Trafik Kazası Avukatı
                                                     Trafik Kazası Avukatı

Trafik Kazası Avukatı

Trafik kazaları son yıllarda ülkemizde sosyal farkındalık projelerine konu olup kurallara aykırı hareket etme sonucu yaşanılan can ve mal kayıplarının önün geçilmek istenmektedir. Her bayram, tatil dönüşleri ve hatta gün içinde bile çok sayıda trafik kazası gerçekleşmektedir. Bu kazalar sonucu can kaybı yaşanmakta, kazazedeler yaralanarak sakat kalmakta ve önemli derecede maddi kayıplar yaşanmaktadır. Trafik kazalarının sonucunun bu denli ağır olması nedeniyle bu durumların çözümü hukukun konusu içine girmektedir. Trafik kazaları nedeniyle yaşanan ölüm, her türlü yaralanma ve de maddi hasar kayıpları ile ilgilenen, kazazedelerin haklarını savunan, mahkemeler ile birlikte adaletin tesis edilmesi için uğraşan avukatlara halk arasında trafik kazası avukatı denilmektedir.

Trafik kazasının kanunen tanımı yapılacak olursa, kara yolunda vuku bulan bir taşıtın bir insana yahut hayvana veya da diğer bir taşıta çarpması sonucu gerçekleşen kaza türüdür, denilebilir. Tanımı bu şekilde olan trafik kazaları çoğunlukla yaralanma, ölüm ve maddi hasar gibi sonuçlar doğurmaktadır. Ancak maddi ve manevi olarak zararın oluşmadığı kazalarda söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde trafik kazalarının sebebi ile ilgili pek çok araştırma yapılmış ve istatistikler tespit edilmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre kaza sebeplerinin başını alkollü araç kullanmak çekmektedir. Alkollü araç kullanmanın devamında ise uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, kullanılan ilaçlar, tedbirsizlik gelmekte olup bu kaza türüne başka bir sürücünün hatası neden olmuş olabilir veya üründen kaynaklanan hatalardan dolayı kaza gerçekleşmiş olabilir. Böyle durumlarda kazaya karışan sürücü veya kişilerin hak ve menfaat kaybına uğramamak adına zararının giderilmesi, sigortadan faydalanabilmesi için alanında uzman trafik kazası avukatı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Özellikle whiplash denilen başka bir trafik kazasına müdahil olunan kazalarda kanuni düzelemeler net olmadığı için zararın giderilmesi için hukuki mücadele verilirken uzman trafik kazası avukatı hukuki ihtiyaçları karşılayabilecek tek kişi olabilir.

Trafik Kazası Davaları Avukatı

Trafik kazasından kaynaklanan hukuki ihtilaflar mahkemeler aracılığıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Kazadan kaynaklana hukuki ihtilaflar iki temel değerlendirme ile açıklanabilir. Bunlar ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları olabilir.

Ölümlü trafik kazalarında, kanun ölümün yaşandığı tarafa birçok hak vermiştir. Ancak ülkemiz inşaları birçok hakkından haberdar olmadığı gibi bu haklarından da haberdar olamayabilmektedir. Bundan dolayıdır ki ölümlü trafik kazalarında ölümün meydana geldiği tarafın cenaze giderlerini, hastane masraflarını, destekten yoksun kalma tazminatını, ölüm eğer bir çocuğun bünyesinde meydana geldiyse yoksun kalma tazminatı ve her durumda manevi tazminatı talep etme hakkı mevcuttur. Ancak kişinin bu tazminat kalemlerinden haberi olması ve zamanaşımı veya ilgisizlikten dolayı bu haklarından mahrum kalmaması için hukuki süreci bir trafik kazası avukatı ile takip etmeleri kendi menfaatleri lehine olacaktır. Yaralanmalı trafik kazalarında ise yaralanmayı yaşayan taraf, ölümlü kazaların aksine destekten yoksun kalma tazminatı talep edemez ancak meydana gelen yaralanma iş görmemezlik raporu almasına sebep veriyorsa mahrum kalınan gelir tazminat olarak talep edilebilir. Bu tazminat kalemlerinin haricinde hastane masrafları ve manevi tazminatta talep edilebilecek tazminat kalemlerindendir.

Trafik kazası davaları sırf ölüm ve yaralanmaya bağlı olarak açılan davalar değillerdir. Gerçekleşen kaza neticesinde trafik kazası avukatı ile birlikte açılacak olan değer kaybı tazminatı davası sayesinde kişi hasar gören arabasının kaybettiği değer karşı taraftan talep edebilecektir.

Trafik Kazası Avukatı Önemi 

Günümüz Türkiye’sinde birçok kurum türemiştir ki bu kurumlar trafik kazalarının davaları ile ilgilenmekte olup kişilere yüksek düzeyde tazminat akabilecekleri vaatlerini sunmaktadırlar. Ancak bir mahkeme süreci hele ki trafik kazası avukatı ile daha da iyi yönetilebilecek bir trafik kazası davası süreci en iyi şekilde uzman bir avukatla yönetilirse kişilerin menfaat kayıplarının önüne geçilebilecektir. Çünkü uzman bir trafik kazası avukatı,

  • Yargıtayın tazminat hesaplama ölçütlerini bilir ve kötü niyetli bir tavırdan uzak bir şekilde dava sürecini yönetir.
  • Tazminat hesaplama yöntemi bilir ve sigorta şirketleri ile tazminat için masaya oturulduğunda daha iyi sonuçlar elde eder.

Trafik kazası avukatı ile bu süreci yönetmeyen kişiler genellikle sigorta şirketleri ile anlaşmaya giderek mahkemenin hükmedeceği rakamın yarısı kadar miktara razı gelmektedirler. Ancak hiç kimse bu rakamları kabul etmeye mecbur değildir. Yeter ki haklarının ne olduğu iyi bilsinler ve alanında uzman, yargıtayın tazminat hesaplama ölçütlerine hakim bir trafik kazası avukatından hukuki destek alsınlar. Bu sayede ya pazarlık masasında yahut mahkeme sürecinde yaşanılan maddi ve manevi kaybı giderebilecek en iyi tazminatı almaya hak kazanabileceklerdir.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: