Yurtdışında Türk mahkemeleri haricinde yabancı mahkemeler tarafından boşanma davası görülerek boşanmış olan kişiler, Türkiye içerisinde halen daha evli olarak görülebilmektedir. Bunun nedeni, ülkemiz haricinde yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının ülkemizde geçerli olmamasıdır. İlk bakışta sadece kişiler arasındaki sadece bir boşanma davası gibi görülse de miras, mal paylaşımı ya da yeniden evlenme gibi bazı durumlarda problemler…

Velayet, anne ya da babadan birinin ölmesi veya tarafların boşanması sonucunda ortak çocukların mahkeme eliyle yanında kalacak tarafın belirlenip çocuğun söz konusu kişinin sorumluluğunda bırakılmasıdır. Velayet, hukukumuz da kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olmasından dolayı kişi kendi isteği ile kimseye velayeti devredemez ya da bu haktan feragat edememektedir. Ancak kimi zaman evlilik birliğinin sona ermesinin…

Anlaşmalı Boşanma Davası Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davası türlerinden olan anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanmayı isteyerek çocuğun velayeti, maddi ve manevi tazminat, nafaka, malların tasfiyesi ve paylaşımı, katkı payı alacağı konularında uzlaşmaya vararak açılan boşanma davası türlerindendir. İlk bakışta her ne kadar anlaşma ve uzlaşma terimlerini içerisinde geçirdiği için kişilerce…

Nafaka, hayat standartlarında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına kimi zaman boşanmadan sonra eşler ya da çocuklara, kimi zaman yardıma ihtiyacı olan altsoy ya da üstsoya karşı edinilen maddi yardımdır. Bu nedenle de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda tedbir, iştirak ya da yardım ve yoksulluk nafakası olmak üzere birçok nafaka türü bulunmaktadır. Hayatın giderek pahalanması ile birlikte…

Boşanma davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen ve yine aynı kanunda yer alan boşanma sebeplerinden en az biri ile evliliğin sona erdirilmesi durumudur. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma sebeplerinden (terk, zina, kötü hayat sürme, şiddetli geçimsizlik vs.) birine dayanan eş, mahkemeler aracılığıyla açacağı boşanma davası ile bu talebini öne sürebilir. Eşlerden her biri,…

Türk Medeni Kanununun 116. maddesinde düzenlenmiş olan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni genel bir boşanma sebebidir. Halk dilinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılmaktadır. Zina, terk, akıl hastalığı,  onur kırıcı davranış vs. gibi özel nedenlerin sınırı belirli iken hangi durumların evlilik birliğini temelden sarsacağı ve şiddetli geçimsizlik olarak değerlendirileceği önceden bilinemez. Bu değerlendirme somut olaya…

Boşanmada çocuğun velayeti ve dolayısıyla veli kavramlarının hukuk sistemimizdeki yerleri son derece kapsamlı ve kıymetlidir. Bilindiği gibi veli dendiği zaman halkımızın çoğunluğunun anladığı şekilde çocukların okula kaydolurken yanında bulunan anne, baba, kardeş, akraba cinsinden tabiri caizse büyük görünümlü biri anlaşılmaktadır. Halkımızın kabul etmiş olduğu velinin bu dar anlamdaki tanımı hukuk sistemimiz içinde düzenlenen asıl velayet ve…

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma medeni kanunun 166/3 maddesinde düzenlenmektedir. Hakimin anlaşmalı boşanma yolu ile boşanma kararı verilebilmesinin şartları vardır. Buna göre: 1) Evlilik en az bir sene sürmüş olmalıdır. Bu şartın koyulmasının amacı kısa süreli evliliklerin yapılmasının ve eşlerin henüz birbirlerini tanımadan boşanmalarının önüne geçirmek istenmesidir. İstatistiklere göre boşanmaların büyük çoğunluğu ilk bir sene içinde gerçekleşmektedir. Bu…

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: