Vize İhlali ve Cezası
                                                     Vize İhlali ve Cezası

Türkiye Cumhuriyet son yıllarda gelişen ekonomisi nedeniyle, yoksulluğun boy gösterdiği orta doğu, orta asya ve afrika ülkelerinden göç almaya başlamıştır. Yoksulluğun bir sonucu olarak bu göç her zaman yasal yollarla olmamaktadır. Kanuna aykırı bir şekilde kaçak yollardan vize almadan yani vize ihlali yaparak ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin sayısı azımsanamayacak miktarda olduğu söylenebilir. Türkiye Cumhuriyetine kaçak yollardan yani ülke sınırlarından kaçarak ve ya deniz yolunu kullanıp botlar, teknelerle giriş yaparak vize ihlalini gerçekleştirmiş yabancı uyruklu insanların yanı sıra vize izni dahilinde Türkiye Cumhuriyetine giriş yapıp vize süresinin bitmesi sonucu kaçak yabancı durumuna düşen, çalışma izni veya oturma izninin süresi son bulmasına rağmen bu izin sürelerini uzatmayan yabancılarda vize ihlali yapmış sayılacaklardır ve kaçak yabancı konumuna düşecektirler. Kaçak yabancı statüsünde olmak yabancının ilgili kolluk birimleri tarafından fark edilmesi halinde hakkında cezai harca hükmedileceği ve sınır dışı edileceği anlamına gelmekte olup sonuç olarak hayati önem taşımaktadır.

Vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişiler hakkında kanunun tespit etmiş olduğu cezalar mevcuttur. Bu cezai yaptırımlar şu şekildedir:

  • Vize ihlali neticesinde kaçak yabancının ödemesi gereken cezai harç normal yıllık ikamet izni harcının 2 katı olarak tespit edilir. Bazı ülke vatandaşı yabancı uyruklu kaçaklar için ise cezai harca ek olarak 400 TL civarı olan vize harcı da eklenecektir. Mesela Gürcistan vatandaşları, ek olarak vize harcını da para cezası olarak ödeyecektir.
  • Vize ihlali yapan ve cezai harcını ödemeden ülkeden çıkış yapan kaçak yabancı uyruklu kişiler hakkında 5 yıl ülkeye giriş yasağı konulacaktır. Ancak kimi dönemlerde kanun koyucunun yapacağı af niteliğinde kanunlar ile cezanın ödenmesi halinde giriş yasağı kalkabilmektedir.
  • Kaçak yabancı, kaçak olmadığı dönemde oturma iznini yenilemediği için kaçak konumuna düşerek vize ihlali gerçekleştirmiş ise yabancı uyrukluya karşı yapılacak hukuki muamele kaçak olarak geçirdiği süreye göre değişmektedir.

Türkiye’de vize ihlali yapan yabancı uyruklu kişilerin bir kısmı bilgisizlikten bir kısmı ise ekonomik nedenlerden ötürü kaçak yabancı konumuna düşmektedir. Ancak Mıhcı Hukuk Bürosu olarak kaçak yabancı konumunda olan yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de çalışma veya oturma izninin süresini, yenilenme dönemlerini takip etmelerini, kaçak konumuna düştükleri takdirde ekonomik olarak daha fazla zarara uğrayacaklarını belirtir, bu hukuki süreçte vize ihlali yaparak kaçak yabancı konumuna düşen kaçak yabancılara her türlü hukuki desteği vermekteyiz. Ayrıca verilen cezalar kaçak yabancının ihlal süresi ve şartlarına göre değişmekte olup ceza almış veya alma ihtimali olan yabancılar için en hafif cezanın alınması için gerekli stratejilerin belirlenmesi için de değişen mevzuatı ve kanuni afları takip eden vatandaşlık hukuku avukatından hukuki yardım almasını öneririz.

Türkiye Cumhuriyetinin ikili uluslararası anlaşmalar gereği vize muafiyeti tanıdığı ülke vatandaşlarının vize muafiyet sürelerinin dolmasına rağmen Türkiye Cumhuriyetinde bulunmaları halinde vize ihlali yapan kaçak yabancı konumuna düşeceklerini belirtmekte fayda vardır. Vize muafiyeti 1 ay veya 3 ay olabilir. Bu süreler dolmadan yabancının Türkiye’de kalmak istiyorsa bu süreleri uzatması veya oturma izni alması gerekmektedir. T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından oturma izni almak için başvuran yabancının başvurusunun olumlu sonuçlanması için başvuru dosyasını profesyonel hukuki destek alarak hazırlaması kendisi açısından olumlu olacaktır. Mıhcı Hukuk Bürosu olarak Türkiye’de oturma ve çalışma izni alınması ve bu izinlerin sürelerinin uzatılması, vatandaşlık başvurusu, deport kararına karşı hukuki itiraz yollarının kullanılması gibi yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık hukuku alanında hukuki desteği vererek hem hukuka aykırılıkları gidermek hem de yabancılar adına oluşabilecek olası menfaat kayıplarının önüne geçmek amacında olduğumuzu belirtmek isteriz.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: