Güncelleme Tarihi:
Hakaret Suçu ve Cezası TCK 125
Hakaret Suçu ve Cezası TCK 125

Hakaret; onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış olarak tanımlanmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Şerefe karşı suçlar başlıklı 8.bölümünün 125.maddesinde bu tür bir eylem hakkında cezai işlem öngören hakaret suçu belirtilmektedir.

Hakaret suçu TCK 125, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir eylem veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.

Hakaret sözle yapılabileceği gibi, yazılı, sesli ve ya görüntülü şekilde de işlenebilmektedir. Bu nedenle sosyal ağlarda (Facebook, Twitter vb.) yapılan yazışmalarda içeriğine göre hakaret oluşturabilmektedir.

Hakaret Suçu Türleri (Türk Ceza Kanunu Madde 125)

Basit ve nitelikli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım neticesinde de bu suçu işlemiş olan kişiye de hükmolunacak ceza da değişmektedir. Böylelikle bu suç çeşitleri şunlardır,

1-Basit Hakaret Suçu;

Suçun temel hali olup bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte eylemlerde bulunan ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı gerçekleştirmektir. Bu suçu işleyen kişi hakkında uygulanacak ceza ise üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

2-Nitelikli Hakaret Suçu;

Kanunda özellikle belirtilen bazı hakaret suçu hallerinin varlığı halinde bu suçu işleyen kişinin cezasının alt sınırı bir yıldan az olmamaktadır. Kanunda belirtilen bu nitelikleri haller ise şunlardır;

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret,
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenen hakaret,
 • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenen hakaret.

Hakaret Suçu ve Unsurları

Hakaret suçu türlerinin oluşabilmesi ve bu suç ile ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken unsurlar mevcuttur. Böylelikle suçun unsurları yani suçun oluşması için gerekli maddeler şunlardır;

 1. Fail, bilerek ve isteyerek işlemiş olması gerekmektedir.
 2. Kişi muhatap alınarak işlendiği gibi gıyapta da işlenebilinmektedir. Ancak gıyapta oluştuğuna dair bir durumun varlığının ispatı ve failin cezalandırılması için fiilin mağdurun gıyabında ve en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir.
 3. Suçu işleyen kimse yani fail herkes olabilmektedir.
 4. Mağdur, herkes olabilmektedir. Ancak ölüler bu suçun mağduru olamamaktadırlar. Çünkü ölülere karşı yapılan hakaret, kişilerin hatırasına hakaret suçunu oluşturmaktadır.
 5. Yargı mercileri veya idari makamlara yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamındaki kişilerle ilgili olarak somut beyanlar ya da hakaret suçu kapsamında değerlendirilebilecek olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde değerlendirmelerin gerçek veya somut olaylara dayandığı durumlarda fail hakkında ceza verilmeyebilinmektedir.

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125)

Hakaret suçu cezası, suçun türleri ile bağlantılı olarak değişiklik göstermektedir. Basit hali için üç aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Nitelikli hali ile ilgili olarak verilecek ceza için ise asgari bir ceza alt basamağı belirtilmiştir. Buna göre nitelikli hali için verilecek ceza bir yıldan az olmamaktadır.

Eylemin alenen işlenmesi durumunda ise genel olarak hakaret suçu için verilecek ceza 1/6 oranında arttırılarak verilmektedir. Hakaret eylemindeki bu aleniyetin oluşması için, üç kişinin bulunması yeterlidir. Bu nedenle sosyal platformlardaki özel mesajlar haricindeki hakaretlerde, ceza arttırılarak verilmektedir.

Hakaret suçu ile ilgili verilecek cezanın verilmediği ya da azaltıldığı durumlar da mevcuttur. Bu durumlar ise şunlardır;

 1. Hakaret suçu mağduru, kendi haksız hareketi ile bu suça neden olmuş ise haksız hakaretin ağırlığına göre hâkim, failin cezasını azaltabileceği gibi gerektiğinde tümüyle kaldırabilmektedir.
 2. Kişi, kendisine karşı işlenen kasten yaralama suçuna tepki olarak hakaret suçu işlediği takdirde de kişi cezalandırılmamaktadır.
 3. Karşılıklı hakaret hallerinde de hâkim, kimin neden olduğunu dikkate alarak taraflardan her ikisi veya birisi hakkında verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza da vermeyebilmektedir.

Hakaret Suçu ve Şikâyet

Genel olarak şikâyete bağlı suçlardandır. Yani bu suç dolayısıyla mağduriyet yaşadığını düşünen kişi, bu eylemin kendisine yöneltildiği andan başlayarak altı ay içerisinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına şikâyetini bildirerek suç duyurusunda bulunmalıdır.

Hakaret suçu şikâyeti için öngörülen bu altı aylık süre hak düşürücüdür. Yani bu süre zarfında yetkili makamlara şikâyette bulunulmadığı takdirde kişi bu hakkını kaybetmektedir.

Nitelikli  hallerinden kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun şikâyeti ve sonucunda ceza davası açılması herhangi bir şikâyete bağlı değildir. Yetkili makamlara şikâyetin ulaştığı takdirde herhangi bir hak düşürücü süreye tabi olamadan ceza davası açılarak suçlunun ceza alması sağlanmaktadır.

Ayrıca mağdur, şikâyette bulunmadan öldüğü takdirde veya ölmüş olan kişinin hatırasına karşı bu hal işlendiği durumlarda da ölenin ikinci dereceye kadar üst soy ve alt soyu eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilinmektedir.

Sonuç olarak, hakaret suçu mağduru olduğunu düşünen herkes ya da bu suçun fail olduğu iddia edilen herkes başarılı ve iyi bir ceza avukatına başvurarak taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayabilecektir. Böylelikle hem failin ceza alması sürecini hızlandırabileceğiniz gibi hem de bu suçu işlemediğini düşünmenize rağmen faili olarak görünmeniz durumunda bu suça ilişkin savunmanızı en iyi şekilde yaparak ceza almamanız ya da asgari bir seviyeden ceza almanız sağlanılabilinecektir.

Yazıyı Paylaş
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 1. 17 Mayıs 2017

  servis şoförüyüm. bir veli çocuğunu 10 dk geç bırakmam nedeni ile arayıp bana küfretti bu sırada araç kullandığım için telefon hoparlördeydi ve iki arkadaşım da küfre tanık oldu ceza davası açabilir miyim ceza çıkar mı

  • 21 Mayıs 2017

   merhaba, savcılık şikayet dilekçesi ile şikayette bulunursanız ve tanıkları belirtirseniz yüksek ihtimalle hakaret suçundan ceza çıkacaktır.

 2. 23 Mayıs 2017

  Merhaba geçen sene trafikte giderken bir bayan tarafından kontrolsüz ce trafikte sıkıştırıldım ailem çocuğum arabadaydı kaza yapmama neden olacaktı ben ışıklara gelince yapmaya çalışıyorsun dedim tabi aracının camları kapalıydı beni tahrik edecek el kol hareket lerim sergiledi ve tahrike oldum bende küfür ettin lakin terbiyesiz ahlaksız adında kendisine bu sefer kamera ile çekmeye başladı otobüs şoförüde geldi bana kendisinde riske soktuğunu ama kadın oldugu için boşvermemi söyledi lakin ciddi kazaya sebebiyet verecekti bende kadını WhatsApp trafik hattına çekmiş olduğum resimlerim ile şikayet ettim bayanın kendiside şikayette bulunmuş nitekim benim ettiğim şikayet kabul buyur mamış WhatsApp tan alınan şikayetlere bakılmıyormuş artık tabi ben bunu geç öğrendim lakin müşteki konumuna düştüm bayanın şikayeti kabul olmuş uzlaşmayla istemedim haklı iken bence haksız duruma düştüm uzlaşma talebide 3000 TL barınağa bağışlamamdı bu durum dan ne çıkar efendim

  • 23 Mayıs 2017

   İspat aracı olarak video çektiğini söylemiştiniz. Küfrettiğinizi ispat ederse hakaret suçundan ceza alırsınız.

 3. 12 Ağustos 2017

  Watsapp grubu üzerinden ağır hakaret aldım durduk yere nasıl şikayetçi olabilirim kanıtlarım var.

  • 16 Ağustos 2017

   İspatlarınız ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilir veya direk olarak bir avukat ile çalışabilirsiniz.

 4. 13 Ağustos 2017

  MERHABA İŞYERİNDE BERABER ÇALIŞTIĞIM İŞ ARKADAŞIM İLE DEVAMLI BİR TARTIŞMA AŞAMASINDAYIZ BEN DAHA İYİ ÇALIŞIYORUM DİYEREK DEVAMLI KENDİNİ ÖVMEKTE VE YAPTIĞIM İŞİ SAYGISIZCA ELEŞTİRMEKTEDİR.ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE 7. YILIM ONUN İSE 3. YILI İŞ İLE İLGİLİ TARTIŞMAMIZ KİŞİSELLEŞTİ VE FARKLI TARAFLARA KAYDI BEN KAPALI BİR BAYANIM VE DIŞ GÖRÜNÜŞÜM İLE İLGİLİ LAFLAR ETTİ KAPALILIĞIMA LAF ETTİ VE BUNUN ÜSTÜNE BAŞKA ARKADAŞLARA İSMİMİ VERERK BUGUN YOK RAHATIZ OHHH DİYORMUŞ VE YENİ GELEN ARKADAŞLARA İSE BURDA BİR İYİLER VAR BİR KÖTÜLER İYİLERİ SECERSEN YÜKSELİRSİN KÖTÜLERİ SEÇERSEN ALÇALIRSIN DİYORMUŞ VE BİR BAŞKA ARKADAŞIMINDA YİNE AYNI ŞEKİLDE ÖZEL HAYATINA KARIŞIP İNSANLAR HAKKINDA AHLAKSIZ PİSLİK BEN ONLARLA ARKADAŞLIK KURMAM DEYİP ORTALIKTA KONUŞUP DURMAKTADIR.BUNUN İÇİN NE YAPILABİLİR BİRDE BU KİŞİ HAMİLE DİR.BEN DE BİR BEBEĞİN FITRATI ANNE KARNINDA BAŞLADIĞI İÇİN ONA DEDİMKİ HAMİLESİN KARNINDAKİ ÇOCUĞU DÜŞÜN DEDİM ÇÜNKÜ BENDE ANNEYİM NE YANIMDA BİRİSİ HAKKINDA KÖTÜ KONUŞTURURUM NE SAYGISIZLIK YAPTIRIRIM BU LAFIDA ÇOCUĞU İÇİN BÖYLE SAÇMA LAFLARDAN BÖYLE KENDİNİ ÖVMELERDEN VAZGEÇMESİ İÇÖİN SÖYLEMİŞİMDİR.İŞ VERENİMLE KONUŞACAĞIM VE GEREKİRSE ÜST YÖNETİM LE GERÇEKTEN ÇOK UKALA VE BENCİL BİR İNSAN SAHİTLERİM VAR BU DAVANIN BANA SONUCU NE OLUR LÜTFEN KAPALILIĞIMA LAF ETTİĞİNDEN BERİ BENDE TAHAMMÜLSÜZLÜK BAŞLADI ACİL CEVAP SAYGILAR

  • 16 Ağustos 2017

   Eleştiriler hakaret olarak kabul edilmez. Burada belirttiğiniz ahlaksız pislik hakaret olarak değerlendirilebilir.

 5. 27 Eylül 2017

  Merhaba bana da yardımcı olursanız sevinirim erkek arkadaşım bana borcu var isteyince engelliyor beni açtırıyorum ve bana or…. fa..ş. gibi küfürler ediyor ne yapa bilirim yardımcı olursanız

  • 2 Ekim 2017

   Küfürlere karşı bir veya iki tanık bulup hakaret suçundan dolayı savcılık şikayetinde bulunabilirsiniz.

 6. 22 Kasım 2017

  Mrb akbank musteri temsilcisini telefonla aradim biraz bilgi aldiktan sonra bana geri zekali dedi ve bunun kaydi bende var telefonumda ses kaydedici var ne yapmam gerekir tesekkurler

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, müşteri temsilcisi kişi hakkında cezai soruşturma başlatılması için emniyet birimlerine veya doğrudan savcılığa başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun yanında zarara uğramışsanız kuruma ve müşteri temsilcisi kişiye karşı maddi ve manevi tazminat taleplerinizi dava edebilirsiniz. Hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. 4 Ocak 2018

  İş yerinden tanıdığım ancak çok samimi olmadığım biri ile telefonda konuşurken konustugum kişi anlatmak istediğimi yanlış anlayarak sinirlendi ve bi anda ana avrat küfretti telefonu kapattı ne yapabilirim telefonla konuştuğum için bu kayıtları çıkarabilirmiyim

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, emniyet birimlerine veya doğrudan savcılığa giderek durumu bildirebilirsiniz. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 8. 28 Şubat 2018

  Ben 6 yillik ciddi bir iliskimde aldatildim. Psikolojik bir yikim yasadim ve hem eski sevgilime ve hem de beni aldattigi adama email, mektup seklinde hakaretler ettim. Ayrica tum arkadaslarina ve aile uyelerine yine sosyal medya uzerinden ne kadar alcak, serefsiz olduklarini yazarak (tum olayin detayiyla) hakaret ettim (bu hakaret midir bilmiyorum). Bu durumda sikayetci olurlarsa durum ne olur?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, hakkınızda şikayette bulunulduğu taktirde hakaret suçundan (nitelikli haller de mevcut) cezai süreç başlatılır. Süreci bir avukatın hukuki yardımı ile sürdürmeniz yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. 9 Mart 2018

  Merhabalar bana hakaret davası açan birinin numarasını bulup iletișime geçmemin bir sakıncası var mı hukuki acıdan. Arayıp özür dilesem șikayetini çekmesi için

  • 26 Kasım 2018

   merhaba, soruşturma ve kovuşturma evresinde sulh yoluyla mağdurun şikayetçi olmaktan vazgeçmesini sağlayabilirsiniz. Hukuki açıdan yeni bir hakaret, tehdit, şantaj vb. durumlara yol açmadığınız takdirde aramanızda sakınca bulunmamaktadır. Daha detaylı hukuki bilgi ve dava dilekçe işlemleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 10. 26 Mart 2018

  Merhaba ben whatsab üzerinden arkadaşımla tartıştım cumhurbaşkanının sözüne karşı isim vermeden bunu söyleyen kâfirdir dedi bende bundan dolayı ona hadsiz köpek vatan haini mal gibi hakaretler yaptım beni şikayet etmiş ben o lafı cumhurbaşkanına demedim diye inkâr ediyor ben ceza alırmıyım sizce

  • 19 Kasım 2018

   merhaba, hakaret suçu kapsamında soruşturma göreceksiniz. Davacının Cumhurbaşkanına karşı söylediği sözleri inkar edip etmemesi sizin davanız açısından önemli değildir. Davacı tarafın sizin hakaretinizi ispatı mümkün gözüktüğünden, Avukat yardımı almanızı tavsiye ederiz. Avukatlık işlemleri ve daha kapsamlı bilgi için bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

 11. 3 Nisan 2018

  Merhaba ;
  Bir mağazada satış temsilcisiyim.Müşterim bana hakaret etti.Sen dolandırısın sen 0-6 yaş grubundasın gibi ağır hitamlarda bulundu. Mağazamda rahat çalışamıyorum. Nasıl bi dava açarım? Cezası ne olur..

  • 16 Kasım 2018

   merhaba, sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Sizin olayınızda hakaret alenen işlendiğinden ceza altıda bir oranında artırılır. Savcılığa suç duyurusunda bulunup hakaret suçundan yargılanmasını sağlayabilirsiniz. Dava açma ve takip işlemleri ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 12. 2 Temmuz 2018

  Kardeşimin ayrıldığı eşi, benim hakkımda sevgilisine msj atarak hakkımda o….. u kelimesini kullanmıştır. Ayrıca aile sırlarımı ve hakkımızdaki bir çok şeyi bu adama anlatmıştır. Şimdi ayrılmışlar ve adam ona ulaşamadığı için bizi kışkırtmak adına bu msjları kardeşimin aldatıldığını kanıtlayarak bizim hakkımızda ki yazışmaları bizlere gönderiyor ben de kızıma ve bana bişey olur diye korkar oldum özel hayatıma müdahale söz konusu ne yapabilirim lütfen yardımcı olun avukat tutabilecek maddi gücüm yok

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, konuyu emniyet birimlerine veya doğrudan savcılığa bildirmeniz yararınıza olacaktır.

 13. 24 Ekim 2018

  Merhaba Yardımcı olursanız sevinirim. Bir milletvekiline whatsupp üzerinden vatan haini ve adi herif seni gibi 2 cümle kullandım, fakat telefon numarasını sosyal medyadan birisi tarafından payşaşıldıgı icin emin olmamakla birlikte bu cümleleri yazmış bulundum. Polis ifadeye cagırdı ve sordu bende evet yazdım o anki sinirle ve görüntülere istinaden bunları yazdığımı söyledim, simdi bana mahkemeden yazı geldi 1.asliye ceza mahkemesinde duruşmam var, açıkcası tedirginim ve korkuyorum ne olacagını nasıl karar çıkacagını bilmedigim icin.

  • 25 Ekim 2018

   Merhabalar, işlediğiniz eylem hakaret suçu kapsamına girmektedir ve duruma göre hakaret suçunun daha fazla ceza gerektiren nitelikli halinden yargılanmanız söz konusu olabilir. Size duruşma sürecinde avukat desteği almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: