Mıhcı Hukuk & Danışmanlık-Hukuki Danışmanlık
Mıhcı Hukuk & Danışmanlık-Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuki danışmanlık hizmeti şahıslara ve şirketlere yaptıkları işlemlerde hukuki yol gösteren ve yaptıkları işlerin hukuka uygun yürütülmesini sağlayan bir avukatlık hizmetidir. Bu danışmanlık önleyici olabileceği gibi giderici danışmanlık da olabilir.

Önleyici danışmanlık hizmeti henüz hukuki ilişki başlamadan bu işlemin kanunlara uygun biçimde yürütülmesi ve müvekkilin bu ilişkiden hukuki bir sebeple zarara uğramaması için verilmektedir.

Giderici danışmanlık hizmeti ise müvekkilin hukuki ilişkiden kaynaklı yaşadığı sorunda onun çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmeyi ve bu sorunu olabilecek en lehe şekilde çözmeyi içerir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda şirketin yeniliklere adapte edilmesi ve şirketin Türk Ticaret Kanuna göre risk analizinin yapılması, yeniden yapılandırılması, eksiklerin giderilmesi gerekmektedir. Bazı eksiklerin idari para cezaları ve şirket ortaklarına hapis cezaları öngörmesi nedeniyle bu hususların uzman avukatlar vasıtası ile yürütülmesi zorunludur. Yine bu kapsamda şirket ortak ve yöneticilerinin idari ve cezai sorumluluktan kurtarılması için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca şirketlerin ticari çalışmalarına devam edebilmeleri için alacak tahsili sağlanması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mıhcı Hukuk Bürosu olarak şirketinize ve şahsınıza göre değişmekle birlikte aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Hukuki Danışmanlık İşleri

Sitemizin Online Avukat – Avukat Danışma Bölümünden karşılaştığınız hukuki sorunlar için bize ulaşıp sorunuzu avukatlarımıza sorabilirsiniz.

 • Şahıslara Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlamak

Kişilerin başka şahıslarla,  şirketlerle, tüzel kişilerle olan ilişkilerinde veya yapacakları tek taraflı herhangi bir hukuki işlemde ileride karşılaşılması muhtemel hukuki sorunların çıkmadan önlenmesi veya kişiye her türlü hukuki sorusunda hukuki destek ve danışmanlık sağlanmaktadır.

 • Şirketlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlamak

Şirketlerin diğer şirketlerle olan ilişkilerinin, çalışanlarıyla olan ilişkilerinin ve yaptıkları sözleşmelerin hukuki temelde sağlam bir şekilde yürütülmesi için hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Hukuk Büromuzca Verilen Hizmetler

 • Müvekkilin yürüttüğü işlerin hukuki yorumunu, kanunlara uygunluğunu değerlendirerek raporlanması ve alınan danışmanlıkların gün ve iş kaydının raporlanması
 •  Müvekkilin yaşadığı hukuki problemlere ilişkin yazılı olarak veya sözlü olarak çözüm önerileri sunulması
 • Şahısların veya şirketlerin yaptıkları sözleşmelerin hukuken incelenmesi, gerekli olduğu durumlarda yeniden yazılması yada en baştan sözleşmenin düzenlenmesi
 • Müvekkil şirketin çalışanlarıyla yaptığı iş hukukunda özellikle işçinin korunması var olduğundan önem arz eden iş sözleşmelerinin iş hukukunun ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenmesi veya gerektiğinde yeniden yazımı, işçi özlük dosyalarının düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin feshinde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Müvekkilin sözleşmede satıcı olarak yer alması durumunda müvekkilin yararının gözetilerek sözleşmenin düzenlenmesi ve buna ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması
 • Türk Ticaret Kanunu anlamında şirketlerin analiz yapılarak yeniden yapılandırılması, şirket ortak ve yöneticilerinin idari ve cezai sorumluluğunun üzerinden kaldırılması, Müvekkilin sözleşmede alıcı olarak yer alması durumunda satıcı ile yapılacak sözleşmenin müvekkilin yararına olup olmadığının incelenmesi ve müvekkile bu sözleşmede hukuki danışmanlık sağlanması
 • Hukuki sorunların dava öncesi ön çözüm olarak 3. kişilere ihtar çekmesi veya çekilen ihtara karşı izlenecek yolda müvekkile hukuki destek sağlanması
 • Müvekkilin girdiği ticari işlerde hukuki destek sağlayarak oluşabilecek zararları önlemek veya daha önceden riskleri göz önünde bulundurarak alınacak önlemleri göstermek
 • Müvekkilin dosya ve işlemlerinin düzenli bir şekilde raporlanması
 • Şirketlerin alacak tahsilatı ve takibinin yapılması, bunların icra avukatı aracılığı ile takip edilmesi
 • Müvekkille hukuki meseleler hakkında genel bilgi alışverişi yapmak

Mıhcı Hukuk Bürosu olarak her türlü hukuki işlemlerinizde, hukuki danışmanlık alanında uzman avukatlar vasıtası ile yürütmektedir.

Yazıyı Paylaş
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •