Bilişim Hukuku
Teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayar ve internet kullanımı da giderek artmakta, neredeyse insan hayatının en önemli parçalarından birisi olmaktadır. Teknolojinin sağladığı avantajlar yanında tedbir alınması gereken yanları da bulunmaktadır. İnsan hayatının her anında bulunan hukukun internet ve bilgisayarı kısaca bilişim sistemini kapsamaması düşünülemez. Şahsi verilerin korunması, elektronik alanda yapılan ticari ilişkiler, dijital ortamdaki fikri mülkiyet ve sınai haklar, sanal alemdeki mülkiyet, dijital deliller, bilişim suçları bilişim  hukukunun ilgilendiği konulardan bazılarıdır.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte şirketler interneti kullanan müşterilerden portföy oluşturma uğraşına girmektedir. Bu ilişkilerden doğan satışlar veya bütün işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren şirketlerin işlemleri, dijital ortamda rezervasyon yapan firmalar ve hatta dijital oyun üreten firmalar bunları hukuki zeminde yapmalıdır. Bu alanın yeni olması ve geniş bir kapsamı olması nedeniyle bu konuda bilgisi olan bir bilişim hukuku avukatının danışmanlığı şarttır.

Bilişim hukuku hem dijital hale gelmiş bilgiyi hem de internet kullanımı ile meydana gelen hukuki ilişkileri inceler ve bunu yaparken diğer hukuk dalları ile ilişki içerisinde olur. En yoğun ilişki içinde olduğu hukuk dalları e-ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku ve iş hukukudur.

Hukuki ilişkilerin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda uyuşmazlıkların çıkması da kaçınılmazdır. İlişkide olduğu diğer hukuk dalları ve kendi kuralları gereğince bu uyuşmazlıklara çözüm üretmek bilişim hukukunun ve doğal olarak bu alanın bilişim avukatının görevidir.

Bilişim Hukuku Suçları

İnternet ortamının günlük hayatın dijital hayata olan yansıması olduğu düşünülürse günlük hayatta korunan hakların ve suç olan fiillerin dijital ortamda da aynı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; gizlilik ve ifade özgürlüğü dijital alanda da kendisine koruma alanı bulur. Bazı fiiller de bilişim suçu olarak düzenlenmektedir. Bilişim suçlarına örnek olarak; bilgisayar sabotajı, internet üzerinden dolandırıcılık, sahtecilik, bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak, bilişim sistemini bozmak, değiştirmek, tamamen kaldırmak kanun tarafından korunmakta olan bir yazılımın izinsiz kullanılması, kanunlara aykırı yayınlar ve sair suçlardır. Bunların tespiti noktasında şüpheli bilgisayarında arama el koyma işlemi yapılmakta ve varsa suça dair emareler ortaya çıkarılmaktadır.

Bazen de sıkça karşılan facebook twitter gibi sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere mail, site bilişim sistemlerine müdahale ile hacklemeleri de Türk Ceza Kanunu anlamında bilişim suçu sayılmaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku alanında uzman avukatlarımız ile gerekli her türlü işlemlerin takibi, danışmanlık hizmeti ve dava yoluna giden uyuşmazlık ve cezai durumlarda vekil sıfatı ile dava takibi yapılmaktadır.

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: