Güncelleme Tarihi:

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ve Arabuluculuk
                                           İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) ve Arabuluculuk

20/11/2014 tarihli 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Kanunu’nun 1/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulan İstanbul Tahkim Merkezi, tahkim ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık yöntemleri konusunda uluslararası başvuru yerdir. Herhangi bir üyelik şartı aramadan hem Türkiye’deki hem dünyadaki ticari aktörler arasında olan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için hizmet veren, bağımız, tarafsız ve özerk bir kurumdur.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları ise, 26/10/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İçerisinde Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi ve ad hoc tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların hakem adı verilen kişiler aracılığı ile nihai olarak çözülmesi olup taraflar aralarında sözleşme ile ya da İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC)’ne başvurularak gerçekleştirilebilir. Tahkim ihtiyari veya zorunlu, iç veya dış tahkim olarak türlere ayrılabileceği gibi ad hoc (arızî) tahkim veya kurumsal tahkim olarak da ikiye ayrılabilir. Kurumsal tahkim, kuralları önceden belirlenmiş ve daimi merkezlerin sekretaryası ve aracılığı ile uyuşmazlıkların çözüldüğü tahkim türü olup İstanbul Tahkim Merkezi’nde hizmet verilen bu kısımdır. Bunun haricindeki tahkimler ise ad hoc tahkim olarak nitelendirilmektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup dünyanın her yerinde icra edilebilmektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin tüzel kişiliği var olup teşkilat yapısı, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi, Danışma Kurulu, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanları ile Sekreterya’dan oluşur. 6570 sayılı kanunda bu teşkilat yapısı ayrıntıları fazlaca belirtilmiş olup Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi ve Danışma Kurulu için kanundaki maddelere bakmak daha yerinde olacaktır. Milletlerarası Tahkim Divanı ise çoğunluğu yabancı, dünya çapında ünlü saygıdeğer hukukçulardan oluşmaktadır. Sekreterya da kurallarda belirtilen görevleri gerçekleştiren, tarafların ve hakemlerin yargılamayla ilgili sorularına cevap vermektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi’nde davalar, burada devlet mahkemelerine nazaran daha kısa sürede ve daha az masrafla sonuçlandırılabilmektedir. Kararlar, mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla temyize gidilmeksizin derhal icra edilebilir ve İstanbul Tahkim Merkezi Divanı’nın onayına sunulmaz.

İstanbul Tahkim Merkezi’nde taraflar, uzman hakem veya hakemleri serbestçe seçebilmektedirler.

Devlet yargılamasından farklı olarak dava aleni olmayıp tahkimle ilgisi olmayan kişilerin uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olması yasaktır.  Yargılama esnasında ve sonrasında tarafların ticari sırlarının korunmasını bakımından bu durum etkin bir yöntem haline gelmektedir.  Ayrıca kararların mahkeme kararları gibi yayınlanma zorunluluğu olmayıp ancak tarafların izin verdiği durumlarda yayınlanabilmektedir.

Türkiye UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olmasından, milletlerarası tahkimi de gerçekleştirebilmektedir.

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC)’nde dava açmak için, tahkim talebi veya dava dilekçesi Sekretarya’ya sunulmalıdır. Sonrasında başvuru ücreti yatırılır. Ardından da üç hakem atanacaksa hakem belirlenir, tek hakem atanacaksa hakem ismi belirlenir.

Yargılama safhasında ise; davacı talebini veya dilekçesini sunduktan sonra davalı 30 gün içinde Sekretarya’ya cevabını sunar. Sonrasında ise duruşma gerçekleştirilir, tahkikat sona erer ve hakem kararını Sekretarya’ya sunmaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi kurumsal olmayan (ad hoc) tahkimlerde atama makamı olarak da işlem gerçekleştirmektedir. Bu işlemden yararlanmak isteyen taraflar, İstanbul Tahkim Merkezi’ne başvurmaları; başvuru tarihinde İstanbul Tahkim Merkezi Masraflar ve Ücretler Tarifesi Hakkında Kurallar (Ek-3) 5.madde’de belirtilen ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümlenmesini sağlayan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. İstanbul Tahkim Merkezi, Arabuluculuk Kuralları uyarınca Merkez nazarında arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışında tarafların, devlet mahkemeleri veya tahkimden önce aralarındaki uyuşmazlıkları etkili bir şekilde, dostane yollarla çözüme kavuşturmalarını sağlamaktadır.

Arabuluculuk hizmetinden faydalanacak taraflar arasında İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk Kuralları’na atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesi ile ya da gönüllü olarak da İstanbul Tahkim Merkezi nezdinde arabuluculuk sürecini başlatabilmektedirler.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 9 Nisan 2016

  İstanbul Tahkim Merkezi ile ilgili güzel bir yazı olmuş. Teşekkürler. Tahkim ile ticari uyuşmazlıkların kısa süreceğini düşünüyorum bunda sizin gibi avukatlarında faydası olacaktır. İyi çalışmalar.

  • 10 Nisan 2016

   Teşekkürler. Bize göre de ticari uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi ile daha hızlı çözülecek ancak şirketlerin tahkime alışması için zaman gerekecektir. İlgilenmenize sevindim.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: