Güncelleme Tarihi:
Fazla Mesai Hesaplama
                   Fazla Mesai Hesaplama – Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?

İş kanunu tarafından tanınan ve belirlenen fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenen fazla mesai ücretindeki önemli sorunlardan biri de fazla mesai hesaplama durumlarıdır. İşverenler ile işçiler arasında en çok uyuşmazlık çıkan konulardan olan fazla mesai nasıl hesaplanır?

İş kanunu ilgili hükmünde yaptığı düzenlemeler ile fazla mesai hesaplaması ile ilgili şu kuralları öngörmüştür:

 • Fazla mesai, kanunun söylediği şartlar çerçevesinde hafta başına 45 saati aşan çalışmalardır.
 • Her bir fazla çalışma saati için ödenecek ücret normal çalışma süresindeki saat başı ücretin yüzde 50 artırılması suretiyle hesap edilir.
 • İşçi ile işveren arasındaki sözleşme gereği, işçinin haftalık süresi 45 saatin altında tespit edilmiş olabilir. Fazla mesai hesaplaması yapılırken ilgili iş sözleşmesinin tarafı olan işçinin normal çalışma süresi olan 45 saati bulacak fazla mesaisinde saat başına normal saatlik ücretin yüzde 25 zamlı hali hesap edilir. Eğer ki fazla mesailerle birlikte haftalık çalışma süresi 45 saati aşmışsa 45 saatin üzerindeki çalışmalar saat başına normal saatlik ücretin yüzde 50 zamlı hali ile hesaplanır.
 • İşveren fazla mesaiye kalmasını istediği işçisinin fazla mesai için onayını alması gerekmektedir.
 • İşçi yıllık 270 saatten fazla fazla mesai yaptırılamaz ancan dazla mesai hesaplaması yapılırken bir işçinin yıllık fazla çalışması saati 270 saatten fazla çalışmışsa bu ücretin yine de ödenmesi gerekir..

İş Kanunu ilgili hükümleri ile fazla mesai hesaplama konusunu açık ve kesin bir şekilde düzenlemiştir. Ayrıca Yargıtay da verdiği kararlar ile işçiler lehine hukuk düzeninde oturmasını sağlamıştır.

Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir işçinin fazla çalışmasına bağlı olarak fazla mesai ücreti alacağı yani fazla mesai hesaplama işlemi bir örnekle açıklanacak olursa eğer: İş sözleşmesi haftalık toplam 45 saat üzerinden yapılmış ise yani günlük 9 saat ve günlük ücreti 180 TL olan ve saatlik ücreti 20 TL olan bir işçi fazla mesai adına her bir saat için normal saatin yüzde 50 zamlı halini almaya hak kazandığından mesai saati başına 30 TL hak edişi olacaktır.

İlgili örnekteki işçi haftalık 40 saat çalışma süresi üzerinden işvereniyle anlaşması halinde günlük 8 saat ve günlük ücreti 160 TL olduğunda – saat hak edişi 20 lira- haftalık toplamda 47 saat çalışması olursa eğer bu saatlerin 7 saati mesai yazılır. Ancak 5 saati yüzde 25 zamlı yani 25 TL geriye kalan iki saat ise yüzde 50 zamlı hali yani 30 TL üzerinden hesap edilecektir.

Ayrıca tatil günlerinin de fazla mesai hesaplama işleminde önemi bulunmakla beraber, ulusal, yılbaşı, resmi veya dini bayramlarda işçi tam günlük ücretine hak kazanır. İlgili tatil günlerinde de çalışması halinde iki günlük tam ücretini almaya hak kazanacaktır.

Fazla Mesai Hesaplama Davası

İş yerlerinde fazla çalışma genellikle yazılı bir sözleşme olmaksızın gerçekleşmektedir. İşverenin ricası üzerine iş yerinde kalarak fazla mesai yapan işçi genellikle bu ücretlerini alamamaktadır. Bundan dolayı işçiler işten ayrıldıkları dönemde zamanaşımı süresini geçirmeden fazla mesai hesaplama yapılması ve fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi adına alacak davası açmaktadırlar. Bu dava ile geriye dönük 5 senelik fazla mesai ücretleri tahsil edilebilmektedir.

Bu dava yoluna başvuran işçi fazla mesai hesaplama işlemini mahkeme aracılığıyla gerçekleştirebilmek adına fazla mesai yaptığını mahkemede ispat etmelidir. Mahkemeye ispat aracı olarak sunulan delillerden işçilerin imzasını taşıyan bordrolar kesin delil sayılacaklardır. Ancak bordro üzerinde fazla mesaiye dair bilginin yer almaması işçinin aleyhine bir durum değildir. Diğer bir delil türü olan tanık dinletme de ise, işçi mahkeme önünde dinleteceği tanığı kendisiyle aynı dönemde çalışmış olan ve mesai gün saatlerini bilen birisinden seçmiş olmalıdır. Ayrıca fazla mesai hesaplama ile ilgili fazla mesaiye kaldığını ispat etmek isteyen işçi, çalıştığı iş yerinde işçilerin giriş çıkışlarının kayıt edildiği bir program varsa bundan da yararlanabilecektir. Son olarak fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi eğer varsa iş yeri yazışmalarıyla da bu durumu ispat edebilecektir.

İşçiler fazla mesai hesaplama için fazla mesai ücret davasını açabilecekleri gibi, işçi alacakları davası açarak da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve bakiye aylık alacağı gibi alacakları ile bu ücretlerini tahsil edebilir.

Fazla Mesaide Zamanaşımı

Fazla mesai hesaplama yapılmayan ve bu ücretlerini alamayan işçiler, mesai ücretlerini alabilmek için işverenine karşı 5 yıl içinde dava açabilirler. Diğer bir deyişle 7 yıllık bir çalışanın açtığı bir fazla mesai alacağı davasında geriye dönük olarak ancak son 5 senenin fazla mesai hesaplaması gerçekleştirilebilir.

Bahsi geçen fazla mesai hesaplama işlemi için fazla mesai ücret alacak davası açmak isteyen işçilerin gerek delillerin tespiti, gerek mahkemeye başvuru ile başlayacak hukuki sürecin yönetilmesi ve yönlendirilmesi adına iş hukuku avukatı ile çalışmaları maddi ve manevi menfaat kaybına uğramamaları adına önemlidir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: