Güncelleme Tarihi:
Arsa Payının Düzeltilmesi Davası
Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa Payı Ne Demektir?

Kat mülkiyeti kanunlarına tabi olan binalarda, her bağımsız bölüme ait bir arsa payı bulunmaktadır. Örneğin bir apartmanda, birden çok daire veya işyeri bulunabilir. İşte bu bağımsız bölümlerin malikleri aynı zamanda arsa üzerinde ortak bir mülkiyete sahip olurlar. Önceden söylemek gerekir ki; arsa payı ile kat mülkiyetine veya irtifakına konu bağımsız bölümler birbirlerinden ayrı değillerdir. Birbirlerinden  bağımsız olarak  devredilemezler ve üzerinde kat irtifakı veyahut da kat mülkiyeti kurulmamış arsa payı bırakılamaz.

Arsa Payının Düzeltilmesi Hangi Hallerde Gereklidir?

Arsa payı kurulurken satış değeri yüksek olan bağımsız bölümün arsa payı da yüksek olacaktır. Ancak kimi zaman arsa payını hesaplayan kimseler bunu bilerek veya bilmeyerek yanlış hesaplayabilmektedirler. Mesela; arsa payı yüksek olan bağımsız bölüm, ortak giderlere payı oranında katılmak zorunda kalacağından yüksek bir bedel ödeyecektir. Bazıları kendilerine ait bağımsız bölüme düşük arsa payı verip düşük gider ödemeye çalışabilir. Bazen de binanın kamulaştırılması söz konusu ise arsa payını olması gerekenden yüksek gösterip istimlak bedelini o oranda almaya çalışabilirler. Bu gibi durumlarda arsa payının düzeltilmesi gerekecektir.

Arsa payı kat mülkiyeti kurulurken denk kurulmuş olabilir ancak sonradan binaya ya ilave edilen ya da genişletilen bağımsız bölümler olabilir. Kentsel dönüşüm ve deprem riski sebebiyle yıkılacak binalarda da yine bu durum söz konusu olur. Çünkü bağımsız bölüm sahipleri yeni yapılacak olan binada iyi bir bağımsız bölüme sahip olmak isterler. Böyle bir durumda yine arsa payının düzeltilmesi gerekecek, arsa payının düzeltilmesi davası açılması söz konusu olacaktır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Esasen arsa payının yasada emredildiği gibi düzenlenmediğini düşünen bağımsız bölüm maliki, dava açarak arsa payının düzeltilmesini mahkemeden talep edebilir.

Yargıtayca bu davayı açabilecek olan kimseleri şöyle tanımlamıştır:

‘’Kat Mülkiyeti Kanununa göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oranlı olarak özgülenmediği ya da bağımsız bir bölüme arsa payı hiç özgülenmediği hallerde ilgili kat malikinin arsa paylarının yeniden düzeltilmesi için mahkemeye başvurma hakkı vardır (18. HD. 11.4.2005, 1500/3483).’’

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Kimlere Karşı Açılır?

Arsa payları arasındaki orantısızlığın giderilmesini veya mevcut bir orantısızlık bulunduğunu kabul etmeyen diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı açılır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Nasıl Bir Davadır?

Arsa payının düzeltilmesi davası bir tespit davasıdır. Yani arsa payının düzeltilmesi davasında, olması gereken arsa payının oranının varlığının tespiti talep edilir.

Bu dava türünde çoğunlukla bilirkişi incelemesi yapılır. Bu inceleme binanın bulunduğu mahalde yapılır. Dolayısıyla binanın dava süresince ayakta kalması gerekir ki inceleme yapılabilsin. Bu sebeple de dava açılırken tedbir kararı da alınması gerekir. Bu hususlar uzmanlık gerektiren hususlar olduğundan, hak kaybetmemek adına uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki yardım almakta çok büyük fayda vardır. Bu yazıdan sonra arsa alırken dikkat edilecek hususlar konusunu okuyabilirsiniz.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 1. 17 Mayıs 2017

  Kentsel dönüşüm sonunda tapular verildi bana hiç arsa payı kalmamış nasıl bir durum ben anlamadım. Burada arsa payının düzeltilmesini talep edebilir miyim?

  • 21 Mayıs 2017

   Ethem Bey, arsa payı kalmamış ise arsa payının düzeltilmesi davası açarak yapılan hatalı paylamanın düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

 2. 9 Nisan 2017

  öncelikle selamlar
  23 daireli binanın yöneticisiyim bina 1977 yılı ruhsatlı .bina yapıma başlamış yönetim planıyla kat irtifakı ve tapuları verilmiş ilerleyen zamanda çekme katlar tam kata çevrilmiş ve iskan alamamış.1985 yılı ımar affıyla iskan almış. arsa payları yönetim planında çatı katları için 25 m2 yer için 2000 hisse normal kat 65 m2 ye riçin 1200hisse verilmiş yanı dah ayönetım planındayken hukuksuzluk başlamış. arsa payı davası bitti hakım kat irtifakı kuruluşundakı mimarı projeye göre hısselerı belirledi bu çekme katlar 1100 hıssey ediğer katlar 1400 hisseye dönüştü.
  bu çekme kat sahıpleri yargıtaya başvurdu ve bina tatmmıyle mımarı projeye aykırı iyok biz böle kat mülkiyetli aldık gibi savunmaar verdi halen beklemedeyiz. sizde yargıtay sonucu yerel mahkemeyle aynı olurmu çünkü yargıtay içtihatlarında kat irtifakı varsa buna göre yok direk kat mülkiyetıne geçilmişse bun agöre arsa payı tesbiti yapılır denir. binamızda kat irtifakı vardır. yapı izni buna göre verilmiştir. ayrıca irtifakı kuranlar arsa sahıbı ve mütahıtlerdir şu an binada bulunanlar yönetim planını hazırlamayan kişilerdir teşekkürler

  • 10 Nisan 2017

   Karmaşık bir durum dava dosyasını ve özellikle gerekçeli kararı görmeden net bir şey söylemek doğru olmaz.

Yorum Yap

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

© 2018 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: