Güncelleme Tarihi:
Hizmet Tespit Davası - Sigortalılığın Tespiti Davası - Mıhcı Hukuk Bürosu
Hizmet Tespit Davası – Sigortalılığın Tespiti Davası

Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu’ na çalıştığı bildirilmesi gerektiği halde, kuruma bildirilmeyen, “kaçak işçi” olarak tabir edilen birçok kişi bulunmaktadır. Bu durumlar işçinin bilgisizliği, işverenin prim yatırmak istememesi ya da daha düşükten yatırmak istemesinden hatta bazı durumlarda işçinin maaşından kesilecek prim nedeniyle daha düşük ücret almaması için işverene SGK’ ya bildirmemesini teklif etmesinden dolayı kaynaklanabilmektedir. Hizmet tespit davası bu noktada devreye girmektedir.

31.5.2006 Tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’ nun 86/9 maddesine göre Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır

Bu maddeye göre işyerinde sigortasız olarak çalıştırılan veya kurumca tespit edilemeyen işçiler hizmet tespit davası açarak geriye dönük olarak sigortalılığın tespiti isteyebilirler. İşçi tarafından açılan davalarda, işveren ve sosyal güvenlik kurumu davalı taraf olarak gösterilmektedir. Sosyal güvenlik kurumunun feri müdahil olarak taraf gösterilmesi tartışmaları devam etmekle şu an itibari ile davalı göstermek yerindedir. Hizmet tespit davalarında  sigortalılığın tespitini isteyen işçi sigortalılığını her türlü delille ispat edebilir. İşçi göstereceği tanıklar ve destekleyeceği diğer deliller ile açtığı davasını ispat edebilir. Bu dava kamu düzenine ilişkin olduğu için hakim işçinin işyerinde gerçekten sigortalı olup olmadığının tespitini kendiliğinden araştırmakta ve delilleri buna göre değerlendirmektedir.

Hizmet Tespit Davası Zamanaşımı

Hizmet tespit davaları 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Sigortalılığın tespitini isteyen işçi hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde dava açmalıdır. Aksi halde hak düşürücü süre mahkeme nezdinde kendiliğinden gözetilecek bir husus olduğundan  dava açma hakkını kaybetmektedir. Ancak bazı durumlarda hak düşürücü süreler kesilir. Bu durumlar Yargıtay kararları ve doktrindeki görüşlere göre ortaya çıkmıştır.

Hizmet tespit davasını işçi kendisi, işçi ölmüş hak sahibi olan eşi çocukları ve anne babası açabilir. Hizmet tespitini isteyen işçi davayı kazanırsa SGK tarafından hesaplanan primleri,  gecikme zammı ve idari para cezası şeklinde işverenden tahsil edilir. 

Sigortam yatırılmıyor ne yapabilirim? İşveren sigortamı yapmamış, başlatmamış. Ne yapabilirim? diyorsanız ve iş yerinde sigortasız çalıştırılmışsanız, Mıhcı Hukuk Bürosu ile avukatımızdan hukuk yardımı ile hizmet tespit davası açarak sigortalılığınızı tespit ettirmenizi öneririz. 

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: