Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilişim ağı ve bilişim sistemlerindeki her tür ilişkiyi irdeleyen, hak ve sorumlulukları düzenlemeyi amaçlayan multi disipliner hukuk branşıdır. En yoğun ilişki içinde olduğu hukuk dalları e-ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku ve iş hukukudur. Bilişim suçları ise çağdaş iletişim aygıtları kullanılarak elektronik/sanal ortamda işlenen her türlü suçlardır. Hayatımızın içinde önemli bir yer alan ve yaygınlaşmakta olan sosyal medya ağları ve hesapları, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasının ihlali, kişilik haklarına saldırı, izinsiz isim/fotoğraf/eser kullanımı gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Mıhcı Hukuk & Danışmanlık Bürosu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere geliştirdikleri yazılım ve donanım üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması, buna ilişkin sözleşmelerin kurulması, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi, sosyal medya hesaplarının korunması, bunun yanı sıra gerek ceza gerekse hukuk mahkemelerinde bilişim hukukun dair her türlü hukuki hizmet vermekte olup bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet alanlarında değişen ve ilerleyen gelişmeleri takip etmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde Bilişim Suçları düzenlenmiştir;

 1. Bilişim Sistemine Girme Suçu
 2. Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
 3. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
 4. Yasak cihaz veya program kullanma suçu
 5. Haksız çıkar sağlama yoluyla bilişim suçları
 6. Bilişim suçlarında yasak cihazlar ve programlar kullanılması
 7. Bilgisayar yoluyla Dolandırıcılık
 8. Bilgisayar yoluyla Sahtecilik
 9. Ticari Sırların Çalınması
 10. Terörist Faaliyetler
 11. Çocuk Pornosu
 12. Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 13. Hacking
 14. Diğer suçlar (fuhuş, organ, tehdit, uyuşturucu vs.)

Bilişim suçlarının tespitinde öncelikle suça konu olan aygıtın, müştekiye ait olup olmadığı tespit edilmektedir. İşlenen bilişim suçunun özelliğine göre, aygıtlar incelenmektedir. Bilişim suçları yalnızca teknoloji kullanılarak tespit edilmez, gerektiğinde tanıkla da ispat edilebilir.

Bilişim Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler;

 • Bilişim teknolojileri anlamında en güncel gelişmelerin takibi,
 • Bilgi teknolojileri ve Ar&Ge şirketlerine özel alanlarda hukuk çözümlerinin sunumu,
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması ve kayıt-tescil işlemlerinin takibi,
 • İnternet içerik sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması,
 • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • E-ticaret yoluyla mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki altyapının hazırlanması,
 • Hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı hizmetlerinin sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yazılım meydana getirme sözleşmeleri, bakım ve güncelleme sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri vb. gibi teknik bilgi gerektiren sözleşme ve bu konulara ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Bilişim hukuku ile ilgili sözlü ve/veya yazılı uzman görüşü, adli süreçler için uzman mütalaası, şirket süreçleri ile ilgili hukuki ve teknik kılavuz metinler hazırlanması
 • İhtiyaç duyulan kapsam ve sürelerle,
 • Bilişim hukuku,
 • bilişim suçları,
 • dijital delillerin toplanması,
 • kişisel verilerin korunması,
 • İnternetten içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönetimi,
 • işyerinde bilgisayar kullanımı,
 • bilgi güvenliği ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik korunma yöntemleri,
 • bilgisayar programları üzerinde eser koruması,
 • bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hak koruması,
 • robot ve yapay zeka, gibi konularda hukuki ve teknik eğitim hizmeti

Bu alanlarda uzman danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bilişim hukuku hem dijital hale gelmiş bilgiyi hem de internet kullanımı ile meydana gelen hukuki ilişkileri inceler ve bunu yaparken diğer hukuk dalları ile ilişki içerisinde olur. En yoğun ilişki içinde olduğu hukuk dalları e-ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku ve iş hukukudur.

Hukuki ilişkilerin bu kadar yoğun yaşandığı bir ortamda uyuşmazlıkların çıkması da kaçınılmazdır. İlişkide olduğu diğer hukuk dalları ve kendi kuralları gereğince bu uyuşmazlıklara çözüm üretmek bilişim hukukunun ve doğal olarak bu alanınbilişim avukatının görevidir.

Bilişim Hukuku Suçları

İnternet ortamının günlük hayatın dijital hayata olan yansıması olduğu düşünülürse günlük hayatta korunan hakların ve suç olan fiillerin dijital ortamda da aynı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin; gizlilik ve ifade özgürlüğü dijital alanda da kendisine koruma alanı bulur. Bazı fiiller de bilişim suçu olarak düzenlenmektedir. Bilişim suçlarına örnek olarak; bilgisayar sabotajı, internet üzerinden dolandırıcılık, sahtecilik, bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak, bilişim sistemini bozmak, değiştirmek, tamamen kaldırmak kanun tarafından korunmakta olan bir yazılımın izinsiz kullanılması, kanunlara aykırı yayınlar ve sair suçlardır. Bunların tespiti noktasında şüpheli bilgisayarında arama el koyma işlemi yapılmakta ve varsa suça dair emareler ortaya çıkarılmaktadır.

Bazen de sıkça karşılan facebook twitter gibi sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere mail, site bilişim sistemlerine müdahale ile hacklemeleri de Türk Ceza Kanunu anlamında bilişim suçu sayılmaktadır.

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku alanında uzman avukatlarımız ile gerekli her türlü işlemlerin takibi, danışmanlık hizmeti ve dava yoluna giden uyuşmazlık ve cezai durumlarda vekil sıfatı ile dava takibi yapılmaktadır.

Avukat Danışma

  Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •