Ülkemizde yaşanan toplumsal değişimler ile birlikte kişilerin bu konudaki ön yargıları yıkılmaya başlamış ve daha önceleri kapalı kapılar ardında konuşulan sorunlar aşılmaya başlanmıştır. Böylelikle Dünya’da birçok ülkede herhangi bir şarta bağlı olmadan gerçekleşen cinsiyet değiştirme davası, ülkemizde 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen şartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle Bülent ERSOY ve son dönemde de (Nil)…

Evlat edinmek istiyorum diyorsanız, evlat edinme şartları (evli, bekar), bunun hukuki dayanağı ve bu davanın özellikleri gibi konular makalemizde işlenecektir. Günümüzde birçok kişi çocuğu olmamasından dolayı ya da maddi durumu yardıma muhtaç çocuklara yardım edebilecek nitelikte olmasından dolayı evlat sahibi olmak istemektedir. Ancak bu işlemin de 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre belirli başlı hukuki prosedürleri…

Günlük hayatımızda kişilerin ölmesiyle hayatlarının son bulduğu bilinmektedir. Oysaki kişinin hukuki olarak hayatının son bulması ölüm, gaiplik kararı ve ölüm karinesi ile birlikte olmaktadır. Gaiplik Kararı Öldüğüne kesin olmamakla birlikte muhtemel gözle bakılan ve cesedi bulunamamış kişi, belirli sürelerin geçmesiyle birlikte gaip olduğuna karar verilmektedir. Gaiplik kararı için mahkemeye başvurabilecek olan kişiler ise; hakları gaiplik kararına bağlı…

İsim değiştirme davası dilekçe örneği konusuna geçmeden önce belirtmem gerekir ki dava açmadan Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe vererek değişiklik yapmak şuan için mümkün değildir. Hala dava yoluna gitmek gerekmektedir ve çıkan haberlere rağmen şahsi görüşüm önümüzdeki bir kaç yıl içinde de bu şekilde devam edecektir. Şu aşamada sadece dilekçe vererek değişiklik yapmak uzun bir süre daha mümkün…

Babalık davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 301. ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş bir dava çeşididir. Babanın çocuğun babası olup olmadığı eldeki delillerle ve DNA testleri ile tespit edilir. Bu açıdan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir dava çeşididir. Bu dava sonucunda çocuğun babası tespit edilmesi halinde, çocuk ile baba arasında soy bağı…

Her kişinin bir nüfus kaydı vardır. Kişinin doğumu ile birlikte nüfus kaydı yani aile kütükleri de açılmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununa göre aile kütüklerinde kişilerin tüm nüfus bilgileri yer almaktadır. Aile kütükleri yani nüfus kayıtlarında yer alan bilgiler şunlardır; TC kimlik numarası, Kayıtlı bulunulan il, ilçe, köy, mahalle, cilt, aile, birey sıra numarası, Kişinin adı soyadı,…

Soybağının reddi davası, çocuk ile baba arasındaki soy ilişkisinin sonlandırılması için açılan dava türüdür. Nesebin Reddi Davası olarak da adlandırılabilmektedir. Soybağı, kan bağıdır. Soybağının reddi davası ile de çocuğun baba ile kan bağı ilişkisi sonlandırılarak Miras Hukuku ve Medeni Hukuk açısından bazı etkiler göstermektedir. Soybağınının reddi davasını kısaca tanımlamak gerekirse babalık karinesine dayanarak çocuğu olmadığı…

Yaş Nasıl Değiştirilir? Bir kişinin dünyaya geldiği gün olarak nüfus bilgilerine kaydedilen doğum tarihi, günlük hayatta birçok işlem ve ilişkilerde kullanılmaktadır. Örneğin bazı medeni hakların kazanılmasında, sürücü belgesi başvurularında, bazı özel hukuk işlem ve ilişkilerinde doğum tarihi esas alınarak işlem yapılmaktadır. Dolayısıyla doğum tarihi, bir hukuki işlem ve ilişkinin kurulması veya sona ermesinde, idari işlemlerin…

Soyisim nasıl değiştirilir? Soyadı Kanununa göre; her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, öz adından başka soyadı kullanmaya mecbur olup; kural olarak doğan her çocuk, babasının soyadını alır. Dolayısıyla soyisim taşımak her vatandaş için zorunludur ve hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmıştır. Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı olan soyadı; doğum, evlenme, evlat edinme, seçme veya…

İsim Değiştirme Nasıl Olur? Günümüzde toplumsal yapının özellikleri oldukça kısa sürede değişim göstermektedir. Bu durumun bir yansıması olarak geçmişte aile bireylerinin tercihine göre konulan isimler zamanla kişi üzerinde bir takım rahatsızlıklar doğurabilmektedir. Örneğin bir zamanlar toplumda yaygın bir şekilde kullanılan “Satılmış” ismi günümüzde alay ve gülünç konusu olarak algılanabilmektedir. Bununla birlikte kişinin hayatında sonradan ortaya…

Page 1 of 21 2

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: