Güncelleme Tarihi:
Boşanma Tanıma Tenfiz Davası
                                           Boşanma Tanıma Tenfiz Davası

Yurtdışında Türk mahkemeleri haricinde yabancı mahkemeler tarafından boşanma davası görülerek boşanmış olan kişiler, Türkiye içerisinde halen daha evli olarak görülebilmektedir. Bunun nedeni, ülkemiz haricinde yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının ülkemizde geçerli olmamasıdır. İlk bakışta sadece kişiler arasındaki sadece bir boşanma davası gibi görülse de miras, mal paylaşımı ya da yeniden evlenme gibi bazı durumlarda problemler yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durumun çözülmesi için de boşanmanın tanıma ve tenfizi davalarının açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları, kişilerin yabancı ülkede verilen mahkeme kararlarının Türkiye’de de geçerli olması için açılan dava türüdür. Davalar, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanunda düzenlenmiştir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan,Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ülkelerinden alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanımasını sağlamaktayız.

Boşanma Tanıma Davası

Boşanma tanıma davası, yabancı mahkeme’deki boşanma kararının Türk mahkemeleri tarafından sadece tespit edilerek ülkemizde de geçerli olmasını sağlamak amacı ile açılan teknik bir dava türüdür.

Davanın açılması için tenfiz davası açılması şartı bulunmamaktadır. Görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava ile birlikte açılabilir. Yabancı mahkeme tarafından kesinleşmiş olan bütün kararlar için bu dava açılabilmektedir. Ayrıca davanın açılması için kararın verildiği ülke ile Türkiye arasında hukuki karşılıklık anlaşması ya da sözleşme olmasına gerek bulunmamaktadır. Dava sonucunda verilen karar ile birlikte de kesin hüküm etkisi, hükmün verildiği yabancı ülkedeki kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olmaktadır.

Boşanma Tenfiz Davası

Boşanma tenfiz davası, yabancı mahkeme’de verilen boşanma kararının Türk mahkemeleri tarafından icra edilebilir olmasını sağlamak amacı ile yani kararın maddi ve manevi sonuçlarıyla birlikte Türkiye’de geçerli olması için açılan teknik bir dava türüdür. Yani yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının tanınması ile birlikte nafaka kararının da Türkiye’de tanınarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak amacı ile açılmaktadır.

Davanın açılması için ülkemizde bir tanıma kararı alınmış olması gerekmektedir. Sadece bağımsız bir dava ile açılmaktadır. Ayrıca davanın açılması için kararın verildiği ülke ile Türkiye arasında hukuki karşılıklık anlaşması ya da sözleşme olmalıdır. Dava sonucunda verilen karar ile birlikte de kesin hüküm etkisi, ülkemizde verilen tenfiz kararının kesinleştiği tarih itibari ile geçerli olmaktadır.

Davaların Ortak Özellikleri

Her iki davanın açılması ve görülmesi sırasında uygulanan bazı ortak durumlarda mevcuttur. Bunlar ise şunlardır;

 1. Davaların açılması için ilgili karar, yurtdışında bulunan mahkeme tarafından verilmiş olmalıdır. Yurtdışında bulunan ve mahkeme dışındaki idari kurumlar tarafından belediye, nüfus idaresi, noter gibi kurumlar tarafından verilmiş ve mahkeme kararı özelliği taşımayan kararlar davalara konu edilmemektedir.
 2. Her iki davada takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları, duruşmada bulunmaz ise dava işlemden kaldırılmaktadır.
 3. Davalarda basit yargılama usulü uygulanmaktadır. Yani dava açılmasının ve karşı tarafa dava dilekçesinin ulaşmasının ardından karşı tarafa 14 gün içerisinde cevap verme hakkı verilir ve bunun ardından da davanın ilk aşaması daha fazla uzatılmadan bitirilmiş olur.
 4. Davalı yurtdışında ise davalının adresi araştırılmalıdır. Davalıya hukukumuzda yer alan ilan yolu ile tebligat yapılmak şeklinde karar verilmemektedir. Ancak davalı Türkiye’de bir avukata vekalet verecek olursa işlemler kısa zamanda tamamlanacaktır.
 5. Türkiye’de davacının ikametgahı yoksa davaları açarken teminat göstermesi gerekmektedir. İki ülke arasındaki karşılıklı anlaşma hükümleri içerisinde adli yardımlaşma hükmüne yer verilmişse bu durumda teminat gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca uluslararası sözleşmelerde devletlerarasında teminattan muafiyet şartı varsa da davaları açarken teminat alınmaz. Ancak teminat gösterilmesi gerekmekte ise hakim teminat miktarını kendisi belirlemektedir.
 6. Karşı tarafın Türkiye’de bir avukata vekalet vermesi halinde dava daha kısa sürmektedir. Çünkü söz konusu davalar için en büyük sorun karşı tarafa tebligat işlemlerinin yapılmasıdır. Karşı tarafla görüşülmediği için doğru adres tespiti yapılamayabilmektedir. Yurtdışı tebligatları olması halinde ise Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluk aracılığıyla yapılması gerektiğinden uzun zaman almaktadır.
 7. Davalarda davalı olarak görülen kişi, yabancı mahkemedeki karşı taraf olmaktadır yani davalar bu kişiler aleyhine açılmaktadır. Mirasçıları davayı açamaz, sadece eşler açabilmektedir.
 8. Davalarda hakim, yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararında yer alan boşanmaya dair konuları tekrar ele alıp yargılamaz. Yani boşanmanın esası hakkında karar verilmez. Hakimin burada dikkate alacağı durumlar; tanıma ya da tenfiz davasının şartlarının oluşup oluşmadığı, kanunda sayılan belgelerin dosya mevcut olup olmadığı ve yurtdışında verilen kararın Türk kamu düzenine aykırılığı olup olmadığıdır. Ayrıca karşı tarafın usulüne uygun olarak çağrılıp dinlenip dinlenmediği yani savunma hakkı verilip verilmediğidir. Davaların açılması için gerekli olan belgelerde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda davalar reddedilmektedir.
 9. Davaların açılması için yetkili ve görevli mahkeme, kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’dir. Ancak kişinin Türkiye’de bir ikamet adresi bulunmuyor ise, İstanbul, Ankara veya İzmir’deki Aile Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir. Aile Mahkemesi’nin bulunmaması durumunda bu sıfata haiz Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde davalar açılmaktadır.
 10. Söz konusu davalar, mahkemenin iş yüküyle de bağlantılı olarak yetkili ve görevli mahkeme tarafından 3 ay ile 1 yıl arasında sonuçlandırılmaktadır.
 11. Davalar, 10 yıllık zamanaşımına tabi olup karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hakim tarafından kendiliğinden değerlendirilmemektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Süresi

Tanıma ve tenfiz davalarında dava süresi tarafların vekalet verme durumuna göre değişmektedir. Sadece tek tarafın vekalet vermesi durumunda 10 12 ay arası, davalı eşin de vekalet vermesi durumunda tek celsede ve 3 ay civarında dava bitmektedir.

Tanıma Tenfiz Davası Gerekli Belgeler

Davalar kesin şekil şartına dayalı olan davalar olduğundan davaların açılması sırasında gerekli olan bazı belgeler vardır ve bunların dava esnasında bulunması önemlidir. Gerekli belgeler ise şunlardır;

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı ya da onaylı sureti,
 • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh. Karara itiraz edilmiş ise temyiz ya da benzeri üst mahkemeye gidilmiş ise karar kesinleşmiş olmamaktadır. Bu nedenle kararın kesinleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • Boşanma kararının aslı üzerine apostil şerhi ve kesinleşme şerhi ayrı bir evrak ise buna da apostil şerhi,
 • Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin, apostil şerhinin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmiş hali,
 • Türkçeye tercüme edildikten sonra resmi kurumlar tarafından noter ya da konsolosluktan tasdik edilmiş hali,
 • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopisi olmalıdır.
 • Avukata verilmiş vekaletname. Bu vekaletname fotoğraflı olmalıdır ve vekaletnamede “Yurtdışında verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmaya” ibaresi bulunmalıdır.
Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: