Ülkemizde meydana doğal afetler çok sayıda can ve mal kaybına sebep olmuşlardır. Bu can ve mal kayıpları aslında doğal afetlerden ziyade şehircilik standartlarına uygun olarak inşa edilmeyen yapılardan kaynaklı olup bu anlamda riskli yapıların tespiti ve bu yapıların sağlam, depreme dayanıklı bir forma dönüştürülmesi, gereklilik hatta zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Kentsel dönüşümde riskli yapıların tespiti,…

Kentsel dönüşüm sürecinde başta devlet olmak üzere toplumun tüm kesiminde yer alan kişilere, kurumlara büyük görevler düşmektedir. Devlet yönünden bu işleyişe baktığımızda hiç şüphesiz devletin öncelikli yükümlülüklerinin başında vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlamak gelir. Bu önemli yükümlülüğün merkezinde de çoğunlukla kat malikleri yer almaktadır. Bu makalede kat malikleri açısından kentsel dönüşüm sürecinin nasıl…

Son yıllarda kentsel dönüşüm seferberliğinin artmasıyla birlikte buna mukabil bazı sorunlar da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Özellikle üzerindeki bina yıkılmış olan arazilerde arsa maliklerinin anlaşamaması halinde kentsel dönüşüm süreci büyük anlamda sekteye uğrayabilmektedir. İşte bu tür sorunların önüne geçebilmek için kanun koyucu devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine acele kamulaştırma yetkisi tanımıştır. Bu yetkinin altında, anlaşma sağlanamayan…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: