İş kanunu tarafından tanınan ve belirlenen fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenen fazla mesai ücretindeki önemli sorunlardan biri de fazla mesai hesaplama durumlarıdır. İşverenler ile işçiler arasında en çok uyuşmazlık çıkan konulardan olan fazla mesai nasıl hesaplanır? İş kanunu ilgili hükmünde yaptığı düzenlemeler ile fazla mesai hesaplaması ile ilgili şu kuralları öngörmüştür: Fazla mesai, kanunun söylediği şartlar çerçevesinde…

İhbar Tazminatı Nedir? İş Kanunu, iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın bunu belli bir süre önceden karşı tarafa bildirmesini istemektedir. Diğer bir deyişle işçi işten ayrılmadan bir süre önce veya işveren işçiyi işten çıkarmadan belli bir süre önce bunu karşı tarafa haber vermek zorundadır. Aksi takdirde ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Kanunun taraflara…

İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler nelerdir? 4857 sayılı İş Kanunu ile işverenler açısından zorunlu halen düzenlemelerden birisi de işverenin her işçi için ayrı ayrı olarak işçi özlük dosyası tutması gerekliliğidir. İşveren personel özlük dosyası tutması yanında bu özlük dosyasını saklamak ve gerektiğinde yetkililere sunmak mecburiyetindedir. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ile hukuka uygun olarak…

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kısaca tanımıyla kıdem tazminatı, işçinin kanunda sayılan çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılmasından dolayı işverenin işçisine ödemek zorunda olduğu tazminat türüdür. İstifa eden işçi bazı durumlar hariç kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz.  Bu hak sayesinde işçiler çalıştıkları yerden yerli yersiz çıkartılamazlar. Üstelik kıdem tazminatı senelerce aynı iş yerinde çalışan işçinin yıpranma payı…

İşverenlerin Fesih Yaparken Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir? İş Kanunumuz işçiye olduğu gibi işverene de iş sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirebileceği “fesih” imkanını tanımıştır. Tek taraflı olarak sona erdirme imkanı keyfiyet olarak algılanmamalıdır. Fesih hem sebep hem de usulleri bakımından kurallara bağlanmıştır. İşveren tarafından fesih yaparken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmadığı takdirde fesih geçersiz olabileceği…

İş hayatında sıklıkla var olan durumlardan bir tanesi de istifadır. İstifa, çalışanın ya da işçinin kendi isteği ile işi bırakma halidir. Ancak her istifa, hukuki olarak bir istifa sayılmayabilmektedir. Kimi durumlarda işveren de çalışanı istifaya zorlayabilmekte veya işçi haklı nedenle fesih yapabilmektedir. Bu nedenle bu gibi durumlarda henüz istifa edilmeden bir avukattan yardım alınarak durumun…

İstifa, herkesin iş hayatında en az bir kere yaşadığı kendi isteği ile işi bırakma halidir. Bu nedenle de hem psikolojik hem maddi açıdan üzerinizde düşünülmesi gereken bir konudur. Ayrıca bir avukattan da yardım alınarak işi bırakmanızın hukuki anlamda gerçekten bir istifa olup olmadığının irdelenmesi ve yasal haklarınızın işverenden talep edilip edilemeyeceğine bakılması gerekmektedir. Bazen işveren…

Her apartman ya da sitede ortak yaşam alanından sorumlu olan ve kapıcı ya da apartman görevlileri bulunmaktadır. Apartman görevlileri, apartmanın bakımından ve temizliğinden,  güvenlik hizmetlerinden ve korunmasından, küçük onarımlarından, çarşı hizmetlerinden, kaloriferin yakılması, bahçe düzenlenmesi ve diğer bu tarzdaki işlemlerinden sorumlu kişilerdir. Her konut ve sitede bulunan kapıcıların işe girmesi, çalışma esasları, işten çıkması ve emeğinin…

Arabuluculuk modern hukuk sistemlerinin getirdiği barışçıl çözüm yollarından biridir. İşçi ile işveren arasında çıkan toplu uyuşmazlıklar bakımından kanun koyucu arabuluculuğu zorunlu bir basamak olarak belirtmiştir. Kanunun bu yaklaşımı benimsemesindeki temel amaç, hem işçi hem de işvereni uzun süre meşgul eden grev-lokavt süreçlerine girilmeden önce tarafların anlaşmasını sağlayabilmek için son bir fırsat yaratmaktır. Arabulucunun Faaliyetleri Arabuluculuk…

Maaşı ödenmeyen işçinin hakları, maaşı ödenmeye işçi ne yapmalı? Bu konuya geçmeden önce ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili kurallara değinmemiz gerekmektedir. İş sözleşmelerinde işverenin temel borcu ” işçiye ücret ödeme” borcudur. Ücret genel olarak toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile belirlenebilir. Ödeme biçimi açısından da zamana göre ( aylık, haftalık vs), parça…

Page 1 of 31 2 3

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: