim 2den çok fazla. Ayrıca şirket işe alım ve atama evraklarına bakılırsa zaten dilekçede belirttiğim koşullar sağlanmaktadır. Ama iş veren bunları tarafıma vermek istemeyecektir.
  Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?
  Teşekkürler.

  Saygılarımı sunarım.

 105. 23 Haziran 2016

  Merhaba avukat bey 01-08-2013 tarihinden beri gida uzerine zincir marketlerde magaza yoneticisi olarak calismaktayim evimle isimin arasi 17 km gidis 17 km gelis olmak uzere 34 km yol parasini maas bordrosunda gosteriyorlar aksamlari bulundugum yerden evime ulasimda zorluk çekiyorum bunu ust yöneticilerime soyledigimde buraya senin yerine koyacak biri yok deyip gecistiriyorlar fazla calisiyoruz ve her ay alacak saatim yoktur diye bizden ise giris saatlerini yazigimiz kagida yazi yazdiriliyor bir ay imzalamadim bu sefer mobing uygulamaya basladilar bu konu ile isten cikan arkadaslari sahit olarak gostersem tazminat alabilirmiyim bu konuda ne yapmam gerekiyor saygilar

  • 23 Haziran 2016

   fazla mesai için mesainizi siz belirliyorsanız yönetici olarak fazla mesai ücreti alamazsınız. Ancak mesailerinizi belirleyen başka üst biri varsa hak kazanırsınız. İşçi 2 tanıkla bir çok şeyi ispat edebilir. Bunlar da tanıkla rahat ispat edilecek şeyler.

 106. 22 Haziran 2016

  Sayın Avukat bey
  Ben yaklaşık iş yerinde engelli olarak 2 yıl 8 aydır çalışıyorum.Ailemin yanına gitmem sebebiyle işten ayrılmak istiyorum acaba tazminat alabilirmiyim

  • 23 Haziran 2016

   Alamazsınız.

 107. 16 Haziran 2016

  Avukat Bey merhaba ;

  14 aydır özel bir kuruluşta çalışmaktayım.Sene içerisinde sgk da giriş çıkış yapıldı.hafta içi ve cumartesi günler 08:00/18:00 çalışmaktayım ve mesai ücretlerini alamıyorum.Son olarak sebepsiz yere çalışma bölgem değiştirildi.istifa ettiğim takdirde kıdem tazminatı alabilirmiyim ?

  • 23 Haziran 2016

   SGK giriş çıkış yapılması, fazla mesai ödenmemesi ve çalışma şartlarınında esaslı değişiklik yapılması haklı fesih sebebidir. Kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 108. 15 Haziran 2016

  merhaba , 2013 eylül ayında işyerinden istifa ettim. istifa metnim ” iş yerinden tüm alacaklarımı alarak ” ifadelidir. fakat işyerimde resmi tatil günleri çalıştırıldım , mesai saatlerim sabah 08:30 akşam 19:00 haftanın 6 günü çalışıyorduk .maaşlar bankaya yattığı için tatil 30 gün sigorta üzerinden yatırılıyordu . yani resmi tatil ücretleri yatmıyordu. resmi tarihlerde çalıştığımıza dair kestiğimiz müşteri faturalarının fotokobilerini aldım . bu durumda geriye dönük olarak kıdem tazminatımı alabilirmiyim .

 109. 15 Haziran 2016

  Selam. 18 ay çalıştığım iş yerinden sağlık problemleri nedeniyle ayrıldım. İşten ayrılmadan önce 5 günlük yatışım ve 20 günlük raporum var. Fakat bana kendilerinin yazdığı istifa dilekçesini imzalattılar. Dilekçede her hakkımı aldığım yazıyordu. Tazminat talebinde bulunabilir miyim?

 110. 14 Haziran 2016

  Merhaba avukat bey mersin merkezde ozelsokterde 3 sene dır çalışmaktayım maaşım dolgun bir maaş ama bankaya askeri ucretten yatıyor bunu üzerine sigorta mi asgari ücret ten yatiriyorlar ve resmi tatiller de çalışıyoruz ek olarak mesai vermiyorlar cumartesi günleri 12 ye kadar çalışmamız gerekirken saatt 13.00 kadar çalıştırıyorum ve mesaide vermiyor lar bunlara dayanarak yaptıkları usulsuzluge karşılık istifa edersem tazminat alabilirmiyim alırsam neye göre hesaplanır aldığım maşa göre mi yoksa askari ücrete göre mi hesaplanilir dava açarsam avukatım olurmusunuz iş yerini kapattırma suçlarıda olurmu

  • 23 Haziran 2016

   fazla mesainin verilmemesi haklı fesih nedenidir. Dolayısı ile tazminat alınabilir. Dava açarsanız en az 2 tanık bulmalısınız. Tanıklara maaşınız sorulduğunda gerçek rakamı söyleyeceklerinden gerçek rakam üzerinden hesaplanır. Dava için avukatlığınızı da yapabilirim.

 111. 13 Haziran 2016

  Merhaba avukat bey mersin merkezde ozelsokterde 3 yıldır çalışmaktayım doğum izni 23.04 2015 tarihinde değişti yetkililer 3 gün diyor bu durumda usulsüzlük ten dava açsam kazanirmiyim yada siz ne onerirsiniz

  • 20 Haziran 2016

   sadece bu nedenden açacaksanız verilmeyen 2 günlük ücretinizi alırsınız.

 112. 11 Haziran 2016

  Av. Bey merhabalar.

  il değişikliği nedeni ile işten ayrılacağım yaklaşık özel sektörde 19 aydır çalışıyorum. kıdem tazminatı alabilirmiyim. ?

  • 11 Haziran 2016

   Alamazsınız.

 113. 9 Haziran 2016

  Merhaba ben özel bir kurumda ogretmen olarak çalışıyorum istifa edeceğimi söyledim ama sözleşme bitmeden gidemezsin diyor yaz okulunda calicaktim diyolar ama bnm sozlesmede yaz okulu ile ilgili madde yok ve gorusmede de konuşulmadı.sözleşme tanzim tarihı 2015 2 eylul bitiş tarihinde kesin tarih yok sadece çalışma iznini başladığı günden bir yıl olarak yazıyor. İstifa edip gidebilirim dimi eylül kadar tutma ihtimalleri varmı dir acil yardım edermisiniz

 114. 7 Haziran 2016

  Merhaba deeğerli hak savunucu;
  Ben mersinden yazıyorum 2 senedir sureklı her maaş alırken muhasebeciye ve patrona sureklı soyluyorum ben cocuk parası bır kısmıda agi dıyorlarmıs alamıyorum muhasebeci bana bende agi almıyorum dyor patron ise umrunda bıle degil
  ve ben maaş olarak dolgun bır maas alıyorum fakat asgari olarak bankaya yatıyor ve sıgortam asgarıden yatıyor su durumda ben bu sebeblerden dolayı işten çıksam tazmınat ve 2 senelik agi parasını alabılırmıyım ve asgari ucret 1.300 tl iken 5 calışan arkadasım bankadan maası cektıkten sonra yaklaşık 200 ila 300 tl sini geri alıyorlar ben size zam yapmadım gidin devletinizden alın geri kalanını diyerek bızı azarlar casına kovuyor odasından lutfen yardımcı olun artık canımıza tak etti çunku yaklaşık 15 kişi var bu şekilde magdur saygılarımla.

  • 9 Haziran 2016

   Kesinlikle bu haklı fesih sebebidir. Bununla ilgili tanık bulabilirseniz hem agi hem kıdem tazminatınızı varsa diğer fazla mesai yıllık izin alacakları ve sair alacakları alabilirsiniz. Diğer arkadaşlarınızın da aynı şekilde bu hakları var.

 115. 29 Mayıs 2016

  6 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum bana 1300 olan asgari ücreti vermiyorlar benim maaşım 1050di 250 tl sini geri istiyorlar ben işten ayrıldım dava açtım bana kazanmaz diyorlar çünkü maaş borusunda asgari ücret yatırıldı gözüküyor bize imza attiriyorlardi bunun için kazanamaz diyor lar dogrumudur haziranın 22demahkemem var ben haklı cıkarmıyım

 116. 28 Mayıs 2016

  Ben bir özel şirkette çalışıyorum bütün yasal haklarimi alıyorum ama taşınma mız gerek tam 2 yıl dır çalışıyorum istifa etsem tazminat hakkım varmı. ..şimdiden teşekkür ederim

  • 1 Haziran 2016

   Bu durumda tazminat alamazsınız.

 117. 28 Mayıs 2016

  Merhaba, ben koton magaza sektöründe çalışmaktayım ve 10 hazıranda yıllık iznim dolucak ama dolmadan çıkarma peşine giren yöneticiler var ve zor iş vererek benı sıkmaya bunaltmaya çalışmaktalar bir nevze istifaya zorluyorlar bunun için ne yapmam gerek eğer istifamı verirsem tazminat alırmıyım yada onlar istifamı verirse ne gibi bi sıkıntı yaşarım diğer çalışma sektöründe şimdiden teşekkürler…

 118. 26 Mayıs 2016

  Ben bi kurumda 2.5 senedir kimsesiz cocuklara bakiyorum is sartlari ve sorumluluklarimiz cok fazla agir cocuklarin ozel durumlari vs. Bnde artik piskolojik olarak gerginlik sinirlilik yapti evde esime cocugima karsi bile gerginim tukenmisluk sendromuna girdim sayilir ruh sagligimin gitgide bozuldugunu dusunuyorum ama calismayada ihtiyacim var istifa etsem tazminat alabilirmiyim

 119. 25 Mayıs 2016

  Merhaba;
  Kurumsal bir perakende şirketinde 3 yili doldurdum yılbaşı bayram resmi tatiller vs günlerde calisiyorum her yıl bası çalışmak istiyorum diye imza attırıyorlar ucret veriliyor fakat izin istiyorum ve kullanamiyorum.Tazminat alabilir miyim Tesekkurler .

 120. 25 Mayıs 2016

  AVUKAT BEY: YAKLAŞIK 18 AY BİR YERDE ÇALIŞTIM VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI /RESMİ VE DİNİ BAYRAMLAR VE MAAŞA ZAM YAPCAZ DEYİPTE YAPMAMALARI) GEREKÇESİYLE İŞTEN AYRILDIM İŞÇİ MAHKEMESİNE GİTTİM DİLEKÇEMİ VERDİM AMA HUKUKİ SÜRECE BAŞLAMADIM DAVA AÇABİLME SÜRESİ NE KADAR VE HAKLARIMI ALABİLİRMİYİM İŞTEN 30 KASIM 2015 DE AYRILDIM İŞE BAŞLAMA TARİHİM İSE 03,04,2014 BU KONUDA BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ
  KOLAY GELSİN

  • 1 Haziran 2016

   Dava açma aşamasında mutlaka iş hukuku alanında çalışan bir avukat ile süreci yürütün. Hak kaybına uğramayın. Bizimle çalışmak istiyorsanız iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

 121. 23 Mayıs 2016

  Merhaba avukat bey ben 3 yıldır özel bi şirkette çalışıyorum başımızda bulunan şef sürekli yanıma geldiğinde kendine is bak gibi vs cümleler kullanıyor psikolojik baskı uyguluyor sizce istifa etsem haklarımı alabilirmiyim Teşekkürler bana bi yol gosterirseniz sevinirim

 122. 15 Mayıs 2016

  merhaba avukat bey

  benım sorum şu , 4 yıl çalılştıgım işyerinden verilen sözlerin tutulmaması bayramlarda özel günlerde resmi tatillerde çalışmamızın ıstenmesi ama herhangi bir extra ücret ödememeleri yüzünden istifa ettim istifa dilekçemi verdim bana birde İHBARNAME verdiler imzalamam için bütün haklarımı aldım diye ama ben imzalamadım bu şekilde tazminat alma şansım varmıdır dava açsam yada en kolay yol nedir

  teşekkürler

  • 15 Mayıs 2016

   resmi tatil, bayram günlerinde çalıştırılıyor ve ücreti ödenmiyorsa işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirsiniz. İbranameye imza atmadığınız iyi olmuş ama imzalasanız dahi bunun geçerlilik koşulları var. ibraname imzalayan işçi tazminat alabilir mi yazımı okuyabilirsiniz. İstifa ederken istifa usulüne dikkat edin. Bu konuda istifa etmeden önce bir avukata danışsanız daha iyi olurdu. 2 tanık bulabilirseniz, tazminatınızı ve diğer haklarınızı alma ihtimaliniz yüksek görünüyor anlattığınız kadarı ile.

 123. 13 Mayıs 2016

  Merhaba,
  Siyasi bir kamu kurumunda taşeron olarak Mühendis vasfı ile 2 yılı aşkındır çalışıyorum. Her yıl başında sigortamda gir çık yapıldı. İstifa ettiğim takdirde kıdem tazminatı hakkım var mıdır?

  Teşekkürler

  • 13 Mayıs 2016

   Vardır. SGK giriş çıkışı yapılıyorsa istifa edip kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. İstifa ederken istifa usulüne dikkat edin. Dava açarken 2 tanık bulmalısınız.

 124. 4 Mayıs 2016

  Merhaba , avukat bey ben yaklaşık 10 ay önce evlendim ve işten ayrılmak istiyorum.nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilgi verirseniz çok memnun olurum.şimdiden teşekkürler.

 125. 26 Nisan 2016

  Merhaba 3 yil çalıştığım isyerinde bir bayan personel tarafndan bir süre duygusal yakinlik içerikli mesajlar aldım ancak herhangi bir yakinlasma durumumuz olmadi ilerleyen zamanda ayni bayan bana onu rahatsiz ettigim seklinde bir iftira atti. yöneticilerime gönderdigi mesajlari göstererek yalan söyledigini anlatmaya calıştm ancak sen istifa et yoksa 2 sahit bulur seni rezil eder, ben senin böyle birsey yapmadiğina inaniyorum ancak istifa etmen firsatini yakaladim bu firsati kacirmam gerekirse avukata yazi yazdirir ben isten attirirm ailenede rezil olursun en iyisi kendin istifa et seklinde tehtit ve baski ile istifa ettirdiler hakkimi arayabilirmiyim. ? İyi calismalar

  • 5 Mayıs 2016

   Burada ispat önemli olan. Eğer tanıkla ispat edebilirse, tazminatsız iş akdiniz feshedilebilir. Ancak sizin de ispat hakkınız var burada biraz hakimin takdir yetkisine girer diye düşünüyorum. Kimin tanıklarını inandırıcı bulursa onun yönünde karar verir kanaatindeyim.

 126. 20 Nisan 2016

  Merhabalar Avukat Bey,

  İşyerinde patronun kardeşiyle tartıştım. oda bizim gibi işçi. Herhangi bir ortaklığı yok. Yetkililer işe gelmeden çıktım. Yaklaşık 4 senedir çalışıyordum.Tazminatımı alabilirmiyim. Saygılar

  • 20 Nisan 2016

   Anlattığınız kadarı ile tazminat almanız mümkün görünmüyor.

 127. 18 Nisan 2016

  Merhaba
  Ben 14 yildir ayni firmada yonetici pozisyonunda calismaktayim.Maas durumu yaptigim ise gore tatmin edici olmadigi icin isten tazminatimi alip ayrilmak istiyorum.Bu nedenle sirket el degistirmesi buna neden olabilirmi tazminatimi alabilirmiyim.

  • 18 Nisan 2016

   Orhan Bey, iş sözleşmesinde zam oranı yazmıyor ise maaş zammı yapılmaması haklı nedenle fesih imkanı vermez. Aynı şekilde şirketin el değiştirmesi de işçiye istifa edip kıdem tazminatı alma imkanı vermez. Yazıda belirtilen diğer sebepler varsa böyle bir imkan söz konusu olabilir.

 128. 23 Şubat 2016

  Merhabalar Mustafa Bey.Ben Kayseride Özel sektörde 01.02.2011 tarihinden 12.01.2016 tarihine kadar çalıştım.657 ye tabi devlet memurluğuna geçtim ve beni çıkarmak istemediler biz çıkarmıyoz çıkarsan çık dediler bende mecburiyetten boş kağıda ( Devlet memurluğuna geçtiğimden dolayı işyerinin hiçbir baskısı altında kalmadan istifa ediyorum yazdım) mecburdum 12 ocak çıkış 13 ocak sgk ya bildirme 14 ocak 4C ye katılış tarihi bana yardımcı olursanız sevinirim alabilirmiyim.Yoksa dava yargıtayamı gider.

  • 23 Şubat 2016

   burada net olarak kendi isteğiniz ile ayrılmışsınız. kıdem tazminatı alamazsınız ancak varsa fazla mesai gibi diğer alacaklar talep edilebilir.

 129. 23 Şubat 2016

  Merhaba Mustafa Bey,

  Özel bir şirkette 27 aydır çalışmaktayım. Maaşım bankaya 1150 – 1450 arasında yatıyor ve yaklaşık bu ücretler kadar da elden para alıyorum. Firma proje bazlı çalışan bir firma. Projenin bitiminden önce istifa ederek ayrılmak istiyorum. Elden verilen maaşı ve maaşın ödenmesindeki 5-10 günlük gecikmeleri gerekçe göstererek tazminatımı alabilir miyim? İhbar çekmeme gerek var mı? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  • 26 Şubat 2016

   Maaşların bir kısmını bankadan yatırmak suretiyle SGK da primleriniz düşükten yatırılıyorsa, haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı için dava açabilirsiniz. istifa için sebepleri belirtip ihtar çekmeniz gerekir. İhtar yazımı için bize başvurabilirsiniz. 5 10 günlük maaş gecikmesi haklı neden olmaz en az 20 günlük gecikme olması gerekir.

 130. 14 Şubat 2016

  Merhaba Mustafa Bey;

  Ben 08.10.2009 tarihinden itibaren kurumsal bir şirkette mağaza personeli olarak çalışmaktayım.3 yıldır da müdür yardımcısı olarak çalışıyorum.Haftada 1 gün 13 saat çalışıyorum (müdür izinli olduğu için).son çalıştığım mağazada 3 aydır ve 9 saat çalışıyorum(bunun yarım saati yemek saati olarak kullandırılıyor).Müdür benimle çalışmak istemediği için mağazamı değiştirmek istiyorlar ve mobing uygulanıyor.İşin ağırlığından dolayı kollarımda kas sıkışması var.iş yerine işten ayrılacağımı söyledim ama henüz istifa yazmadım bu nedenleri istifa dilekçemde yazıp tazminat alabilir miyim.teşekkür ederim.Saygılar.

  • 16 Şubat 2016

   fazla mesainin verilmemesi haklı fesih sebebidir. istifa etseniz de haklı fesih sayılır. kıdem tazminatı alırsınız. işten çıktıktan sonra hemen işverene bir ihtarname keşide edin.

 131. 12 Şubat 2016

  Maaş bodrosunda 1300 yazıyor bize imza artırıyor ama bankaya 1050yatırmışlar işten ayrilsam tazminat alirmiyım ne yapmam lazım maaş bodrosuna imza atsam sorun olurmu ona göre avukata gideceğim yarın imza günü ne yapmalıyım acele cevap yazarmisın

  • 12 Şubat 2016

   Asgari ücretin altında maaş veriyorlarsa istifa edip kıdem tazminatı alma hakkınız var. Tabi en az 1 sene çalışmış olmanız şartı var zaten onu biliyorsunuzdur.

 132. 10 Şubat 2016

  2010 nisan ayından beri bir tekstil firmasında çalışıyorum asgari ücret 1300 tl olduğu için vermek istemiyorlar istifa etsem tazminat alabilirmiyim maaşı 1000 tl 300 tl sini geri istiyorlar benim ne yapmam gerekli bana bilgi verin

  • 10 Şubat 2016

   Asgari ücretin altında ücret vermeleri durumunda istifa edip kıdem tazminatı alma hakkınız vardır.

 133. 10 Şubat 2016

  Avukat bey ben 28 08 2015 Tarihinde işe başladım 09 02 2016 tarihinde istifamı verdim istifa dilekçemde zam yapılmadığından dolayı yıl sonunda zam yapılacak denildi. yapılmadı emekli olduğum için SGK primlerim çok düşük gösteriliyor. ve her gün 10 saat çalıştırılıyoruz mesai verilmiyor her ayın sonunda boş kağıt imzalatılıyor çok haksızlıklara maruz kalıyoruz maaşım 1800 tl. ama 200tl gösteriliyor. SGK primim 207 tl gösteriliyor. Maaşlar elden veriliyor. Tazminat alma şansım varmı acaba

  • 10 Şubat 2016

   1 yılı doldurmadan istifa ettiğiniz için haklı nedenle bile olsa kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Ancak her gün 10 saat çalıştırıldığınız için haftalık 45 saati geçiyorsa fazla mesai hakkınız var. Düşük maaş göstermeleri önemli değil bu konu tanıkla ispat edilebilir.

 134. 9 Şubat 2016

  Slm Mustafa bey
  Özel bir şirkette 20 aydir çalışan personelim askerliğimi yapmadım şimdi ise uzman er olarak askere gideceğim ama müdürüm iş değişikliği olur diye tazminat vermek istemiyor tazminat alma hakkım var mi yada nasıl alabilirim ???

  • 9 Şubat 2016

   Askerlik hizmeti nedeniyle istifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir. Askeriyeden alacağınız askerlik sevk kağıdınız ile birlikte kıdem tazminatını talep ettiğinize dair ihtarname düzenleyerek işverene göndermelisiniz. Kıdem tazminatını ödememesi durumunda iş mahkemesinde dava açmalısınız. Ücreti mukabilinde ihtarnamenizi yazmamız söz konusu olabilir. İletişim kısmında bize ulaşabilirsiniz.

 135. 9 Şubat 2016

  Merhaba avukat bey sigorta başlangıcım 11.09.1999 sigorta primim 4200 1999.2001 bi şirkette çalıştım 2004 yeni bi iş yerine girdim ve hala çalışıyorum istifa ettigim zaman tazminat alabilirmiyim

  • 9 Şubat 2016

   İlk sigorta girişinin 8.9.1999 dan önce olması gereklidir. Bir kaç günle kaçmış görünüyor. Konu ile ilgili emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı yazısının üzerine tıklayarak bilgi alabilirsin.

 136. 9 Şubat 2016

  merhabalar. 8 yıldır sektörün öncü bir perakende firmasında çalışıyorum.Gecen yıl terfi alarak yöneticilik pozisyonuna gectim. Mevcut sözleşmem ( primler ve görev tazminatı ) eklenerek aynı şekilde devam ediyor.Ayrıca sendikaya bağlıyız. haftalık çalışma süremiz 45 saat. Fakat ; terfi aldıktan mağaza müdürümün haftalık izinli günleri , eğitim günleri ve yıllık izin kullandığı günlerde sabah 7 akşam 9 şeklinde bazen 15 gün üst üste çalışmak durumunda kalıyorum.Resmi tatiller dışında fazla mesai ücreti de kesinlikle bodroya yansıtılmıyor. Bunu bölge müdürü de sendika yönetimi de üst yönetim de biliyor ve kimse sesini çıkartmıyor. Sesini çıkaranlara da Mobbing uygulanıyor, bölgesi değiştiriliyor bir şekilde istifaya zorlanıyor. Mevcut durumla ile ilgili yüz yüze irtiabata gecerek danışmanlık hizmeti ve desteğinizi rica ederim.

  • 9 Şubat 2016

   Tabi. Sitemizdeki numaradan bize gün içinde ulaşabilirsiniz.

 137. 23 Ocak 2016

  Merhaba avukat bey, ben şu an çalıştığım iş yerinden ayrılıp başka bir işe geçiş yapmak istiyorum. 20 aydır burada çalışıyorum ve buradaki işimden memnun değilim. Haftada 2 gün 12 saat çalışıyorum ve fazla mesaimin bir kısmı bordroma yansırken bir kısmını elden veriyorlar. İşi bırakmak istediğimi söylediğim de, yasal olarak 6 hafta beni ellerinde tutma hakkına sahip olduklarını söylediler bana. Ben o kadar beklemek istemiyorum. Şu an herhangi bir yazılı evrak imzalamadım sadece sözlü olarak belirttim iş yerime işi bırakacağımı. İş sözleşmemi fazla mesaimin bir kısmının elden verildiğini gerekçe gösterip feshedebilir miyim ve kıdem tazminatı mı alabilir miyim? Normalde tazminat alma gibi bir düşüncem dahi yoktu ama bana bu şekildeki yaklaşımları benim keyfimi kaçırdı. Bir de anlaştığım işin durumunu da zora soktu.

  • 23 Ocak 2016

   Bu şekilde bir uygulama yapıyorlar ise SGK da maaşını düşük gösteriyorlar demektir. İşçinin SGK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa Yargıtay kararlarına göre istifa ederek kıdem tazminatı alabilirsiniz. Haklı nedenle istifa ettiğiniz için de süre beklemek veya ihbar tazminatı ödemek zorunda değilsiniz.

   • 23 Ocak 2016

    Yanıtınız için teşekkürler.

    • 24 Ocak 2016

     Rica ederim. Unutmayın fazla mesainin bir kısmının elden verildiğinin ispat yükü sizin tarafınızda olacak. İspat konusunda sıkıntı olmaz ise İş Kanunu 24/2 ye dayanarak haklı nedenle fesih yapabilirsiniz.

    • 24 Ocak 2016

     Yanımda çalışan arkadaşların şahitlik yapacağını düşünüyorum. Yani bana böyle bir güvence veriyorlar ama ben genede mesai dağıtıldığı güne kadar bekleyip resim çekeceğim. Mesailer dağıtılırken çekilmiş bir resim yeterli olur sanırım.

    • 24 Ocak 2016

     Birbirini ve sizi doğrulayan 2 tanık yeterli olacaktır.

  • 26 Ocak 2016

   Peki şubat ayından itibaren geçerli olmak kaydıyla kendi isteğimle istifa ettiğim zamanda ihbar süremi tamamlarsam kıdem tazminatımı alabileceğimi duydum. Bu doğru mudur peki?

   • 26 Ocak 2016

    ihbar süresini tamamlama ile kıdem tazminatının bir ilgisi yok. Kıdem tazminatına hak kazanılacak haller 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenmiştir.

 138. 15 Ocak 2016

  Merhaba avukat bey ben ve benim gibi iki arkadasima isyeri istifa kagidi imzalatti baska bi sirketten devam edecek dedi sigortasi o baska sirkette ayni kisiye ait 3 ay sigortamiza ara verip tekrar bahsettigi sirketten ssk yatirmaya basladilar sikayet edebilirmiyiz etsek tazminatimizi alabilirmiyiz tesekkurler

  • 17 Ocak 2016

   Tanıkla durumu ispat ettiğiniz takdirde iş mahkemesinde dava açarak tazminatınızı alabilirsiniz. İlgili kurumlara da şikayet edebilirsiniz. Ancak tazminat almak için mutlaka iş mahkemesine başvurmanız gereklidir.

 139. 11 Ocak 2016

  Merhaba avukat bey ben çalistigim iş yerinde 15 gun once ayrildim istifa dilekceme nedenini yazmadim ama iş verene sözlü olarak söyledim burasi benim sigortami maaş üzerinden yatirmiyordu resmi tatilleri calişiyordum fazla mesai almiyorduk ne yapmaliyim

  • 11 Ocak 2016

   Bu şartlar altında dava açarak kıdem tazminatını, resmi tatil alacaklarını ve fazla mesai ücretini alabilirsiniz.

 140. 9 Ocak 2016

  Avukat bey merhaba, işyerimde 01.04.2014 tarihinden bugüne çalışmaktayım.Süreç içerisinde danışman olarak başladığım işime kıdem alarak ve kıdeme bağlı olarak 50 tl brüt zam alarak devam ediyorum.Danışman arkadaşlar için 1350 brüt benim için 1400 brüt artı prim olarak çalışıyorduk.İlk işe girerken imzaladığımız sözleşmede primlerimizin 3 yıl boyunca düzenli ödeneceği söylenmesine rağmen süreç içerisinde bu primlere koşullar getirdiler ve birkaç ay bu primleri hiç alamadık.Ocak ayı itibariylede hem normal danışmanların hemde benim gibi kıdemli danışmanların maaşını 1648 tl brüt olarak aynı rakam belirlediler.Primlerimizi ise geçmişten gelenler dahil olarak kota tutarsa tamamını tutmazsa yarısını verecekler fakat benim kotam normal danışman arkadaşlardan %30 fazla ve burada ciddi sorun kotanın tutmaması.Bu şarlar altında istifa etmem durumunda kıdem tazminatı alabilir miyim?İstifa etmem durumunda nasıl bir yol izlemeliyim.Saygılarımla.

  • 10 Ocak 2016

   Primi ödenmeyen işçinin haklı nedenle fesih imkanı vardır istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Aynı zamanda çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılan işçi yine haklı nedenle istifa ederek tazminat alabilir. Yazıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Ayrıca işveren eşit davranmıyorsa işverenin ayrımcılık yasağına aykırı davranmasından dolayı 4 aylık tazminat çıkar. Linke tıklayarak okuyun. Bu makalenin sonunda da izlenmesi gereken yolu açıklamıştım.

 141. 9 Ocak 2016

  Merhaba. Ben 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenlik zafiyeti hakkında tarafıma yazılan bir tutanak gerekçesi ile performans notumu düşürerek, tarafıma diğer çalışma arkadaşlarımdan daha düşük maaş verilmektedir. Bu yaptırım yasalmıdır? Eşitlilik ilkesine karşı bir durum değil midir? Bu konu tazminatımı alarak işten ayrılmam için haklı bir neden midir?

  • 10 Ocak 2016

   Tutanak haksız olarak tutulmuş ve düşük maaş verilmesinin bu kapsamda işverenin eşit davranma borcuna aykırı davrandığını düşünüyorsan o linkin üzerini tıklayarak okuyabilirsin. 4 aya kadar eşit işlem borcuna aykırılıktan tazminat çıkabilir.

 142. 9 Ocak 2016

  Peki resmi tatillerde calıştılıp mesai ödemediğini ispat etmemiz gerekli mi herkes işinden korkup şahitlik etmek istemiyor. Fazla maaş aldığımız halde sigortalarımızda asgari ücretten yatıyor.

  • 9 Ocak 2016

   Yılık izinlerin verildiğinin ispatı işveren de olmasına rağmen fazla mesai gibi resmi tatillerde de çalıştırılıp ücretin verilmediğinin ispat yükü işçidedir. İşten çıkanları da tanık gösterebilirsiniz. 2 tanıkla hem onu hemde maaşların tam miktarını ispat edebilirsiniz. Sigortada düşük olmasının önemi yok 2 tanıkla her şey ispatlanabilir.

 143. 8 Ocak 2016

  Sayin mustafa bey
  Ben işverenim yanımda çalışan işçi maaşını aldıktan bir gün sonra ben işi bırakıyorum diyip tazminat ve ihbar talep etti bende vermedim mahkemelik olduk mahkemesi görüldü benim şahitlerim ve karşı tarafın şahitleri benim aleyhinde iyi bir şekilde yorum yaptılar dava bilir kişiye gitti ve bende şimdi sonucu bekliyorum sizce sonuç ne olur cevap yazarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  • 9 Ocak 2016

   Merhaba, dosyayı görmeden net bir şey söylemek mümkün değil ancak, kanunda öngörülen veya bu makalede sayılan haklı nedenler olmadan istifa etmiş ise tazminat alamaz. Ancak şöyle bir durum var ki işçi 2 tanıkla bir çok durumu ispat edebilmektedir. Yani tanıklar sizin aleyhinizde tanıklık yapmış ise işçi yüksek ihtimalle davayı kazanacaktır. İş davalarında işçilerin kazanma ihtimali yüzde 90 civarındadır. Bu durumu işveren lehine çevirmek için hukuki danışmanlık almanız gerekmektedir.

 144. 8 Ocak 2016

  merhabalar ben bir şirkette 800%1 hisse ile ortak olarak çalıştım şirket bana ortaklığım gereğincede bağ-kur yaptı.ama ben bu şirkette bir işçiden daha fazla çalıştım hem fazla mesai yaparak. Beş yıl ortak olduğum bu firmada bayram ve hafta sonu haricinde hiç bir şekilde izin kullanamadım hiç bir zaman bir işçiden farksız olmaksızın sürekli çalıştım.böyle bir ortaklığın sebebi de şu idi bundan 5 yıl önce tek kişilik şirket olmuyordu onun için şirket sahipleri benim dürüst olmamı fırsat bilerek böyle bir üç kağıta düşürdüler işi bıraktığım zaman içerde kalan aylık alacağımı ve hiç bir şekilde hak talep edemedim bunu nasıl alabilirim aslında para koparma derdinde değilim sadece bu şirketin bana yaptığı kötülüğü nasıl onlardan cıkartırım onu düşünüyorum bana bu şekilde yardımcı olabilecek bir avukat arkadaştan fikir konusunda yardım istiyorum ekonomik acıdan bu tür işlere para harcayamıyorum firmadan eğer bir para alabilme imkanımda varsa bana bu konuda kim destek olursa para onun olsun istiyorum benim canım çok yandı 5 yıl boşa çalıştım karın tokluğuna 🙁

  • 10 Ocak 2016

   Burada yapılacak bir şey yok gibi görünüyor.

 145. 8 Ocak 2016

  Orman işletme müdürlüğünde hersene 179 gün çalışıyorum.bizimde tazminat alma hakkımız varmi

  • 9 Ocak 2016

   Mevsimlik işlerde kıdem, her yıl çalışılan veya çalışılmış sayılan süreler toplanarak hesaplanır. İki mevsim arası sözleşmenin askıda kaldığı dönem kıdem hesabına katılmaz. Bu şekilde çalışılan günlerin hesaplanması sonucu 1 yılı geçiyorsa tazminat hakkınız vardır.

 146. 8 Ocak 2016

  Merhaba,
  Benim eşim 1 yıldan fazla bie işyerinde çalıştı ancak 8 ay sigorta yapmışlar. O dönemle ilgili vekalet verilmiş çalıştığının ispatı olarak noterden çıkartılabilir sanırım. Doğuma 4 ay kala nasıl olsa çıkacak diye baskı ile istifa dilekçesi imzalatmışlar. O nedenle doğum parası da tazminatta alamadık. O dönemde lanet olsun dedik bıraktık yukarda yazınızı okuyunca 10 yıl süre olduğunu gördüm bu olayda 2 yıl önce oldu bununla ilgili bişeyler yapılabilir mi? Tazminat ve doğum desteği ile ilgili

 147. 8 Ocak 2016

  merhaba avukat bey ben 3.5 yıl kurumsal bi giyim mağazasında çalıştım iş yerinde kişisel bazı anlaşmazlıklar ve mobbing uygulamalarına daha fazla dayanamadım ve istifa ettim 2015 kasım ayında. istifamda zaten iş yerimde herkese yazdırılan sıradan bir istifaydı bu üç buçuk yılıma tazminat alabilir miydim?

  • 9 Ocak 2016

   İstifa nedenlerini açık yazmadığınız için yorum yapamıyorum ancak haklı nedenler varsa istifa edip tazminat alabilirsiniz.

 148. 8 Ocak 2016

  Değerli avukat mustafa hocam ben gökhan yurt dışında bir şirkette çalısıyorum inşaat ıscısı elektrik olarak bız işkur sözleşmeli geldik buraya ve 10 saat üzerinde calışıyoruz sabah 7 aksam 6 ve 6 dan 9 a kadar mesaiye kalıyoruz ve bize günlük 2.5 saat mesai yazılıyor bunun gibi haklarımızı alabilir miyiz ve işkurda günlük 8 saatten sonrası mesai değil midir bu konuda yardımcı olurmusunuz

  • 9 Ocak 2016

   Merhaba, haftalık olarak çalışma saatinizi hesaplayın haftalık 45 saati geçiyorsa o kadar saat için fazla mesai ücreti almanız lazım gelir. Bildiğiniz gibi fazla mesai ücreti de normal saatlik ücretinizin 1,5 katıdır. Haftalık olarak hesaplarsanız daha doğru sonuç verir. Fazla mesai ücreti verilmiyorsa istifa ederek de tazminat alabilirsiniz.

 149. 7 Ocak 2016

  2007 yılından bu yana neden başvurmadınız hiç? 9 yıl sonra tanık bulmak yada durumun ispatı neredeyse imkansız. Biraz daha bekleseniz 10 yıllık zamanaşımına uğrayacak.

 150. 7 Ocak 2016

  1999 girişliyim hastanede temizlik personeli olarak çalışmaktayım ,4300 gibi günüm oldu. ayrıca maliye son sınıf son dönem öğrencisiyim. şubatta okulum bitiyor.2. üniversiteden mezun olacam maaşım ve pozisyonumu hastane yükseltmiyor ayrıca sözleşmelerdede 2 yıllık yüksekokulu mezun göstermedikleri için 13 yıldır tem. personelliği yapıyorum mobbing de uygulandı sırf sınav öncesi rapor kullandım diye yerim değişti başka bir iş bulursam istifa hakkım varmı

  • 7 Ocak 2016

   İlk işe giriş bildirim zamanınız 08.09.1999 tarihinden önce ise ve 15 yıl ve 3600 prim gün sayısını doldurmuşsanız zaten başka bir şeye gerek kalmadan bu nedenle istifa edip kıdem tazminatını alabilirsiniz. Yargıtayın yeni kararına göre de 15 yıl 3600 gün den istifa edip hemen başkaca bir yerde çalışmaya başlayabilirsiniz.

 151. 7 Ocak 2016

  05.02.2014 tarihinde başladığım işimden 31.03.2015 tarihinde mesai bitimi itibariyle 13.03.2015 de sozlesmemi fes ediyorum diye dilekçe ile bildirdim.
  Dilekçede 4857 sayılı kanundaki 24. Maddenin 1/a bendine ve isyerindeki is güvenliği yetersizliğin den ve çalışma ortamının duzensizliginden dolayi iş sözleşmeli fes ediyorum. Çalıştığım süre zarfinda ki tüm hakedislerimi ( maas ikramiye kullanilmamis izin parasi ile kıdem tazminatimi ) maaş hesabima yatırılması diye belirttim.
  Bu belirttiğim konuda kıdem tazminatı alabilirmiydim
  İlginize teşekkürler

  • 7 Ocak 2016

   iş güvenliği ve sağlık sebeplerinden dolayı fesih yapılmışsa ispat yükü sizin tarafınızda olacaktır. İşten dolayı sağlığınızın bozulduğunu bir doktor raporu ile tespit edilmesi gerekir. Yada diğer bahsettiğiniz iş güvenliği yetersizliğinin tespiti gerekecektir. Ancak maaşınız verilmemişse zaten bu haklı nedenle fesih sebebidir. Buna dayanarak tazminat istenir. Diğer izin ve ikramiye vs. alacaklar da talep edilebilir.

 152. 7 Ocak 2016

  avukat bey ben birbucuk sene sitede kapicilik yaptım işveren hiçbir yakitimi odemedi bende istifa ettim tazminat hakkım varmi

  • 7 Ocak 2016

   Sözleşmenizde yakacak yardımı yapılacağı yazıyorsa “Ücret dışında ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır. (Yargıtay 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.)” Yargıtay kararı gereği istifa edip tazminat alma hakkınız vardır.

 153. 7 Ocak 2016

  Merhaba ben 15 yılını ve sigorta Günlerimi doldurdum. Fakat 2011 yılında maaşıma haciz geldi ve hala kesilmekte. Sorum şu tazminat alabilirmiyim. Borç 97 000 tl idi abime kefil oldum odemeyince bana kaldı. Teşekkürler

  • 7 Ocak 2016

   15 yıl ve 3600 gün prim süresini doldurduysanız, istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz. Kıdem tazminatı verilmez ise iş mahkemesinde dava yoluna gidebilirsiniz. Borç ile kıdem tazminatı almanın bir ilgisi yok ancak hak kazanılan kıdem tazminatı, borç ödemeye gidebilir.

 154. 7 Ocak 2016

  Mustafa Bey,

  45 saatin içinde öğlen yemeği yer alıyormu. sabah 08:00 akşam 18:00 arası çalışan biri 45 saatmi 55 saatmi çalışmış olur.

  • 7 Ocak 2016

   Öğle dinlenmeleri çalışma saatinden sayılmaz. Sizin örneğinizdeki gibi 08.00-18.00 arası haftada 5 gün çalışıyor ve öğle arası 1 saat ise haftada 45 saat yapar ve normaldir. Öğle arası 1 saatten kısa ise veya haftada 6 gün çalışıyorsanız bu şartlarda 45 saati geçer fazla mesai sayılır.

 155. 7 Ocak 2016

  Bingöl de şantiyede çalışırken terör saldırısı oldu. Ben de istifa ettim. Tazminat alabilir miyim? 1 yıldan fazla çalıştım.

  • 11 Ocak 2016

   Bu konu ilgili bir Yargıtay kararı görmedim ama hayat tehlikesi olması açısından haklı bir istifa olup kıdem tazminatı alabileceğini düşünüyorum.

 156. 7 Ocak 2016

  Avukat bey işveren fazla mesai ücretimi ödemiyor. Haftada 55 saat çalışıyoruz. Baştada 55 saat olarak anlaşmıştık ama okuduğum kadarı ile 45 saati geçen saatler fazla mesai sayılıyor. 4 yıldır çalışıyorum çokça fazla mesai alacağım birikti. Bu nedenden dolayı istifa edip dava açabilir miyim?

  • 7 Ocak 2016

   Doğrudur. Sözleşmede 55 saat olarak anlaşılsa dahi 45 saati geçen çalışmalar fazla mesai sayılır ve yukarıdaki makalede verdiğim Yargıtaya göre fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi haklı nedenle feshederek kıdem tazminatını ve fazla mesai ücretini varsa diğer haklarını alabilir.

   • 7 Ocak 2016

    Sayın avukat bey mayis 21inde 15yil doluyor lakin ara ara yaklaşık 1sene raporlu geçti isimden ayrılmak istiyorum tazminat ve diğer haklarimi alabilirmiyim yaklaşık 5000e yakın gün var saygilar

    • 9 Ocak 2016

     Önemli olan 15 yılın dolması raporlu günler sadece tazminatın hesaplanması noktasında bir miktar düşürebilir. Bu hesaplama biçmi çok teknik bir konudur. İlk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 dan önce olması gerekir.İstifa etmeden önce SGK ya gidip durumu anlatırsanız, size zaten kıdem tazminatına hak kazanabilir diye bir belge veriyorlar. Bu belge ile istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanma mümkündür.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: