Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırması - Mıhcı Hukuk Bürosu
                                Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırması

İcra takibi sürecinde borçlunun malları satılıncaya kadar borçlu bu malların malikidir, kural olarak borçlu kendi malları üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir ve bu tasarruflar geçerlidir. Alacaklılar, borçlunun elinde kalan mallarından alacaklarını elde edebiliyorlarsa borçlunun bu tasarrufları alacaklıları ilgilendirmez ancak borçlunun tasarruflarıyla alacaklının kalan diğer mallardan alacağını elde etmesi mümkün değilse borçlunun yaptığı bu tasarruf işlemlerinden zarar gördüğü kadarını iptal ettirme yani borçlunun alacaklıdan mal kaçırmasını önleme hakkı vardır.

Borçlular, genellikle borçlarını ödememek için çeşitli yollara başvurmakla birlikte cebri icra ile karşılaştıkları zaman da mallarının haczedilmesini ve satılmasını önlemek için mallarını takipten veya hacizden evvel satarak mal kaçırmaya teşebbüs edebilirler. Amaç, alacaklı kendisine alacağını tahsil için başvurmadan evvel malları kendi mülkiyetinden çıkararak haczedilmesini ve satılmasını önlemektir. Alacaklı böylece icra takibi sonunda borçlunun haczi kabil herhangi bir malı bulunmadığından, borçlu mal kaçırdığından alacağını elde edemeyecektir.

İcra İflas Kanunumuz, alacaklının borçlunun mal varlığının haczedilerek satılması suretiyle alacağına kavuşmasını amaçlarken elbette borçlunun mallarını kaçırmasına da engel olmuştur. Kanunun 277. ve devamı maddelerine göre borçlu kendi mallarını üçüncü kişiye devretmişse belli şartlar ve sürelere göre bu tasarrufun iptali mümkündür. Genel mahkemelerde görülen bu dava türüne tasarrufun iptali davası denir.

Tasarrufun iptali davasının amacı borçlunun takip işlemlerinden önce malları üzerinde üçüncü kişi ile gerçekleştirdiği ve alacağın tahsili işlemini imkânsız kılan tasarruf işlemlerinin alacaklı bakımından iptalini sağlamaktır. Tasarrufun iptali davası ile aslında borçlunun tasarrufu tamamen geçersiz kılınmamaktadır. İptal davasını kazanan alacaklı, dava konusu malı borçlunun malıymış gibi haczettirip sattırır ve satış bedelinden alacağını alır. Satıştan bir para artması durumunda tasarruf tamamen geçersiz sayılmadığından borçluya değil, mülkiyeti tasarrufun iptali davası ile iptal edilen üçüncü kişiye verilir.

İptal davasına konu olan işlemler, hukuken geçerli olan ve alacaklıyı zarara sokan işlemlerdir. Geçersiz işlemler bu davaya konu olamaz. Yine sadece iradi işlemler bu davaya konu olabilir. Bir mahkeme kararı sonucu yapılan devirler veya tasarrufun diğer tarafı üçüncü kişinin cebri icra yoluyla satın aldığı mallar bu davaya konu edilemez.

Tasarrufun İptali (Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırmasını Engelleme) Davasının Şartları

İptal davasına konu en önemli tasarruflar ivazsız yani hiçbir karşılık alınmadan bağışlama yoluyla yapılan tasarruflardır. Eğer borçlu hacizden, haczedilecek mal bulunamaması nedeniyle alacaklıya aciz vesikası verilmesinden veya borçlunun iflas etmesi tarihinden itibaren geriye doğru iki yıl içinde herhangi bir malını ivazsız olarak devretmişse bu tasarrufun iptali mümkündür. Mesela bir takipte alacaklı, borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunamadığından 2014 yılında aciz vesikası almış ise ve borçlu 2012-2014 yılları arasında herhangi bir malını ivazsız olarak devretmiş, bağışlamışsa alacaklı bu tasarrufu iptal ettirebilir. Ancak bu işlem 2011 ve daha öncesinde yapılmış ise iptal edilemez. Evlenme, doğum günü, bayram, sünnet töreni gibi nedenlerle borçlunun üçüncü kişiye karşılıklı olarak verdiği ve normal kabul edilecek hediyeler bu davaya konu edilemez.

Kanun, bazı işlemleri gerçekte ivazlı olsalar bile bağışlama olarak kabul ederek iptale tabi kılmıştır. Haciz, aciz veya iflastan geriye doğru iki yıla kadar karı, koca, alt ve üst soy, üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlar ile evlat edinen ve evlatlık arasındaki ivazlı tasarruflar da ivazsız kabul edilmiş ve iptale tabi kılınmıştır.

Borçlu üçüncü kişiyle yaptığı tasarruf işleminde verdiği malın çok altındaki bir değerde mal veya para almışsa yani ivazlı fakat ivazlar arasında aşırı fark olan tasarruflar ivazsız olarak kabul edilir ve iptale tabidir.

Borçlu, kendisine veya üçüncü kişi yararına kaydı hayat şartı ile irat (örneğin kira geliri) ve intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri de aynı şekilde ivazsız kabul edilir ve iptale tabidir.

Borçlunun borca batık ve ödemeden acz içinde olduğu hallerde, haciz veya aciz vesikası alınmasından önceki bir yıla kadar yaptığı bazı tasarruflar da iptale tabidir. Mesela borçlu alacaklılardan birine daha önce vermediği halde sonradan borcunun teminatı olarak rehin vermiş ve bu suretle diğer alacaklılarını zor duruma sokmuşsa zarar gören alacaklılar bu tasarrufu iptal ettirebilir. Para veya alışılmış ödeme araçları dışında başka araçlarla yapılan ödemeler de bir yıla kadar iptale tabidir. Borçlu, borcunu vadesi gelmediği halde ödemişse başka bir alacaklı bu tasarrufu iptal ettirebilir. Borçlu alacaklıyı zarara sokmak için üçüncü bir kişinin şahsi hakkını tapuya şerh ederek alacaklıya karşı güçlendirmişse bunun iptali de mümkündür. Bu tasarruflar bakımından iptal davasında borçlunun tasarruf işlemini yaptığı üçüncü kişi, borçlunun borca batık halinde olduğunu bilmediğini ispat ederse dava dinlenmez ve alacaklının tasarrufun iptali talebi reddedilir. Böylece davalılardan olan üçüncü kişiye malı kaybetmesini önleyecek bir kurtuluş imkânı getirilmiştir.

Kanunun 280. Maddesinde borçlunun alacaklılarına zarar verme kastı nedeniyle gerçekleştirdiği tasarrufların iptali düzenlenmiştir. Alacaklıya zarar verme kastıyla borçlunun yaptığı tasarruflar, tasarrufun diğer tarafı üçüncü kişi tarafından bu kastın bilindiği ölçüde iptal edilir. Bunun için davacı olan alacaklının davalılardan olan borçlunun mal kaçırma kastında olduğunu ve diğer davalı üçüncü kişinin de bu kastı bilerek malı aldığını ispatlamalıdır. Ayrıca bu tasarrufların iptal davasına konu edilebilmesi için tasarruf işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde alacaklının borçluya karşı haciz veya iflas yoluyla takip başlatmış olması gerekir.

Tasarrufun İptali Davası Açma Süresi

Tasarrufun iptali davasını açma süresi, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren beş yıldır. Bu bir hak düşürücü süredir. Bu davayı ancak borçluya karşı yaptığı icra takibinde haczettirecek bir mal bulamadığından kesin veya geçici aciz vesikası olan alacaklı açabilir.

Tüm bunlar haricinde borçlunun kendine kendine karşı hileli olarak haciz başlatması, satış ihalesinde 2. teklifi verip bu teklifin çok yüksek olması gibi bir çok yol ile mal kaçırması mümkündür.

Siz de “Alacaklı olduğum borçlu mal kaçırıyor ne yapabilirim?”, “Borçluyken yapılan elden çıkarma işleminin iptali mümkün müdür?”, “Nasıl mal kaçırılır” gibi sorunlarla karşı karşıya iseniz zaman kaybetmeden Mıhcı Hukuk Bürosunun uzman icra avukatına başvurmalısınız.

Düzenleme : Sayfa aşağısında onlarca yorum ve cevap oldu. Mutlaka sizin sorunuzla alakalı bir soru cevap durumu mümkündür. Bu bakımdan yorumları okumanızı rica ediyorum. Dava açmak için bize ulaşabilirsiniz veya sorunuz için sağ alttaki kutucuktan ulaşabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 1. 3 Temmuz 2018

  Sayın Mustafa bey bir arkadasım ile çok samimi idik fakat farklı şehirlerde ikamet ediyoruz ben yardımcı olmak için ona araba aldık yüklü miktarda parayı bana banka havelesi ile yolladı bende 3 üncü şahsa yolladım. sonra kendisi geldi kişiden satışı noter ile aldı daha sonra aramız çok ciddi bozuldu bu kişi bana banka İLE yolladığı parayı ilamsız icra başlatarak beni zor durumda bırakmak için talep etti bunu yaptı..ben süresinde itiraz ettim takip durdu ve 1,5 sene oldu hiç bir ses yok banka dekontu İLE itirazın iptali açsa ne olur buna bağlı evim var şimdi iş yapmak için satmak istiyorum bir sorun veya tasarruf davası açabilirimi ortağıma zararı Olurmu ? 3 şahsın evi almasında
  Teşekkür ederim kolay gelsin.

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, arkadaşınızın size icra takibi yolları ile takipte bulunma imkanı vardır. Ancak sizin elinizde de arkadaşınızın iddialarını çürütecek ispat araçları var. Arkadaşınızın bu kötü niyetli davranışı için onun hakkında gerekli hukuki süreç başlatma imkanınız dahi doğabilir. Konu ile ilgili hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. 8 Temmuz 2018

  İyi günler Mustafa Bey
  Babamın Haciz davası başlamadan önce satmış olduğu bir mülkü var ve Annemle beraner mülkü tekrardan satın almak istiyoruz ancak babamın haciz davaları halen devam ediyor şimdi ben veya annem evi satın aldığında geçmişe dönük herhangi bir sıkıntı yaşar mıyımız ? (Babamla annem ayrı)

  • 19 Kasım 2018

   Merhaba, babanız evi sattığı zaman zaten borçlu durumda ise evi siz almasanız bile evin tasarrufun iptali davasına konu olma ihtimali vardır. Burada belirli şart ve süreler söz konusudur. Evi sizin üzerinize almanız sadece alacaklıların tasarrufun iptali davasında ispat bakımından elini kuvvetlendirir. Ancak konunun diğer şartları değerlendirilerek lehinize bir durum oluşturabilmeniz adına bir avukatın hukuki yardımına başvurmanız yararınıza olacaktır. Konu ile ilgili hukuki yardım almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 3. 11 Temmuz 2018

  Merhabalar ben bir şey öğrenmek istiyorum borçlu olduğum kişiye Emekli maaşımı devredebilir miyim Ayrıyetten bankalarla da icralığım var bilgi verirseniz sevinirim Teşekkür ediyorum

  • 9 Kasım 2018

   Merhabalar, emekli maaşınızı hacizli ise herhangi bir devir işlemi yapmanız mümkün değildir.

 4. 13 Temmuz 2018

  iyi günler
  Annem hakkında iki sene önce mal kaçırma davası açıldı ancak beraat etti. bu dava kapanmışken annem üzerine ev almak istiyor. üzerine ev almasında sakınca var mıdır? Bu ev nedeniyle alacaklılar tekrarrdava açabilir mi? teşekkür ederim

  • 9 Kasım 2018

   Merhabalar, mal kaçırma davasından beraat edilse bile borcunuz ödenmediği takdirde üzerinize alınan her türlü mala icra takibi başlatılabilir. Mal kaçırma davasından beraat edilmesi, ifa edilmeyen borcun sonlandığı anlamına gelmez.

 5. 24 Temmuz 2018

  Mustafa Bey Merhaba,

  Alacaklı olduğum bir kişi için icraya başvuracağım ama şifahen birkaç banka ile işlerini yürüttüğünü öğrendim fakat hangi banka ve hangi şubeleri bunu bilmiyorum. Borçlu kişinin banka hesap bilgilerini öğrenebilmenin kolay bir yolu var mıdır? Yoksa tüm bankalara tek tek mi başvurmak gerekir? Banka müdürlüğüne başvurduğumuzda Türkiye’deki tüm şubelerinin bilgisi gelir mi? İcrayı adresine gönderip hesaplarındaki paraları kaçırmasından endişe ediyorum. Bu konudaki bilginizi rica ediyorum, teşekkürler.

  Pelinay Sağlam

  • 9 Kasım 2018

   Merhaba.
   İcra takibi başlatıldıktan sonra tüm bankalara haciz ihbarnamesi gönderilerek varolan banka hesapları hakkında geri dönüş alınacaktır. İcra takibi konusunda uzman avukatlarımız tarafından destek alabilirsiniz. Bize mail ya da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.

 6. 9 Ekim 2018

  iyi günler diliyorum,

  Bir akrabamın bana 20 bin tl borcu var buna karşılık kendisinden senet aldım, senetin günü çok oldu ama borcunu hala ödemiyor. merak ettiğim konu yakın zamanda kendisi araba aldı ve büyük bir ihtimalle aracı eşinin üzerine yaptı diye düşünüyorum. icra davası açsak bu araca haciz yapabilir miyiz.

  Teşekkürler

  • 6 Kasım 2018

   Merhaba.
   Para alacaklarının takibi haciz yoluyla yapılmaktadır. Ancak söz konusu malvarlığı hakkında muvazaa iddiasını ayrı bir dava yoluyla takip etmeniz gerekmektedir. Tasarrufun iptali davasını kazanımın tarihine de dikkat ederek açmanız gerekmektedir. Bu gibi hukuki ve teknik bilgi gerektiren noktalar dolayısıyla büromuzla iletişime geçmenizi öneriyoruz.

 7. 28 Ekim 2018

  Mustafa Bey merabalar
  Kasım 2016 yılında babaannemin 2 adet tarlasını ipotek gosterip 3.kişi karısı adına kredi çekmiştir 400.000 TL.Ama babaannemin yaşı ipotek islemi tarihinde 75 yaşını doldurmuş ve bu islem icin saglik raporu alinmamis.Biz bu ipotek islemini iptal ettirebilirmiyiz? Takibe düsmeden Kalan malları nasıl kurtarabiliriz?

  • 30 Ekim 2018

   Merhabalar, babaannenizin haberi ve iradesi olmadığını öne sürerek ipoteğin iptalini talep edebilirsiniz.

 8. 30 Ekim 2018

  müteahhiten kat karşılığı sözleşmesiyle aldığım daireye haciz konmuş. fakat müteahhitin başka mallarıda var ve borcunu karşılıyor. alacaklıların bana yönelmesi ne kadar mümkün

  • 30 Ekim 2018

   Merhabalar, tapu tescili yapılmadığı sürece sözleşmeden doğan alacağınız olan daire müteahhiten malvarlığında gözükür. Müteahhitin malvarlığında gözükten ötürü haciz konulması ne yazık ki mümkündür.

 9. 4 Aralık 2018

  Mustafa bey merhaba,
  Eski eşimmle ikimizin de sorumlu olduğu vergi borcumuzu yapilandirmistik.Fakat eski eşim ikinci taksidi ödemeyerek yapılandırmayı bozdu.
  2 çocugumla yaşadığım tek bir evim var.Borc 200 bin, ev 350 bin
  Maaşımın 4 te 1 ine haciz konulması evimin haczini engeller mi.Baska bir mal varlığım yok. Ya da evimi annemin üzerine yaparak hacizden kurtarma şansım olur mu? Ne yapmalıyım tek evin haczi mümkün mü?

  • 4 Aralık 2018

   Merhaba, halihazırda borçlu durumda bulunan kişinin üzerindeki taşınmazları devretmesi halinde o taşınmaz tasarrufun iptali davasına konu edilebilir. Yani evi annenizin üzerine yapmanız zararınıza olabilir. Konunun ayrıntıları ile birlikte değerlendirilerek sizin için en iyi olabilecek yöntemin tespit edilmesi gerekmektedir. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 10. 5 Aralık 2018

  İyi günler benim ipotekli bir evim var dı (%90 a yakın banka ipoteği) borsada batınca evi sattım ve banka ipoteği kesilince elime kalan az para ile de elden borçlarımı ödedim ama borç çoktu tabi sonra kredi kartı borçlarımı ödeyemez duruma geldim ve bankalarla icralık olduk şimdi 2.5 yıldır icrada bekleyen banka şimdi eviniz varmış satmışsınız dava açacağım diyor bende ev zaten bankanındı parayı oraya ödedim dedim ama dava açacaklarını söylediler sizce bu dava ne olur zaman aşımı var mıdır. Teşekkürler.

  • 5 Aralık 2018

   Merhaba, ilgili dava tasarrufun iptali davası olacaktır. Ancak başarıya ulaşması zor görünüyor. Çünkü bu satış işlemini mal kaçırma maksadı gütmeden yapmışsınız. Satış gerçekleştirdiğiniz kişiye İİK m. 89/1 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Bu ihbarnamelere gerekli süreler içerisinde itiraz etmek gerekir. Hukuki yardım talep etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: