Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve gelişmişlik düzeyini arttırarak uluslararası alanda rekabet gücünü arttırma hedefi ile birlikte, projesi olup sermayesi olmayan kimseler için devlet teşvikleri ve hibeleri sunmaktadır. Devlet Teşvikleri; devletin yatırım ve ihracat gibi belli başlı teşvike ihtiyaç duyulan konularda, bölgeler arasındaki şehirlerde gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkı en aza indirmek için yaptığı yardımlardır. Başvurusu olumlu sonuçlanan…

  Değerleme, para haricindeki varlıkların değerinin para olarak belirlenmesi işlemidir. Şirket değerleme ise kamulaştırma, devletleştirme, özelleştirme, vergi alacağının adaletli ve güven içinde tahsil edilmesi ile şirkete yatırımda bulunacak olan yatırımcıların haklarını koruma açısından önemli bir işlemdir.  Şirketimin değeri ne kadar diyen bir şirket sahibinin bu hizmeti alması gerekir. Şirket değerleme kavramını en genel, kapsamlı ve maddesel…

Şirket Ortağı Ortaklıktan Nasıl Çıkarılır? 14/02/2011 tarihli, 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu; şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması (ortaklıktan çıkarma) konusundaki ayrıntıları belirlemiş olan en önemli kaynaktır. Şirketlerin nitelikleri itibariyle şirket ortağının ortaklıktan çıkarılması (ortaklıktan çıkarma) konusu 6102 sayılı TTK’da farklı düzenlemelere sahiptir. Anonim Şirket Ortağını…

Günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de televizyonlarda, gazetelerde kısacası basında fazlasıyla kendine yer bulan bir konu birleşen şirketler, devralınan şirketler yani şirket birleşme ve devralmaları konudur. Şirket birleşme ve devralmaları hukuki boyutu açısından olabildiğince dikkat edilmesi gereken ve şirketlerde entagrasyon yaşanırken yaşanabilecek sorunları olabildiğince asgariye indirilmesi gerekmektedir. Uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde şirketler birleşme ve devralmalarda farklılıklar…

  Uluslararası Ticari Tahkim; kanunun yasaklamadığı konularda, taraflar arasındaki bir ticari sözleşmeden doğmuş veya ileride doğacak olan anlaşmazlıklarda devlet yargısına başvurulmadan, taraflarca tayin edilmiş bulunan hakem veya kurumlar aracılığı ile ve aynı zamanda da bir yabancı hukuk sisteminin dahil olduğu bir tahkim çeşididir. Uluslararası ticari tahkimin tarafları açısından üç tip uygulanma şekli vardır; Şirketten Şirkete…

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: