Yurtdışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İtirazı
                               Yurt dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması İtirazı

Yurt dışına çıkış yasağı, kanunda suç işlemesi şüphesi bulunanlara ve suç işleyenlere karşı ceza kanunlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde geçici olarak başvurulan ve ilgili ceza davasının kararı verilmeden önce uygulanan bir adli kontrol tedbiridir. Yani suç işlemesi şüphesi bulunanlar ve suç işleyenler hakkında tutuklama sebepleri olmasına rağmen tutuklama kararı yerine verilen bir kanuni ihtiyati tedbirdir. Yurt dışına çıkma yasağı tutuklama kararı yerine verilen bir uygulama olduğundan bu kararın verilebilmesi için, ilgili olayla ilgili söz konusu kişinin işleyebileceği ile ilgili kuvvetli şüphe, kaçma durumu, delil karartma şüphesi gibi durumların hasıl olması gerekmektedir. Ancak elbette, kanunlarımızda da verilen yurt dışına çıkış yasağına itiraz belirli şartlar ve süreler dâhilinde mümkün olmaktadır.

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması ve 5982 sayılı Anayasa Değişikliğinden Önceki Durum

5982 sayılı T.C. Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olan 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylamasıyla yapılan değişikliklerden önce yurt dışına çıkış yasağı nedenleri arasında bulunan vatandaşlık ödevi yani kanunda belirtilen limitlerin üzerindeki vergi borcu bulunanlara karşı da yurt dışına çıkma yasağı verilmekte idi.

Bu nedenle de sadece ceza mahkemelerinin verdiği bir karar olmayıp idari bir karar niteliği de taşımakta idi. Böylelikle de yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için gereken işlemler silsilesi de farklılık göstermekte idi. Ancak 2010 yılında yapılan değişiklik sonrasında bu kararın idari bir niteliği kalmayıp birçok kişinin mağduriyetinin önüne geçilmiştir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması ve 5982 sayılı Anayasa Değişikliğinden Sonraki Durum

5982 sayılı T.C. Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili olan 12 Eylül 2010 tarihindeki halk oylamasıyla yapılan değişikliklerden bir tanesi de vatandaşlık ödevi yani yurt dışına çıkış yasağının nedenlerinden biri olan belirli bir limitin üzerinde vergi borcu bulunma sebebi de kaldırılmıştır.

Değiştirilen bu yeni hale göre,  vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturulması veya suç kovuşturulması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilmektedir. Ayrıca söz konusu vatandaşlık ödevleri arasında yer alan vergi ödevi yanında diğer durumlarda da yani askerlik hizmeti vs. gibi durumlarla da idarenin yetkisi tamamen kaldırılmıştır. Böylelikle de yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması prosedürleri de artık sadece ceza mahkemeleri açısından incelenmesi gerekmektedir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması ve Başvuru Usulü

Yurt Dışına çıkış yasağı kararı, henüz ilgili suçla ceza davası açılmadan önce suç soruşturması ya da ilgili suçla ceza davası açıldıktan sonra kovuşturma aşamalarında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine ve Sulh Ceza Hâkimi kararı ile birlikte soruşturma aşamasında ya da kovuşturma aşamasında ilgili mahkeme tarafından verilebilmektedir.

Söz konusu karar bu şekilde verilmekle birlikte bu karar için yapılması gerekenler ise bu evreden sonra başlamaktadır. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için verilen karara itiraz şeklinde bir başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılmasına Başvuracak Kişiler, Başvuru Yeri ve Süresi

Söz konusu karara karşı şüpheli, sanık, katılanlar katılma isteği karara bağlanmamış ya da reddedilmiş olanlar itiraz ederek karar hakkında başvuruda bulunabilmektedirler.

Yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili itiraz başvurusu, ilgili kararı veren merciiye göre değişiklik göstermektedir. İlgili karar soruşturma aşamasında verildi ise hakime karşı ve kovuşturma evresinde yani ceza davası açıldıktan sonra verildi ise kararı veren mahkemeye karşı itiraz edilebilinmektedir.

Söz konusu karara karşı itiraz başvurusunda bulunabilecek kişiler, öğrenme tarihlerinden itibaren yedi gün içerisinde yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması hakkında başvuruda bulunabilmektedirler.

Yurt Dışına Çıkış Yasağına İtiraz ve Sonuçları

Yurt dışına çıkma yasağın itiraz ile ilgili itiraz başvurusu, ilgili kişilerin talepleri ile Cumhuriyet Savcısı’nın görüşü alındıktan sonra ilgili hâkim ya da mahkeme tarafından beş gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Verilen sonuç neticesinde de soruşturma evresinde ilgili Cumhuriyet Savcısı ya da kovuşturma evresinde ilgili mahkeme söz konusu yasağı gereksiz bulup karar verebilmektedir. Ayrıca söz konusu ceza davasının yargılama işlemi sona erdiğinde de verilen kararla birlikte yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması hakkında da karar verilebilmektedir.

Sonuç olarak, bu konuda önemli bir hakkınız ile ilgili mağduriyet yaşamamanız adına başarılı, tecrübeli ve bilgili bir avukattan ya da hukuk bürosundan yardım almanız en doğru ve lehinize sonuçlar edinebilmeniz adına adeta bir zorunluluktur.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: