Suç ile korunan hukuki değer, belirli bir fiilin ceza kanunu kapsamında suç olarak tanımlanarak korunmak istenen hukuki hak veya menfaattir. Bu kapsamda genelde toplum sağlığı özelde ise fertlerin sağlığı bu suç ile korunan hukuki yarardır. Bu durum kişiyi ceza tehdidiyle korkutarak topluma yeniden kazandırma olarak ifade edilebilir ve bunun Anayasanın 2.maddesine aykırı olmadığı hususu Anayasa…

Ceza davası olarak da bilinen ceza yargısı iki temel süreçten oluşmaktadır. Bu sürecin ilki soruşturma ikincisi ise dava süreci olan kovuşturmadır. Soruşturma sürecinde mağdur veya şikayetçi tarafından adli makamlara şikayet edilen kişi şüphelidir. Mağdur veya şikayetçi soruşturmanın başlaması için şikayetini cumhuriyet savcısına yapabileceği gibi kolluk kuvvetlerine (polise) de yapabilir. Bu süreçte şikayet edilen şüphelinin soruşturma…

Trafik kazaları her yıl binlerce can almakta olup kimi kesimler tarafından savaşlardan daha yıkıcı olduğu yönünde ifade edilerek tarif edilmiştir. Trafik kazalarının yıkımının bu denli büyük olmasının nedeni ise trafik kazaları ile birlikte hem ölüm, yaralanma ve yaralanma ile birlikte sakat kalma sonucunun doğması hem de maddi açıdan ekonomik değeri yüksek olan ulaşım araçlarının hasar…

Kanun koyucu, trafik kazalarındaki muazzam derecedeki can ve mal kaybının önüne geçebilmek adına ve oluşacak herhangi trafik kaynaklı hukuki ihtilafı çözüme kavuşturabilmek adına trafik hukuku mevzuatını oluşturmuştur. Trafik hukuku mevzuatı Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanununun belirli hükümleri ve diğer kanunların ilgili hükümlerinden oluşmaktadır. Trafik hukuku mevzuatının insan hayatı adına en önemli hükümleri trafiğin güvenliğinin…

Haberleşme, insanların birbirleriyle çeşitli araçlarla iletişime geçme halidir. T.C. Anayasası’nın 22.maddesinde de herkesin haberleşme hürriyetinin var olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kişiler arasındaki haberleşme geçmişten günümüze değişmiştir. Ancak iletişimin kanallarının çeşidinin artması da haberleşmenin gizliliğinin ihlalini daha da önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda herkesin haberleşme hakkı olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hayatın Gizliliğine Karşı Suçlar…

Kamudan ihraç edilen memurlar ve kamu görevlileri ne yapabilir? Hangi yargı yoluna başvurabilir? 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Fetö/Pyd terör örgütünün devlet içerisinden temizlenmesi adına olağanüstü bir dönem içerisinde girildi. Bu kapsamda da yayınlanan 667, 668, 669, 670 ve 672 sayılı kararnameler ile bu örgütle bağlantısı olan avukat, öğretmen, memur ve TSK mensubu askerlerin içerisinde…

Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen bir tedbir olup, şüphelinin soruşturma ve kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından uygulanabilir. Ancak mahkemenin bu karara varabilmesi yani şüphelinin tutuklanması yönünde karar alabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu bazı şartlar öne sürmüştür. Bu şartlar, Şüphelinin yahut sanığın kaçma şüphesi veya saklanması şüphesini uyandıran somut olguların varlığı hali, Şüphelinin delilleri karartmaya veya mağdur…

Cebir suçuna geçmeden önce cebir ne demek bunun açıklanması gerekir. Bu kapsamda cebir, sözlük anlamı olarak zor ve zorlama anlamlarına gelmektedir. Hukukta ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Başlıklı Suçlar başlıklı bölümünün 108. maddesi’nde düzenlenmiştir. Bu anlamda cebir suçu, bir şeyi yapması ya da yapmaması için bir kişiyi zor kullanmak hatta bununla birlikte kasten…

Zimmet Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı başlıklı 247. maddede tanımlanan suç tipidir.  TCK 247 Zimmet suçu, mala hakim olan ve elinde bulunduran kamu görevlilerinin yani zilyedin koruma ve gözetmekle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçirmek şeklinde işlenen suç tipidir. Bu suçun oluşması ve bu suç ile ilgili suçluya…

Kara para aklama yöntemleri konusuna geçmeden önce kara para nedir bunun açıklanması gerekir. Kara para; terör, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve fuhuş gibi suçlardan elde edilen gelir olarak nitelendirilmektedir. Suç gelirleri olmasından mütevellit, nereden kazanıldığı belli olmayan paraların ülkede vergisi verilememekte, banka hesaplarında tutulamamakta ve de ülkedeki ekonomi sisteminin ve para döngüsünün içine dâhil…

Page 1 of 51 2 3 5

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: