İç savaştan sonra Ukrayna ekonomisini düzeltmek ve halkın refah seviyesini artırmak için parlementonun attığı adımlarla birlikte yabancı sermayeye daha da açılma ve imkanlar ile kolaylıklar sağlama ve yabancı sermayenin de yatırımını Ukrayna’dan yana değerlendirmesi ülkemiz girişimcilerini ve yatırımcılarını da tercihlerini Ukrayna’dan yana kullanmasının nedenlerinden birisi olmuştur. Ancak yatırım amaçlı gitmek ve şirket açıp fabrika yahut işletme sahibi olmak…

Türkiye Cumhuriyet son yıllarda gelişen ekonomisi nedeniyle, yoksulluğun boy gösterdiği orta doğu, orta asya ve afrika ülkelerinden göç almaya başlamıştır. Yoksulluğun bir sonucu olarak bu göç her zaman yasal yollarla olmamaktadır. Kanuna aykırı bir şekilde kaçak yollardan vize almadan yani vize ihlali yaparak ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin sayısı azımsanamayacak miktarda olduğu söylenebilir. Türkiye…

Ülkemiz dünya üzerinde bulunduğu konum gereği, jeopolitik yer, ekonomik geçiş noktası ve tarihi neticesinde birçok yabacının gelmek için uğraş verdiği bir noktadır. Yabancı uyruklu kişiler çalışmak için, ikamet için, vatandaşlık almak için veya yatırım yapmak için ülkemizi tercih etmekte olup tüm bu süreçler içi Türkiye Cumhuriyet tarafından tespit edilmiş hukuki düzenlemelere de uyulmak mecburiyeti vardır….

Yabancıların ikamet izinleri ile ilgili genel bilgilerden diğer yazımızda bahsetmiştik. Bunu kırmızı yazıya tıklayarak okuyabilirsiniz. Bu yazıda ise ikamet izni için gerekli belgeler konusundan bahsedeceğiz. Ancak bu konu ülkede kalıp kalmama durumunu ilgilendireceğinden mutlaka bir yabancılar hukuku avukatı ile çalışmanız faydanıza olacaktır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun tanımlar başlıklı 3.maddesine göre ikamet izni, Türkiye’de…

Apostil Şerhi Nedir? Kısa bir tanımıyla apostil şerhi, bir belge onay sistemi olup yabancı devlet makamınca düzenlenmiş belgeyi ayrı bir tasdik işlemine tabi tutmaksızın diğer devlet makamlarınca kabul görmesine yönelik işlemler bütünüdür. Temel ilke, devletleri resmi işlem ve işlerinde ilk olarak kendi yasalarına uygun olarak düzenlenmiş belgelere itibar etmekte olduklarıdır. Yani devletler kendileri düzenlemedikleri belgelere…

Yabancının Türkiye’ye giriş yasağının (deport kararının) kaldırılması, itiraz ve iptali.  Deport (Sınır dışı) Kararı Nedir? Ülkemizde kanuna aykırı olarak çalışmaya veya oturmaya çalışan yabancı ülke vatandaşlarının en sık karşılarına çıkan durumlardan birisi de haklarında deport kararı verilmesidir. Tanım olarak deport kararı, yabancının yurt dışı edilmesidir. Deport kararı ile Türkiyeye giriş yasağı konulan yabancıların birtakım hukuki…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni olarak da geçen bu müsaade müessesesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işlerlik kazanır. Yani başvurular 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda belirtilen usule ve esasa uygun olarak bakanlığa yapılacaktır. Ancak ikili veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar…

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Suriyelilere vatandaşlık, Suriyelilerin Türk vatandaşı olma şartları veya Suriyelilere vatandaşlık verildi mi gibi konu ve sorulara cevapların anlatıldığı bu makale, makalenin yazıldığı tarih olan 28.10.2016 tarihi itibarı ile yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yazılmıştır. İleride bu kanun, yönetmelik ve uygulamaların değişmesi üzerine yazımız yenilenecektir. 2011 senesinde Suriye’de iç savaşın…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Devletler hukuku genel prensibi uyarınca verilen bir mahkeme kararı kural olarak kararı veren mahkemenin bulunduğu ülkede uygulanma imkanına sahip olur. Ancak bu genel prensibe milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin gelişmesiyle önemli istisnalar getirilmiştir. Günümüzde yurtdışında verilen bir mahkeme kararı, kanunda öngörülen şartları sağlamak koşuluyla tanıma ve tenfiz davası ile Türk…

Türkiye’deki Yabancılar sadece turistik amaçlı ülkemizde bulunmaktan öte kimi zaman başka nedenlerden dolayı Ülkemiz içerisinde ikamet etmek istemektedirler.Bu durumda mevzuatımızın öngördüğü koşullar çerçevesinde Yabancılara ikamet izni sağlanabilme imkanı bulunmaktadır. Bizde bu yazımızda referans noktamız olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte Yabancıların ikamet izinleri konusunu ele almaya çalışacağız. Bu noktada öncelikle ikamet…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: