İpoteğin Kaldırılması (Fekki)
                                        İpoteğin Kaldırılması (Fekki)

İpotek, alacaklının mevcut ya da doğması muhtemel alacağına güvence olarak bir taşınmazın tapusu üzerine satım işlemleri olmaması adına şerh konulması işlemidir. Kimi zaman banka tarafından, kimi zaman aile bireyleri tarafından, kimi zamanda diğer borçlar durumunda taşınmazlara ipotek konulma durumu ile karşı karşıya gelinebilinmektedir.

İpoteğin kaldırılması için öncelikle ilgili borcun tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretin ödendiğine dair ipotek fekki yani ipoteğin kaldırılması yazısı ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek tapudan da ipoteğin kaldırılması talep edilebilmektedir. Tapu Sicil Müdürlüğü de gerekli incelemeleri yaptıktan sonra gayrimenkul üzerindeki ipotek resmi olarak tapudan kaldırılmaktadır.

İpotek fek yazısı, ipotek edilen taşınmazın üzerindeki ipoteği kaldırabilmek için borçlu kişiler adına düzenlenmiş olması gereken belgedir. İpoteğin fekki yazısı, borçlu olunan kurumdan borcun ödendiğinde alınabilmektedir. İpoteğin fekki yazısı ilgili Tapu Müdürlüğü’ne ulaşmasının ardından bir iki hafta içerisinde ipotek kaldırılabilinmektedir. İpotek fek yazısının yanında her yıl değişen ilgili harç bedelinin de ödenmesi gerekmektedir.

Ancak kimi zaman kişiler borçlarını ödemesine rağmen ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırılmamakta ve de daha sonrasında birçok mağduriyet yaşamanıza neden olabilmektedir. Özellikle iş yerinizin, konutunuzun ya da arsanızı satarken ipotek olması, söz konusu değerlerini düşürerek maddi açıdan olumsuz bir biçimde etkilenmenize neden olabilecektir. Bu nedenle ipoteğin kaldırılması, en sağlıklı bir biçimde dava yolu ile yapılması gereken işlemlerdendir.

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası

Söz konusu dava, ipoteğin üzerine gerçekleştiği taşınmazın ya da taşınmazların sahibi ya da sahipleri tarafından açılması gerekmektedir. Ancak ipotekli taşınmazı bu şekliyle satılması halinde ipotekli taşınmazın yeni sahibi borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması için bu istemin hem borçluya hem taşınmazın sahibine yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumda da yeni sahibi, borcu ödemeli ya da söz konusu davayı açabilme hakkına sahip olmaktadır.

Söz konusu davayı açabilmek için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

İpotekli taşınmaz üzerindeki borcu ödemenize rağmen söz konusu taşınmaz üzerindeki ipoteği bazı nedenlerle ilgili Tapu Müdürlüğü kaldırmayabilmektedir. Ya da buna benzer nedenlerle mağduriyetiniz devam edebilmektedir. Bu durumda ilgili mahkemeye dava açarak söz konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını ve bunun yanında borcunuzu ödediğiniz halde tapu belgesini alamamanız gibi sorunlara yaşayabileceğinizden aynı zamanda tapu belgenizi de bu davayla birlikte alabilirsiniz.

Dava esnasında, ilgili mahkeme tarafından borç ödendiğine dair belgeleriniz incelenmekte ve ilgili kurumlardan durum araştırılması yapılmaktadır. Ayrıca ipotek bedelini ödemiş olmanız durumunda ya da ödemenize rağmen ilgili yerden belge alamamış iseniz ipotek bedelini söz konusu mahkemeye yatırarak dava açmanız gerekmektedir.

İpotek, iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğer mevcut bir alacak güvence altına almak için bir ipotek kuruluyor ise anapara ipoteği, ileride doğacak bir alacak için ipotek kuruluyor ise üst sınır ipoteği mevcuttur. Böylelikle de söz konusu taşınmazınızı üzerinde kesin borç ipoteği varsa anapara yanında, gecikme faizi ve icra takibi yapılmışsa takip masraflarını ve geçen günlerin faizini de ilgili mahkemeye depo etmeniz gerekmektedir. Ancak bu halde bunların ödenmesi halinde ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Söz konusu davada görevli ve yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemeleri olup burada ilgili davanın açılması gerekmektedir.

Sonuç olarak,  bu konuda daha fazla mağduriyet yaşamamanız adına başarılı, bilgili ve tecrübeli bir avukattan ya da hukuk bürosundan yardım alarak davanızı ya da durumunuzu lehine sonuçlandırabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: