Güncelleme Tarihi:
Devremülk Sözleşmesinin İptali (Feshi)
                                    Devremülk Sözleşmesinin İptali (Feshi)

Günümüzde teknoloji çağının gelişmesi ile bunların hayattaki görünümü olarak yapılan sözleşmelerde bu durumdan payını almıştır. Özellikle kapıdan ya da telefondan yapılan devremülk satışlarında birçok kişi mağduriyet yaşamaktadır. Daha sonrasında ise hem yapılan devremülk sözleşmesinin iptali için başvurularda bulunmakta hem de yapılan ödemelerini geri almak için çaba sarf etmektedir. 14/01/2015 tarihli Devremülk Yönetmeliği’yle de bu konudaki sorunlara çözüm getirme açısından yapılan en son düzenlemedir.

Devremülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri

Devremülk sözleşmesi, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve ya bağımsız bölümün yılın belirli dönemlerinde ve yıl içerisinde en az on beş gün olmak üzere mülkiyet hakkının devremülk alıcısı ile satıcısı arasında yazılı olarak şartlara bağlandığı resmi şekilde yapılan sözleşmedir. Devremülk süresi, bu sözleşmede belirtilmesi gereken esaslı unsurdur. Ayrıca devre mülk satışı sırasında tapuya devremülk sözleşmesi örneğini sunmak mecburidir.

Devremülk sahiplerine normal bir gayrimenkul almış gibi bir tapu verilmekte ve bu kişinin ismi tapuya tescil edilmektedir. Aksi halde devre mülk satışları geçersiz olmaktadır. Ayrıca devremülk sözleşmesinin tapuda düzenlemesi yapılarak söz konusu devremülkün satma, kiralama, miras bırakma vb. hakları alıcıya geçmektedir.

Devre tatil sözleşmesi ise, en az üç yıl süre için yapılan ve yıl içinde bir haftadan az olmayacak bir dönem için bir ya da daha fazla taşınmazın kullanım hakkının devrini içeren sözleşmelerdir.

Önceki yasal düzenlemelerde devremülk sözleşmesi konusunda böyle bir ayrım yapılmazken artık yapılan sözleşmenin niteliğine bağlı olarak iptalinin talep edilmesi ya da cayma hakkı kullanılması sürecine başvurulması gerekmektedir.

Devremülk Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? (Cayma Hakkı)

Devremülk sözleşmesini imzalayan tüketiciler bazı hak ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu hak ve sorumluluklar 14/01/2015 tarihli Devremülk Yönetmeliği’nde açıklanmaktadır. Genellikle satıcıların alıcılara karşı kullandığı yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden dolayı birçok alıcı devremülk sözleşmesini imzaladıktan sonra iptal etmek istemektedir. Söz konusu yönetmelikte devremülk sözleşmesinin iptali cayma hakkı olarak adlandırılmaktadır. Bu düzenlemeye göre devremülk sözleşmesinin iptali için;

 1. Tüketici devremülk sözleşmelerinin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin devre mülk sözleşmesinin iptali hakkına yani diğer adıyla cayma hakkına sahip olmaktadır.
 2. Tüketici, ilk iki taksiti ödedikten sonra, üçüncü yıldan itibaren her taksite ilişkin ödeme bildirimini almasından itibaren on dört gün içinde satıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile bildirimde bulunarak herhangi bir cezai şart ödemeden iptalini talep edebilmektedir.
 3. Devremülk ve devre tatil sözleşmelerinin kurulmasından 1 gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formu vermek zorundadır. Bu verilmediği zaman sözleşmenin iptali 1 yıla kadar mümkün olmaktadır.

Satıcı devre mülk sözleşmesinin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek mecburiyeti vardır. Ön bilgilendirme formunda, devremülk sözleşmesinin taraflarının, devremülk sözleşmesinin iptali ile buna ilişkin koşulları ve sonuçları da belirtilmesi gerekmektedir.  Böylelikle bu duruma aykırılık olduğu takdirde, tüketici, sözleşmenin iptali için on dört günlük süreyle bağlı olmamaktadır. Bu durumda tüketici, devremülk sözleşmesinin iptali ile ilgili talebini her halükarda on dört günlük söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kullanabilmektedir. Yani devremülk sözleşmesinin iptali için yapılacak başvurular bir yıl süreyle uzamaktadır.

Devremülk sözleşmesine konu devremülkün ön ödemeli olarak satılması halinde ise, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden devremülk sözleşmesinin iptali hakkı vardır.  Bu durumda, satıcı, sözleşme bedelinin %2’sine kadar tazminat talep edebilmektedir. Ancak devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleşmeden önce, şayet satıcı sorumluluklarını yerine getirmemiş ise devremülk sözleşmesinin iptali ile tüketiciden herhangi bir bedel talep edememektedir. Satıcı, devremülk sözleşmesinin iptali ile ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içerisinde tüketiciye aldığı bedeli geri vermek mecburiyeti vardır.

Tatil kazandınız veya yemeğe davetlisiniz gibi vaatlerle davet edilen ve orada psikolojik baskılar ile satış yapılan devremülklerde ise Yargıtay 13. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde verdiği karar ile birlikte tüketiciye önceden haber vermeden yapılan satışlar kapıdan satış sayılır ve tüketici yeri görmedi ise her zaman iptal hakkını kullanabilir demiştir.

Devremülk Sözleşmesinin İptali ve Şekli

Devre mülk sözleşmesinin iptali, yani cayma bildirimi noter kanalı ile ya da ilgili firmanın yetkilisine imza karşılığı tebliğ edilen cayma bildirimi ile gerçekleştirilebilinmektedir. Aksi takdirde devremülk sözleşmesinin iptali için yapılan bildirimler geçersiz olmaktadır.

Devremülk sözleşmesinin iptali, telefonda yapılan bildirimlerle geçerli olmamaktadır. Her ne kadar karşı taraf yani satıcı telefonda yardım edebileceklerini söylemiş dahi olsa da telefonla yapılan iptal bildirimleri geçerli olmamaktadır.

Devremülkzleşmesinin Feshi ve Sonuçları

İptal ile satıcının tüketiciye karşı aldığı bedelleri ve senetleri geri verme ve sözleşmenin iptalini gerçekleştirme yükümlülüğü vardır.

Tüketicinin devremülk sözleşmesinin feshi ile tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, devremülk sözleşmesinin iptali bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilmesi gerekmektedir. Tüketiciye vermesi gereken ödemeleri veya senetleri vermediği takdirde tüketicinin dava açarak bunları talep etme hakkı vardır ki bu yol önerilir. Zira şirket bunları icraya koymak veya başkasına cirolamak suretiyle tahsilat yoluna gidebilir.

Devre Tatil Sözleşmesinin İptali

Devre tatil sözleşmesi ise kapıdan satış niteliğinde sayılmış olup sözleşme yapıldıktan sonra uzun bir süre geçse dahi müşteri tatil yerini gördükten sonra yedi gün içerisinde sözleşmeden vazgeçebilmektedir.

Devre tatil sözleşmesinden cayma hakkı, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren değil tecrübe ve muayene tarihinden itibaren yani tatil yerinin alıcı tarafından görüldüğü günden başlamaktadır. Ayrıca devre tatil evini ya da evin konumunu beğenmeyen müşteri, devre tatil sözleşmesinden cayarak ödediği paraları geri alabilmektedir.

Sonuç olarak, devremülk sözleşmesinin feshi, iyi ve konuya hâkim bir avukattan yardım alınarak yapılması gereken işlemlerdendir.  Böylelikle daha iyi bir tatil geçirmek için aldığınız devremülkünüzle ilgili mağduriyetin giderilmesi adına avukat yardımı ile devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleştirildiğinizde tatilinizi daha fazla zehir etmeniz engellenebilinilecektir. Ayrıca yatırım amacıyla alınmış devremülkünüzle ilgili mağduriyet yaşandığı takdirde ise bunun giderilmesi adına tüketici hakları avukatı yardımı ile devremülk sözleşmesinin iptali gerçekleştirildiğinizde zararınızın en kısa sürede telafisi sağlanacaktır.

Bu makalede konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.  Yalnızca ihtarname göndermekte, dava açmakta veya danışmanlık ücreti ödemekte kesin kararlı iseniz bize ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  16
  Shares
 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 11 Kasım 2018

  Yalova terma cityden 24000 liraya hisseli gayri menkul satış sözleşmesi imzaladım 2400 nakit sonra 6 taksit verdim bu devremülk satışı ön ödemeli tatil satış sözleşmesine giriyor mu acaba devir henüz olmadığı için sözleşmeden dönme hakkım var ve şimdi sözleşmeden dönmek istiyorum ciddi şekilde ücretimin geri ödenmesi için dava açmayı düşünüyorum yardımcı olur musunuz

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk satış sözleşmesinden dönme şartları Devremülk Yönetmeliğinde yer almıştır. Buna göre satıcının bu yönetmelikten ve sözleşmeden doğan yükümlerini ve size tanınan hakları ihlal etmesi hallerinde cezai şart ödemeksizin sözleşmeden dönebilirsiniz. Konunun diğer ayrıntılarını görüşmek ve hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz.

 2. 21 Ekim 2018

  Merhabalar
  Ben Yalova Thermal City den 2017 ocak ayında devremülk aldım. Devremülküm 2+1 kişilik kırmızı dönem 1 hafta idi sonra sırası ile 4+1 kişilik kırmızı dönem ve 4+1 kişilik yüksek kırmızı döneme yükselttim. 4+1 Kişilik yapmamın sebebi mutfak olması ve yemek parası vermek zorunda olmamam idi fakat en son gittiğimde 1 haftalıkların mutfağının olmyacağını söylediler. Oysa bize gösterdikleri 4+1 kişilik örnek dairelerde mutfak var idi. Ayrıca 2017 yılının yaz ayında açılacağı belirtilmesine rağmen sonra bu tarih 2018 yazı daha sonra 2019 ocak son olarak da 2019 yaz ayı olarak belirtildi. En son 2018 ağustos ayında gittiğimde ise bana 7 günlük devremülklerin kiraya verilemeyeği çünkü yarım hisselerde kanun değişikliği yapıldı söylendi.Ayrıca 15 günlüğe yükseltmemiz halinde satış(ödediğimiz bedel üzerinden) ve kiralama garantisi olacağı söylendi.Bunun üzerine sözleşmemi 2+1 kişilik(4+1 kişilik kullanma hakkı olmak üzere) 15 güne yükselttim şimdi ise bizden 4+1 kişilik 15 güne yükseltmemiz isteniyor ve her yükseltmede para isteniyor.
  Maalesef internette görmeden aldığı bu Yalova thermal city den dolayı çok pişmanım. Halen bankalara borcunu ödemekteyim. Şimdiye kadar ödediğim para 45.000 tl gibi miktara tekabül ediyor halen otelin ne zaman açılacağı belli değil kiraya vermek istediğimizde muaallak cevap veriyorlar ve başlarda bu kadar para ödeyeceğimi bilsem hiç almazdım. Ne yapabilirim lütfen yardımcı olunuz. Eğer isterseniz ofisinize gelebilirim veya sözleşmelerimin taranmış halini size yollayabilirim. İyi çalışmalar.

  • 23 Ekim 2018

   Merhaba.
   Gerekli evraklarınız ile birlikte ofisimizi ziyaret edebilir ve izlenecek hukuki yol hakkında bilgi edinebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. Hukuki tecrübeye sahip bir avukattan destek almanız oldukça yararınıza olacaktır.

 3. 16 Ekim 2018

  Yalova Termal den (Doğatur Sağlık Termal) den 2+1 kırmızı dönem devremülkü ve tapuyu peşin aldım. İleri bir tarihte gelin üyelik kartınızı verelim dediler. Fakat gelin sizi 4+1 kırmızıya çıkaralım dediler. Aynı gün sözleşme yaptık. Peşin de bir miktar ödeme yaptım. Bir hafta sonra cayma yazısını imzalayıp mail ile gönderdim. Noter ile göndermem gerektiğini daha sonra öğrendim. Sanırım 2. ve 3. maddelerden dolayı caymam mümkün gözüküyor. Ne yapmam gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Size doğru ve eksiksiz bilgi verebilmemiz için karşı tarafla yaptığınız sözleşmenin etraflıca incelenmesi gerekmektedir. Mail yoluyla ya da bizzat büromuzu ziyaret ederek gerekli hukuki desteği alabilirsiniz.

 4. 12 Ekim 2018

  Merhaba mustafa bey ben 1 once armodies devre tetilden yer aldim gittigimizde daha insaat halindeydi ve bir daha gidemedim odemelerimi yapıyordum ancak maddi sıkıntılar yaşandığı için 3 ay odeme yapamadım ve caymak istedigimi belirttim bana sozlesmenin %25 kadar odeme yaparsanız cayarsınız dediler bir sure gectikten sonra da bu %25 imzalar atildiktan sonra 15 gun içinde cayabilirsiniz dediler nasıl bir yol takip edeyim bununla ilgili bilgi verirseniz cok sevinirim iyi çalışmalar dilerim

  • 23 Ekim 2018

   Merhaba.
   Bu noktada karşı tarafla yapmış olduğunuz sözleşmenin hükümleri etraflı olarak değerlendirilmelidir. Cayma hakkındaki bedel ve süreye ilişkin hükümler dahilinde bir hukuka aykırılık bulunması halinde sözleşmeye aykırılıktan dava yoluna başvurmanız mümkün olacaktır. BU konunun hukuki teknik yapısından ötürü büromuzla iletişime geçip gerekli desteği temin etmenizi tavsiye ediyoruz.

 5. 11 Ekim 2018

  Merhaba,30 yıl once milliyet gazetesinden kupon biriktirerek bodrumdan devremulk kazandik.fakat sadece 1 devre 15 gun kullandik.her sene aidat icin mektup gonderdiler ,bende geri bildirim olarak katılmayacagimizi iletip aidat odemedim..fakat son bir kac sene geri bildirim yapmadim..ve bu bi kac senenin aidati icin icraya vermisler..hic kullanmadigim bu devremulkun aidatini odemek zorunda miyim?

  • 23 Ekim 2018

   Merhaba.
   İlk olarak başlatılan takibe karşılık itirazda bulunma hakkınız bulunmaktadır. Daha sonrasında dava açılması halinde karşı tarafla yaptığınız sözleşmenin hükümleri belirleyici olacaktır. Kullanım durumunun bildirilmemesi durumunda uygulanacak prosedür imzalanan sözleşmedeki hükme göre değişecektir. Gerekli adımların hukuki teknik bilgi gerektirmesinden ötürü büromuzla iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

 6. 20 Eylül 2018

  16.09.2018 tarihinde yalova termacıty tatil kazandınız diye araması üzerine benitatili onaylamak için kendi araçlarıyla yalovaya götürdü ve orada devremülk sistemlerini anlattı kabul etmedim müdürleri geldi bugüne özel şu kadar indirim falan demesi üZerine 7 saatlik müzikli ortamda kafa karıştırmanın ve baskıları görüşmenin ardından bi anlık dalgınlıkla kabul ettim ve26350 tl lik sözleşme imzaladık 100 tl nakit artı 4075 tl de 32 aylık taksitimi kredi kartımdan çektirmiş bulundum sözleşmemizi imzaladık ve pişman oldum firma yetkilisini aradım vazgeçme halinde %20 ceza ödersiniz diye siZe bildirdik dedi bende 24 saat geçmeden noter yoluyla cayma ihtarnamesi gönderdim 4 gün oldu ellerine ihtarname geçmemiş ihtarnameyi kabul etmeyip almazlarsa benim ihtarnamem kabul oluyormu sözleşmenin feshini istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir ödemiş oldugum paramı ve ellerindeki seneti nasıl alabilirim yardımcı olurmusunuz madur durumdayım tarafıma dönüşünüzü bekliyorum

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Yapılan sözleşmenin caymaya ilişkin hükmünün ve sözleşme kurulurken iradenizin aldatma yoluyla sakatlanıp sakatlanmadığının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Tarafımıza sözleşmeniz ile mail yoluyla ya da bizzat büromuza gelerek ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

 7. 12 Eylül 2018

  Merhaba kolay geldin rahatsız ediyorum kusura bakmayın.
  Dün itibariyle bir tane devre mülk aldım buyün tekrar vazgeçmek istedik bize cayma bedeli olarak 3500 tl ödeme yapmamız gerektiği söylendi açıkcası elimizi verdik kolumuzu kurtaramıyoruz bununla ilgili ne yapabiliriz lütfen dönüş yaparsanız çok sevinirim

 8. 9 Ağustos 2018

  Merhaba Mustafa bey iyi gunler ben 08/08/2018 gunu yalova termal otelde otel tanitiminda 2+1 oda 14,400 satin aldım sözleşme imzaladim kredi kartından 1000 tl peşin ödeme yaptım sonra pisman oldum ne yapmam lazım yardımınız için teşekkür ederim.

  • 7 Kasım 2018

   Merhaba.
   Yaptığınız sözleşmenin caymayla ilgili olan kısmının incelenip buna göre sözleşmeden caymanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bize sözleşme ile birlikte ulaştığınızda gereken hukuki desteği vereceğiz. Mail adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. 5 Ağustos 2018

  Merhaba. 03.08.2018 de yalova terma city den devremülk satın aldım. Toplam fiyatı 24950 TL . 300 TL kartımdan çekildi. Geri kalan tutar 48 ay vadeli senet imzaladım. 04.08.2018 de vazgeçtim .iptal etmek istediğimi söylediğimde toplam tutarın yüzde 20 si kadar bedel ödemem gerektiğini söylediler. Bu durumda ne yapmam lazım

  • 7 Kasım 2018

   merhaba.
   Cayma konusunda hangi şartlara uyulması gerektiği konusunda ilk olarak aranızda yapmış olduğunuz sözleşmenin cayma hükümlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bize sözleşme ile birlikte dönüş yaptığınızda bu alanda uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Bize mail yoluyla ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

 10. 3 Ağustos 2018

  9 aydir tabumu vermediler satis yapmadilar nasil fes ederim saygilar

 11. 29 Temmuz 2018

  İyi geceler Mustafa Bey. Ben de diğerleri gibi Karaderili şirketi Yalova Teramcity tarafından her türlü manipülasyona getirilip hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladım. ama gelip internette yazılanları görünce şok oldum. sözleşmeyi 28.07.2018-de imzaladık. 200 tl peşin verdim. Diğer taksitler 25-ağustosta başlayacak. sözleşmeden caymak istiyorum. Bunun için herhangi bir notere mi başvurulur?

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   Yapılan sözleşmenin cayma hükümlerine de bağlı olmakla birlikte noter onaylı ihtar çekmeniz gerekecektir.

 12. 25 Temmuz 2018

  Merhabalar Laguna termal tatil köyünden sözleşme imzaladım ve 550 TL ödeme yaptım eve geldiğimde biraz araştırma yaptım ve pişman oldum, henüz dün imzalamış olduğum bu sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim lütfen yardımcı olun bir yol gösterin
  Teşekkür ederim

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   Yapılan sözleşmenin cayma hükümlerine göre hareket etmemiz gerekmektedir. Sözleşmeniz ile birlikte bize mail yoluyla ulaşmanızı tavsiye ediyoruz

 13. 20 Temmuz 2018

  2013 10.ayda bir devre mülk aldık, aramızda sözleşme ve senetler düzenledik 20000 TL idi 5000 ödedim şimdi 1 yıldır ödeyemiyorum, arayıp iptal etmek istediğim zaman paranız yanar diyorlar şimdi de bu parayı 7 gün içinde vermezsen icraya vereceğiz diyorlar bir kez dahi kullanmadım tapu da almadım yardımcı olursanız mutlu olurum

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   Size yardımcı olabilmemiz için şirket ile yapılan sözleşmenin cayma hükümlerini incelememiz gerekiyor. Bu konuda bize mail yoluyla ulaşmanızı tavsiye ediyoruz.

 14. 20 Temmuz 2018

  naskon sapphire otelden devremülk aldık.Bize türlü vaatler vererek yıllık kullanım haklarımız ve dilersek kiraya verme hakkımız olduğundan bahsederek olayı cazip hale getirerek sattılar.Sonrasında yaşanan olaylar aşağıdaki gibidir.
  -kira haklarımı kullanamadım
  -tatil hakkımı kullanamadım
  -satış hakkımı kullanamadım
  -güvensizlik içerisinde olduğum için ödemenin kalan kısmını yapmadım
  -benden bu paranın kalan kısmını talep ettiler.
  -her gün arandım rahatsız edildim.
  -her aramalarında ödemezseniz sizi avukatlarımızla muhatap tutup ödemenin kalan kısmını tehditvari tahsil edeceklerini söylediler.
  -tapuyu vermediler.
  -tapunun üzerindende yine para kazanmak maksadıyla benden 1400 tl ücret talep ettiler

  bu konu hakkında ben naskon sapphire otelle ilişiğimi keserek bu güne kadar ödediğim parayı geri tahsil etmek ve bana yaptırdıkları SENETi geri almak istiyorum.

  konu hakkında yardımcı olmanızı sizlerden talep ediyorum.
  teşekkür ederim
  iyi çalışmalar dilerim…

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   Sözleşmeden kaynaklanan haklarınızın kullandırılmaması sonucunda sözleşmeden dönmeniz için ilk olarak sözleşme hükümlerine bakılması gerekmektedir. Dönme veya fesih hakkınızı nasıl kullanacağınız hakkında bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Bize mail ya da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

 15. 13 Temmuz 2018

  Merhaba kızım öğrenci üniversitedeyken bir devremülk sözleşmesi imzalamış sanırım burs vereceğiz diye kandırmışlar yüzelli lira peşin almışlar geri kalanına ödeme periyodu tarihli yazmışlar imzalanmış ama bir ay geçti ödeme yapmadık gelin görüşelim diyorlar ne yapmalıyım

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   Sözleşmeyle kurulan borç ilişkilerinde tarafların iradelerinin karşılıklı ve uyumlu olmaları gerekmektedir. Sözleşme kurulurken bir tarafın aldatılmış olması sözleşmenin geçersizliğini gerektirmektedir. Aldatma kastının ispatı ve ifadesi hukuki tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle büromuzun uzman avukatlarına başvurmanız yararınıza olacaktır. Bize mail veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

 16. 5 Temmuz 2018

  Merhabalar 1 yıl önce Ankara Ayaş Naskon Sapphire Otel’den devremülk satın aldık. Bize yapılan tanıtımlarda kullanmayacağımız seneler hakkımızı kiralayabileceğimizi söylemişlerdi ancak kiralamak istediğimizi dönemimizin bitiminden 3-4 ay öncesinden haber vermemize rağmen “Böyle bir departmanımız yok” diye diye oyaladılar, daha sonra da “Döneminiz geçmiş” vs diyerek işin içinden sıyrıldılar. Söylediklerini uygulamayıp ilgilenmedikleri için yıllık aidatımı ödemiyorum, bu yüzden beni avukata yönlendireceklerini belirttiler. Hakkımızı nasıl savunabiliriz?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, size sözleşmede vaadedilen kiralama hakkınıza uyulmaması durumunda aidat ödememe yoluna gitmek çok sağlıklı bir yöntem değildir. Böyle bir durumda devremülk satış sözleşmesini cayma bedeli ödemeksizin iptal etme hakkınız olduğu gibi dava açarak karşı tarafın sözleşmeye uymasını ve uymadıkları dönem içerisinde uğradığınız zararın tazminini talep edebilirsiniz. Hak kaybına uğrayabileceğiniz hatalı bir işlemden kaçınmak adına bir avukattan hukuki yardım almanızı öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 17. 12 Haziran 2018

  Taksiti ödemelerimiz devam eden devremulk aldık 8ay oldu maddi durumlardan dolayı caymak istiyoruz nasıl bi yol izlemeliyiz Mustafa bey

  • 19 Haziran 2018

   Merhaba konuyla ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dileriz.

 18. 4 Haziran 2018

  Merhaba. 09.09.2017 de laguna termal otel de eşim sözleşme imzaladı. Sadece 25O TL ödeme yaptık. Maddi sıkıntılardan dolayı bu zamana kadar ödeme yapamadık. Ayrıca hiç tatil hakki da kullanmadık. Eşimi aradiklarinda maddi sorun olduğunu söylemiş eşim. En son bi hafta önce evrakların icra servisine gideceğini söylemişler. Lütfen yardımcı olun. Nasıl iptal edebiliriz bu sözleşmeyi. Ne yapmamız gerekiyor. Odeyemeyecegiz birde icralik olacağız. Lütfen akıl verin.

  • 8 Haziran 2018

   Merhabalar, konu ile ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dilerim.

 19. 29 Mayıs 2018

  merhaba ben devremülk aldım ama sonra pişman oldum taksitleri ödemedim ordaki çalışanlar bana bir şey yapmanıza gerek yok ödeme yapmadığınız sürece iptal olur dediler ve ödemedim şimdi ise maaşıma el koyuldu ne yapmalıyıım

  • 19 Haziran 2018

   Merhaba konuyla ilgili tarafınıza mail atılmıştır. İyi günler dileriz.

 20. 8 Mayıs 2018

  slm bende yalovada devre mülk aldim 2.1 oda 2 gun oldu alali pesinat vermedm sadece imza attim caymak istiyorum soylesmede %25 cayma cezasi odersiniz yaziyo ben 14 gun icerisinde ihtarname gonderirsem bu cezayi odemek zorundamiyim yardimci olursaniz sevirim

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk satış sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin sözleşmenin iptalini sağlama hakkınız vardır. Süreyi aşmış olmanız halinde yönetmelikte tanınan başka durumların söz konusu olması ile de cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeden dönebilirsiniz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 21. 25 Nisan 2018

  Merhaba Mustafa bey 22.04.2018 tarihinde kütahyadan bir devremülk için sözleşme imzaladık.Fakat daha sonra pişman olduk vazgeçmek istiyoruz.Cayma bedeli diye bir sözleşme imzalattılar Devremülk tutarının %20 si kadar 100 tl peşinat verdim. Ne yapabilirim teşekkürler

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk sözleşmesinden karşı tarafın vaatlerini yerine getirmemiş olması veya yanıltıcı beyanları yahut sözleşmeye aykırı hareketleri nedeniyle vazgeçmek istiyorsanız cayma bedeli ödemeden sözleşmenin iptalini sağlayabilirsiniz. Konunun ayrıntılarını bir avukat ile görüşmeniz yararınıza olacaktır. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 22. 24 Nisan 2018

  Selamlar mustafa bey
  3 gun once bir devremulk sozlesmesi imzaladik herhangi bir odeme yapmadik vazgecmek istiyoruz noterden dikekce vermemiz gerekiyomus bunu saticiya bildirerekmi yoksa bildirmedende yapabilirmiyiz tesekkurler

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir neden göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin devremülk sözleşmesinin iptalini sağlama hakkına sahipsiniz. Bunun için satıcı tarafa noter kanalı ile bildirimde bulunmanız gerekir. Bunun haricinde herhangi bir bildirim yapmanız gerekmez.

 23. 13 Nisan 2018

  Merhabalar
  Devemülk satış sözleşmesi yaptım ve senet imzaladım. Fakat 14 gün içerisinde Noter kanalı ile cayma hakkımı kullandım ve ihtarname gönderdim 5 ay oldu hala senetlerim gönderilmedi. Herhangi bir bankadan ya da şirketten ödeme yapmam gerektiği gibi bir telefon ya da sms gibi bir bildirim de almadım. Yine de içim rahat değil. Bu senetlerle ilgili ne yapabilirim bunu merak ediyorum.Senetler şirketin elinde bulunduğu sürece herhangi bir yaptırım yapabilmeleri mümkün olur mu?
  Ya da beni zor durumda bırakabilecek herhangi bir işlem yapabilirler mi?
  Mutlaka dava edip senetleri almalı mıyım?
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim…

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk satış sözleşmesinden cayma bildiriminizin satıcıya ulaşmasından itibaren 14 gün içinde senetlerinizi satıcının size gönderme yükümlülüğü vardır. Bunu gerçekleştirmediği için dava açarak senetlerin iadesini talep edebilirsiniz. Bu senetlere dayanılarak hakkınızda icra takibi işlemleri başlatılabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması adına senetlerinizi dava yolu ile talep etmenizi öneririz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 24. 6 Mart 2018

  Merhabalar 2009 yılında afyondan bir devremülk satın aldım bugune kadar hic kullanmadım benden bütün yılların aidatlarını talep ediyorlar buna itiraz etme hakkım var mı?

  • 16 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk satın aldığınız zaman aidat borcunun üzerinizde doğmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Ancak somut olayınızın başka şartlarını değerlendirmek ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 25. 16 Ocak 2018

  Merhaba 2017 mart ayinda yalova termal palacdan 21.750 tlye devremulk aldim. Sadece pesinat odedim cayma hakkim carmi yada nasil bir yol izlemeliyim yardimci olursaniz cok sevinirim. Simdiden tesekkur ederim.

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk yönetmeliğinde satıcıya bir takım yükümler yüklenmiş ve alıcıya bazı haklar tanınmıştır. Satıcının bu yükümlerine aykırı davranması ve alıcının haklarını ihlal etmesi yahut sözleşmeye aykırı davranışları size cayma bedeli ödemeden sözleşmenin iptali hakkı verir. Bu hallerin varlığı halinde cayma hakkınız mevcuttur. Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 26. 15 Ocak 2018

  Merhabalar
  Ben yurtdisinda kaliyorum. Ve Turkiyede dairem var. Emlakciya basvurdum satmak icin.ve bir fiyat anlastik. Konusmalar whatsappdan gerceklesti. Evin tapusunu istediler yolladik. Alici bankaya basvuracak kredi icin dediler. Ve komisyon 2000tl yeterli dendi. Bir hafta surer dediler. Aradan bir hafta gecti ve haber gelmeyince aileden isteyen birine sattim. Emlakciya satis iptal dedim. Ve cok kizdi. Beni mahkemeye vermeklen tehdit etti. Hakim le konustugunu ve maddi manevi tazminat davasi acicagini soyledi. Kapora iki kat odeyecegimizi soyledi. Kaporadan haberimiz yok. Ne kadar aldiginida bilmiyoruz. Karsi taraf arabasini altinlarini sattigini soyledi. Anlamadigim bankaya basvurulsaydi eksper kac gun icinde gelir? Eksper de gelmedi. Iptal ettigimiz gun bu hafta icinde eksper gelicek dedi bankadan. Yani satis iptal ettik. Eksper gelmeden. Bir hak talepleri olabilirmi? Hic bir imza dahi atilmadi biyere. Sadece whatsappdan konusuldu ve iptal ettik. Bizim mal sahibi olarak kac gun icinde satisi durdurma hakkimiz vardir? Onlarin bize dava acmalarini dogru bulmuyorum. Ve ses kaydi mesaj ile hakim karsisina cikicani soyluyor. Bilgilendirirseniz sevinirim

 27. 15 Ocak 2018

  Yalova termalden bende devremulk aldım fakat 5 ay odememi yaptım hala senetlerimi gondermediler ve 3 yıl sonraki ödemem 1320 tl bunu tekrar yapılandırma yapcaz demişlerdi satış temsilcisi aradı vebunun mümkün olmadığını söyledi alana kadar birsuru yalanlar anlattılar şimdi gerçek yüzleri ortaya çıktı kısacası iptal ettirmek istiyorum yardımcı olabilirmisiniz

  • 15 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk satışlarında genelde satıcıların alıcılara karşı kullandığı yanıltıcı pazarlama yöntemlerinden dolayı devremülk yönetmeliğinde satıcılara bazı yükümlülükler yüklenmiştir. Bunlara aykırı bir davranış sergilediklerinde yahut sözleşmeye aykırı davrandıklarında devremülk sözleşmesinin cezai şart ödenmeksizin iptal ettirilmesi hakkı doğar. Konu ile ilgili bir avukat desteği almanız yararınıza olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 28. 23 Aralık 2017

  Merhaba
  Saray hattusadan 9000 TL ye devre mülk satın aldım.paranin hepsini ödedim.3 gün sonra cayma hakkını kullandım.fesname düzenlediler.30 gün içinde ödenecek dediler.ben yinede noterden ihtarname çektim.acaba parayı geri alabilirmiyim

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 14 gün içerisinde sebep göstermeksizin ve cayma bedeli ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınız vardır. İlgili süreci bir avukatın hukuki desteği eşliğinde yapmanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

 29. 20 Kasım 2017

  Mustafa bey kolay gelsin 3 yil once devre tatil aldm. 8000 tl kadar odeme yaptm 3.500 kadar odemem kaldi ve gecikmede odemelerim daha dogrusu kalani odemiyorum sozlesmeyi iptal etmek istiyorum nasil bir yol izleyebilirim tesekkurler

  • 14 Kasım 2018

   Merhaba, devremülk yönetmeliğinde tüketicilere bir takım haklar ve satıcılara da bazı sorumluluklar yüklenmiştir. Buna göre yönetmelikte yer alan haklarınızın ihlali veya satıcının sorumluluklarını yerine getirmemiş olması halinde devremülk sözleşmesinin cayma bedeli ödenmesine gerek kalmaksızın iptal edilebilmesi söz konusu olur. İmzaladığınız sözleşme şartlarının değerlendirilmesi ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 30. 19 Kasım 2017

  18.11.2017 tarihinde sözleşme imzaladım. Kendilerine ait tellaliye taahhütnamesini imzaladım. El yazsıyla da caymam halinde %20 sini ödeyeceğimi belirttim. Herhangi bir ödeme yapmadım. Bedel ödemeden cayabilir miyim? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, sözleşmeye konulan fahiş miktardaki cayma bedeli hükümleri geçersiz sayılmaktadır. Ancak hak kaybına uğramamanız adına bir avukat desteği ile işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 31. 4 Kasım 2017

  Mustafa Bey, 22.10.2017 tarihinde devremülk satış sözleşmesi imzaladim ancak 24.10.2017 de noter aracılığı ile cayma bildirimi yaptım. Sözleşmede tüm evraklarin Ankara’dan alınması gerektiği yazıyor. Bu Sözleşmeyi geri almaz isek bir sıkıntı olur mu. Almamız gerekir mi

  • 13 Kasım 2018

   Merhaba, karşı taraf ile imzaladığınız sözleşme hükümlerinin etraflıca incelenmesi gerekiyor. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 32. 30 Ekim 2017

  Mustafa bey merhabalar ben x firmasından 29 yıllık devre tatili aldım 14 gün geçmeden maddi sıkıntılardan dolayı noter kanalı ile iptalini istedim daha sonra beni arayıp iptal edemeyecegimi cayma bedeli olarak 3000 TL odeyecegime dair belge ilzaladigimi söylediler bu konuda ne yapabilirim

  • 12 Kasım 2018

   Merhaba, sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahipsiniz. Cayma bedeli istemeleri tüketici haklarına aykırı ve geçersiz olacaktır. Daha kapsamlı hukuki yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 33. 28 Eylül 2017

  iyi gunler ben 13/09/2017 gunu yalova termal otelde otel tanitiminda 2+1 oda satin alma imzaladim sonra pisman oldum ve 14 gun bunu yazili olarak meil olarak gonderdim benden cayma yaptigim icin ceza para isteme haklari varmi yokmu onu ogrenmek istiyorum ..hic odeme yapmadim tapuyu da almadim sadece on imza attim

  • 2 Ekim 2017

   Mail değil ihtarname göndermeniz gerekirdi. Size ön bilgilendirme formu verilmemiş ise hala cayma hakkı için zamanınız var.

 34. 28 Haziran 2017

  merhaba Mustafa Bey yaklaşık 1 sene 3 ay önce devremülk aldım suan hala taksitlerini ödüyorum fakat binalar daha bitmediği için faydalanamadığım devremülkümü iptal edip ödediğim tutarı geri almak istiyorum sözleşmemi yollasam inceleyip bilgilendirirmisiniz ? şimdiden teşekkürler

  • 28 Haziran 2017

   iletişim bölümündeki mailden sözleşmenizi gönderebilirsiniz. Yollarken telefon numaranızı da yazarsanız incelendiğinde ve mail atıldığında bilgilendirme mesajı gelir.

 35. 30 Mayıs 2017

  sayın Mustafa bey; devremülk için para ödedim bana tesellüm belgesi gönderdiler. bu belge mahkemece para ödediğime dair belge olarak kabul edilir mi?

  • 31 Mayıs 2017

   Tesellüm belgesi dediğiniz evrakta ne yazdığı ve altının yetkili kişice imzalanıp imzalanmadığı önemlidir.

 36. 29 Mayıs 2017

  Merhabalar bende yalova termalden cumartesi günü devremülk satın aldım 21.750 tl lik senet imzaladık 500 tl pesin verdim cayma hakkımı kullanmak istıyorum ne yapabilirim

  • 30 Mayıs 2017

   merhaba, cayma hakkı süresi içerisindesiniz. Cayma hakkınızı kullanarak hem sözleşmenin iptalini hem de paranın iadesini sağlayabilirsiniz.

 37. 24 Mayıs 2017

  Merhaba mustafa bey ben 3 yıl once devremülk aldım 2 yıl oncede IPTAL ettırdım senetlerı anlamadım sımdıfe bankadan mesaj geldı odeme yapmanız gerek dıye aldıgım yerle görusuncede sırket battı ve bız senetlerı alamıyoruz sızede vermezler dedı bu durumda ne yapmam gerekıyor dava acmam gerekırse nasıl yapmam lazım ve hacız gelme ıhtımal nedır

 38. 22 Mayıs 2017

  Merhabalar avukat bey.ben bir sozles imzaladim ve Senet imzaladim.hicbi odeme yapmadim.cok aradilar .icra gondercez dediler. Sonra birkac ay sonra sustu telefonlar.simdi merak ediyorum acaba senetle ilgili bir seyler ilerde karsima cikar mi diye.tesekurler

  • 22 Mayıs 2017

   merhaba senet imzalamışsanız ve sözleşme iptali konusunda hiç bir şey yapmamışsanız yüksek ihtimalle karşınıza çıkacaktır.

   • 30 Kasım 2017

    devremülk aldık tausunu çıkardım 5000 tl yatırdım satıcaz dediler beni kandırdılar şimdide telefonum açılmıyor. tapu iptali yatıramıyorum bana yardım edin. ben konuyu şöyle anlatayım ilk önce ankara kızılcı hamadan sözlesme vardı parayı aldılar aldılar yollamadılar sonra afyon gazlıgöle para yatırdık tapu verdiler satıcaz dediler benden 5000 tl aldılar şimdi tapuyu iptal edemiyorum ben sadece bu pisliklerden kurtulmak istiyorum ben ne yapmalıyım. bilgi verirseniz sevinirim. numaram 05384797855

    • 14 Kasım 2018

     Merhaba devremülk sözleşmesi mevzuatı uyarınca satıcıya yüklenen yükümlülükler yerine getirilmediği veya alıcıya tanınan hakların ihlal edildiği durumlarda devremülk sözleşmesinin iptali söz konusu olur. Bunun yanında satıcı ile akdettiğiniz sözleşmenin ayrıntılı incelenmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi almak ve hukuki yardım talep etmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

 39. 21 Mayıs 2017

  Erzin isos termal otelden 20000 tl ye devremülk aldım yaklaşık olaraka 8000 tlsini ödedeim ve 1.5 sene oldu iade etmek istiyorum herhangi bir kesinti olur mu ya da ödedigim tutarı verirler mi

  • 21 Mayıs 2017

   sözleşmenizi gönderirseniz inceleyelim.

 40. 21 Mayıs 2017

  Devre mülk satışı sonrası ilk iki güniçinde ihtar name çektik noterden buna rağmen senetlerimizi göndermiyorlar.ellerindeki senetler geçerli mi yoksa dava açmakmı lazım.

  • 21 Mayıs 2017

   eğer senetleri iade etmemişler ise bunla ilgili dava açmak gerekecektir.

 41. 10 Mayıs 2017

  selamlar . 15 yıl önce aldığım dvremülküm var. gidemediğim için geri iade etmek istiyorum. ne yapmam gerekiyor ? heryıl aidatlarını düzenli ödüyorum. borcum yok.

 42. 8 Mayıs 2017

  Devremülk cayma hakkı yaptığım sözleşme bir aylık ve ön peşin olarak 200 tl verdim bu ay ödeme yapmadım taksitlendirme ile satın aldım yalnız sözleşmede cayma konusu olunca toplam bedelin %25i tüketici tarafından ödenir yazıyor yalnız devremülkün bitimine 94gün var ne yapıcamı bilmiyorum kalakaldım bana yardımcı olursanız cok sevinirim

  • 15 Mayıs 2017

   devremülk sözleşmenizi bize gönderirseniz inceleyelim.

 43. 18 Nisan 2017

  2010 yılıda Afyon Thermalife Devre mülkten 15 günlük devre mülk aldık. 2012 yılıda teslim edileceği söylenmişti ama henüz bitmedi. 2014 yılında sözleşmemizin feshi için dilekçe verdik fesih gerçekleşmiş gözüküyor ama bize para ödemesi yapmadılar.Firma devremülkü şu anda başka bir firmaya devretti. Biz bu durumla ilgili tüketici mahkemesine mi başvurmalıyız. Bir avukatla görüştüm çok yüklü bir meblağ istiyor. Avukat olmadan dilekçe ile tüketici mahkemesine başvurabilirmiyim. Teşekkür ederim.

  • 21 Mayıs 2017

   Başvurabilirsiniz ancak kesinlikle bir avukat ile çalışmanızı öneririm.

 44. 17 Nisan 2017

  Merhaba Mustafa Bey,
  Ne yazık ki bir devremülk aldık ve 1,5 yıldır ödüyoruz. cayma hakkımızı kullanarak noterden ihtar çektik fakat karşı taraf ödediğimiz tutarı ve bankada olan senetlerimizi geri veremeyeciğini söylüyor. ben sözleşmeyi iptal ettim senetleri hala ödemek zorundamıyım ? iptal ettiğim ve benim olmayan birşeyin ücretini ödemekle yükümlümüyüm ? sonuçta ben ihtarname çektim 14 gün içinde bana göndermek zorunda değil mi ?

  • 22 Mayıs 2017

   Merhaba ödemeleri ve diğer değerleri (senet vs.) iade etmek zorunda. Cayma hakkını kullandı iseniz hala neden ödemeye devam ediyorsunuz anlamadım. Dava açarak iade edilmeyenleri alma durumunuz söz konusudur.

 45. 13 Nisan 2017

  KARADERILI gruptan .sifa. yalova termal bunlardan uzak durun arkadaşlar

  • 29 Mayıs 2017

   Funda hnm sebep açıklayabilir misiniz

 46. 4 Nisan 2017

  eşim devre mülk almış 200 tl kart gecmiş 2 ay oluyor sözleşmede caymaolursa miktarın yüzde yirmi beşini ödememiz kerekiyormuş bundan nasıl kurtuluruz

 47. 4 Nisan 2017

  2015 agustos ayında Kütahyadan tamami 16500 lira olan bir devremulk aldik şu ana kadar 4010 lira kadarını kadar ödedik fakat şu an odemeye durumumuz olmadığı ve paraya ihtiyacımiz olduğu için iadesini istedik bizden noterden ihtarname yollamamızı söylediler şuan avukat tutmaya gücümüz olmadığı için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz.. yardımınızı rica ediyoruz..

 48. 29 Mart 2017

  Merhaba ,
  Hisseli Gayrimenkul Satış Vadi Sözleşmesi imzaladım.Ve bilgisayardan çıktınolarak çıkardıkları senetleri imzalattılar.26.03 te imzalandı cayma hakkımı kullanmak istiyorum.Noter onaylı değil sadece şirket kaşesi sözleşme kapağında var.Herhangi bir ödeme yapmadım.İptali için ne yapabilirim.Şirkete gittim ama müdür benim insafıma kalmış istersem iptal etmem diyor.Birde sözleşmede yazmayan bizim gizli haklarımız var diyor .Böyle bişey var mı.İptal edemezsiniz diyor.
  Acil yardımlarınızı rica ederim.
  Blg.syg

  • 21 Mayıs 2017

   Kanun bu kadar açıkken şirket müdürüne nasıl inanabilirsiniz. Makaleyi okursanız iptal edebileceğinizi görebilirsiniz.

 49. 27 Mart 2017

  2011 yılında topraktan devremülk satın aldık sözleşmede 2014 ocakta teslim edilecektir yazmasına rağmen teslim edilmedi bu arada senetin tamamı ödendi ve borcumuzun bittiğine dair senet üzerine ibare vardır. Henüz ortada tapu yok hala inşaat halinde duruyor sürekli oyalama politikası..Ne kadar zaman geçtiğinin bir önemi var mıdır sözleşme iptali için?

  • 18 Mayıs 2017

   devremülk sözleşmesinin iptalini sağlayabilirsiniz.

 50. 22 Mart 2017

  Mustafa bey, 2011 yılında bir termal tesis şirketiyle devremülk satış sözleşmesi imzaladım. 2014 yılında teslim edeceklerini şifahen söylemişlerdi fakat sözleşmede bununla ilgili bir kayıt yok. Şuan hala inşaatına dahi başlanılmamış. Ben ödemelerimin tamamını yaptım. Artık cayma hakkımı kullanabilecek bir durumum yok sanırım? Ya da devremülkü kullanım hakkı verilmediği için, henüz ortada somut görebildiğimiz hiçbirşey olmadığı için cayma hakkım hala baki midir?

  • 18 Mayıs 2017

   merhaba, cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. sözleşme hiç yerine getirilmediği için de hiç bir tazminat ödemezsiniz.

 51. 18 Mart 2017

  Mustafa bey. Merhabalar 3 ay kadar önce topraktan aldığım hiç kullanmadığım devremülkü 6502 nolu tüketici koruma yasasının 50. Maddesinin 9. Fıkrası gereğince sözleşmeden dönme hakkımı kullanıyorum. İhtar gönderdim ama firma kabul etmiyor şimdi ise tüketici mahkemelerine başvuracağım. Yasa gereği 1 gün önceden ön bilgilendirme formu vermek zorundalarmış ön bilgilendirme formu var ama 1 gün öncesinden vermediler ve sözleşmenin noter aracılığıyla yapılması gerekiyormuş noterdende yapılmadı. Ve kimisi sözleşmeden 14 günlük cayma süresi sözleşmeyi imzaladıktan sonra kimiside devremülk sana teslim edildikten sonra başlıyor. şimdi tüketici mahkemelerine hangisi gereğince dava açayım? 6502 nolu yasanın 50. Maddenin 9. Fıkrası gereğince dava açmam yeterlimi?

  • 20 Mart 2017

   Usulüne uygun şekilde cayma hakkınızı kullanmış iseniz, ödemeleriniz iade edilmek zorunda. Bunla ilgili yönetmelik hükümleri de sizin için aydınlatıcı olacaktır. Ancak bir avukat ile çalışmanızda her türlü fayda olacaktır.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: