Avukat Nasıl Azledilir?
                                              Avukat Nasıl Azledilir?

Avukat nasıl azledilir sorusunundan önce azil nedir bunu açıklamak gerekir. Azil, vekil olarak tutuğunuz avukatın vekâletnamesinin ya da yetki belgesindeki temsilcisinin yetkisinin sonlandırılması işlemidir. Avukatlar tarafından uzman olmayan işlerin kabul edilmesi, müvekkillerin beklentilerinin fazla olması ve bunun gibi birçok nedenle birlikte avukatlar azledilebilinmektedir. Azil işlemi, haklı olup olunmaması açısından avukatlar ve müvekkili açısından farklı sonuçlar doğurabilmektedir.

Avukat Nasıl Azledilir?

Avukatımı nasıl azlederim sorunun cevabı için usulün yanında aşağıdaki hususlara da dikkat etmek gerekir.

Avukatın Azledebilecek Kişiler

Herhangi hukuki bir işlem için avukata vekâlet veren kişiler, söz konusu avukattan vekâlet çekme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Avukatın Azli Sebepleri

Avukattan vekâlet çekme işlemi için avukatın vekâlet görevini kötüye kullanması ile bağlantılı olarak birçok neden öne sürülebilinmektedir. Bununla birlikte genel olarak avukatın azil nedenleri ise şunlardır;

 1. Davalar ve danışmanlık için gereken özen ve dikkati yerine getirmemesi,
 2. Dosyalarda belirtilen sürelere uymaması ya da süreli işlemleri kaçırması,
 3. Kusurlu işlemler ve davranışlar gerçekleştirerek müvekkille güven ilişkisini zedelemesi,
 4. Mazeretsiz bir biçimde duruşmalara girmemesi,
 5. Dosya masraflarını en kısa sürede müvekkile bildirmeyerek müvekkili zarara uğratması,
 6. Disiplin ya da cezai soruşturma geçirmesine neden olabilecek eylemler gerçekleştirmesi,
 7. Müvekkilin bilgi alma ve hesap istemesi karşısında herhangi bir yardımcı olmaması,
 8. Müvekkilin yasada belirtilen diğer haklarına uymamasıdır.

Avukatın Azli İçin Başvurulacak Yer

Azil işlemi, bu işlemi gerçekleştirecek kişi tarafından notere başvurularak gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdendir.

Avukatın Azledilmesi Unsurları

Avukatından yukarıda sayılan nedenler ya da başkaca nedenlerle memnun olmayan ve mağdur olduğunu düşünen herkes avukattan vekâlet çekme işlemi gerçekleştirebilir. Avukatın azli için noterde gereken işlemleri yaptığınız andan itibaren söz konusu vekâlet çekme işlemi ile birlikte söz konusu vekillik görevi son bulmaktadır. Ancak her ne kadar vekillik işlemi son bulmuş olsa da, söz konusu avukat dosyanızdaki acil olan ve süreli işlerde de sizi mağdur etmeme yükümlülüğüne de sahiptir.

Ayrıca kişi azledilen avukattan sonra başka bir avukatla da anlaşabilmektedir. Yeni bir avukat ile anlaşma sağlanmadan önce söz konusu avukat, azledilen avukata yeni durumdan haberdar etmesi gerekmektedir. Zira her avukat, kendisine verilen görevleri, mesleğin kutsallığına yakışır bir biçimde özenle, doğrulukla ve şerefle yerine getirmek, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen meslek kurallarına uymak zorunluluğuna da sahiptirler.  Bunun yanında her avukat haksız rekabet yaratacak her türlü davranıştan kaçınmak titizliğini de göstermesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda da avukatın herhangi bir hak kaybı doğurucu işlemi olmamasına rağmen müvekkil tarafından yanlış anlaşılabilinmektedir. Bunların başında da kazalardan doğan tazminat davaları gelmektedir. Zira bu davalar genel olarak uzun süren davalardandır. Bu nedenle de hemen ilk dakikada avukatın davayı uzun sürdürdüğü ve kusurlu olduğu gibi yanlış bir yanılgıya kapılınmaması gerekmektedir. Yine de avukattan vekâlet çekme işlemi gerçekleştirilecekse dosyadaki durum incelenilerek bir işlem uygulanması sizin açınızdan daha sağlıklı sonuçlar verilmesini sağlayabilecektir.

Avukatın Azli Durumunda Vekâlet Ücreti

Avukat nasıl azledilir buna cevap verdikten sonra mağdur olmamanız açısından ücret konusuna da dikkat etmek gerekir. Zira azlinizde haklı olmanız gerekmektedir. Avukattan vekâlet çekme işlemi gerçekleştirmeniz, daha öncesinde aranızda bir karara bağlanan avukatlık ücretini ödememeniz için bir neden oluşturmamaktadır. Bu nedenle azledilen avukatın ücreti, davanız henüz sonuçlanmamış dahi olsa haksız azledilme anıyla birlikte tamamen ödenmesi gerekmektedir.

Avukatın azli ile vekâlet ücretinin tamamen ödenmesi gerekmesine rağmen bazı istisnaları da mevcuttur. Eğer avukatın kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmakta ise söz konusu avukatlık ücreti ödenmeyebilinmektedir. Ancak bu durumda da söz konusu avukat, müvekkile azle neden davranışında kötü niyetli olmadığını ve bu davranışı ile müvekkile zarar vermediğini ispatlaması halinde ise, azil anına kadar avukatın harcadığı emeğin karşılığının ücreti müvekkil tarafından avukata ödenmek zorundadır.

Avukatınızı azletmek düşüncesinde iseniz, yeni avukat bulurken alanında uzman ve işine gereği gibi önem veren ve özen gösteren bir avukat bulmanız bir daha mağduriyetle karşılaşmanızın önüne geçecektir. 

Yazıyı Paylaş
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: