Güncelleme Tarihi:
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası TCK 184
                    İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası TCK 184

İmar kirliliğine neden olma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Çevreye Karşı Suçlar başlıklı bölümünün 184.maddesinde düzenlenmektedir.

İmar kirliliğine neden olma suçu TCK 184 ve cezasından bahsetmeden önce, suçun daha iyi anlaşılması için bilinmesi gereken kavramlar vardır. Bu kavramlar şunlardır;

 1. Yapı; karada ve suda sürekli ya da geçici resmi ve özel yer altı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerdir.
 2. Bina; kendi başına kullanabilen üstü örtülü ve insanların içinde yaşayabilmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasını sağlayan yapılardır.
 3. Yapı ruhsatiyesi ya da ruhsatı; yeni bir yapı yapılmasına veya mevcut yapının esaslı onarım ve tadilatı ve ilavesine yetkili makamlarca verilen izindir.

Bu kavramları tanımladıktan sonra imar kirliliğine neden olma suçu, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırma şeklinde işlenen suç tipidir. Ayrıca yapı ruhsatı olmadan başlatılan inşaatların yanına kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmekte bu suç kapsamındadır. Ancak suçun konusu olan yapı ruhsatı bölgeleri belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi olan yerlerde uygulanmaktadır. Sadece yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir faaliyet gerçekleştiren kimseye karşı bu suçun işlenmesi halinde ise bu durum imar kirliliği suçu açısından geçersiz olmaktadır.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Unsurları

İmar kirliliğine neden olma suçu gerçekleşmesi ve faile ceza verilmesi açısından yaşanan olayda bulunması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurlar şunlardır;

 1. Suç ile korunan menfaat, çevredir.
 2. Fail, yapı ruhsatı almadan ya da ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yatıran kişilerdir. Yani yüklenici, taşeron, usta veya kalfa ile inşaat sahibi, inşaatlar bakımından kontrol ve denetim hizmeti veren teknisyenler suçun faili olmaktadır. Ancak işçiler imar kirliliğine neden olma suçu faili olmamaktadırlar.
 3. Mağduru, herkes olabilmektedir.
 4. Zarar görenleri ise komşu gayrimenkul sahibi ve belediye olmaktadır.
 5. Konusu olan eylemler üç biçimde gerçekleşmektedir. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bina yapma veya yaptırma, ruhsatsız olarak başlatılan inşaatlara ait şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına izin verme ve yapı kullanma izni alınmamış binalarda sınaî faaliyet icrasına izin verme şeklindedir.
 6. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için yetkili mercilerden yapı ruhsatı alınması zorunludur. Ayrıca daha önceden yapılan yapılar için yapılacak değişikliklerde de yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Bu açıdan buna uymayanlar açısından karşılaşılabilinmektedir.
 7. Yapının bittiği gün, yapı kullanma izin belgesinin verildiği gündür. Bu nedenle yapı kullanma izni alınıncaya kadar bina için elektik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmak mümkün değildir.
 8. Suçun oluşması için ruhsat alınmayan binanın tamamlanması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. İnşaatın başlaması imar kirliliğine neden olma suçu oluşması için yeterlidir.
 9. Şantiye, inşaatın devam etmesi boyunca kullanılan ve daha sonrasında yıkılmak üzere kurulan binadır. Ruhsatsız binaya ait şantiyeye elektrik, su veya telefon bağlanması da imar kirliliğine neden olma suçu oluşturmaktadır.
 10. Suç, fail tarafından bilerek ve isteyerek yani kasten işlenmektedir.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Cezası TCK 184

İmar kirliliğine neden olma suçu işleyen kimseye verilecek olan ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

İmar kirliliğine neden olma suçu, yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir faaliyet gerçekleştiren kimseye karşı işlenmesi halinde verilecek olan ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde kamu tarafından ceza davası açılmamakta ve açılmış olan ceza davası da düşmektedir ve mahkûm olunan ceza da bütün sonuçlarıyla ortadan kalkmaktadır.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve Şikâyeti

İmar kirliliği suçu, suçun ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşması halinde soruşturulmakta ve ceza davası açılmaktadır. İmar kirliliğine bakmakla görevli olan mahkeme, ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Sonuç olarak, imar kirliliğine neden olma suçu mağduru ya da faili olduğunuz her iki durumda tecrübeli, ceza hukuku konusunda bilgisinin yanında imar mevzuatına da hâkim bir ceza avukatına başvurmak hukuki sorunlarınızın en kısa sürede çözümünü sağlayacaktır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  imar kirliliğine neden olmadan dolayı yargılanıyorum ruhsata aykırı yapı yapıldığı iddia ediliyor. Ruhsata gayet uygun yapıldı ama verilen ruhsat kanuna uymuyormuş sanırım. bunca yıldır müteahhitlik yapıyorum ilk defa başıma böyle bir şey geliyor.

  • 22 Mayıs 2017

   Merhaba konu ile ilgili evraklar ile ofisimize gelirseniz gerekli incelemeyi yapalım.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: