Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku
Teknolojinin, buna bağlı olarak ticaretin gelişmesiyle birlikte şirketlerin insanlarla ve şirketlerin   diğer şirketlerle olan etkileşimi artmıştır. Bu etkileşim ayırt edici nitelikte olan fikri hakların korunmasını gerekli kılmıştır.  Bu gerekli koruma Fikri ve Sınai Mülkiyet hukukunun ilgili mevzuatına göre yapılır. Bu koruma marka, patent , faydalı model ve eserler için olmaktadır.

Marka KHK’nın tanımına göre bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan şeydir. Markanın en önemli özelliği ayırt ediciliktir. Koruması için 10 yıllık süre öngörülmüştür ancak bu , sürenin sonunda yapılacak taleple sınırsız olarak uzatılabilmektedir.

Marka hukuku ile ilgilenen bir avukat, marka ile bağlantılı olan alan adlarının incelenmesini de yapar. Markanın başvurusu yapılmadan önce markayı ulusal ve uluslar arası arenada araştırarak ayırt edicilik unsurunu kontrol eder. Marka hakkında müvekkile danışmanlık hizmeti verir, marka için tescil başvurusu yapar.  Marka hakkına tecavüz eden eylemlerin engellenmesi için gerekli önlemleri alır. Bu markaların iptali için itiraz işlemlerini gerçekleştirir.  Resmi marka bültenini takip ederek ilgili bilgileri müvekkile güncel olarak sunar.

Endüstriyel Tasarım görsel olarak farklı olan, estetik özelliğe sahip tasarımlardır. Bunların korunması için süre 25 yıldır. Koruma talep edilebilecek tasarımların hangi unsurları içermesi gerektiğini öğrenmek için, tescil işlemleri için, ret kararlarına itiraz etmek için fikri sınai mülkiyet hukuku avukatı hukuki destek sağlar.

Patent yeni olan, tekniğin bilinen durumundan bir adım ileride olan ve sanayiye uygulanabilecek olan buluşlar için verilmektedir. Koruma süresi 20 yıldır ve bu süre sonunda buluş herkesin kullanımına açık hale gelir. Tekniğin bilinen durumundan bir adım ileride olma özelliği olmayan buluşlar faydalı model olarak adlandırılır. Bunlar için koruma süresi ise 10 yıldır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku eserleri de korumaktadır. Yaratanın subjektif unsurlar kattığı eserlerin maddi ve manevi haklarının tümüne telif hakkı denir. Bunları ihlal eden kişilere karşı dava açılabilir.

Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku avukatının yaptığı diğer bazı işlemler şunlardır:

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili doğan bir uyuşmazlıktan doğan davaların takibini yapmak, bu konuda danışmanlık hizmeti vermek
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakkına tecavüz olması durumunda tecavüz önlemek, durdurmak
 • Tecavüze konu eşya üzerinde arama el koyma kararının almak, bu durumdan kaynaklanan maddi-manevi tazminat, aynı durum için ceza davası açmak
 • Lisan sözleşmesi hazırlamak yada lisans sözleşmesi için yapılan görüşmelerde müvekkile danışmanlık sağlamak
 • Telif haklarının ihlali neticesinde hem tazminat hem cezai boyut olarak dava takibi yapmak

Mıhcı Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun yaptığı işlemler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanına giren her türlü hukuki ilişkide danışmanlık-dava takibi yapmaktadır

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: