Gümrük İthalat İhracat Hukuku
Ülkeye giren ve çıkan eşyaların denetimini Devlet gümrük sayesinde yapar. Bu denetimin vergilendirme amacının yanında yasadışı giriş – çıkışı engelleme amacı da yer alır. Gümrük Hukuku buradan doğan uyuşmazlıkların düzenlendiği alandır.
Günümüzde Uluslararası Ticari ilişkilerin artmasıyla Gümrük Hukuku önemli bir boyut kazanmıştır.

İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukukunda düzenleme alanı bulmuştur. Dış ticaret Türkiye’de Gümrük Kanuna göre düzenlenmektedir. Her türlü ithalat ve ihracat bu kanunda öngörülen şekilde gerçekleştirilmek durumundadır. Bilindiği üzere Türkiye’de ithalat ve ihracat işleri Devlet tarafından önemsenmekte ve desteklenmektedir. Bu kapsamda bir takım vergi kolaylıkları ve hibeler söz konusudur. Devlet dış ticaretin aksamasını istememektedir ve buna yönelik olarak fuar katılım desteği, pazar araştırma desteği, navlun teşviki desteği, yurtdışı ofis- depo vb. çalışma ortamı desteği gibi destekler sunmaktadır. Bu yardımlar ihracat ve ithalat işleri ile uğraşan kişi veya şirketler için önemli imkanlardır ve bundan faydalanmaları için izlemeleri gereken hukuki prosedürler söz konusudur. Mıhcı Hukuk olarak Gümrük ve Dış Ticaret Hukukunun her alanında deneyimli avukatlarımızla ilgili süreçler konusunda müvekkillerimize danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’de Gümrük ve İthalat – İhracat Hukuku kapsamında bir uyuşmazlık ortaya çıktığı zaman bunun temel düzenlemesi Gümrük Kanunu içerisinde yer alsa da bu kanunun yanında Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin hükümler; Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Tebligat Kanunu ve bir ok başka kanun hükümleri birarada değerlendirilmelidir. Uyuşmazlıkla ilişkili olan herhangi bir mevzuat hükmünün atlanılması veya yanlış merciye itiraz – süre aşımı gibi durumlarda telafisi güç zararlar meydana gelebilir. Bu nedenle kişilerin hukuki yardım taleplerini tecrübe sahibi ve hızlı değişen mevzuatı sürekli takip eden avukatlara yöneltmeleri önem arz eder.

Dış ticaret işinde gerçekleştirilecek faaliyetler ve yatırımlar ilgili mevzuat hükümlerine ve usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. İthalat veya ihracat işi ile iştigal eden vatandaşlar burada kasıtlı veya ihmali davranışları sonucu yahut idarenin hatalı değerlendirmesi sonucu cezai veya mali yaptırımlarla karşılaşabilirler. Böyle bir durumda insanların ticari hayatlarını önemli derecede etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber dış ticaret sonrası ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların da uluslararası düzeyde hukuki bir zemin oluşturularak çözüme kavuşturulması da ciddi bir hukuki takip ihtiyacı doğurmaktadır.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukukunun önemli bir kısmı da taraflar arasındaki satış sözleşmesinden doğan borçlarını ifa ederken söz konusu olan taşıma işleri ile ilgilidir. Bu taşıma hava, deniz ve kara yolları ile söz konusu olabilir. Her bir taşıma yolunun mevzuatta ayrı ayrı hükümleri vardır ve bu alandan çokça karma sözleşmeler doğmaktadır.

Gümrük İthalat İhracat Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 1. Uluslararası Alım – Satım Sözleşmeleri Hazırlanması, Denetlenmesi ve Güncellenmesi İşlemleri
 2. Taşıma Sözleşmeleri Hazırlanması, Denetlenmesi ve Güncellenmesi
 3. Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, Danışmanlık ve Dava Takibi
 4. Eksik Evrak – Belge Çözümleri
 5. Antrepolarda ve Depolarda Bulunan ve Haczedilmiş Olan Eşya ile İlgili Takiplerin Yapılması
 6. Gümrükte Uzlaşma Süreçlerinin Yönetimi ve Takibi
 7. Yerli ve Yabancı İthalat ve İhracatçılara Gümrük – Dış Ticaret Mevzuatı ve İlgili Sürecin İşleyişi Hakkında Danışmanlık Hizmeti
 8. Gümrük Beyannameleri İşlerinin Hazırlanması ve Takibi
 9. Kaçakçılık Fiillerinin Herhangi Birisinin İşlendiği İddiasıyla Yapılan Suç Duyuruları ile İlgili Dava Takibi
 10. Serbest Bölgeler ile İlgili İşlemlerin Takibi ve Danışmanlık
 11. Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Takibi ve Gümrük Mevzuatına Uygunluğunun Denetlenmesi
 12. El Konulan Eşyaların Müsaderesi ve Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Süreçlerinin Yönetimi
 13. Gümrük Hukuku Mevzuatından Doğan Para Cezalarına İtiraz ve Gerekli Mercilere Sunulacak Dilekçelerin Hazırlanması

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: