Güncelleme Tarihi:
Evlat Edinme Davası ve Şartları
                                              Evlat Edinme Davası ve Şartları

Evlat edinmek istiyorum diyorsanız, evlat edinme şartları (evli, bekar), bunun hukuki dayanağı ve bu davanın özellikleri gibi konular makalemizde işlenecektir.

Günümüzde birçok kişi çocuğu olmamasından dolayı ya da maddi durumu yardıma muhtaç çocuklara yardım edebilecek nitelikte olmasından dolayı evlat sahibi olmak istemektedir. Ancak bu işlemin de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre belirli başlı hukuki prosedürleri mevcuttur. Yani her bunu isteyen aile ya da kişiler her istedikleri çocuğu ya da kişiyi evlat edinememektedirler.

Evlat edinme için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen şartları taşıması ve bunun akabinde ilgili davanın açılması gerekmektedir.

Evlat Edinme Şartları

Her çift ya da şahıs, evlat edinme şartlarını yerine getirdiği takdirde bu imkandan faydanalabilir. Hukukumuzda evlat edinme davasında izlenilecek yöntem, edineceğin kişinin on sekiz yaşından büyük ya da küçük olmasına göre değişmektedir. 18 yaşından küçüğü evlat edinebilmek için genel şartlar şunlardır;

 • Evlat edinilecek şahıs, edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Bu işlemde evlat edinilecek şahsın yararına bir durum olması gerekmektedir.
 • Bu işlem, evlat edinilecek ailenin başka çocukları mevcut ise bu çocuklarının haklarını zedelememesi gerekmektedir.

Bu işlem sırasındaki genel şartlar yukarıda belirtilmekle birlikte, edinilecek kişi, on sekiz yaşını doldurmamış ve küçük ise şu şartların da sağlanması gerekmektedir;

 • Tek başına evlat edinecek ise edinen en az 30 yaşında olmalıdır.
 • Evlat edinecek kişiler çift olmak yani evli olmak zorundadırlar.
 • Edinecek çiftler, evliliklerini beş yıl sürdürmüş olmalı ya da eşler otuz yaşını doldurmuş olmalıdırlar.
 • Edinilecek çocuğun anne ve babası var ise rızası olmalıdır.
 • Edinilecek çocuk, Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yaşıyor ise kurum tarafından atanan vasinin onayı da gerekmektedir.

Evlat edinilecek kişi, on sekiz yaşından büyük ise aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir.

Evlat edinilecek kişi;

 • Bedensel ve zihinsel özürden ötürü en az beş yıldan beri evlat edineceği kişiye bakmışsa,
 • Edinen tarafından küçükken en az 5 yıl bakılıp eğitilmiş ise,
 • Diğer halleri varlığı ile birlikte edinen ile birlikte 5 yıldan beri aile olarak yaşamakta ise,

Evlat Edinme Davası İlgili Mahkeme ve Başvuru Şekli

Söz konusu dava, evlat edinecek eşlerden birinin veya tek başına ise edinecek kişinin oturma yerindeki Aile Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir. 

Evlat edinme davası açabilmek için öncelikle yukarıdaki genel şartların bulunması ve bunun yanında evlat edinilecek çocuğun ya da kişinin on sekiz yaşından büyük ya da küçük olmasına göre belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.

Bunun akabinde ilgili mahkemede dava açılması gerekmektedir. Dava esnasında da tanıkların ifadeleri alınmakta ve tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmaktadır. Özellikle yukarıdaki şartların yanı sıra bu davada evlat edinilecek çocuğun ya da kişinin menfaati bulunup bulunmadığına bakılmaktadır. Ayrıca uzmanlardan görüş ve bilirkişi raporları da alınarak dava karara bağlanmaktadır.

Söz konusu davada evlat edinilecek kişi veya kişiler, dava işlemlerinin gizli tutulmasını istemeleri durumunda ilgili mahkeme belgeleri gizli tutmaktadır.

Evlat Edinme Davasının Sonuçları

İlgili mahkeme evlat edinme davasında karar vermekle birlikte evlat edinen ve edinilen kişi ya da çocuk açısından aşağıdaki sonuçlar da gerçekleşmektedir;

Evlat edinilen;

 • Çocuğun anne ve babasının hakları ve yükümlülükleri, ilgili davada karar verilmesiyle birlikte evlat edinene geçmekte ve nüfus cüzdanında ana ve baba bölümlerine adları yazılmaktadır.
 • Çocuk ya da kişi, edinen kişilerin mirasçısı olmaktadır.
 • On sekiz yaşından küçük ise, evlat edinen ailenin soyadını almaktadır. Ayrıca evlat edinen aile, istemeleri halinde de çocuğa yeni bir ad da verebilmektedir.
 • On sekiz yaşından büyük ise,  kendi isteği halinde evlat edinen ailenin soyadını alabilmektedir.

Sonuç olarak, evlat edinme davası başarılı, mevzuata hakim ve tecrübeli bir avukat ya da hukuk bürosundan yardım alınarak en kısa sürede istediğiniz bir şekilde ve lehinize sonuçlanabilinmesi gereken davalardandır.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  evlat edinmek istiyorum. buradaki şartların sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi ve uygunsa dava açılması konusunda yardımınızı rica ediyorum.

  • 20 Mayıs 2017

   Rafet bey, ayrıntılı olarak bu konuda bize bilgi verirseniz evlat edinmenin mümkün olup olmayacağı konusunda değerlendirme yapalım.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: