Apostil Şerhi Nedir? Kısa bir tanımıyla apostil şerhi, bir belge onay sistemi olup yabancı devlet makamınca düzenlenmiş belgeyi ayrı bir tasdik işlemine tabi tutmaksızın diğer devlet makamlarınca kabul görmesine yönelik işlemler bütünüdür. Temel ilke, devletleri resmi işlem ve işlerinde ilk olarak kendi yasalarına uygun olarak düzenlenmiş belgelere itibar etmekte olduklarıdır. Yani devletler kendileri düzenlemedikleri belgelere…

Yabancının Türkiye’ye giriş yasağının (deport kararının) kaldırılması, itiraz ve iptali.  Deport (Sınır dışı) Kararı Nedir? Ülkemizde kanuna aykırı olarak çalışmaya veya oturmaya çalışan yabancı ülke vatandaşlarının en sık karşılarına çıkan durumlardan birisi de haklarında deport kararı verilmesidir. Tanım olarak deport kararı, yabancının yurt dışı edilmesidir. Deport kararı ile Türkiyeye giriş yasağı konulan yabancıların birtakım hukuki…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni olarak da geçen bu müsaade müessesesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işlerlik kazanır. Yani başvurular 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda belirtilen usule ve esasa uygun olarak bakanlığa yapılacaktır. Ancak ikili veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar…

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Suriyelilere vatandaşlık, Suriyelilerin Türk vatandaşı olma şartları veya Suriyelilere vatandaşlık verildi mi gibi konu ve sorulara cevapların anlatıldığı bu makale, makalenin yazıldığı tarih olan 28.10.2016 tarihi itibarı ile yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yazılmıştır. İleride bu kanun, yönetmelik ve uygulamaların değişmesi üzerine yazımız yenilenecektir. 2011 senesinde Suriye’de iç savaşın…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Devletler hukuku genel prensibi uyarınca verilen bir mahkeme kararı kural olarak kararı veren mahkemenin bulunduğu ülkede uygulanma imkanına sahip olur. Ancak bu genel prensibe milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin gelişmesiyle önemli istisnalar getirilmiştir. Günümüzde yurtdışında verilen bir mahkeme kararı, kanunda öngörülen şartları sağlamak koşuluyla tanıma ve tenfiz davası ile Türk…

Türkiye’deki Yabancılar sadece turistik amaçlı ülkemizde bulunmaktan öte kimi zaman başka nedenlerden dolayı Ülkemiz içerisinde ikamet etmek istemektedirler.Bu durumda mevzuatımızın öngördüğü koşullar çerçevesinde Yabancılara ikamet izni sağlanabilme imkanı bulunmaktadır. Bizde bu yazımızda referans noktamız olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte Yabancıların ikamet izinleri konusunu ele almaya çalışacağız. Bu noktada öncelikle ikamet…

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: