Marka ihlali, ticari hayatta en çok karşılaşılan bir haksız rekabet çeşididir. Ürünlerin kalitesi, fiyatı, reklam potansiyeli, dolayısıyla da alıcı kitlesini de çok büyük ölçüde etkileyen özellikle de büyük markalar hemen her gün pek çok kişi tarafından ihlal edilmektedir. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9. Maddesine göre markanın sağladığı bir çok koruma arasından en önemli koruma,…

Marka tescil araştırması konusundan bahsetmeden önce, marka kelimesini tanımlamak konuyu aydınlatma adına önemlidir. Marka, bir işletmenin tüm varlığını temsil eden ve mal ve hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan simgelerin veya işaretlerin (harf,logo,şekil,ibare ve slogan vs.) tamamıdır. Marka, ticaret unvanı ile aynı ibareden oluşabileceği gibi tamamen farklı sözcüklerde olabilmektedir. Marka tescili Marka…

Patent nasıl alınır sorusuna cevap aramadan önce, patenti tanımlamak gerekmektedir. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkını gösteren ve ülke nezdinde korunmalarını sağlayan belgedir. Bu anlamda patentin taşıması gereken nitelikler vardır. Bunlar; Yenilik, Tekniğin bilinen durumunun aşılması, Sanayiye uygulanabilir olması. Patent verilemeyecek hususlarda söz konusudur. Patent başvurusu yapmadan önce…

Marka hükümsüzlüğü davası konusundan önce marka nedir buna değinmek gereklidir. Marka, bir teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetin, bir başka teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetten ayırt edilerek şahsileştirilmesi amacıyla bu ürüne konan ve tescillenen herhangi bir isim, işaret, sayı, renk veya şekildir. Markanın amacı mal veya hizmetin aynı işlevi gören benzer mal veya hizmetlerden ayırt edilmesini,…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: