Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları
                                Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Aile kütükleri yani nüfus kayıtlarında yer alan bilgiler şunlardır;

 1. TC kimlik numarası,
 2. Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası,
 3. Kişinin adı soyadı, cinsiyeti, baba ve ana adı ile soyadları, evli kadınların önceki soyadları,
 4. Doğum yeri ile gün ay yıl olarak doğum tarihi ve kütüğe kayıt tarihi,
 5. Evlenme, boşanma, soy bağı kurulması, ölüm, vatandaşlık kazanımı ya da kaybı gibi kişisel durumlardaki değişiklikler,
 6. Dini,
 7. Medeni hali,
 8. Yerleşim yeri adresi ve fotoğraftır.

Türkiye’de kütüğü bulunmayan ve yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşların nüfus kaydı Bakanlıkça belirlenen Müdürlükte tutulmaktadır.

Bazı durumlarda nüfus kayıtları aktarılırken, ilk defa yazılırken, kayıtlar herhangi bir nedenle zayi olmuş ise yeniden düzenlenirken ya da herhangi bir hatadan dolayı yanlış veya eksik yazılmış ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılmaktadır.

Genel olarak, çocuğun nesebinin belirlenmesi, nüfus müdürlüklerinde yapılan maddi hata hallerinde, çocukların başka akraba nüfuslarına yazılması ve yurt dışından göç edip TC vatandaşlığı almış kişilerin nüfus kayıtlarındaki hatalarda nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılmaktadır. Böylelikle nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılması ile miras gibi ve diğer bazı işlemlerde doğru kazanımlar ve hukuki yararlar elde edilecektir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Davacı ve Davalılar

Nüfus müdürlüklerindeki kayıtlarında yanlışlık iddiasında bulunan herkes nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirerek davayı açmaya yetkilidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları genel olarak genetik anneye, anne olduğunu iddia eden kadına yahut genetik anne olmadığı halde nüfusta çocuğunun annesi olarak gözüken kadına ve ana adının yanlış yazıldığını düşünen çocuğa verilmiş bir haktır. Bunun dışında nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından da açılabilir.

Aleyhine kayıt düzeltilmek istenen kişi ile hukuki menfaati bulunan tüm ilgililer ve ilgili Nüfus Müdürlüğüne yönelik olarak açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Yetkili ve Görevli Mahkeme

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için genel itibariyle yetkili ve görevli mahkeme, ilgilinin yani davacının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yurt dışında yaşayanlar ise nüfus kaydının düzeltilmesi davaları için işlemleri gerçekleştirip davayı İstanbul, Ankara ve İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları için Zamanaşımı

İlgili yasal mevzuat uyarınca, ilgililer tarafından herhangi bir süreye tabii olmaksızın açılabilmektedir.

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davaları ile İlgili İşlemler

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar; isim değiştirme davası, soyisim değiştirme davası, yaş değiştirme davası, babalık davası, soybağının reddi davası, din değiştirmek için açılan dava, sağ olduğu halde nüfus kaydında ölü gözükenin açacağı dava, ölü olduğu halde nüfus kaydında sağ gözüken için açılan dava, gaiplik davası, cinsiyet düzeltme davası gibi davalardır. Bu davaların tamamının açılabilmesi için hukuki bir yararın bulunması gerekmektedir.

Bu davalardan isim ve soy isim düzeltilmesi davası, kişisel yararın bulunması durumunda açılmaktadır.

Bu davalardan yaş düzeltme davası, yaşın gerçek doğum tarihi olarak yazılmaması durumunda açılmaktadır.  Ayrıca bu dava ile yaşın büyümesi halinde,  büyütmek istediği yaşta kardeş olmaması gerekmekte, hastane gibi bir kurumda doğmuş olmamalı ve daha önce dava açılmış olmamalıdır.

Bu davalardan din değiştirme davası, reşit olan herkes tarafından başka bir dini seçtiği söylenilerek açılabilmektedir.

Bu davalardan gaiplik davası cesedi olmayan, ancak ölümüne kesin gözle bakılan kayıp kişiler için mirasçılar tarafından açılmaktadır. Ayrıca davanın açılabilmesi için bu kişiden en son haberin beş yıl önce alınmış olması gerekmektedir. Bu dava sonucu ile kişinin gaip olduğuna karar verilmekte ve nüfusa bu şekilde işlenmektedir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ile ilgili olan bu davalardan cinsiyet düzeltilmesi davaları da kişinin cinsiyetinin yanlış yazılması halinde ya da kişi cinsiyetini değiştirdiğinde açılabilmektedir. Ayrıca davanın açılabilmesi için ergin olmak, bekar olmak ve sağlık kurulu raporunun bulunması gerekmektedir. Bunlar haricinde herhangi bir sebeple nüfusta bulunması gereken kayıtlardan herhangi birinin yanlış ya da eksik yazılması halinde de nüfus kaydının düzeltilmesi davaları açılabilmektedir.

Nüfus kaydına dayanak belgelerdeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse, aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, mutlaka kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile yapılması gerekmekte ve bu nedenle de açılmaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, aynı konuya ilişkin nüfus kaydıyla ilgili olması halinde sadece 1 kere açılabilmektedir. Ancak din değişikliği veya silinmesi talepleri ile ilgili olan nüfus kaydının düzeltilmesi davaları herhangi bir sayısal sınırlamaya tabi olmamaktadır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları, her türlü belge ile ispatlanabilmektedir ve kamu düzenine ilişkin bir dava olmasından dolayı da hâkim tarafların sunmuş oldukları delillerle yetinmeyerek kuşku ve duraksamaya neden olmaksızın doğru sicil oluşturmak zorunda ve gerekli araştırmayı kendiliğinden de yapmak mecburiyetindedir.

Davanın sonuçlandırılması halinde verilen kararın nüfusa işlenebilmesi için mahkeme kararına bir itiraz olmayıp karar kesinleştirilmiş olmalıdır. Bu takdirde mahkeme kendiliğinden ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazarak nüfus kaydını düzeltmektedir.

 •  
 •  
 •  
 • 7
 • 1
 •  
 1. 7 Nisan 2017

  Ben büyük annem ve büyük babam üstüne kayıtlıyım(ikiside öldü) 18 yaşındaym dava açarsam ne kadar sürede sonuçlanır ve gerçek annem ve babam bi ceza alır mı ? Cevaplarsanz sevinirim

  • 10 Nisan 2017

   Yaklaşık 4 ay içinde sonuçlanır. Yanılmıyorsam küçük bir miktar para cezası vardır.

 2. 18 Eylül 2016

  Merhaba lar adım zafer
  Birşeyi merak ediyorum benim daha önceden başımdan iki evlilik geçti ilk evliğimde bir sıkıntı yok ama ikinci evliliğimde ciddi sıkıntılar yaşadım ve yasattilar… Kısacası vukuatli nüfus kaydında bile o kişinin gozukmesini istemiyorum
  Bunun bir yolu var midir acaba ?
  Yani atiyorum 2 evlilik yaptım ancak ben 1 evlilik gozukmesini o ikinci evliligimin gozukmesini istemiyorum
  Bunun için ne yapabilirim ? Bilgi verirseniz çok mutlu olurum…

  • 21 Eylül 2016

   MAlesef yok. Devlet tüm bu nüfus kayıtlarını tutar.

Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: