Hırsızlık Suçu ve Cezası TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
                Hırsızlık Suçu ve Cezası TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı suçlar başlığının 141.maddesinde hırsızlık suçu tanımlanmıştır. 142. maddesinde de nitelikli hali olan nitelikli hırsızlık suçu düzenlenmektedir.

Hırsızlık Suçu ve Türleri

Hırsızlık suçu, kanunda genel itibariyle basit ve nitelikli olarak iki türe ayrılmaktadır. Bu suçla ile ilgili bu ayrımla bağlantılı olarak alınan cezalarda farklılık göstermektedir. Böylelikle suçun türleri şunlardır;

1-Basit Hırsızlık Suçu

Suçun temel halidir. Herhangi bir taşınır malın sahibinin rızası olmadan kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alarak kendi lehine menfaat elde etme eylemidir.

2-Nitelikli Hırsızlık Suçu

Kanunda belirtilen bazı hallerle birlikte işlenmesi halinde, nitelikli halinin işlendiği varsayılmaktadır. Nitelikli hali hakkında verilecek olan ceza, basit şeklinde işlenen suça oranla daha fazla cezayı öngörmektedir. Böylelikle kanunda belirtilen nitelikli hırsızlık suçu halleri şunlardır;

a)Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan hallerde nitelikli hırsızlık suçu işlendiği varsayılarak verilecek olan ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Bu haller şunlardır;

-Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine ayrılan eşya hakkında işlenmesi halinde,

-Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmış olan ve kilitlenmiş ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde,

-Halkın yararlanmasına sunulmuş olan ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi halinde,

-Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek amacıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi halinde,

-Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi halinde,

-Elektrik enerjisi hakkında işlenmesi halindedir.

b)Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan hallerde nitelikli hırsızlık suçu işlendiği varsayılarak verilecek olan ceza ise üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Bu haller şunlardır;

-Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanılarak işlenmesi halinde,

-Hırsızlık suçunun elde veya üstte taşınan eşyayı çekip alınması ya da özel beceriyle işlenmesi halinde,

-Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak işlenmesi halinde,

-Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açılarak işlenmesi halinde,

-Bilişim sistemlerinin kullanılması şeklinde hırsızlık suçu işlenmesi halinde,

-Tanınmamak için tedbir alınarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak işlenmesi halinde,

-Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvana yönelik işlenmesi halinde,

-Sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi hâllerindedir.

Hırsızlık Suçunun Unsurları

Hırsızlık suçu türlerinin oluşabilmesi ve bu suçla ilgili soruşturma gerçekleştirilip ceza davası açılması için genel itibariyle somut olayda bulunması gereken unsurlar mevcuttur. Böylelikle hırsızlık suçu unsurları şunlardır;

 1. Konusu, başkasına ait taşınır maldır.
 2. Faili, mağdurun taşınır malını rızası olmaksızın bilerek, isteyerek ve yarar sağlamak amacıyla üzerinde alarak üzerinde egemenlik kuran herkes olabilmektedir.
 3. Mağduru da herkes olabilmektedir. Ancak malını koruyamayacak durumda olan veya ölmesinden yararlanılarak ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde ise nitelikli hırsızlık suçunun varlığı kabul edilmektedir.

Hırsızlık Suçu ve Cezası (TCK 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147)

Hakaret suçu için verilecek olan ceza, yaşanılan olayda hangi hakaret suçu işlendiğine bakılarak karar verilmesi gereken bir unsurdur.

Kanunda basit hakaret suçları için verilecek olan ceza, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Nitelikli hırsızlık suçu için verilecek olan ceza ise a bendinde belirtilenler için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası, b bendinde belirtilenler için ise üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası şeklindedir.

Hırsızlık suçu ile ilgili kanunda belirtilen genel ceza dilimleri bunlar olmakla birlikte belirtilen cezaların daha fazla verildiği durumlarda mevcuttur. Suçun cezasını ağırlaştıran bu haller ise şunlardır;

1-Nitelikli halinin b bendinin ikinci basamağında belirtilen elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi hallerinde, mağdurun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan bir kimse olması halinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılmaktadır.

2-Nitelikli halinin b bendinin sekizinci basamağında belirtilen sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenirken bu eylemlerin bir örgütün faaliyeti kapsamında yapılması halinde verilecek olan ceza on beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası olmaktadır.

3-Hırsızlık suçu türlerinin her ikisinin de gece vakti işlenmesi halinde de suçu işleyen kimseye verilecek ceza yarı oranında arttırılmaktadır.

Hırsızlık Suçu ve Şikâyet

Genel olarak bu suç ile ilgili şikâyetin ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na ulaşması ile soruşturma işlemleri başlamakta ve ilgili ceza davası açılarak fail bu suçtan ceza almaktadır.

Sonuç alarak, hırsızlık suçu ile ilgili hem mağduriyetinizin en kısa sürede çözülmesi adına hem de bir yanlış anlaşılma ile bu suçun fail olmanız hallerinde başarılı ve mevzuata hâkim bir ceza avukatına başvurmak en doğru çözüm yoludur.

Yazıyı Paylaş
 • 4
 •  
 • 7
 •  
 • 1
 •  
 •  
  12
  Shares
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: