Güncelleme Tarihi:
Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası TCK 155
Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası TCK 155 

Güveni kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı suçlar başlığının altında ve 155.maddede düzenlenen suç tiplerindendir. Emniyeti suiistimal olarak da adlandırılmaktadır.

Güveni Kötüye Kullanma ve Türleri TCK 155

Suç, işleyen kimse ile mağdur arasındaki ilişkinin boyutu açısından değerlendirildiğinde basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-Basit Güveni Kötüye Kullanma TCK 155/1

Suçun temel halidir. Başkasına ait olan ancak muhafaza etme yani koruma veya başkasının yararına olarak kendisine devredilenler üzerinde muhafaza ya da devir amacının dışında veya devir olgusunu inkâr ederek kendi lehine olarak menfaat elde etme şeklinde düzenlenen suç tipidir.

2-Nitelikli Güveni Kötüye Kullanma TCK 155/2

Kanunda ayrıca belirtilen bazı hallerin varlığı halinde güveni kötüye kullanma suçu işlenmesiyle nitelikli işlendiği varsayılmaktadır. Ayrıca nitelikli hali, bu suçu işleyen kimse açısından daha ağır cezayı öngörmektedir. Kanunda belirtilen nitelikli güveni kötüye kullanma suçu halleri ise şunlardır;

 • Meslek ve sanat ilişkisi neticesinde işlenmiş olduğu hallerde,
 • Ticaret veya hizmet ilişkisi neticesinde işlendiği hallerde,
 • Hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, güveni kötüye kullanma suçu başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş olduğu durumlarda işlenmesi hallerindedir.

Güveni Kötüye Kullanma ve Unsurları

Güveni kötüye kullanma suçu TCK 155 türlerinin oluşabilmesi ve güveni kötüye kullanma suçu ile ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılabilmesi için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken bazı unsurlar mevcuttur. Böylelikle güveni kötüye kullanma suçu unsurları şunlardır;

 1. Suça konu olan malın hangi özelliğe sahip olacağı belirtilmiş olmasa da uygulamada taşınır mal olması gerekmektedir.
 2. Konu olan malın başkasına ait olması gerekmektedir.
 3. Suça konu olan malın devri karşı tarafa hukuken geçerli bir rıza ile verilmesi gerekmektedir. Çünkü mağdurun rızasının olmadığı durumlarda hırsızlık suçu oluşmaktadır.
 4. Suçun oluşabilmesi için malın karşı tarafa devriyle malın üzerindeki tüm hâkimiyet karşı tarafa geçmesi gerekmektedir.
 5. Fail, söz konusu malın üzerinde satmak, rehin etmek, kullanmak ve tüketmek, değiştirmek ve başkalaştırmak, bağışlamak gibi eylemler gerçekleştirmelidir.
 6. Suçta devri inkâr etmekten anlaşılması gereken; malın devredildiği kişinin malın sahibine cevap vermemesi, iletişimini kesmesi ve malı gizlemek için gerçek dışı ifadelerde bulunmasıdır.
 7. Fail, suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştiren ve suça konu malın zilyedi olan yani elinde bulunduran kimsedir.
 8. Suça konu olan malın devrinin şekli önemli değildir. Kanuna veya mahkeme kararına dayanarak ya da idari işlem, sözleşme gereği de devir gerçekleşebilmektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası TCK 155

Güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin olarak verilecek olan ceza, somut olayda hangi halinin işlendiğine bakılarak karar verilmektedir.

Suçun basit halinde, sanık altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Nitelikli hallerinde ise bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Ayrıca bazı hallerde suçtan dolayı ceza verilmemekte ya da hâkim tarafından cezada indirim takdir edilmektedir. Bu haller şunlardır;

 1. Ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin, üstsoy veya altsoyun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, aynı konutta beraber yaşanılan kardeşlerden birinin zararına işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında ceza verilmemektedir.
 2. Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikâyet üzerinde verilecek olan ceza, yarısı oranında indirilmektedir.
 3. Suç tamamlandıktan sonra ancak hakkında ceza davası açılmadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen karşılaması sonucunda verilecek olan cezanın üçte ikisine kadarı indirilmektedir.
 4.  Fail, kendisine verilmiş olan malı, sahibinin borcuna mahsup ederek menfaat elde ettiği durumlarda ise borçlunun rızası ile devrettiği mallar üzerinde gerçekleştirdiğinden herhangi bir ceza verilmemektedir.

Güveni Kötüye Kullanma ve Şikâyet

Güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin şikâyette bulunma ve dava açılması işlemleri, güveni kötüye kullanma suçu türleriyle bağlantılı olarak farklılık göstermektedir.

Türlerden basit şeklinde şikâyet üzerine olayın meydana geldiği andan itibaren altı ay içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet edilerek suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü olup bu sürede şikâyet gerçekleşmediği takdirde daha sonrasında bu suçtan mağdur olduğunuza ilişkin suç duyurusunda bulunmanız şüpheli hakkında herhangi bir yaptırıma neden olmayacaktır.

Nitelikli halinde ise bu suçun işlendiğine ilişkin şikâyetin ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşmasıyla kendiliğinden ve herhangi bir süreye bağlı olmadan soruşturma işlemleri yapılarak ilgili ceza davası açılmaktadır.

Sonuç olarak, güveni kötüye kullanma suçu TCK 155 mağduru ya da faili olduğunuz her iki durumda da başarılı ve mevzuata hâkim bir ceza avukatından yardım alarak talepleriniz doğrultusunda işlemlerinizin yapılmasını istemek en doğru ve akıllıca çözüm yoludur.

Yazıyı Paylaş
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares
 1. 17 Mayıs 2017

  İşçimiz geçen hafta işten çıktı ve iş nedeni ile verdiğimiz tüm malzemeler telefon laptop vs. getirmedi. burada güveni kötüye kullanma suçu oluşur mu?

  • 20 Mayıs 2017

   merhaba, bu durum tck 155 güveni kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilir. Hatta bu suçun hizmet ilişkisi içinde işlenmesi tck 155/2 olarak ağırlaştırıcı sebeptir.

 2. 4 Temmuz 2018

  Merhaba işten cıkarıldım kıdem tazminatım verilip ihbar mesai izin hak alacaklarımın hiç birini alamadım pazarlamacıyım iş mahkemesine verdim bilirkişi 20 bin tl alacağım olduğu yönünde rapor hazırladı şirket beni savcılığa vermiş güvenikötüye kullanma ve dolandırıcılık 2000 tl gibi bir rakam için ifademde pazarlamacı olduğumu hapis hakkımın saklı olduğunu belirttim savcıya verileri 1.5 yıl oldu bir haber yok ben hapis hakkımı kullanamazmıyım alacaklı taraf benim kanaatiniz nedir acaba teşekkürler

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, alacağınıza karşılık şirket mal varlığını hapis hakkına konu edemezsiniz. BU durum aleyhinize işler. Alacağınızı hak kaybına uğramadan alabilmeniz ve hakkınızda başlatılan cezai süreci lehinize sürdürebilmeniz adına bir avukatın yardımına başvurmanız sizin için iyi olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: