Aile Hukuku

Aile Hukuku Tanım ve Kapsamı

Medeni Hukuk, Türk Hukuku içerisinde özel hukukun en kapsamlı alanıdır. Aile Hukuku, kişilerin aile içerisindeki hukuki ilişkileri düzenler. Medeni Hukukun ve dolayısıyla özel hukukun alt dalıdır. Genel olarak bir aile içerisinde gerçekleşmesi mümkün olan her türlü hukuki durumu veya uyuşmazlığı kapsar ve bunların ayrıntılı düzenlemelerini yapar. Günümüzde aile temel olarak eşler ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşur. İnsanlar aile kurdukları zaman sadece bir toplumsal birliktelik değil hukuki bir birliktelik de kurmuş olurlar.

Aile Hukuku mevzuatının en temel kanunu 4721 sayılı kanundur. Kapsamı itibariyle hukukun çok geniş bir alanıdır ve ‘aileyi’ ilgilendiren her konu burada düzenleme alanı bulmuştur. Bu alanlar temel olarak nişanlanma, evlenme, hısımlık – soybağı, evlat edinme, aile konutu, velayet – vesayet, kayyımlık, boşanma ve  mal rejimi (eşler arasında mal paylaşımı) tasfiyeleridir. Söz konusu ihtilaf konuları hem kamu düzeni açısından hem de yargılamanın tarafı kişiler açısından oldukça önemli ve hassas konulardır. Türk Mahkemeleri ayrıca hüküm tesis ederken Türk aile yapısı ve geleneğini, örf – adetlerini ve toplumsal diğer başka şartları da dikkate alır. Bu nedenle hukuki yardım ve temsil ihtiyacı hissedilen en önemli alanlardan birisi Aile Hukukudur. Tüm bunlarla beraber aile içi konular olması hasebiyle büyük bir hassasiyet ve mahremiyet içerisinde yönetilmesi gereken bir süreçlerdir.

Türk Medeni Kanununda yer alan bu düzenlemeler Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bu görevi görür. Aile Mahkemeleri yukarıda sayılan konularda hüküm tesis ederken çoğu zaman bilirkişilerden, çocuk gelişim uzmanlarından, psikologlardan vb. yargılamayı yakından ilgilendiren  akla gelebilecek her uzmanlık gerektiren alanında yetki sahibi uzmanlara başvurur.

Aile Hukuku, önemine binaen, Anayasa içerisinde de düzenleme alanı bulmuştur. Türk Anayasasının ‘Ailenin korunması ve çocuk hakları’ başlıklı 41. maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.” düzenlemesi yer almıştır. Bu bağlamda aileye anayasal olarak büyük bir önem atfedilmiş ve Devlete bir takım sorumluluklar atfedilmiştir.

Aile Hukuku öyle bir alandır ki bazı durumlarda hakime yargılama bile yapmadan sadece talep – beyan üzerine ciddi sonuçları olan kararlar verme görevi verilmiştir. Buna örnek olarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan düzenlemeler örnek gösterilebilir. Bu kanun kapsamında fiziki, ekonomik veya psikolojik vb. şiddet gördüğü beyanını Aile Mahkemesine yönelten kadın, çocuk veya aile bireyleri, şiddet uygulayan hakkında hiçbir yargılama söz konusu olmaksızın bir takım tedbirler aldırabilmektedir. Bu tedbirlerinin içerisinde evden – işyerinden uzaklaştırma, telefonla bile arama yasağı, zorunlu tıbbi destek gibi imkanlar söz konusudur. Şiddet uygulayan kişi için bu tedbirlere aykırı davranması durumu için disiplin hapsi söz konusu olacaktır. Bu hapis kararını da bir Ceza Mahkemesi değil ilgili Aile Mahkemesi vermektedir. Söz konusu karar kapsamında ülkemizde tedbir kararları çokça karşılaşılan bir durumdur.

Mıhcı Hukuk Bürosu Olarak Biz Ne Yapıyoruz?

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin Aile Hukuku alanına giren her türlü hukuki süreçlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi için çaba göstermekteyiz. Bu alanda gerek danışmanlık hizmetimiz ile ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçiyor veya mevcut problemlerin en iyi şekilde yönetilmesi sağlıyoruz gerekse dava takibi hizmetimiz ile doğabilecek hak kayıplarını en aza indiriyor ve müvekkillerimizin haklarını savunuyoruz. Bunların yanında müvekkillerimizin bize aktardıkları bilgilerin mahrem bilgiler olduğunu biliyor ve bunun hassasiyetini taşıyoruz.

Aile Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

1) Anlaşmalı Boşanma Protokolleri Hazırlanması  ve Çekişmeli Boşanma Süreçleri Yönetimi

2) Soybağı, Babalık vb. Davalarının Yürütülmesi

3) Nafaka ve Maddi – Manevi Tazminat Taleplerinin Takibi

4) Boşanma Kararı Sonrası Mal Rejimi Tasfiyesi Sürecinin Takibi

5) Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedbir Kararları Alınması ve Bu Kararlara Riayet Edilmemesi Halinde Gerekli Yaptırımların Takibi

7) Evlilik Öncesi Mal Paylaşımı vb. Konularda Danışmanlık Hizmeti ve Sözleşme Hazırlanması

8) Evlat Edinme Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü ve Evlat Edinme Süreci İçin Danışmanlık Hizmeti

9) Nişanlılığın Sona Ermesi Sonucu Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü

10) Yabancı Mahkemelerin Verdiği Boşanma vb. Kararların Tanınması ve Tenfizi Süreçleri ve Yabancılık Unsuru İçeren Aile Hukuku İşlerinin Sonuçlanması

11) Velayet – Vesayet İşlerinin Takibi

Avukat Danışma

Yazıyı Paylaş
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

© 2019 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

Gizlilik Politikası

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: