Havacılık Hukuku

Havacılık Hukukunda Tanım ve Kapsam

Hava sahası ve ondan yararlanma ile ilgili bütün hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Hava hukukuna kısaca havacılık adıyla anılan havada ulaşım ve ona bağlı ilişkileri inceleyen kurallardan başka, havadan ses ve elektrik dalgalarını aktaran telgraf-telefon, radyo, televizyon gibi her türlü iletişim ve haberleşme yöntemlerine ilişkin kurallar ile meteorolojiye ilişkin kuralların da girdiği görülmektedir.

Günümüzde de geçerliliğini koruyan uluslararası havacılık alanında bir Anayasal hükme sahip olan Şikago sözleşmesi, çeşitli değişiklik ve güncellemelerle modern havacılığı düzenlemektedir. Havacılık hukuku, Uluslararası hukuk ile bu kavrama uygun Ulusal hukuk çerçevesinde oluşmak zorundadır. Bu zorunluluk üye 188 ülke için geçerli olup üye ülkeler, var ise farklı uygulamaları tüm üye ülkelere bildirmekle yükümlüdürler. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi havacılığı düzenleyen en önemli sözleşmedir. Ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşme, sözleşmeye taraf 188 ülkeye karşılıklı sorumluluk yüklemektedir.

Havacılık hukuku, milyonlarca sayfadan oluşan hedefi, ortak hükümler çerçevesinde her yer ve şartta aynı sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde benzer ya da birbirinden farklı olmayan davranışların uluslararası kurallar ile yönlendirilmiş davranış biçimlerinin yaratılmasını hedefleyen bir hukuktur.Uluslararası alanda havacılığı düzenleyen 3 temel sözleşmeden bahsedebiliriz; uluslararası sivil havacılık sözleşmesi, uluslararası hava transit anlaşması, uluslararası hava ulaşım anlaşması.

Havacılık Hukukunda Amaç

7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan, Uluslararası Sivil Havacılık sözleşmesi birinci maddesinde sivil havacılık gerekliliği şu şekilde anlatılmıştır; ‘’Milletlerarası sivil havacılık müstakbel inkişafının, dünya devletleri ve milletleri arasında dostluk ve anlayış yaratmaya ve muhafazaya büyük ölçüde yardım edebileceğini; bunun suistimali ise genel güvenliğe bir tehdit teşkil edebileceği; ihtilafları bertaraf etmenin ve dünya sulhunun dayandığı devletler ve milletlerarası işbirliğini teşvikin arzuya şayan olduğunu göz önünde tutarak; aşağıda bulunan hükümler Milletlerarası Sivil Havacılığının emin ve muntazam bir tarzda inkişaf edebilmesi ve hava ulaştırma servislerinin müsavi imkanlar esası üzerine tesisi ile sağlam ve ekonomik bir şekilde işletilebilmesi için bazı prensip ve düzenler hususunda mutabık kalmışlar ve bu maksatla işbu anlaşmayı akit eylemişlerdir.’’

Türk Sivil Havacılık Kanununda Sık Karşılaşılan Terimler ve Tanımları

Türk Hava Sahası: Türkiye Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki saha.

Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araç.

Devlet Hava Aracı: Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçları.

Türk Sivil Hava Aracı: Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk Devletine veya kamu tüzel kişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçlar.

Havaalanı: Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yer.

Ferry Uçuş: Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınması ve kiralanmasında  tescil işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılan uçuşlar ile uçuşa elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuş.

Mıhcı Hukuk Bürosu, hava ve havacılık hukuku alanlarında üst düzey hukuki hizmeti verebilecek altyapı ve deneyime sahip kadrosu ile yıllardır çalışmaktadır. İçerisinde uluslararası hukuk, ticaret hukuku, iş hukuku gibi birçok hukuk alanını da içeren havacılık hukukunda kaliteli hizmet alabilmeniz adına tecrübeli, yabancı dile hakim, çeşitli hukuk dallarında bilgili ve tecrübeli avukat kadrosuna sahip bir avukatlık bürosundan yardım ve danışmanlık hizmeti sağlamalısınız. Mıhcı Hukuk Bürosu Rusça, İngilizce, Arapça ve Fransızca hukuki hizmeti sorunsuz verebilmekte olup envai çeşit hukuk dalında yeterli tecrübeye sahip avukata ile çalışmaktadır.

Havacılık Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler:


-Hava iş hukukundan doğan davalar

-Hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları

-Hava kazalarından doğan ceza davaları

-Uçak kazasından doğan sigorta davaları

-Hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve ayni hak davaları

-Yeryüzünde bulunan üçüncü kişilere karşı sorumluluk davaları

-Rekabet hukuku davaları

-Hava gemisi ve hava taşıma sigortalarının denetlenmesi

-Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde hava taşımacılığının denetlenmesi ve düzenlenmesi

-Havalimanı gümrüksüz ve gümrüklü alan işletme, alt işletme, kira-hizmet sözleşmeleri

-Hava araçları finansmanı ve teminatlandırma işlemleri

-Hava personeli sözleşmeleri

-Hava taşıma şirketlerine ticari danışmanlık

-Offset  sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi

-Yabancı personeli istihdamı ve sorumluluk hukukunun denetlenmesi

-Uçak tedarik sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: