Dernekler Hukuku
                                                 Dernekler Hukuku Avukatı

Dernekler hukuku avukatı ve verdiğimiz hizmetler konusundan önce kısaca dernekler hakkında bilgi vermek gerekecektir. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkesin önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı bulunmaktadır.  Dernekler ile ilgili en temel hukuki kaynak, T.C. Anayasası’dır. Bunun yanında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu diğer önemli kaynaklardır. Ayrıca bunların dışında da dikkat edilmesi gereken hukuki düzenlemeler de mevcuttur.

Dernek 

23.11.2004 sayılı 5235 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek, ticari amaç gütmeyecek şekilde hukukumuzda yasaklanmış haller dışında belirlenmiş ortak amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 kişi ya da kurum ya da kuruluşlar tarafından bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek iradesi ile oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Hukukumuza göre fiil ehliyetine sahip kişi ya da kurum veya kuruluşlar, önceden izin almadan dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak hukukumuzda bazı kısıtlamalarda mevcuttur. Öncelikle 15 yaşını bitirmiş neyin iyi neyin kötü olduğunu anlama iradesine sahip çocuklar, yasal temsilcilerinin izni ile çocuk dernekleri kurabilmektedir. Bunlarla birlikte Türk Silahları Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında da bazı özel kanunlarla da kısıtlamalar getirilmiştir.

Dernek kurulurken dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da derneğin hangi amaçla faaliyet vereceğidir. Faaliyet vereceği dernek amacında özgür olunmakla birlikte ticari menfaat elde etmek, genel ahlaka, kamu düzenine, milli güvenliğe, genel sağlığa aykırılık, suç işlemeye yardımcı, başkalarının hürriyetini sınırlandırma amacı bulunmamalıdır.

Ayrıca her derneğin tüzüğü bulunmak zorundadır. Tüzük, dernek işlemlerinin belirtildiği ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda başlıca başvurulacak kaynaktır. Bu nedenle hazırlanışının profesyonel kişiler tarafından yapılması, daha büyük problemlere neden olmaması için önemlidir. Bununla birlikte hukukumuzda tüzükte belirtilmesi gereken bazı hükümler de mevcuttur.

Dernek kuruluş işlemleri, dernek kurucuları tarafından yapılmakla birlikte bir dernekler hukuku avukatı ile daha sağlıklı yürütülebilmektedir. Çünkü kuruluş işlemleri sırasında sunulması gereken birçok zorunlu belge mevcuttur.  Bunun yanında başvurunun yapılmasının ardından belgelerde bir eksiklik olması halinde, 30 gün içerisinde eksiklikler giderilmesi için süre verilmektedir. Hala eksiklikler giderilmez ise dernek ile ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’nde feshine ilişkin dava açılmaktadır.

Derneğin kuruluş işlemleri sırasında mevzuata göre oluşturulması gereken zorunlu organlar da mevcuttur. Bunlar ise Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Bu organların haklarının ne olduğu, hangi zaman dilimlerinde toplantı yapılacağı ve diğer birçok hususun da tespit edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak dernekler ise kendiliğinden, idari kararla, kendi kendine ve mahkeme kararı ile feshetmek biçimlerinde 4 şekilde son bulmaktadır. Bu son bulma işlemleri sırasında yapılması gereken birçok işlem mevcuttur. Ayrıca derneğin sona ermesinin ardından malvarlığı tasfiye edilmesi gerekmekte ve mahkeme kararı ile kapatılan derneklerin bütün mal, para ve hakları hazineye devredilmektedir.

Dernek Üyeliği

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kimse dernek üyeliğine zorlanamaz. Dernek üyeliği ise normal ve kurucu üyelik olarak 2’ye ayrılmaktadır. Her iki üyelik şekli içinde hukukumuzda aranan şartlar farklıdır. 12 yaşını bitiren küçükler ise yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilmektedir. Ancak söz konusu derneğin yönetim ve denetim kurullarında görev alamamaktadırlar. Bunlarla birlikte çocuk derneklerine 18 yaşından büyükler kurucu ya da normal üye olamamaktadır.

Derneğe üye olunmasının ardından söz konusu üyeler, kanunda ve dernek tüzüğünde belirtilmiş olan haklardan yararlanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu haklar üyeye bağlı haklar olup mirasçıya intikal etmemektedir. Söz konusu üyelerin kazandığı hak türleri ise şunlardır;

 • Katılma hakları,
 • Yararlanma hakları,
 • Koruma haklarıdır.

Bunlarla birlikte bir derneğe üye olmak maddi ve maddi olmayan nitelikte hak ve yükümlülükler getirebilmektedir. Bunlardan bazıları ise şunlardır;

 • Sadakat yükümlülüğü,
 • Aidat ödeme borcudur.

Her derneğe üyeliğin sona erdirilmesi her derneğin kuruluş aşamasında tüzüğünde belirtilmekle birlikte genel olarak şunlardır;

 • Kendiliğinden kaybetme,
 • Dernekten çıkma yani istifa,
 • Dernekten çıkarılma yani ihraçtır.

Tüm üyelik işlemleri sırasında, gereken işlemlerin yapılması profesyonel bir yardımı gerektirmektedir. Zira çıkabilecek uyuşmazlıklarda dernek tüzüğünde bulunmayan durumlarda hukuki mevzuatlara başvurulmaktadır. Bu nedenle dernekler hukuku konusunda bilgili ve tecrübeli bir avukata ya da hukuk bürosundan yardım almak en işlevsel yoldur.

Dernekler Hukuku Avukatı İle Verdiğimiz Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz

Türkiye’de Dernekler Hukuku alanlarında uzman ve tecrübeli avukat ya da hukuk bürosu sayısı oldukça azdır. Nedeni ise bu konularda dava sayısının azlığı ve derneklerin maddi imkansızlık yaşayıp yargı işlemlerine bütçe ayırmamalarıdır.  Ayrıca ülkemizde özellikle 1980 yılları öncesinde derneklerin yasa dışı faaliyetlerde bulunmasından dolayı yeni düzenlemelerle dernekler hukuku alanında birçok ince nüansların bulunması da bu duruma etki eden diğer nedenlerden bir tanesidir.

Genel olarak dernekler hukuku alanında bunlar yaşanmakla birlikte hukuk büromuz dernekler hukuku alanında en uzman ve tecrübeli avukatları bünyesinde barındırmaktadır. Bu alanda verdiğimiz faaliyetlerimiz ise şunlardır;

 1. Dernekler hukuku avukatı ile derneklere ve üyelerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
 2. Derneğin ismine yönelik davaların açılması, takip edilmesi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması,
 3. Dernek uygulamaları sırasında alınması gereken izinlerin alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 4. Dernek yöneticileri hakkında açılacak ceza ya da tazminat davalarında ya da diğer davalarda vekillik görevini üstlenerek davaların başarılı şekilde sonuçlandırılması,
 5. Derneklerin denetlenme işlemlerinin gerçekleştirilerek hukuki uyuşmazlık yaşanmasının önlenmesi,
 6. Derneğin kurulması ve sona erdirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Yurtdışında dernek kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 8. Derneğe yardım toplamak için gereken işlemlerin hazırlanması,
 9. Dernekler masasına yapılacak itirazların takibi ve gerekli işlemlerin yapılması,
 10. Üyelerinin aidatlarının tahsil edilme işlemleri,
 11. Derneklerin organlarının ve kararlarının hukuki denetimini gerçekleştirme,
 12. Yönetim Kurulu’na danışmanlık hizmeti vermek ve toplantı süreçlerinin takibini gerçekleştirmek,
 13. Derneklerin tüzüklerinin düzenlenmesi ve incelenmesi,
 14. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yapılması,
 15. Dernek işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların yürütülmesi,
 16. Dernekler hukuku avukatı tarafından incelenerek her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesidir.
Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 18 Mayıs 2017

  derneğimiz yardım derneği olup bazı durumlarda yardım toplama, tanıtım faaliyetleri vs söz konusudur. bu durumlarla ilgili gerekli izinlerin alınması vs. konusunda dernekler hukukunda hukuki danışmanlık almak istemekteyiz.

  • 20 Mayıs 2017

   merhaba bu durumla ilgili net olarak hangi konularda danışmanlık istediğinizi ve derneğinizin ismini iletirseniz buna uygun şekilde dernekler hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verebiliriz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: